Başbakanlık'tan kuş gribi genelgesi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
04 Eylül 2010 14:29 -

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı, ''Kanatlı Hayvanlarda Görülen Kuş Gribi Salgını Konusunda Yapılması Gereken Hazırlıklar'' başlıklı Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

''Kanatlı hayvanlarda görülen Avian Influenza (Kuş Gribi) hastalığı, insan ve hayvan sağlığına olan olumsuz etkileri yanında ekonomik boyutları da dikkate alındığında mücadele edilmesi gereken önemli bir hastalıktır'' denilen genelgede, hastalıkla etkin bir şekilde mücadele için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yanı sıra, görev alanlarına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğine işaret edildi.

Genelgede, olası bir salgın durumuna hazırlıklı olunması, salgın esnasında ve sonrasında etkin müdahale sağlanması için kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

''1- Avian Influenza hastalığı ile mücadele konusunda ulusal önlemlerin tanımlanarak herhangi bir salgın karşısında uygulanması amacıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Avian Influenza Hastalığı Acil Eylem Planı' internet ortamında www.kkgm.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

2- Acil Eylem Planında öngörülen ihbarı mecburi Avian Influenza salgınının ortaya çıkması durumunda hızlı ve etkin bir şekilde salgının ortadan kaldırılması için gerekli bütün imkanlar, ekipman, personel ve diğer malzemeye söz konusu planda belirtildiği şekilde erişim sağlanacaktır.

3- Bu kapsamda, planın uygulanması konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatınca ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve destek, konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından ivedilikle sağlanacaktır.

4- 'Avian Influenza Hastalığı Acil Eylem Planı' doğrultusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde 'İl Avian Influenza Hastalığı Acil Eylem Planı' hazırlanacaktır. Bu planlarda, olası bir salgın durumunda illerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri belirtilecektir. Söz konusu planların hazırlanması, uygulanması ve görevlerin yerine getirilmesi konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon valilikler tarafından sağlanacaktır.

5- İl Avian Influenza Hastalığı Acil Eylem Planlarının, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2006/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile duyurulan 'Ulusal Pandemi Planı' doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüklerince hazırlanmış olan 'İl Pandemi Planları' ile uyumlu olması sağlanacaktır.

6- 'İl Avian Influenza Hastalığı Acil Eylem Planı'nda, olası bir salgın durumunda görevlendirilecek personel ile gerekli ekipmanlar belirlenecektir. Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için, bütün kamu kurum ve kuruluşları tüm personelin görev tanımını yaparak görevde kalması gerekenlerin sayısını ve kritik düzeydeki personeli belirleyecekler, muhtemel bir salgın anında kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacak şekilde gerekli tedbirleri alacaklardır.

7- 'Avian İnfluenza Hastalığı Acil Eylem Planı' doğrultusunda, salgın durumunda merkezde Ulusal Hastalık Kriz Merkezi (UHKM) ve il merkezlerinde Yerel Hastalık Kriz Merkezleri (YHKM) devreye girecek ve kriz yönetimi başlatılacaktır.

8- Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla, merkezde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, illerde ise valiliklerin koordinasyonunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından bilgilendirme ve işbirliği toplantıları düzenlenecek, uygulamalar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilecektir.''

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)