Özellikli Birimle İlgili Danıştay Kararı Hakkında Genelge
Özellikli Birimle İlgili Danıştay Kararı Hakkında Genelge
21 Eylül 2010 12:45 -

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.02/ 37406 20 EYLÜL 2010

Konu : Ek Ödeme

 

 

GENELGE

2010/ 68

 

İlgi: 05/10/2007 tarihli ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelge

 

 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 11. Dairesinin E.2008/15434-K.2010/5651 sayılı kararı ile 05/10/2007 tarihli ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelgenin 8 inci maddesinin son paragrafının ilk cümlesini takip eden ibarelerin iptaline karar verilmiş bulunmaktadır. Bu karar 17/08/2010 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiştir.

 

Danıştay tarafından iptal edilen 05/10/2007 tarihli ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelgenin 8 inci maddesinin son paragrafının ilk cümlesini takip eden düzenleme “Anılan hüküm ile riskli birimler hizmet bazında değil birim bazında belirlenmiştir. Riskli birim için öngörülen katsayılardan faydalanılabilmesi hususu; personelin görev yaptığı kurumda mezkur Yönetmelikte sayılan riskli birimlerin ayrıca ve açıkça tanımlanmış birimler olması şartına bağlıdır. Bu nedenle riskli birim haricindeki birimlerde, riskli birime ilişkin hizmetlerin verildiğinden bahisle riskli birim katsayısından faydalanılabilmesi mümkün değildir. Örneğin: Çocuk servisi bünyesinde yenidoğan ve süt çocuğu hastalarına hizmet veriliyor olması durumunda, bu birimin yenidoğan veya süt çocuğu servisi olarak ayrıca tanımlanmış bir birim olmaması sebebiyle çocuk servisinde görev yapan personelin riskli birimler için öngörülen katsayılardan faydalanması mümkün değildir. Yine acil laboratuar ve acil röntgen birimlerinin ayrı bir birim olarak kurulmadığı hastanelerde, laboratuar ve röntgen birimlerinde acil servis-acil poliklinikten istenilen işlemler yerine getirilse dahi riskli birimler için öngörülen katsayılardan faydalanılması mümkün değildir.” şeklindedir.

 

Danıştay 11. Dairesinin E.2008/15434-K.2010/5651 sayılı kararı uyarınca 05/10/2007 tarihli ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelgenin 8 inci maddesinin son paragrafının ilk cümlesini takip eden yukarıda yer verilen ibareler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

05/10/2007 tarihli ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelgenin 8 inci maddesinin son paragrafının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere “Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde sayılan özellik arz eden birimlerde fiilen çalışmamakla birlikte, özellik arz eden birimlere kısmi süreli hizmet sunan personelin hizmet sundukları süreyle orantılı olarak özellik arz eden birim katsayılarından yararlandırılması gerekmektedir. Ancak, özellik arz eden birimlere kısmi süreli olarak hizmet veren personelin hizmet verdiği süre ile orantılı olarak özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılardan faydalandırılabilmeleri için kurumda özellik arz eden birimin mevcut olması gerekmektedir.

 

Yani, kurumda ayrıca Yenidoğan Ünitesi’nin bulunması halinde, Yenidoğan Ünitesi’nde görev yapmamakla birlikte kısmi süreli olarak Yenidoğan Ünitesi’ne hizmet veren personele hizmet verdiği süre oranında özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılması gerekmektedir.

 

Yenidoğan Ünitesi bulunmayan bir kurumda, Çocuk Servisi bünyesinde Yenidoğana ilişkin hizmetlerin veriliyor olması halinde Çocuk Servisi’nde görev yapan personele Yenidoğana ilişkin hizmet verdiği sürelerde özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılması mümkün değildir. ” ibaresi eklenmiştir

 

Bu itibarla 2010 yılı Ağustos ayından itibaren yapılacak performansa dayalı ek ödeme hesaplamalarında özellik arz eden birimlerde fiilen çalışmamakla birlikte, özellik arz eden birimlere kısmi süreli olarak hizmet sunan personele, hizmet sundukları süreyle orantılı olarak özellik arz eden birim katsayılarının uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Gereği: 81 İl Valiliği

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) ilknur polat (hemşire)
09.09.2011 23:52:13
çalıştığım hastanede acil laboratuar var yani ikinci bir laboratuar yok ve ben acil den gelen hastalardan kan alıyorum acil polklnkten başka poliklnk yok bu durumda acil farkı alabilirmiyim.acil farkı verilmiyor.kan almada çalışıyormuşum sebep bu ve kan alma acil laboratuar la aynı yerde.sonuç olarak acile hizmet vermekteyim laboratuardaki arkadaşlar acil farkı alıyor.özellik birimi beni kapsıyormu bu durumda yardımcı olursanız sevinirim.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)