Anatomi uzmanlığı tercih edilmiyor
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan İlknur Arı, Emel İrgil, İlker Mustafa Kafa ve Erdoğan Şendemir’in yaptığı “Anatomi Eğitimi ve Öğrencilerin Düşünceleri” adlı çalışma, tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi uzmanlığını seçmeyi düşünmediğini gösterdi

26.09.2005 - Pazartesi

/
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan İlknur Arı, Emel İrgil, İlker Mustafa Kafa ve Erdoğan Şendemir’in yaptığı “Anatomi Eğitimi ve Öğrencilerin Düşünceleri” adlı çalışma, tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi uzmanlığını seçmeyi düşünmediğini gösterdi

Helin Aygün / Ankara

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerin anatomiye bakışını araştırdı. Tıp Fakültesi’nde verilen anatomi derslerinin öğrenci gözündeki yerini, öğrenme açısından kuramsal dersler ve uygulama dersleri arasındaki farkı, yeni şekli ile anatomi eğitiminin tıp fakültesi içindeki yerini ve geleceğe yönelik olarak anatominin tercih edilme oranını belirlemek amacıyla yapılan, “Anatomi Eğitimi ve Öğrencilerin Düşünceleri” adlı çalışma, ilginç sonuçlar ortaya koydu. Çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nde de yayımlandı.

Çalışmada tıp fakültesi öğrencilerine ileride anatomi uzmanlığını kaçıncı sırada seçecekleri sorulduğunda, yüzde 3.6’sı ilk 3 sırada tercih edeceğini söylerken, yüzde 56.5’i son tercih olarak ya da hiç tercih etmeyeceklerini söyledi. Derslere devam eden ya da etmeyen tüm öğrencilerin yüzde 5.2’si kuramsal dersleri fazla, yüzde 41.9íu yeterli, yüzde 52.9’u ise yetersiz bulduğunu ifade etti.

Kuramsal derslere devam eden öğrencilerin de yüzde 58’i yetersiz, yüzde 39’u yeterli, yüzde 3’ü fazla bulduğunu açıkladı.

Anatomi eğitimi 4. sınıfta da verilsin

Anket sonuçlarına göre öğrencilerin sorulara verdiği bazı cevaplar ise özetle şöyle oldu:

• Tıp eğitiminde anatomi derslerinin hangi yıllarda verilmesinin gerekliliği sorulduğunda yüzde 69.6’sı 1. ve 2. sınıfları, yüzde 19.4’ü 2. ve 3. sınıfları, yüzde 11’i ise diğer sınıfları (1.-3.; 2.-4.; 3.-4.) tercih etti.

• Anatomi kuramsal derslerine devam eden öğrencilerin yüzde 69’unun anatomi eğitiminin 1. ve 2. sınıflarda verilmesini öngördükleri ortaya çıktı. Klinik eğitimler başladıktan sonra, 4. sınıfta anatomi eğitimini tekrar almak isteyenlerin oranı yüzde 60.2 oldu.

• Verilen anatomi eğitiminde kliniğin yeri sorulduğunda yüzde 67’si anatominin tümüyle klinikle birlikte verilmesini istedi. Yüzde 29.8’i anlatılan klinik bilgilerin yeterli olduğunu, yüzde 3.1’i de klinik bilgilerin verilmesinin gereksiz olduğunu ifade etti.

• Öğrencilerin öğrenme konusunda seçtikleri yol sorulduğunda, yüzde 49.7’sinin okuma/kişisel çalışma, yüzde 24.6’sının dersleri dinleyerek, yüzde 14.1’inin uygulama, yüzde 7.3’ünün grup çalışmaları ile, yüzde 4.2’sinin tartışma yoluyla anatomi eğitimlerini pekiştirdikleri görüldü.

Kadavra kullanılmalı

• Anatomi uygulamalarında, kadavra dışında yardımcı ders araçlarının kullanılması gerekliliğine inanan öğrencilerin oranı yüzde 92.1, gerek olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 7.9 olarak saptandı.

