AKADEMİSYENLER

Tüm Akademisyenler

    • İzmir Tabip Odası
    • Tabip odalarını tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Suat Kaptaner

03 Şubat 2008, Pazar

İzmir Tabip Odası
“Ülkemizin kaynakları kaliteli sağlık hizmeti sunmaya yeter”

Tabip odalarını tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Suat Kaptaner

Odanız ne zaman kuruldu?
Odamız 1954 yılında kurulmuştur.

İlinizde kaç hekim var ve bunların kaçı size üye?
Kayıtlı üye sayımız 8 bin 892.

Merkez Konsey seçimlerinde kaç delege ile temsil ediliyorsunuz?
15 delege ve 1 yönetim kurulu başkanı doğal delege olarak 16 delegeyle temsil ediliyoruz.

Odanızdaki komisyonlar neler, çalışmalarından bahsedebilir misiniz?
Aile Hekimliği Çalışma Grubu: İzmir' de uygulanmaya başlanan Aile Hekimliği Pilot Projesi’nin İzmir'de verilmekte olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve kamu görevlisi olan hekimlerin iş güvencesini süreç içerisinde ortadan kaldıracak bir proje olduğu saptamasıyla bu konuda hekimleri ve kamuoyunu uyaracak çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu konuda hekimlerle bölge toplantıları, sağlık ocağı ziyaretleri, dayanışma toplantıları, bölgesel miting, çok sayıda basın toplantısı, kitlesel etkinlik, binlerce broşür, bildiri, afiş, konferans ve hukuksal girişimler gerçekleştirilmiş ve halende çalışmalar devam ettirilmektedir.

İşyeri Hekimliği ve İşçi Sağlığı Komisyonu: İşyeri hekimi çalıştırmayan işyerlerinin belirlenmesi, hekimlere duyurulması, işyeri hekimliği ve işçi sağlığı konusunda eğitimler yapılması, hukuksal altyapı çalışmalarının devam ettirilmesi bu konuda hekimlerin bilgilendirilmesi gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Pratisyen Hekimlik Komisyonu: Birinci basamak sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalar, eğitimler düzenlemekte, aile hekimliği pilot projesine ilişkin TTB Pratisyen Hekimlik Kolu ve Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile birlikte ortak çalışmalar yapmaktadır.

Halk Sağlığı Çalışma Grubu: Halk sağlığına ilişkin çevre ve benzeri konularda çalışmalar ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirmektedir.

Sosyal Etkinlik Çalışma Grubu: Hekimlerin sosyal etkinliklerde bir araya getirmek ve dayanışma sağlamak amacıyla yemek, kültür gezileri, şiir geceleri, spor etkinlikleri, anma geceleri, halk konferansları düzenlemektedir.
Özel Hekimlik Çalışma Grubu: Özel hekimlik alanındaki hekimlerin mesleki sorunlarına sahip çıkmakta, hukuksal girişimlerde bulunmakta, yasa ve yönetmelikler konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Özlük Hakları ve Hukuk Çalışma Grubu: Hekimlerin özlük haklarını geliştirmek hukuksal anlamda destek olmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Hukuk Bürosu: Sağlık alanında hekimler açısından hukuk sorunlarının çok yoğun gündeme geldiği saptamasıyla Odamızda bir hukuk bürosu oluşturulmuştur. Odamızda aynı zamanda genel yönetmenlik yapan tam gün odada görevli bir avukatla birlikte hukuk danışmanlığımızı bir diğer avukat ve hukuk eğitimi de almış olan 3 hekim-hukukçuyla birlikte hukuk büromuz bütün hekimlere hukuksal destekte bulunmakta, gerektiğinde vekaletlerini alıp davalarını takip etmektedirler. Sağlık alanında yasa ve yönetmeliklere ilişkin hukuksal görüş oluşturmaktadırlar.

Hekimlerin tabip odaları çalışmalarına ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hekimler güncel mesleki sorunlarına sahip çıkıldığında ve düzenli iletişim kurulduğunda Oda çalışmalarına katılım ve desteklerini artırmaktadırlar.

TTB Merkezi ile ilişkileriniz nasıl?
Yönetim Kurulumuz oda seçimlerine katılan Hekim Güçbirliği Grubu’ndan 4, Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu’ndan seçilen 3 meslektaşımızdan oluşmaktadır. Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu’ndan seçilen meslektaşlarımız bugün Merkez Konseyini oluşturan meslektaşlarımızı seçimlerde desteklemişlerdir. Hekim Güçbirliği Grubu’ndan seçilen meslektaşlarımız, Merkez Konseyini oluşturan meslektaşlarımızla birçok konuda farklı görüş ve yaklaşımlara sahiptirler. Ulusal değerlerimize, laiklik başta olmak üzere, Cumhuriyet devrimlerimizin birikimlerine, Mustafa Kemal Atatürk'e, ulusal birliğimize, bağımsızlığımıza sahip çıkmanın Türkiye'deki bütün hekimlerin birlik ve dayanışmasını sağlamada en önemli dayanak noktası olduğu yaklaşımımız, Merkez Konseyinin yaklaşımlarından en önemli farkımızdır.

Hekimlere yönelik paramedikal etkinlikleriniz var mı?
14 Mart Tıp Haftaları’nda düzenlediğimiz tıp baloları, çeşitli yemekler, kokteyller, şiir geceleri, kültür gezileri, anma geceleri, spor etkinlikleri, her ay geleneksel olarak düzenlediğimiz “Tıbbiye Vatanı ve Cumhuriyeti Savunuyor Konferanslar Dizisi” (Sözde Ermeni Soykırımı Konferansı, Küreselleşme ve Ulusal Devlet Konferansı, Altın-Siyanür ve Gerçekler Konferansı vb...) gibi etkinlikler düzenliyoruz.

Türkiye’deki sağlık politikalarını kısaca değerlendirir misiniz?
Türkiye' de sağlık alanında yaşanan en büyük sorun; bir IMF ve Dünya Bankası dayatması olan “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”dir. Özetle bu proje, sosyal devlete son vermeyi ve sağlık alanını özelleştirmeyi hedefleyen bir projedir. Dolayısıyla sağlığı bir kamu hizmeti olmaktan çıkarmaktadır. Ülkemiz gerçeklerine uygun olmayan bir projedir. Sağlığı bir meta hastayı ise bir tüketici olarak görmektedir. Hekimleri ise kamu görevlisi olmaktan çıkartmayı böylece iş güvencelerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Bu proje devam ettikçe yurttaşların sağlık hizmetlerine erişebilmeleri için daha çok para harcamaları gerekecek hekimler ise daha zor koşullarda iş güvencesiz sözleşmeli olarak çalışmak zorunda kalacaklardır. Ülkemizin sınırlı kaynakları ise her geçen gün daha fazla yurt dışına ilaç ve tıbbi teknoloji tekellerine akacaktır. Aslında ülkemizin kaynakları kamu ve özel sektörü ile birlikte bütün yurttaşlarımıza nitelikli, hakkaniyetli, yoksul olup olmadığına bakmadan gereksinim duyduğu sağlık hizmetini verebilecek ve hekimlerimizin de insanca ve emeklerine yakışır bir şekilde hizmet verebilmelerini sağlayabilecek düzeydedir. Yeter ki dış dayatmalarla gündeme getirilen sağlık projelerinden vazgeçip kamu sağlık hizmetini esas alan ve diğer bütün sağlık hizmetlerini buna destek olacak biçimde planlayan, Cumhuriyet’imizin sağlık alanındaki birikim ve felsefesini yeniden gündeme getirelim.

Hekimlerin sizce en önemli problemleri neler?
Geleceklerine ilişkin belirsizlik ve güvensizlik; emekliliklerine yansımayan ve insanca çalışma koşullarını zorlayan performansa dayalı ücretlendirmeler, eşitsiz ve yetersiz ücretlendirmeler, sürekli özlük haklarının geriletilmesi, kamuoyunda hekimliğin itibarını zedeleyen resmi söylemler, çalışma koşullarının zorluğu meslek içi eğitim olanaksızlıkları.

Odanızın periyodik bir yayını var mı?
Odamızın bir web sitesi mevcut, hekimlerle iletişimde elektronik posta, cep mesajları, broşürler, bildiriler, afişler kullanmaya ağırlık vermekteyiz.

Teşekkürler.
04/02/2008

Başkan
Opr. Dr. Suat Kaptaner

Genel Sekreter
Uzm. Dr. Mete Güzelant

Muhasip Üye
Doç. Dr. Muhteşem Gedizlioğlu

Veznedar Üye
Opr. Dr. Ruşen Aydın

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Opr. Dr. Fatih Sürenkok
Prof. Dr. Ömer Özütemiz
Opr. Dr. Zehra Mete

Denetleme Kurulu
Asil Üyeleri
Opr. Dr. Taşkın Altay
Opr. Dr. Yusuf Çakır
Uzm. Dr. Timur Meşe

Merkez Konseyi Delegeleri
Prof. Dr. Suat Çağlayan
Prof. Dr. Hasan Kaplan
Prof. Dr. Alphan Cura
Doç. Dr. Ali Baloğlu
Uzm. Dr. Ali Ağzıtemiz
Opr. Dr. Aytekin Başargan
Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu
Dr. Zafer Şişli
Prof. Dr. Mustafa Olguner
Opr. Dr. Salih Sadık
Opr. Dr. Nurdan Talay
Doç. Dr. Özgür Aslan
Opr. Dr. Merih Hanhan
Opr. Dr. Serhat Gür
Uzm. Dr. Aydın Taşdöğen

Adres
Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi 1451 Sokak No: 5 Alsancak / İzmir
Telefon: (232) 463 11 33
Faks: (232) 421 70 51
Web Adresi www.izmirtabip.org.tr

Mail Grubu
info@izmirtabip.org.tr
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer