Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10 Temmuz 2015 10:03 -

Sağlık Bakanlığından:

GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/06/1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde geçen “Tedavi” ibareleri “Sağlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 – Genetik tanı merkezlerinin açılması, denetlenmesi ve kapatılmasıyla ilgili olarak bilimsel tavsiye kararları almak üzere, Bakanlık tarafından Genetik Hastalıklar Bilim Komisyonu oluşturulur.

Komisyon;

a) Genel Müdür veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında;

b) Tıbbi genetik uzmanı olan dört kişi,

c) Çocuk genetik hastalıkları uzmanı olan bir kişi,

ç) Perinatoloji uzmanı olan bir kişi,

olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

Bakan tarafından seçilen üyeler iki yıl süre ile görev yaparlar. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Komisyondan ayrılan üyenin yerine, yedek üyelerden biri asil üye olarak görevlendirilir.

Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer. Mazeret bildiren üyelerin yerine yedek üyeler toplantıya katılır.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrada yer alan “Bakanın” ibaresi “Müsteşarın”, beşinci fıkrada yer alan “Bakan” ibaresi “Müsteşar” şeklinde değiştirilmiştir.

“Olağanüstü haller dışında Komisyonun gündemi, Genel Müdür veya Komisyon üyelerinin tekliflerine göre Genel Müdürlükçe tespit edilir ve Genel Müdür tarafından toplantı daveti ile birlikte en az 15 gün önceden yazılı olarak üyelere bildirilir.”

MADDE 4 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) murat kar (doktor)
17.09.2015 14:20:02
genetik lab çoğu dışardan hizmet alımı ile olmakta ve çok pahalı tetkikler devlet eli ile yürütülmeli yoksa sadece RANT mevcut olur.
People
1
2) Alport (Tıbbi Genetik uzmanı)
09.09.2015 21:56:45
Doktorculuk oynamayı küçük yaşta bırakamamış insanların kendileri ile ilgili alanlarda yorum yapmalarını tavsiye ediyorum
People
1
3) Serdar Boğa (Hekim)
09.09.2015 21:34:17
Say'ın Serdariye ilaçlarını almayı unutmuşsun sanırım.
People
1
4) Tıbbi Genetik (Hekim)
09.09.2015 20:49:32
Ne kadar da bilimsel bir yorum. Akademik camia sizi anlayacak seviyede değil malesef
People
2
5) Haktan Bağış ERDEM (Tıbbi Genetik Hekimi)
09.09.2015 20:19:57
Tıbbi Genetik Anabilim Dalları ve Genetik Hastalıkları Tanı Merkezleri ülkemizde yeni ama hızla gelişmekte olan bir alan. Hocalarımızın ve tıbbi genetik hekimlerimizin üstün gayretleriyle Türkiye nin bütün bölgelerinde tanı merkezleri kurulmaya ve gelişmeye devam ediyor. Bölümün tıpta uzmanlık sınavında yüksek puanlarla tercih edilmesiyle beraber kalifiye uzman doktor sayısı da hızla artmakta. http://www.tibbigen.org/# adresinden dernek faaliyetleri takip edilebilir.
People
1
6) Serdariye Koç (Biyolog)
11.07.2015 19:56:14
Ülkedeki en oturmamış, nosyandan yoksun ve lulululuuuu luuu ulumaunti $£€¥ olan başka bir branş var mı Acaba? Hele international yaptıklarını anlatacaklar ne zaman ortaya çıkacak I AM looking forward ( dört gözle bekliyorum).

KENEtik dense yeri, ölümcüller. Pardon Hostun immun cevabı da önemli.
Nano bilim ama gelde gör bizde nasıl musa dönemine entegre olmuş.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)