Hekimler emekli olamıyor!
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, üyesi olan emekli hekimlerin mesleki, ekonomik ve sosyal durumlarını değerlendirmek üzere Ocak-Şubat 2016 tarihinde düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı

05.09.2016 - Pazartesi

/

Ankara Tabip Odası (ATO)’nın internet sitesinden yapılan açıklamada “Emekli Hekim Anketi”nin değerlendirmesini de yapan ATO Yönetim Kurulu;

Uzun yıllardır hekimlerin emekliliğe yansıyan temel ücretlerinde bir iyileştirme yapılmamış; ağır çalışma koşulları, uzun ve zorlu eğitim süreleri de düşünüldüğünde hak ettiklerinin çok çok altında ücretler alır hâle gelmişlerdir. Sağlıkta dönüşüm programının ana unsurlarından olan performans sistemiyle birlikte güvencesiz ve adaletsiz ücretlendirmeye mahkûm edilmişlerdir. Öyle ki; performansa dayalı ek ödeme sistemi ile hastalandıklarında rapor almaktan ya da çoğu zaman aşırı hâle gelen iş yüklerine rağmen, dinlenme haklarını yani yıllık izinlerini kullanmaktan korkar olmuşlardır.” açıklamalarında bulundu.

Hekimlerin çalıştıkları dönemde aldıkları ücretler bir illüzyondan ibarettir”

Performansa dayalı ek ödeme sistemiyle elde ettikleri gelirin hekimlerin ana geçim kaynağını olduğunu dile getiren ATO yönetimi, “Bu gelir en temel insani durumlarda; rapor ve yasal yıllık izin kullanımında tama yakın kesintiye uğramaktadır. Yani hekimlerin çalıştıkları dönemde aldıkları ücretler bir illüzyondan ibarettir. Emekliliklerinde ise bu illüzyon da ortadan kaybolmaktadır.” dedi.

“Emekli Hekim Anketi”nin sonuçları

ATO’nun 2016 yılında yaptığı “Emekli Hekim Anketi” sonuçları şöyle…

  • Hekimlerin yüzde 91’i emekli olmaya hak kazandıktan sonra hekimlik yapmaya devam ediyor. Yani emekli olamıyor. Emekli hekimlerin yüzde 80’i aktif olarak çalışıyor. 
  • Emekli hekim maaşı bin-2 bin TL olanların yüzdesi 14 iken, 2 bin-3 bin TL aralığında maaş alanlar ise yüzde 66’lık bir orana sahip. Hekimlerin yüzde 48’i emekli olduktan sonra geçim sıkıntısı çektiğini itiraf ediyor. 
  • Ankete katılanların yüzde 96’sı emekli hekim aylıklarının insanca yaşama standartlarını karşılamadığını söylerken, yüzde 95’i de bu gelirin kendisi ve ailesini geçindirmek için yeterli olmadığını söylüyor.
  • Ankete katılanların neredeyse tamamı hekim aylıklarındaki düşüşün yaşanmaması için hekimlerin çalışırken aldığı gerçek maaşlarının katsayısında artış yapılması gerektiğini ifade ediyor. Hekimlik mesleğinin itibar kaybına uğradığını düşünen katılımcıların büyük çoğunluğu geleceğe umutla bakamadıklarını söylüyor.
  • “Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin ve mevcut sağlık politikalarının emekli hekimlerin ekonomik durumunda iyileşmeye yol açtığını düşünüyor musunuz?” sorusuna “hayır” şeklinde yanıt veren emekli hekimlerin oranı yüzde 93. 

 

‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ hekimlere de iyi gelmiyor

ATO yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığının bir mucize olarak sunduğu her derde deva ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’, sağlık sisteminin piyasa şartlarına, hastaları niteliksiz sağlık hizmetine mecbur ederken hekimlere de iyi gelmiyor. Emeklilik yaşını 67 yaşına çıkarmayı hekimlere bir lütufmuşçasına sunabilen başbakan anlaşılması güç bir şekilde hekimin ve kurumun da onayı ile bu yaşın 72'ye kadar çıkabileceğini âdeta müjdeliyor. Bu sistemde hekimler güvencesiz ücretlendirme ve itibarsızlaştırma politikalarıyla yüz yüze ağır koşullarda çalışıyor, karşılığında emekli dahi olamıyor, neredeyse ölene kadar çalışmak durumunda kalıyor.” dedi.

Haziran 2016 itibarıyla ülkede açlık sınırının bin 350 TL, yoksulluk sınırının ise 4 bin 398 TL olduğunu ifade eden ATO yetkilileri, “Emekli hekimlerin yüzde 80’i yoksulluk sınırının çok altında, bunların da yüzde 14’ü açlık sınırında emekli maaşlarına mahkûm ediliyor.” ifadelerini kullandı. 

Türk Tabipleri Birliği tarafından kanun tasarısı önerisi hazırlandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından geçtiğimiz yıllarda hekimlerin özlük hakları ve emekli ücretleri ile ilgili kanun tasarısı önerisi hazırlandığını dile getiren ATO yönetimi,

“Son beş yıla bakarsak 2011 yılında göstergeler ve katsayılar üzerinden teklif edilen iyileştirmelerle hekim ücretlerindeki artış taleplerini içeren yasa teklifi Sağlık Bakanlığı ve TBMM ilgili komisyonlarına iletilmiştir. Ocak 2015’de diğer sağlık meslek örgütleri ile birlikte TTB tarafından ‘sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı’ talepleriyle ilgili yasa teklifi hazırlanmış, Sağlık Bakanlığı ve kamuoyuna sunulmuştur.” ifadelerini kullandı.

“Verilen sözlerin tutulmasını talep ediyoruz”

ATO kendi internet sitesinde yer alan açıklamada şu sözlere de yer verdi:

“Hekim ve emekli hekim gelirleri ile ilgili TTB’nin defalarca hazırlamış olduğu yasa tekliflerinin ciddiye alınmasını, mevcut ve bir önceki sağlık bakanları tarafından konuyla ilgili olarak geçmiş yıllarda, özellikle 14 Mart Tıp Bayramları öncesinde âdeta çocuk kandırır gibi verilen sözlerin tutulmasını, hekimlere ve tüm sağlık emekçilerine insanca yaşayabilecekleri, emekliliklerine yansıyacak güvenceli ücretlendirme politikalarının uygulanmasını talep ediyoruz.”

 

Yazarlar
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer