Bir önceki yıl alınan döner sermaye ve denge tazminatı sorunu
Denge Tazminatı Kanunu, kamu görevlileri sendikaları ile hükümet temsilcileri arasında yapılan 2005 yılı toplu görüşmeleri sonrasında, 2006 yılında memur maaş unsurları arasına girmiştir. Ödemeye dair Kanun, 31.03.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır
27 Ocak 2008 02:05 -

AHMET ÜNLÜ-Yenişafak

Denge Tazminatı Kanunu, kamu görevlileri sendikaları ile hükümet temsilcileri arasında yapılan 2005 yılı toplu görüşmeleri sonrasında, 2006 yılında memur maaş unsurları arasına girmiştir. Ödemeye dair Kanun, 31.03.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanunun;

- ilk fıkrası hangi kurumlarda çalışan kamu personeline denge tazminatı verileceğini,

- ikinci fıkrası hiç bir şekilde denge tazminatı verilmeyecek kamu personelini,

- üçüncü fıkrası ise fark olarak ödeme yapılacak kamu personelini,

düzenlemiştir.

Üçüncü fıkra hükmü

Fark olarak denge tazminatı ödenecek kamu personeline ilişkin üçüncü fıkra düzenlemesi şu şekildedir.

"...önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ödemeler toplam net tutara ulaştıktan sonra birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır."

Fark ödemesi yapılması gereken personel

Yukarıda metnini verdiğimiz hükmünde atıf yapılan kanunlara göre, fark ödemesi hesap edilmesi gereken personel şu şekildedir:

1- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ve teknik öğretim okullarında döner sermaye işletmesi gelirlerinden 'üretimi teşvik primi' alanlar

2- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra kuruluşlarındaki döner sermaye işletmelerinde çalışıp da döner sermaye geliri alanlar

3-YÖK, ÜAK, üniversiteler ve bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinde döner sermaye alan akademik ve idari personel

4-Yargıtay döner sermaye işletmelerinde 'teşvik tazminatı' alanlar

5-Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda 'üretim teşvik primi' alanlar

6-Polis akademisi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumlarında kurulan döner sermaye işletmelerinde döner sermaye alanlar

7-Bu madde adli yargı hakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personel

8-Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi döner sermaye gelirlerinden, döner sermaye katkı payı ödenenler,

9- Adli Tıp Kurumunda döner sermaye alanlar,

10- Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı personeli hariç 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre ödeme yapılanlara, [Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşları ile bağlı kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç)] döner sermaye alanlar..

Fark ödemesi yapılan grupta ilk defa başlayana, denge tazminatı verilecek mi?

Yukarıdaki madde hükmü incelediğinde, fark ödemesi yapılabilmesi için önceki yıl döner sermaye gelirinin denge tazminatı tutarının altında kalması gerekmektedir. Eğer kişi ilk defa memuriyete başlamış ise, önceki yıl alınan döner sermayeden bahsedilemeyeceği için, bu kişiye denge tazminatı verilmesi gerekmektedir.

Örneğin 2007 yılı ağustos ayında, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra kuruluşlarındaki döner sermaye işletmelerine atanan bir aday memur için, önceki yıl alınan döner sermaye söz konusu olamayacağı için, bu kişiye denge tazminatı ödemesi Ağustos ayı maaşı ile birlikte denge tazminatının ödenmesi gerekmektedir.

Diğer Sorunlar

1- Aynı durum aylıksız izinli olduğu için önceki yıl hiç döner sermaye almayan kamu personeli için de geçerlidir. Bu personele de bize göre denge tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

2- Bir diğer yanlış uygulamada ise, 2007 yılında ilk defa işe başlayan bir memura denge tazminatı ödemesi yapıldığı, 2008 yılı döner sermaye ödemesi kesilmiştir. Memurun döner sermayesinin kesilebilmesi için kanuni dayanağa ihtiyaç vardır. Şu anki mevzuatta denge tazminatı alan memura döner sermaye ödemesinin verilmeyeceği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu konudaki uygulamalar yanlış olduğunu düşünüyoruz.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)