Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik ne getiriyor?
Özel hastanelerde, 60 yaşını dolduran ya da engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler, "planlamadan" istisna olarak kadro dışı geçici çalışabilecek.
 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik ne getiriyor?
23 Ocak 2015 13:45 -


Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'te yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle bu kurumların bünyesindeki ağız ve diş sağlığı birimlerinin poliklinik odasının, asgari personel, tıbbi cihaz, araç ve gereç hususlarında Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikteki şartları karşılaması gerekecek.

Biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarlarından birinin hastane bünyesinde kurulması kaydıyla, diğerinin hizmet alımı yoluyla karşılanabilmesine olanak sağlandı.

60 yaşını dolduran veya engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler, özel hastanelerde planlamadan istisna olarak kadro dışı geçici çalışabilecek.

Hastane yatak sayısı 75'ten az olan özel hastanelerden yönetmelikte öngörülen bina şartlarının tamamını sağlayanlar, talepleri halinde, hastane yatak sayılarını 75'e tamamlayabilecek. Böylece yatak sayısı artan özel hastanelerden, uzman tabip kadro sayısı 25'in altında olanlara, bu sayıyı aşmamak ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla ilave yatak sayısının altıda biri kadar uzman tabip kadrosu verilebilecek.

Yönetmelik şartlarını sağlayamadıkları için haklarında uyum süresi öngörülen hastanelere, verilen süre sonunda uygunsuzluklarını giderememeleri halinde azami 7 yıllık süre ile sınırlı olmak kaydıyla ek süre verilebilecek.

Özel hastanelerde, sağlık turizmi kapsamında Bakanlıkça belirlenecek oranda yabancı hasta bakma şartını karşılamak koşuluyla muayene ve kontrol birimleri açılabilecek.

Özel hastanelerin kendi kadro ve kapasitesini kullanarak konaklama tesislerinde açabildikleri fizik tedavi ve rehabilitasyon, obeziteyle mücadele, onkoloji ve diyabet hastalarına yönelik koruyucu ve destekleyici nitelikteki birimlere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik birimler de ilave edilecek.

Bir defaya mahsus olmak üzere, önceki yıla ait dolu yatağı 100'den az olanlara bir, yüzden fazla olanlara yan dal uzmanlıkları ile nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik ve rekonstrükstif cerrahisi ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlık dalları hariç, 2 uzman tabip kadrosu verilecek.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereğince denetim formundaki eksiklikler için süre verildiği ve faaliyet durdurma müeyyideleri para cezası olarak değiştirildiği için eski düzenlemeye ilişkin hükümler kaldırılacak.

Denetimlerde, ilk tespitte uygulanan hastanenin tamamında faaliyet durdurma cezası, ilgili birimin faaliyetinin durdurulması olarak düzenlenecek. İlgili birimin faaliyetinin durdurulması ise ilgili uzmanlık dalında acil hasta hariç, yeni hasta kabulünün durdurulması şeklinde uygulanacak.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) ayt12 (uzm.)
24.01.2015 10:05:40
Yönetmelikte veya yasalarda şu tarihten bu tarihe kadar; bir defaya mahsus; üçte birini geçmemek kaydı ile; şunlar bunlar hariç gibi ifadeler yer alıyor ise, bilin ki birilerinin çıkarına göre yapılmıştır. Bu ancak bizim gibi eğitim ve kültür düzeyi son derece düşük olan, şark zihniyetinin hakim olduğu ülkelere mahsustur.
People
0
2) dr nezihi (biyokimya uzm)
24.01.2015 09:17:34
bu yönetmelik değişikli,ğinin neresinde nmikrobiyoloji yada biyokimya laboratuvarından birinin kurulmasıyla diğerinin hizmet alınmasına yönelik hüküm var? sadece belli dal hastaneleri için bu var(hiç enfeksiyon hastalıkları dal hastanesi duymamıştım bu arada)
People
0
3) Dr.Erhan (Uzm.Dr)
23.01.2015 15:11:35
Mecburi hizmetini tamamlamış bir yan dal uzmanının suçu nedir?Kadrosu artırılan uzmanlık alanlarında neden bazı branşlara engel çıkarılmaktadır, onlar üvey evlat mı? Bu kesinlikle eşitlik ilkesine aykırıdır. Gerçi bu dönemde artık hak ve hukuktan bahsetmek ne kadar doğru??
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)