Doktora hastanede esnaf statüsü
Şirket ortağı olan veya serbest çalışan doktorlar ile uzman doktorlar, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştıklarında, artık 4-a işçi statüsü yerine esnaf gibi kadrosuz 4-b kapsamında sigortalı sayılacaklar. Böylece hastaneler, dışarıdan hizmet alımı gibi olacağı için kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin yükümlülüğü taşımayacak
 Doktora hastanede esnaf statüsü
18 Temmuz 2015 - HABERTÜRK Tahsin AKÇA / Ahmet KIVANÇ

SGK, 23 Nisan 2015 tarihinde 5510 sayılı sosyal güvenlik yasasına ilave edilen ek 10. madde ile doktorlar için getirilen yeni düzenlemelerle ilgili genelge yayımladı. Söz konusu ek madde uyarınca SGK ile anlaşmalı özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışan hekimlerden fatura karşılığı hizmet satın alınması durumunda hastaların tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanmasına imkân sağlandı. Aynı madde ile ayrıca, şirket ortağı olan veya mesleğini serbest icra eden hekim ile uzman hekimlerin özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde hizmet vermeleri halinde sözleşmelerinde aksine bir hüküm olmadıkça bunların artık Bağ-Kur’lular gibi 4-b statüsünde sigortalı sayılacağı öngörüldü.

SÖZLEŞMESİNDE 4-A YAZMAYAN 4-B’Lİ

Böylece hastaneler, dışarıdan serbest doktorlardan hizmet alımı yapmış olacağı için kıdem tazminatı, fazla mesai ve yıllık izin gibi yükümlülüklerden kurtulmuş olacak. Bu statüde çalışan doktor ise yüzde 20 stopajın dışında, belli bir tutarı aşan geliri için yıl sonunda gelir vergisi mükellefi olacak. Yasanın yürürlüğe girdiği 23 Nisan 2015 tarihinden önce 4-a yani işçi statüsünde sigortalı olarak çalışılan sürelere ilişkin hakların saklı olduğu hükmü getirildi. SGK genelgesine göre, şirket ortağı veya serbest çalışan hekimler ile uzman hekimler, özel hastaneler ya da özel üniversite hastanelerinde hizmet vermeleri halinde, hizmet alım sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadığı sürece 4-b kapsamında sigortalı sayılacaklar. Bu hekimlerin hastane ile yaptıkları sözleşmelerin birer örneği SGK’ya gönderilecek. SGK, sözleşme metninde çalışmanın 4-a kapsamında bildirilip bildirilmeyeceğine ilişkin bir hüküm olup olmadığını kontrol edecek. İş akdi sözleşmelerinde normalde böyle bir hüküm bulunmadığı için mevcut sözleşmelerin büyük ölçüde 4-b’li olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

Hizmet alım sözleşmesinde çalışmanın 4-a bendine göre bildirilmesine ilişkin açık bir hüküm bulunması halinde yapılan bildirimler geçerli sayılacak. Aksi takdirde yapılan bildirimler iptal edilerek 4-b kapsamında sigortalı sayılacaklar. Bir başka ifadeyle, sözleşmesinde açıkça işçi statüsünde olduğu yazmayan hekimler esnaf statüsünde değerlendirilecek.

KİMLER 4-B’Lİ SAYILACAK?

1. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde veya özel üniversite hastanesinde çalışanlar

2. Şirket ortağı veya serbest çalışan hekim ya da tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar

3. Hizmet alım sözleşmelerinde açık bir şekilde çalışmanın 4-a kapsamında olduğu belirtilmeyen doktorlar

MEMURLUĞA DÖNEN İÇİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ

1 Ekim 2008’den önce 1 gün memurluk yapmış kişi, yıllarca işçi veya Bağ-Kur’lu çalıştıktan sonra memurluğa geri dönse de, Emekli Sandığı haklarından yararlanıyor. Bu hakkın kapsamı yedek subaylarla genişletildi.

EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRMAK İSTEYEN DOKTOR, PRİMİNİ KENDİ CEBİNDEN ÖDÜYOR

Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan tabip ve diş tabipleri ile uzman doktorların çalışırken aldıkları maaşlar ile emekli olduklarında aldıkları aylıklar arasında büyük uçurum bulunuyor. Aylık maaşı 7 bin lira olan bir doktorun emekli aylığı yaklaşık 2 bin 300 lira düzeyinde bulunuyor. Bu da emeklilik keseneğine esas ücretlerinin düşük tutulup maaşlarının daha çok döner sermayeden ödenmesinden kaynaklanıyor. Bu sorunu aşmak için 2010 yılında getirilen düzenlemeyle halen Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışmakta olan memur statüsündeki doktorlara ileride emekli aylıklarını artırabilmeleri için kendi primlerini kendileri ödeme seçeneği sunuldu.

ÜCRETSİZ İZİNDE BAŞKA STATÜ YOK

Söz konusu doktorlar brüt asgari ücret ile bunun 6.5 katı arasında değişmek üzere kendi belirleyecekleri tutar üzerinden işveren payı dahil tüm primleri kendileri ödemek suretiyle ileride emekli aylıklarını artırabilecekler. Bunun için ayda en az 414 lira prim ödemeleri gerekiyor. 2010 yılından başlayarak bu şekilde 30 yıl kendi cebinden prim ödeyen doktora 30 yıl sonra emekli olduğunda bugünkü parayla 4 bin lira dolayında aylık bağlanacak.

SGK’nın genelgesiyle, sigortalılık işlemlerine ilişkin 2013/11 sayılı genelgenin ‘ücretsiz izin verilen öğretim üyeleri’ başlıklı maddesi de değiştirildi. 2011 yılında çıkarılan tam gün yasası çerçevesinde iki yıl ücretsiz izinli sayılan öğretim üyeleri için getirilen düzenlemenin kapsamı tüm memurları kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre, 4-c statüsünde çalışan kamu görevlilerinden ücretsiz izne ayrılanlar, bu dönemde 4-a, 4-b veya isteğe bağlı sigortalı statüsünde sigortalı olarak gösterilemeyecekler.

KAPSAMDAKİ DOKTOR CEZA ÖDEMEYECEK

Özel hastanelerde ve özel üniversite hastanelerinde çalışan pek çok doktorun sigortalılığı 23 Nisan 2015’ten geçerli olmak üzere değiştirilecek. Normalde işten ayrılış bildirgelerinin 10 gün içinde verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde 1.273 TL idari para cezası ödenecek. Ancak genelge sonradan yayımlandığı için, bu tarihten geçerli sigortalılık değişikliklerinde ceza alınmayacak.

ÖNCEDEN KAZANILMIŞ HAKLAR KORUNACAK

Yasa yürürlüğe girmeden önceki dönemde kazanılmış haklar korunacak. Sözleşmelerinde herhangi bir hüküm olmamakla birlikte çalışmaları 4-a kapsamında bildirilen şirket ortağı veya serbest doktorlar ile uzman doktorların bu bildirimlerinin 23 Nisan 2015 tarihine kadar olan kısmı geçerli kabul edilecek. Bu tarihten sonra 4-b kapsamında sigortalı sayılacaklar.

4-B’DE 5 YIL DAHA FAZLA PRİM SÜRESİ GEREKİYOR

4-b statüsünde değerlendirilen hekimler vergiler dışında emekli olmak için daha fazla prim ödeyecekler. Emeklilik için 4-a statüsünde çalışanların 7200 gün prim ödemeleri yeterli iken 4-b statüsünde çalışanların 9000 gün prim ödemeleri gerekiyor. 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olan 4-a statüsündeki kişilerde 20 yıl sigortalılık süresi aranırken, 4-b’de en az 25 yıl sigorta gerekiyor.

