Diş Hekimliği Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması hakkında Genelge
19 Ekim 2010 07:43 -

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.10.0.THG.0.11.0.00.7-215.99- 40673                                                          11.10.2010 

 

Konu : Diş Hekimliği Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması

 

 

 

 

 

…………… VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

 

            Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Bakanlığımızca sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yeniden yapılandırılması hakkında Makamdan alınan 06.10.2010 tarihli ve 39939 sayılı Onayın bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

            Bilgilerinizi rica ederim.

 

                                                                           

 

 

 

Doç. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

Dağıtım:

Bilgi:

81 İl Valiliğine

Strateji Geliştirme Başkanlığına

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığına

 

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.10.0.THG.011.00.01- 020.99-39939                                                            06.10.2010

Konu  : Diş Hekimliği Hizmetlerinin Yeniden

             Yapılanması

 

BAKANLIK MAKAMINA

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Bakanlığımızca sunulan ağız diş sağlığı hizmet kapasitesinde ve hizmet çeşitliliğinde büyük bir artış ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede; merkez ve taşra teşkilatındaki diş hekimliği hizmet birimlerinin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Hali hazırda Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ağız diş sağlığı hizmetleri; diş hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, devlet hastanesine veya ağız ve diş sağlığı merkezlerine bağlı faaliyet gösteren diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri aracılığıyla verilmekte olup sağlık ocağı düzeyindeki diş hekimliği hizmetleri ve koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; geri kalan ( diş protez teknisyenliği hizmetleri ile ağız ve diş sağlığı yardımcı hizmetleri dahil olmak üzere) tüm hizmetler Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Gelişen hizmetler ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda yataklı ve branşlaşmış ağız diş sağlığı hizmetleri verilmesi gerekliliği doğmuş olup hizmet birimlerinin sağlık hizmet bölgelerine göre eşit dağılımının yapılması ile hizmet sunumunun ulaşılabilir ve hakkaniyetli olması amacıyla Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimlerinin Yeniden Yapılandırılması şu şekilde planlanmıştır;

 

Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri: Ağırlıklı olarak koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri olmak üzere, tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin de verildiği, idari ve mali bakımdan bir eğitim araştırma hastanesi ya da devlet hastanesine bağlı entegre sistem ile çalışan hizmet birimleri,

 

Diş Tedavi ve Protez Merkezi: Koruyucu ve tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin verildiği bünyesinde diş protez laboratuvarıda bulunan, idari ve mali bakımdan devlet hastanesine, eğitim ve araştırma hastanesine, ağız ve diş sağlığı merkezine, ağız ve diş sağlığı hastanesine veya ağız ve diş sağlığı eğitim araştırma hastanelerine bağlı olarak açılan entegre sistem ile çalışan hizmet birimleri,

 

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi:  Diş hekimliğinin tüm branşlarında, muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği, en az 20 diş üniti kapasiteli, hasta yatağı bulunmayan, entegre sistem ile çalışan, müstakil idaresi ve döner sermayesi olan idari açıdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de açılabilen müstakil sağlık kurumları,

 

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi:Diş hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile günübirlik ve/veya yatarakmuayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra ileri tetkik ve tedavilerinin de uygulandığı, ameliyathanesi bulunan ve tıbbın diğer branşlarından gerekli uzman hekimlerin sürekli ya da konsültan olarak çalışabildiği, en az 50 standart ünitli ve en az 5 hasta yatağı bulunan entegre sistem ile çalışanidari açıdan kendilerine bağlı diş tedavi ve protez merkezleri ile ağız ve diş sağlığı poliklinikleri de açılabilen müstakil yataklı sağlık kurumları,

 

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi:Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde verilen hizmetlerin yanında diş hekimliği ve ilgili alanlarında eğitim, öğretim ve araştırma yapılan, uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği, yüksek lisans veya doktora eğitiminin de verilebildiği, en az 100 en çok 200 diş üniti ve en az 10 en çok 50 hasta yatağı bulunan, klinik sistemi ile çalışan, Bakanlığa bağlı müstakil sağlık kurumu ya da üniversitelere bağlı sağlık tesisleri,

Olarak tanımlanması,

 

Eğitim araştırma hastanelerine veya devlet hastanelerine bağlı faaliyet gösteren diş tedavi protez merkezleri, bulundukları mahalde ağız ve diş sağlığı merkezi var ise bu hizmet birimleri idari ve mali açıdan ilgili ağız diş sağlığı merkezine bağlanması,

 

Diş Hekimi Planlaması:

İllerde kamuda çalışan her diş hekimine 7000 nüfus düşecek şekilde nihai planlama yapılarak  personel dağıtım cetvelinin yeniden oluşturulması, bu planlanmada illerin merkezlerinde ve güçlendirilmiş ilçelerde hizmetin daha yoğun olması sebebiyle, bu hizmet birimlerinde tasarlanan diş hekimi sayısının %10 fazlasının planlanması, sağlık bölgelerinde, bağlı olduğu illere oranla bölge merkezine %10 fazla diş hekimi planlanması,

Diş hekimliği hizmet birimlerinde görev alan hemşire oranının buralarda görevlendirilmesi planlanan diş klinik yardımcısı istihdamı oranında aşağıya çekilmesi, diş hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı eğitim araştırma hastanelerinde ise yataklı serviste ve ameliyathanelerde yeterli düzeni sağlayacak kadar hemşire istihdamına devam edilmesi,

 

Uzman Diş Hekimi Planlaması:

Yeni yapılanma ile oluşturulacak ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde Yüksek Öğretim Kurulunca kabul görmüş diş hekimliği ana bilim dalı veya yan dallarda uzmanlık eğitimi verilmesi sağlanarak; 2023 yılına kadar mevcut diş hekimi sayısının %30’u oranında uzman diş hekimi planlaması yapılması ve bu uzmanların öncelikli olarak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde istihdam edilmesi,

Oluşturulacak yeni yapılanmada ağız ve diş sağlığı hizmet birimlerine ilişkin mevzuatın geliştirilmesi, hizmetlerin tek elden ve bütüncül olarak takip ve denetiminin yapılabilmesi ve öngörülen yapılanmanın oluşturulabilmesi için yukarıda bahsedilen iş ve işlemlerin Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi,

Hususlarını tensiplerinize uygun görüşle arz ederim.

 

 

 

Doç. Dr. İrfan ŞENCAN

Genel Müdür V.

 

       

       

          Uygun görüşle arz ederim.

                  …./…./2010

 

                                                                                                                 

          Prof. Dr. Nihat TOSUN

                     Müsteşar       

 

 

 

OLUR

..../..../2010

 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) Dilara Bölükbaşı (dişhekimi)
28.01.2011 10:57:09
Hali hazırda bu kadar dişhekimliği fakültesi varken uzmanlık vermek ADSM lerde doktoralı dişhekimlerinin işideğildir öncelikle. SGK dan hizmet satın alan devlete bağlı çalışan kurumların yarattığı haksız rekabete karşı serbest çalışan dişhekimleri hiç düşünülmemektedir.Fakir fukara edebiyatı yapan iktidar,dişhekimliği hizmetlerinin ince detaylarını ve zorluklarını bilmeyen yada bilip önemsemeyen kendi stratejileri doğrultusunda kararlar alan,yasalar çıkaran mentalitededir.
People
1
2) dt.ali güney (dişhekimi)
19.10.2010 17:10:30
adsm olarak eğer devlet hastanesine bağlanırsak uzman doktorlarla yarışmamız mümkün değil.. misal ortalama 30000 yapan b,ir dişhekimi ve uzman doktoru düşünelim.her ikisi de 30000 yaptığı halde katsayıları farklı. uzman doktorun netpuanı 30000*2,5=75000 yaparken, dişhekiminin net puanı 30000*1,1=33000 yapacaktır. bu da 20 unitten küçük adsmlerde çalışan dişhekimlerinin yandığının resmidir.
People
0
3) Akın Karslı (Diş Hekimi)
19.10.2010 15:08:25
Şüphesiz güzel bir planlama. Özellikle dişhekimliğinde uzmanlaşma adına atılmış güzel bir adım olabilir. Eğer bu doğrultuda yapılacak kanuni düzenlemeler yine danıştaydan çelme yemez ise.. Fakat bu planlamada kamuda çalışan sözleşmeli diş hekimlerinin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde bir çalışma da olması gerekirdi. Zira sistem ne kadar iyi olursa olsun sistemi işletecek olan hekimlerdir.Hekimlerin her anlamda mutlu olması gerekir ki sistem eksiksiz işlesin. Binaanaleyh çok önemli eksiklikleri olan olumlu bir çalışma bence.
People
0
4) abdullah özer (dişhekimi)
19.10.2010 12:58:09
ülke genelinde merkezi dişhekimliğinde uzmanlık sınavı gelmeli. ve kimse kayırılmadan hakeden uzman olmalı. dişhekimliğinde uzmanlaşmak isteyen kişilerin önü açılmalı. uzmanlık öğrenimi esnasındada uzman adayı dişhekimleri özlük haklarına ve maaşa sahip olmalı. öyle 5 sene maaş almadan doktora yapmak sona ermeli.
People
1
5) barbarino (çene cerrahı)
19.10.2010 12:02:45
Yan dal uzmanlık ve uzmanlık ile doktora ve lisans üztü eğitim verecekmiş eğitim hastaneleri. Dişhekimliğinde doktoradan başka bir şey yoktur şu an. Daha kanunları mevzuatı bilmeyen adamlar başımıza yönetici diye dikiliyorlar. Önce mevzuatıu öğrensinler sonrada gelsinler yöneticilik yapsınlar
People
0
6) Tuna akman (serbest)
19.10.2010 11:34:21
Danıştay 8.nci dairesi her seferinde zorlama bir takım yorumlarla, bakanlık tarafından çıkarılan uzmanlık yönetmeliğini iptal kararı veriyor. Tabiki bu durum Türk diş hekimleri birliğinin mevcut yönetiminin çok hoşuna gidiyor. Sormak lazım.. Bu ülkede Derdine deva arayan hasta, uzman hekim bulamadığında acaba kimin kapısına dayanıyor? Danıştay 8 dairesinin mi? Türk Diş hekimleri birliğinin mi? yoksa Sağlık bakanlığı veya hükümetin mi?
People
0
7) Oğuzcan Kasaboğlu (Dişhekimi)
19.10.2010 08:45:05
yıllardır kanayan bir yaraya parmak bastıkları için Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkürler
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)