Hastanelerin puanlandırılmasında değişiklik yapıldı
16 Aralık 2009 -

ÖZEL HASTANELER İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

Kurum Başkanlık Makamının 13/11/2009 tarih ve 14.867.439 sayılı Olur’u ile Kurum web sitesinde yayımlanan “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge” de aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Madde 1- (1) Yönergenin ‘Hizmet Kalite Standardı’ başlıklı 7 nci maddesinin;

a) Birinci fıkrasına (f) bendi olarak “f) Acil servis ve ambulans hizmetleri,” ibaresi eklenmiştir.

b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hizmet Kalite Standardı Puanı, hizmet kalite değerlendirme formuna göre [Hastane HKS toplam puanı / (HKS toplam puanı - değerlendirme dışı puan)] x 150 formülünden hesaplanarak bulunur.”
Madde 2- (1) Yönergenin “Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar” başlıklı 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 11- (1) Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar (ÇHHS) faktörü; günlük prime esas kazanç tutarı ve personel devir hızı alt faktörlerinin değerlendirilmesi esasına dayanır ve toplam puanı 100’dür.
a) Günlük prime esas kazanç tutarı; Yıllık toplam prime esas kazanç tutarı / Yıllık toplam prim ödeme gün sayısı formülünden hesaplanarak bulunur.

Hastaneler günlük prime esas kazanç tutarına göre 0 ile 80 puan arasında değerlendirilirler.

Değerlendirmede, bir önceki yılın kasım ayı ila değerlendirme yapılacak olan yılın ekim ayı arasında (Ekim ayı dahil) aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kuruma yapılan bildirimler esas alınır.

Hastanelerin kendi bünyesinde fatura karşılığı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırdığı ve aylık prim ve hizmet belgeleriyle Kuruma bildirilen personele ait prime esas kazanç ve prim ödeme gün sayıları, günlük prime esas kazanç tutarının hesaplanmasına dahil edilir.

b) Personel devir hızı: Bir önceki yılın kasım ayı ila değerlendirme yapılacak olan yılın ekim ayı arasında (Ekim ayı dahil) aylık prim ve hizmet belgeleri ile Kuruma bildirimi yapılan personelin, o dönem içinde işten ayrılan personele yüzdesini ifade eder. “Personel devir hızı = İşten çıkanlar / Ortalama personel sayısı x 100” formülünden hesaplanır. (Ortalama personel sayısı = (Dönem başı çalışan sayısı + Dönem sonu çalışan sayısı) / 2). Personel devir hızına göre; hastaneler yüzdelik dilimlerine göre 0 ile 20 puan arasında değerlendirilirler.

(2) Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar faktörü, Kurum Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığınca hesaplanarak Komisyona iletilir.”

Madde 3- (1) Yönergenin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Komisyon tarafından belirlenen hastane puanları Kurum web sitesinde yayımlanır.”

Madde 4- (1) Yönergenin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici madde 1- (1) 2010 yılına ilişkin hastane puanlarının hesaplanmasında kullanılacak olan ve bu Yönergenin 7 nci, 8 inci, 10 uncu ve 11 inci maddelerinde tanımlanan verilerin, hastane başhekimi/ mesul müdürü tarafından tanzim edilerek 22 Aralık 2009 tarihine kadar Komisyona gönderilmesi gerekmektedir.”

Yürürlük
Madde 5- (1) Bu Yönerge hükümleri 13/11/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA