İlaç firmaları yüzde 18, tıbbi cihaz firmaları ise yüzde 25 feragat ederse alacakları ödenecek!
Üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi cihaz firmalarına olan borçları, yüzde 25 feragat ederlerse ödenecek
İlaç firmaları yüzde 18, tıbbi cihaz firmaları ise yüzde 25 feragat ederse alacakları ödenecek!
08 Ekim 2020 14:54 -

MEDİMAGAZİN-Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tüm Valilik ve üniversite rektörlüklerine gönderdiği yazıda ilaç firmalarının alacaklarından yüzde 18, tıbbi cihaz firmalarının ise yüzde 25 oranında indirim uyguladığında ödenmesini istedi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 45 inci maddesine dayandırlan kararda devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye  işletmelerinin 2017, 2018, 2019  ve 31/08/2020 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarında yer alan ilaç, tıbbi  malzeme ve diğer alım bedellerinin ödenmesi konusunda yapılacak işlemler şöyle sıralandı:

1. Alacaklıların her bir işletme itibarıyla kapsama dahil tüm alacakları için 20/10/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili işletmeye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2. Temlik  edilen  alacaklarda  alacak,  temlik  alan  alacaklıya  geçtiğinden,  müracaat temlik alan alacaklı tarafından yapılacaktır. Temlik alan alacaklılar, ilgili işletmedeki kapsama dâhil tüm alacakları için başvuruda bulunmak zorundadır.

3. Alacaklıların üçüncü taraflarca icraya konu edilmiş alacakları için başvuru asıl alacaklı tarafından  yapılacaktır. Ödeme aşamasında icra kesintileri yapılarak varsa kalan tutar alacaklıya ödenecektir.

4. İlgili işletmeler, müracaat süresi içerisinde başvuruda bulunan her bir alacaklıdan Ek-1 de yer alan "Feragatname"yi isteyeceklerdir. Alacaklılar, feragat beyanını mahkemelere veya icra  müdürlüklerine sunduklarına ilişkin teşvik edici belgeleri de feragatname ekinde işletmelere ibraz edeceklerdir.

5. Feragatnameler doldurulurken ay ve yıl ayrımı yapılmaksızın, ilaçlarda %18, tıbbi malzeme ve diğer borçlarda %25 oranında indirim uygulanacaktır.

6. İşletmeler, başvuru süresi içerisinde başvuruda  bulunan alacaklılara ait iskontolu borç tutarını gösteren konsolide listeyi Ek-2 de belirtildiği şekilde düzenleyip rektör tarafından imzalanacak üst  yazı ekinde 23/10/2020 tarihine kadar Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) göndereceklerdir.

7. Bakanlığımıza gönderilen listelerde yer alan ödenecek tutarlar (iskontolu borç tutarı) esas alınarak döner  sermayeli işletmeler itibarıyla gerekli kaynak ilgili işletmeye Bakanlığımızca aktarılacaktır.

8. Bakanlığımızca yapılacak aktarım için ilgili döner sermaye muhasebe birimlerince ödemelerini yaptıkları  banka şubeleri nezdinde ayrı bir hesap açtırılacak ve hesaba ilişkin bilgiler (İBAN, Banka ve Şube Adı ve ilgili hesabın Vergi Kimlik Numarası) konsolide liste ile birlikte  Bakanlığımıza bildirilecektir. Döner sermaye muhasebe birimlerince bu kapsamda yapılacak ödemeler bu hesaptan yapılacak olup başka ödemeler için kullanılmayacaktır.

9. İlgili döner sermaye muhasebe birimince yasal olarak yapılması gereken tüm kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, gerçek veya tüzel kişi alacaklılara, ilaç alımlarında tutarın %40'ı 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %60'lık tutar 2021 yılı Ocak ayı içerisinde, tıbbi malzemeve diğer alımlarda tutarın %50'si 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %50 tutar 2021 yılı Ocak ayı içerisinde ödenecektir. Ödenecek  borçlar ile ilgili olarak ayrıca temerrüt faizi, vade farkı benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

10. Feragat suretiyle kayıtlardan çıkarılacak tutarlar ile Bakanlığımızca üniversite döner sermaye işletmelerine aktarılacak tutarlar "602 Diğer Gelirler Hesabı"na alınacak ve bu tutarlar  üzerinden  Hazine  hissesi ve bilimsel  araştırma projesi payı gibi paylar hesaplanmayacaktır.