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) İBRAHİM KARAHAN (GENEL CERRAHİ UZMANI)
14.09.2015 14:05:04
neresinden baksan tutarsız,özel hastane sahiplerinin elini güçlendiren,doktorları sömüren,her türlü hakkını elinden alan bir sistem.kesinlikle bu yasa mahkemeye gidip iptal edimeli.böyle anomalili bir yasa olamaz.beim çalışma saatlerimi,iznimi hastane sahibi belirleyecek ama ben esnaf gibi bağkurlu çalışmış olacağım.Eğer esnaf gibi özel hastanede serbest hekim gibi çalışacaksam sgk ile kendim özel hizmet alım sözleşmesi yapmalıyım,aradan özel hastaneyi çıkarmalıyım.kıdem tazminat-ihbar tazminatı-emeklilik pirimi gibi hak kayıpları doktorları köl etme yasasıdır.
People
0
2) feridun özgür (doktor)
02.08.2015 11:31:51
Doktorların piyasada esnaf gibi çalıştırıldığını biliyoruz. Hastanelerin iş ilanlarında "hasta memnuniyetine önem veren" ilanı kimsenin pek dikkatini çekmiyor ama sağlık sisteminde doktorların yerini gösteriyor.Hiç bir yabancı ülkenin doktor ilanında bu isteği göremezsiniz. "Müşteri memnuniyeti" esnaflara özgü bir durumdur. Artık ilk önceliğimiz hastanın sağlığı değil müşteri memnuniyetidir.
Esnaf sınıfına alınmamıza şaşırmamalıyız.Doktorların esnaflaşması yeni bir durum değildir maalesef. Önerim 4a uygulaması yapan, sizi bağkurlu yapan ve müşteri memnuniyetini en öne koyan özel hastanelerde çalışmamanızdır.
People
0
3) Mücahit Altuntaş (iç hastalıkları uzmanı)
22.07.2015 12:04:11
Gürhan Günay (doktor)şunu kavraması gerekiyor.

Sağlık sistemi ticarileşiyor.

CEOlara teslim ediliyor.

Son on yılda sağlıkta ticarileşmenin ve bu ticarileşmede malpraktis sistemi ve performans sistemi gazıyla hekimlerin kendi akıllarının sisteminin yanlışına kurban edildiği , çaresiz bırakıldığı !

Dolaysıyla kendi elleriyle sağlıkta işlem miktarının %300 , maliyetinin %800-900 artırıldığı

Bu arada yetersiz personel söylemine rağmen artırılan iş yükü ile niteliksiz işin dolaylı yoldan teşvik edildiği

BİR SİSTEMİN SİSTEMATİK İŞLETİLDİĞİNİN

farkında mı ?

Yoksa bu kadar yanlışın ard arda yapılması mümkün değil !

Bakın hekim bunca sağlık harcamaları ve artan , dokuz kat artan maliyet değerlerine rağmen işçi statüsünde.

Özetle afiliye ediliyoruz.Cambaza bak durumları ile sağlık hızla ticarileşiyor.

Mevzu budur.

Peki mevzu bu olabilir.Türkiyede işlem ve maliyet bu kadar artarken biz , ülkemiz sağlıkta ithalatın ihracatı karşılam oranında neredeyiz ?

%80-85 dışarı bağımlı yani dışardan ürün satın alan yani sağlıkta açık veren ülkeyiz.Teknoloji satın alıyoruz ! Kimden ? Bu işin ticaretini yapanlardan ve bu işin ticaretini sağlık sisteminde SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ADIYLA ediniyoruz.

Sağlıkta dönüşüm yada ticarileşme !

Bunları anlamadan ve sistematik olarak görmeden bu kadar yanlışın nasıl olurda ard arda yapıldığını anlamak mümkün değil.

Dr.Mücahit Altuntaş
İç hastalıkları uzmanı
People
0
4) hasan (dr)
22.07.2015 08:57:41
Serbest meslek yapan avukat SSK dan emekli olurken serbest hekimlerin bağkurdan emekli olması yıllardır devam ediyordu. Malesef hukukçular yasaları kendilerine göre ayarlamışlar, 15 yıl çalışan bir yargıç 25 yıl çalışmış gibi oluyor vs. Ama hekimlerin hep hakkı yenmiş. SGK gerçekten adiliyet düşünüyorsa serbest çalışan hekimleri de avukatlar ile aynı statüye koysun. Ayrıca, her hekimin özel hastanelerde ameliyat yapabileceğini özel hastanelerin ise bu kurala uyması gerektiğini deklare etsin.
People
1
5) Gürhan Günay (doktor)
21.07.2015 17:43:51
Avrupada,Amerikada olduğu gibi doktorların muayenehanesi olsun,SGK muayenehaneye ödeme yapsın,işlem yapılacak hastayı istediği hastanede işlemini yapabilsin.O zaman hastanelerde sıra olmayacak,SGK nın harcamaları azalacak.Biz o zaman bağkurlu olabiririz,işletmemiz var çünkü.
People
0
6) cdr (doktor)
21.07.2015 16:11:33
Bu mükemmel çözüme imza atanları kutlamak gerekir. Size IQ testinden 1 bile verilmez !
People
0
7) m. murat (eskiden doktordu)
21.07.2015 11:09:20
Bu şartları bile kuzu kuzu kabul edip çalışan hekim varsa, bu çakal düzenlemeyi yapanları öngörülerinden dolayı kutlamak gerek!
People
0
8) tıp doktoru (ç.p)
21.07.2015 10:58:00
ttb 30 dakika ikamet şartını kaldırttı yeni. ayrıca doktorların taşeronlaştırılması ve iş güvencelerinin kaldırılması konusunu 10 senedir söylüyor ttb.

ama doktorlar "ben paramı kazanıyorum, benden sonrası tufan" dedikleri için önemsemediler. hala ttb'yi bir şey yapmıyor diye eleştirenler var, çoğu mahkeme, çoğu basın tek tip görüşün hizmetinde. ttb ne kadar uğraşsa bir yerde hükümetin dediği karar çıkıyor.

People
0
9) postenflamatuar (uzm dr)
20.07.2015 08:17:21
Özel şirketlere, firmalara (=özel hastane=Vakıf hastaneleri) ucuza çalışmak zorunda kalacak ameleler sağlanacak. Tam gaz bu yönde gidiliyor. Mevzuat hazırlanıyor, pişiriliyor.

TTB bir suriye sınırına gidip savaşa müdahil oluyor bir taksime gidip havaalanı köprü inşaatlarına müdahil oluyor. Böyle olunca da hekimsel işlere müdahil olacak zamanı ve takati kalmıyor. Ya da en başından böyle bir niyeti yok. Sonuç: TTB sayesinde hekimler başsız ve pinpon topu olmuş. Ne demişler Ya kuzgun leşe ya devlet başa.

Hekimliği hala tavsiye edenler; hastaların tedavisinden aldığı manevi haz ile doyanlara söyleyeyim ki doktor olacak kapasiteyle ameleliği seçmek enayiliktir ve kişinin hem nefsine ve hem de ailesine yaptığı bir zulümdür.

Hekimlikten istifa edip başka sektörleri araştırmak son 10-15 yıldır makul hale geldi. Tabii ki en iyisi bu sömürülen mesleğe en başından bulaşmamaktı.
People
0
10) Fevzi Ersoy (Dr)
19.07.2015 13:31:36
Doktorların henüz hiç kullanılmamış ama özel hastaneler için çok ciddi bir potansiyel tehlike olan ve mevcut iş kanununa göre var olan sendika kurma grev hakkını elinden almak için yapılmış bir manevra. Merdiven altı işçisi kadar iş güvenliğimizin kalmamasının son kanıtı.Bir hizmet satın alıcı devlet kurumu olan SGK'nın özel hastane patronlarının çıkarları ve hukuku konusunda gösterdiği bu hassasiyet de takdire şayan doğrusu! hekimlerimize tekrar geçmiş olsun.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA