DERNEKLER

Tüm Dernekler

Çocuk Romatoloji Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamıza bu hafta Çocuk Romatoloji Derneğini konuk ediyoruz. Çocuk Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve 2. Başkan Prof. Dr. Seza Özen’in katkılarını alıyoruz
19 Şubat 2011, Cumartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz 4 Kasım 2003 tarihinde Türkiye’deki büyük üniversitelerin desteğiyle Ankara merkezli olarak kuruldu. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu derseniz, Türkiye’de çocuk romatolojisiyle ilgili hastalıkları olan çocuklar, birincil eğitimi çocuk romatoloji olmayan uzmanlarca izleniyordu. Özellikle Avrupa ve Amerika’da olmak üzere dünyada birçok ülkede çocuk romatolojisi ayrı bir dal olarak uzmanlık alanıdır. Ancak Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ayrı bir uzmanlık alanı olarak çocuk romatolojisini kabul etmediği için, bu grupta yer alan çocuk hastalar farklı branşlardaki hekimlerce değerlendirilmiş ve izlenmişledir.

Derneğimizin 2003 tarihinde kurulmasının hemen ardından ülkemizde çocuk romatolojisi ile ilgili çalışmalar ciddi bir ivme kazanmıştır. 1993 yılından bu yana düzenli olarak yılda bir kez yapılan Avrupa Çocuk Romatolojisi Kongresi (PRES) vardır. 2007 yılındaki Avrupa Çocuk Romatolojisi Kongresi özellikle Prof. Dr. Seza Özen’in katkıları ile Türkiye’de yapıldı. Bu henüz kuruluşunun dördüncü yılında olan bir dernek için önemli bir başarıdır.

Bununla birlikte 2009 ve 2011 yıllarında Avrupa Çocuk Romatolojisi Derneği adına, çocuk romatolojisi kurslarını derneğimiz üstlendi ve devam ettirmektedir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Öncelikle toplumumuzu ve çocuk hekimlerini romatoloji alanındaki hastalıklar konusunda bilinçlendirmek diyebiliriz. Buna yönelik olarak sempozyumlar düzenliyoruz. Yine faaliyetlerimiz arasında ilkini 2008 yılında yaptığımız ve her üç yılda bir yapmayı planladığımız yüz, yüz elli kişilik aile grubunu biraraya getirerek gerçekleştirdiğimiz, çocuklara yönelik 2-3 günlük eğitim kamplarımız vardır.

Ayrıca, çocuk romatoloji konusunda üyelerimizin eğitimine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütüyoruz. Henüz çok büyük bir dernek olmadığımız için ulusal bir kongre yapmıyoruz. Ancak yılda bir yapmaya çalıştığımız pediatrik romatoloji sempozyumlarımız var. Bu şekilde gerek pediatrik nefroloji camiasında gerek pediatrik romatolojiye ilgi duyan insanlarda gerekse çocuk hekimlerinde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yine önemli bir konu, romatoloji hastalıklarının sadece eklemleri tutmaması ve tüm organları tutabileceğinin bilinmesidir. Bundan ötürü, tüm sistemik bulgusu çocuklarda romatizmal hastalıklar açısından değerlendirilmelidir.

Bunun yanı sıra diğer uzmanlık dalları ile de ilişkilerimiz sürüyor. Özellikle pediatrinin tüm dalları, erişkin romatoloji, ortopedi, göz hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlık dalları ile ortak düzenlenen kongrelere katılıyoruz ve ortak hasta izliyoruz.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Şu an yaklaşık 100 üyemiz var. Derneğimize pediatri ihtisası yapmış herkes üye olabilmektedir. Bu konuda herhangi bir kısıtlamamız yok.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Alanımızla ilgili hekimlerin hemen hepsinin derneğimize üye olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul ve üye seçimleri iki yılda bir yapılmaktadır. En son genel kurulumuzu geçtiğimiz 2010 yılı Nisan ayında yaptık.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimizin çok yeni olmasına karşın, bu konularda oldukça aktif olduğunu belirtebiliriz. Hem ulusal hem de uluslararası birçok aktivitede yer almakta, birçok aktiviteyi planlayıp gerçekleştirmektedir. Bunlardan en büyüğü 2007 yılında İstanbul’da yaptığımız Avrupa Çocuk Romatolojisi Kongresi’dir. Bununla birlikte 2009 yılında Avrupa Çocuk Romatolojisi Derneği ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz, Avrupa Çocuk Romatolojisi Kursu Doç. Dr. Erkan Demirkaya başkanlığında yapılmış olup, bu kursun ikincisini de 20-24 Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceğiz.

Ulusal etkinliklere gelecek olursak, ülkemizde alanında oldukça etkin olan Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği (RAED) adında bir uzmanlık derneğimiz var. Onlar da kendi kongrelerinde bize yer veriyorlar. İsim olarak çocuk romatolojisi geçmiyor, ama o kongrelerde bilimsel faaliyetlerimizi, yaptığımız çalışmalarımızı paylaşıyoruz.

Yine pediatrik romatoloji sempozyumlarımız var. Bunu da her yıl bir kere yapmaya çaba gösteriyoruz. Ayrıca Çocuk Nefrolojisi Derneğinin düzenlediği kongrelerde de ana  konuları, çocuk romatolojisiyle ilgili araştırmacıların katılımı ile tartışmaktayız.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Bilimsel çalışma grupları değil de, özellikle bilimsel çalışmalarla ilgilenen 15-20 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Bu grubun yürüttüğü çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi daha yeni PUBMED’e çıkmış olan “The distribution of juvenile idiopathic arthritis in the Eastern Mediterranean” adıyla güzel bir araştırma. Bu yazıyı çok iyi bir dergiye gönderdik ve kabul edildi. Sanırım önümüzdeki ay yayınlanacak. Yine FMF ile ilgili devam eden projelerimiz var. Ayrıca, vaskülit ile ilgili daha önceden yapılmış ve yayınlanmış çalışmalarımız var.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Birlikte çalıştığımız uluslararası örgütler var. Bunlardan bir tanesi “Pediatric Rheumatology International Trials (PRINTO)” adlı uluslararası tek organizasyon. Ayrıca, “Pediatric Rheumatology European Society (PRES)” adlı yapılanmanın içinde de yer alıyoruz.

 

Çocuk romatolojisinin bir uzmanlık alanı olması gerekli mi, bunun önemi nedir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığının bir yan dalı olarak çocuk romatolojisinin bulunması kesinlikle gerekli. Çocuk romatolojisi yaklaşık 20-25 yıldır ABD’de ayrı bir bilim dalı. Avrupa’da da birçok ülkede yine ayrı bir bilim dalı. Giderek genişleyen konuları ve hasta yoğunluğu ile çocuk romatolojisinin artık ayrı bir bilim dalı olma gereği ortaya çıkmıştır. Çocuk polikliniğine başvuran hastaların başvurma nedenlerinin ilk beşi arasında romatizmal hastalıklar vardır. Çocuk romatolojisi şemsiyesi altında yer alan hastalar sıklıkla ortada kalmış hastalar oluyorlar. Birçok kez yanlış müdahaleler sonrası bize ulaşabiliyorlar. Hastalar ilk önce bu bilim dalına gelmeli. Çocuk romatoloji bilim dalları YÖK onayı ile çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı bünyesinde 2010 yılından itibaren kurulmaya başlamıştır.

Bu konuda yaşanan bir önemli gelişme de şu. Yeni çıkan 2009 tarihli Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alarak, artık Türkiye’de çocuk romatolojisi bilim dalı diye bir bilim dalı Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildi. Sanırım önümüzdeki Eylül döneminde yan dal ihtisası için asistanlar alınmaya başlanacak.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Çok ciddi bir eksiklik var. Bizim ülkemiz romatolojik hastalıklar açısından çok zengin bir ülke. Ancak dediğim gibi gerek insanların bilmemesi gerek meslektaşlarımızın konuyla ilgi ve ilişkisinin yeterli düzeyde olmaması sonucunda, hem hastaların bizlere ulaşması hem de hasta sevki konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntının aşılması için bu alanla ilgili hekimlerin sayısının artması gerekmektedir.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Derneğimizin kısa vadedeki hedefini size şu şekilde aktarabiliriz. Bu yıl içerisinde 3-4 günlük ulusal bir kurs planlamayı düşünüyoruz. Bu kursta katılımcılar romatizmalı çocuklara nasıl tanı konulur, nasıl tedavi yöntemleri uygulanır, ne tür ilaçlar kullanılır konuları ile ilgili bilgilerini tazeleyecekler ve yeni gelişmeleri birbirlerine aktarma olanakları bulacaklar.

İkinci planımız, uluslararası projeler gerçekleştirmektir. Türkiye özellikle Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) hastası açısından çok zengin bir ülkedir. AAA hastalarının yüzde 60-80’lik bir alanı çocukluk çağını kapsamaktadır. Dolayısıyla ülkemizde çok sık olan bu hastalıkla ilgili olarak bu hastalığın hem nedenlerini aydınlatmaya yönelik hem de tedaviye cevap vermeyen bir kısım hastalarda yeni tedavi yöntemlerinin ortaya konulmasıyla ilgili birtakım projelerimiz var.

Üçüncüsü, eğer zaman içerisinde gerçekten bu işe gönül veren insanlar, ki bu yan dal uzmanlığına hekim aldığımız zaman gerçekleşebilecek bir durum, o zaman çok daha aktif, çok daha etkin uluslararası düzeyde işler yapabilecek duruma geleceğiz. Dediğimiz gibi bizim hastanelerimiz bu hastalarla dolup taşıyor. Avrupa’dakiler bu konuda çok fazla hasta görmüyor. Ama bir şekilde kendi tanıtımlarını çok iyi yaptıkları için göz önünde oluyorlar. Neredeyse dünyadaki en büyük romatoloji organizasyonu olan “The European League Aganist Rheumatism (EULAR)” adlı organizasyon tarafından her 4 yılda bir, bir tane mükemmel merkez (excellence center) seçiliyor. Türkiye’de birçok merkez bunun için aday olabilir. Buna aday olunduğunda ve alındığında, ki alınmaması için hiçbir neden yok, sadece altyapımız eksik, kişi olarak, destek olarak. Ondan sonra insanların eğitim için geleceği bir ülke haline de gelebiliriz. Çünkü oradaki insanlar hasta görmek istiyorlar. Bizim ise fazlasıyla hastamız var. Derneğimizin birincil amaçlarından biride, bir an önce izlediğimiz hastaların özelliklerini hızlı bir şekilde yazıya dökerek, uluslararası dergilerde yayınlamak, bunun ardından da ülkemizden birkaç merkezin uluslararası ana merkez haline gelmesi ve insanların eğitim almak için geleceği merkezler haline gelmesi. Sanırım 2012-2013 yıllarında bunlar için başvurular olabilir.

Bunun dışındaki ana hedeflerimizden biri de kendi ulusal ve uluslararası kongremizi yapmaktır.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

4 Kasım 2003

 

Üye Sayısı:

105

 

Adres:

Ali Suavi Sokak

Akhan İş Merkezi 23/2

Maltepe-Ankara

 

Telefon:

0 312 305 18 63

 

Faks:

0 312 309 42 32

 

Web Adresi:

info@pedirom.org.tr

www.pedirom.org.tr

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

 

2. Başkan:

Prof. Dr. Seza Özen

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Huri Özdoğan

Prof. Dr. Erbil Ünsal

Doç. Dr. Nilgün Çakar

Doç. Dr. Yelda Bilginer

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer