Vekil ebe ve hemşirenin döner sermaye alabilmesi için yasal düzenleme yapılıyor
25 Nisan 2009 10:03 -
22 Nisan 2009 tarihinde Meclise sevk edilen Kanuni düzenleme

10) 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki unvanlarda çalıştırılmak üzere merkezi sınav sonuçlarına göre" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve üçüncü cümlesinde yer alan "Bu şekilde" ibaresi "Açıktan vekil olarak atananlar ile" şeklinde değiştirilmiştir.

Şuan geçerli olan ek 3. madde hükmü şu şekildedir:

Kadrolu istihdamın mümkün olmadığı hallerde, ücretleri döner sermayeden veya merkezî yönetim bütçesinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki unvanlarda çalıştırılmak üzere merkezi sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına tabi sözleşmeli personel çalıştırılabilir. (Ek cümle: 28/6/2006-5528/3 md.) Ancak bu maddeye göre diş tabibi ve eczacı unvanlarında çalıştırılacak personel merkezî sınav sonuçlarına bakılmaksızın kura ile yerleştirilir. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılan personele, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dahilinde nöbet ücreti ödenir ve ek ödeme yapılabilir. Bunlara yapılabilecek ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemez. (1)(2)

DEĞERLENDİRME

Hali hazırdaki uygulamada, ortada çok sayıda mahkeme kararı olması rağmen vekil ebe ve hemşireler döner sermaye verilmemektedir. Yapılan bu yasal düzenleme ile açıktan vekil olarak atanan sağlık personelinin döner sermaye ödemelerinden yararlanabilmesi amaçlanmaktadır. Mecliste kabul edilip, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
Memurlar.net

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)