Özel sağlık kuruluşlarının acil sağlık hizmeti sunumuna ilişkin genelge
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Özel Sağlık Kuruluşlarının Acil Sağlık Hizmeti Sunumuna İlişkin 2013/17 sayılı Genelge yayımlandı.
17 Eylül 2013 08:13 -

.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684/010.06/ 2013. 53b0. 30875

Konu : Özel Sağlık Kuruluşlarının Acil Sağlık Hizmeti Sunumu Hk.

........ VALİLİĞİNE

GENELGE

2013/.17

İlgili mevzuat hükümleri gereği acil sağlık hizmeti kapsamında kamu ve özel sağlık kuruluşlarına başvuran acil haldeki hastaların, sağlık güvencesine veya ödeme gücüne bakılmaksızın kabul edilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin gecikmeksizin yapılması zorunludur. Sağlık kuruluşu, acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler ile acil sağlık hizmetini sunmaktan kaçınamaz.

Acil hal, gerek Bakanlığımız mevzuatında gerekse Başbakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatında "Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığında veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır” şeklinde tanımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “1.9.1. İlave ücret alınması" maddesinin 6 ncı fıkrasında "Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” (EK-l/D) kullanılarak, yazılı bilginin imza karşılığı verilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Acil sağlık hizmetlerinin aksaklığa meydan vermeyecek şekilde, hızlı ve etkili sunulması ve hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, acil servise yapılan başvurular neticesinde “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Bilgilendirme Formu” (EK-l/D) imzalatılan hasta ve/veya yakınlarına; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “1.9.3-İIave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri” başlıklı maddesindeki sağlık hizmetleri ile “1.9.1 - İlave ücret alınması” başlıklı maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi doğrultusunda alabilecekleri ilave ücret oranına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve uygulamanın anılan Tebliğler ile yukarıda vurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin, özel sağlık hizmet sunucularına tebliğini önemle rica ederim.

Prof.Dr.Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) üç harfli (op)
17.09.2013 09:29:01
Çok acil bir hasta geldi, aile de onam formu imzalamıyor.
Ne yapacaksınız?
Sevkederseniz ve yolda ex olursa al başına belayı.
Tedavi ederseniz bir kuruş alamazsınız, formu imzalamamış.
Bence tıbbi uygulama için onam formu gereklidir, ve ailece de imzalanır.
Ama konu para olunca bunu ailenin keyfine bırakmamak gerekli.
Nasıl birinin camını kırarsan, legal olarak bunun değerini ödemek zorundasın, yasalarca aciliyet geçtikten sonra ücret ödenir kuralı yeterlidir, imza gerekmemeli.
People
0
2) murat 124 (dr)
17.09.2013 09:13:20
yani ozel acile ex olarak gitmediysen her halukarda para alacaklar.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)