Acil Servislerde Bulunan Veznelerin Kaldırılması
Acil Servislerde Bulunan Veznelerin Kaldırılması hakkında genelge...
01 Şubat 2011 10:07 -

Sayı     : B.10.0.THG.0.10.00.15/010-06
31/01/2011*4601

Konu : Acil Servislerde Bulunan Veznelerin Kaldırılması

GENELGE
2011 /6

İlgi :    a) 26/06/2008 tarih ve 2008/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi.
b) 10/08/2010 tarih ve 2010/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi.
c) 25/03/2010 tarih ve 27532 sayılı R.G.SGK Sağlık Uygulama Tebliği.
d)14/05/2010 tarih ve 19732 (2010/30) sayılı Genelgemiz.
   
Acil sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda Başbakanlık tarafından yayımlanan İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı genelgeler gereği, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın tüm hastaneler tarafından; sosyal güvencesi olsun veya olmasın, acil servislerine müracaat eden hastaların acil tıbbi ve cerrahi müdahalelerinin öncelikle ve ön şartsız olarak sağlanması kesin hükümdür. Hizmet bedelinin tahsili ile ilgili işlemler ancak acil müdahale sağlandıktan sonra yapılacaktır.

Buna karşın Bakanlığımıza bağlı hastanelerin acil servislerinde, işlevi kalmadığı halde halen veznelerin bulunduğu ve bu vezneler vasıtasıyla para tahsilatı yapıldığı, hasta refakatçilerinden refakat ücreti alındığı ve hastalara senet imzalatıldığı tespit edilmiştir. Uygulamada birliğin sağlanması bakımından aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekli görülmüştür.

1- 16/10/2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 14. maddesinin (2) nci bendinde; “Acil servislere müracaat eden ancak herhangi bir nedenle geçerli kimlik belgesi, sağlık karnesi veya hasta sevk evrakı ibraz edemeyen hastaların kimlik bilgilerinin ve adresinin belirlenmesi, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi amacıyla Ek-8’deki Hasta Bilgilendirme Formu doldurulur. Bu hastalardan hiçbir surette senet veya taahhütname alınmaz.” hükmü kapsamında,  hasta veya hasta yakınlarına senet ya da bu anlama gelebilecek herhangi bir evrak imzalatılmayacaktır.

 2- Hastane acil servislerinde bulunan vezneler kaldırılacak ve bu alanlar ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenerek hastaların kullanımına tahsis edilecektir. Vezne işlemleri için ayrıca personel görevlendirilmeyecektir.

3- Ücretli hastalar adına tahakkuk ettirilen faturaların bedelinin kurumun faturalar üzerinde belirtilen banka hesabına yatırılması sağlanacak, mesai saatleri dahilinde kurum içinde ödeme yapmak isteyen ücretli hastalardan yapılacak tahsilatlar için, gelir tahakkuk birimlerince saymanlık mutemedi görevlendirilecek mesai sonrası ve resmi tatil günlerinde yapılacak tahsilatlar için ise idari nöbetçi memurlara saymanlık mutemedi görevlendirmesi yapılacaktır. Tahsilat işlemlerinde Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28/01/2004 tarih ve 303 (2004/9) sayılı genelge hükümleri de dikkate alınacaktır. Ayrıca bazı hastanelerde yazar kasa bulunduğu tespit edilmiş olup 10/10/2008 tarih ve 38361 sayılı genel yazımız ekindeki inceleme değerlendirme kriterleri formunun 35. maddesinde açıklandığı şekilde “Yazar kasanın kaldırılarak ücretli hastalara otomasyon ile bağlantılı tahakkuk fişi verilebilecek şekilde sistem” in oluşturulması sağlanacaktır.

4- Hastaların kendisinden veya refakatçilerinden refakatçi ücreti talep edilmeyecek, sosyal güvencesi olan hastaların refakat ücretleri ilgi (c)’de kayıtlı Tebliğin 5.1.maddesi gereği tahakkuk ettirilecek faturalarda gösterilecektir. Yanında refakatçi kalmasına gerek görülen ücretli hastaların refakat ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki fiyat tarifelerinde


belirtilen refakat ücreti üzerinden tahakkuk ettirilerek tedavi gideri olarak düzenlenen fatura bedeline dahil edilecektir.

Bilgilerinize, konuya ilişkin uygulamanın ilgili genelge ve tebliğ hükümleri ile yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak yürütülmesinin sağlanması hususlarında ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.                                                               
                                                                                                                        

Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a
Müsteşar


DAĞITIM
GEREĞİ:                                    BİLGİ:                
A Planı                                                                      Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) adnan öbek (uz. dr.)
21.02.2011 19:12:01
Acil servisler paralı olmalı... Bedava hizmet ABD de bile yok... Kimin parasını başkasına peşkeş çekiyoruz... Adam yan gelmiş yatmış çalışanın sırtından yaşıyor... Çalışıp üretmeyene hizmet olmaz... Tembelliğe pirim akıl işi değildir... Sümüklüyü taksici bedava hastaneye taşıyor mu ? uçaklar fakiri bedavaya taşıyor mu ? Mahkemeler ve Avukatlar bedava davasını takip ediyor mu ? Peki hastane neden bedava ?
People
0
2) M. Kanpeli (Uzman dr.)
01.02.2011 12:28:49
En güzeli acil servislerin kaldırılması...Devlet hastaneleri zaten çift vardiyaya geçecek.Bakanlık da zaten tüm özel sağlık kuruluşlarına her an yolsuzluk yapacak gözüyle bakmakta..En iyisi özellerde acil servisler yasaklansın..Ülkede bucak sayısı da daha net ortaya çıkar!
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)