• Öğrencilerden yardımcı ders aracı olarak kullanılan maketler ile kadavra çalışmalarının karşılaştırılması istendiğinde, yüzde 13.1’i maketleri, yüzde 15.7’si kadavra çalışmalarını, yüzde 68.1’i her ikisini de seçti. Yüzde 3.1’i ise ikisini de seçmedi.

• Kadavra çalışmalarının anatomi eğitimindeki yeri sorulduğunda yüzde 91.1’i mutlaka olması gerektiğini, yüzde 8.4’ü zorunlu görmediğini belirtti. Bir öğrenci de kadavra eğitiminin gereksiz olduğunu bildirdi.

• Kadavra açımlarına öğrenci katılımı ile ilgili düşünceleri değerlendirildiğinde yüzde 48.2’si katılmak istediğini, yüzde 12.6’sı istemediğini, yüzde 37.7’si ise yalnızca isteklilerin katılması gerektiğini belirtti.

• Uygulama derslerinde kadavra başı eğitiminin tümüyle öğrenciler tarafından yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 7.9, istemeyenlerin oranı ise yüzde 29.3 oldu. İsteyen öğrenci anlatsın diyenler yüzde 16.2’lik bir dilimde iken anatomistlerin anlatması gerektiğini düşünenler yüzde 46.6 olarak saptandı. Anatomi dersleri tıp fakültesinde olduğunu hissettiriyor mu? Ankete katılan öğrencilerin, seçmeli derslerde Anatomi Anabilim Dalı’nın açtığı derslerden herhangi birini ilk beş sırada tercih edenlerin oranı yüzde 42.9 olarak bulundu.

• Anatomi eğitiminin, öğrenciye tıp fakültesinde olduğunu hissettirme rolü sorulduğunda, “tamamıyla” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 45.5, “kısmen” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 47.6, “az” olduğunu ya da “hiç” olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 6.8 olarak ortaya çıktı.

Anatomi eğitimi ihtiyaçları karşılamıyor

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan “Anatomi Eğitimi Üzerine Öğrenci Görüşleri” adlı araştırma, öğrencilerin yarıdan fazlasının anatomi eğitiminin geleceğe yönelik ihtiyaçlarını karşılamadığını düşündüğünü ortaya koydu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyeleri İlknur Arı ve Erdoğan Şendemir tarafından yapılan “Anatomi Eğitimi Üzerine Öğrenci Görüşleri” adlı araştırmada ankete katılan tıp fakültesi öğrencilerinin yüzde 52.3’ü verilen anatomi eğitiminin geleceğe yönelik ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.

279 tıp öğrencisinin anatomi eğitimi ile ilgili görüşlerinin değerlendirildiği çalışmada şu sonuçlar elde edildi:

• Yüzde 89.6 oranında öğrenci, anatomi eğitimini bir zaman kaybı olarak görmediklerini ifade etti. Yüzde 10.4 oranında öğrenci ise zaman kaybı olarak nitelendirdi.

• Yüzde 59.9 oranında öğrenci ders saatlerini yeterli, % 23.7 oranında öğrenci yetersiz, % 14.7 oranında öğrenci fazla bulduğunu söyledi.

• Öğrencilerin yüzde 52.3’ü, öğrendikleri anatominin şimdiki eğitimleri ve lisansüstü dönemleri için yeterli olmadığını ifade etti.

• Öğrencilerin yüzde 82.1’i anatominin tamamen klinikle bağdaştırılarak verilmesini isterken, yüzde 10’§u şimdiki halinin yeterli olduğunu belirtti. Yüzde 47.1 oranında öğrenci ise anatomi derslerinin klinikle birlikte verilirse en iyi şekilde anlayabileceklerini ifade etti.

• Yüzde 73 oranında öğrenci, tıp eğitiminin 4. ve 5. yıllarında, bir hatırlatma dersi olarak anatomiyi tekrar alabileceklerini bildirirken, yüzde 26.2 oranında öğrenci bu görüşe katılmadı.

• Yüzde 92.2 oranında öğrenci anatomi eğitiminin kadavrasız olmayacağı yönünde fikir belirtirken, yüzde 3.6 oranında öğrenci kadavrasız olabileceğini, yüzde 1.5 oranında öğrenci de yetersiz olacağını bildirdi.

Yazarlar
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer