İstanbul ve Yalova İllerinde TEB Farmainbox üzerinden Reçete Dağıtım Sistemi 1 Haziran 2012 Tarihinde Başlıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıların muayene, tedavi, tahlil ve tetkik işlemleri için hastanelere yapılan ödemeleri, günün şartlarına göre yenileme kararı aldı.
25 Mayıs 2012 20:32 -

2012 Yılı SGK Protokolü ile yeniden düzenlenen reçete dağıtım sistemine İstanbul ve Yalova illerinde 1 Haziran 2012 tarihinde başlayacaktır.

 

2012 Yılı SGK Protokolünün 3.7. maddesi gereği EK-4'te belirtilen reçete grupları Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve Eczacı Odası koordinasyonunca karşılanacaktır. EK-4'ün 2. maddesi "Sıralamaya girmek istemeyen eczacılar, Bölge Eczacı Odasına yazılı başvuruda bulunur. ..."  şeklindedir.

 

Bu hükme uygun olarak aşağıda belirtilen 4 reçete grubunda döngü esasına göre sıralı, diğer 8 reçete grubunda ise aylık bölgesel üst limitli sistem dahilinde dağıtılacak reçete gruplarını karşılamak istemeyen meslektaşlarımızın kayıt formunu doldurarak 28 Mayıs 2012 Pazartesi saat 17.00'ye kadar bildirim yapmaları gerekmektedir. Ayrıca kayıt formu doldurulduktan sonra sistem üzerinden çıktısı alınacak 2 nüsha kaşelenip imzalanarak Oda Merkez veya bürolarımıza teslim edilecektir. (İmzalı ve kaşeli dilekçeler önümüzdeki 1 ay içerisinde teslim edilebilir.)

 

Tüm reçete gruplarının dağıtımına katılmak isteyen meslektaşlarımızın herhangi bir bildirimde bulunmalarına gerek yoktur. Bu meslektaşlarımız Türk Eczacıları Birliği'nin hazırladığı Farmainbox reçete dağıtım sistemine geçmiş dönem sıralı dağıtım kota aşımları dikkate alınarak dahil edileceklerdir.

 

Haziran ayı ve sonraki aylara ait EK-4'te belirtilen reçetelerin sisteme girişi sadece Farmainbox üzerinden yapılacaktır. Odamız internet sitesi üzerinden yapılan İstanbul Eczacı Odası Reçete Kayıt Uygulaması ve İşyeri Hekimi Reçete Dağıtım Sistemi Haziran ayı ve sonraki aylara ait girişlere kapatılacaktır.

 

Halen kullanmakta olduğumuz İstanbul Eczacı Odası Reçete Dağıtım Programında her eczane için farklı reçete gruplarına ait farklı bölge tanımlama olanağımız, Türk Eczacıları Birliği Farmainbox Reçete Dağıtım programında bulunmadığından eczaneye ait tek bölge tanımlama, reçete yoğunlukları göz önüne alınarak kota belirleme ve belirlenen bölgede alfabetik sıra oluşturma işlemleri yeniden yapılarak Farmainbox programına aktarımı sağlanacaktır.

 

İstanbul ve Yalova illerinde 2012 Yılı SGK Protokolü eki EK-4'te belirlenen reçete gruplarının dağıtımı aşağıda belirtilen 2 farklı dağıtım sistemi üzerinden yürütülecektir.

 

1- Döngü Esasına Göre Sıralı Dağıtılacak Reçete Grupları

 

 

1- Faktör ve Kan Ürünü Reçeteleri (Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler)

2- Diyaliz Reçeteleri (Eritropoietin/darbepoetin preparatları ve diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler)

3- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar

4- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri (İstanbul Üniversitesi Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri Hastaneleri)

 

NOT: Döngü esasına göre sıralı dağıtılacak olan 4 reçete grubunun dağıtım işleyişi, halihazırda dağıtımı devam eden Faktör ve Kan Ürünü Reçeteleri dağıtımında olduğu gibi Oda Merkez ve bürolarımız üzerinden yapılacaktır.

 

Bu gruba ait onay işlemleri Oda Merkez ve bürolarımızda her bir reçete bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
 

 

2- Aylık Bölgesel Üst Limitli Sistem Dahilinde Dağıtılacak Reçete Grupları
 

 

 

1- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler

2- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler

3- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler

4- Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler

5- Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler

6- Harp Okulları, Askeri Liseler, Polis Meslek Yüksek Okulları, Fakülte ve Yüksek Okullarda TSK namına okuyanlar ve Astsubay Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin reçeteleri

7- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler

8- Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler

 

 

 

NOT: 1 Haziran 2012 tarihi itibariyle Aylık Bölgesel Üst Limitli Sistem dahilinde karşılanacak reçeteler için belirlenen aylık limitin aşımı durumunda hiçbir şekilde Farmainbox üzerinden onay alınamayacağı için bu reçetelerin Kurumca geri ödemesi yapılmayacaktır.

Meslektaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle hatırlatıyoruz.

 

Bu gruba ait onay işlemleri Farmainbox üzerinden alınacak liste üzerinden yapılacaktır.

 

Katılmayacağınız reçete gruplarını bildireceğiniz kayıt formu için tıklayınız.
 

Farmainbox programı ve kurulum kılavuzu için tıklayınız.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)