11. Mahkemelerce, feragat nedeniyle vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafların üzerinde bırakılmasına  karar verilmesi düzenlendiğinden, üniversite vekilleri tarafından mahkemelere bu yönde beyanda bulunulması gerekmektedir.

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
5
1) Ali (Dr)
18.10.2020 02:36:24
Bunlar ülke ekonomiSinin çok dar boğazda olduğunun bir sinyali. Devletin ekonomik olarak iflas çanları çalıyor. Yakında yine devlete bağış kampanyası başlar.
People
9
2) dr.mikro (hekim)
12.10.2020 11:18:38
Ferhat (Dr) devlet çok kere döner sermayenizi vermiyoruz diyebiliyor.Bir çok hekimin 8-9 bin toplam geliri var.Yoksulluk sınırı 7.973 TL. Sağlık çalışanları en yogun çalıştıkları pandemi döneminde bile aylarca sıfır TL.ek ödeme aldı.
People
3
3) Ferhat (Dr)
10.10.2020 21:20:03
İlaç firmaları ihale ile mal vermektedir. Rekabet söz konusudur normal piyasa fiyatına göre çok güzel iskontolarla ilaçları satmaktalar, devlette o fiyattan almayı kabul etmekte. Anlaşması imzalanmış bir ticarette satıcının bir kusuru yoksa alıcı fiyatını kabul ederek aldığı malın parasını ödemeli.Devlet bana size iyi maaş veriyoruz bu ayki maaşınızı döner sermayeyi vermeyeceğiz hatta gelecek ayda vermeyeceğiz derse tabi haklısınız diyeceğimi sanmıyorum.
People
2
4) Acilci (Dr)
09.10.2020 22:38:38
ilaç preperatlarının pek çoğu yüksek miktarda tablet/kapsül içeriyor. Böyle devam ettikçe israfa nasıl mani olunabilir ki? Özellikle acilde reçete edilen ilaçların azımsanmayacak bir kısmında hastanın birkaç gün kullanımı yeterli iken kimi preperatları 40 tabletlik yazmak zorunda kalıyoruz 2-3x1 reçetelenmesine rağmen. Önce israfın engellenmesi gerek...
People
11
5) Memedim (Dr)
08.10.2020 17:29:20
Devlet tıbbi malzeme kullanımının altından kalkamaz.Çok acaip bir ülkeyiz, milleti bi acaip Dr u biacaip.İsraf,haram,helal gözeten ne kadar? Lafa geldimmi eleştir ,kendimizi hiç değerlendiriyormuyuz? Devlet önünü arkasını hesaplamadan bodoslama
İşlere dalarsa ne huzur ne adalet olur.Milletin düzeyi ,ahlaki ve vicdani yapı herşey gözönüne alinmali bir atılım proje geliştirirken.Yap nasıl olursa olsun,bedeli ortaya çıkınca yanlışın farkına varmak başarılı bir yaklaşım değil.
People
17
6) Mal Fazlası (Haksız Kazanç Kapısı)
08.10.2020 16:15:57
İlaç firmaları feragat edebilir bence nasıl ki eczanelere mal fazlası veriyorlarsa mf fazlası verdik gibi düşünebilirler.Dün istediğim ilacı 10 eczane gezdim bulamadım nedense hepsinde fexofen yerine fexadyne var sebebi ne sizce? Mal fazlası yasaklanmalı böylece ilaç fiyatları düşer elde edilen tasarrufla garibanın ödediği %10-20 katılım payı kaldırılabilir.İlaç firmaları eczanelere %100 haksız kazanç yerine garibanın katılım payını karşılasın...
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)