DERNEKLER

Tüm Dernekler

Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir  
04 Kasım 2012, Pazar

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz, ülkemizde dermatoveneroloji alanında kurulan ilk ulusal dernektir. İlk kez, 1919 yılında İstanbul’da “Emraz-ı Cildiye ve Efrenciye Cemiyeti” adıyla kurulmuştur. Bu derneğin kurucuları arasında Ali Rıza Bey, Bujes, Karakoç, Osman Nuri Bey, Naci Bey, Hazım Bey, Hulusi Behçet Bey, İzzet Kamil Bey, Hasan Reşad Bey, Rüştü Bey ve Ömer Abdurrahman Bey bulunmaktadır. Bu dernek faaliyetine ancak beş yıl kadar devam edebilmiştir. Daha sonra  14 Kasım 1930 tarihinde “Cilt ve Zührevi Hastalıklar Cemiyeti” adı ile yeniden İstanbul’da kurulan derneğin kurucuları arasında ise Prof. Dr. Ali Hüseyinzade, Prof. Dr. Ali Rıza Atasoy, Dr. Celal Tevfik Sunat, Dr. Cevat Kerim İncedayı, Dr. Fahri İzgi, Dr. Ahmet Feyzi Türk, Dr. Hulusi Behçet, Prof. Dr. Hasan Reşad Sığındım, Dr. Naci Erim, Dr. Osman Nuri Eren, Dr. Orfanidis, Dr. Rüştü Özkan, Prof. Dr. Talat Çamlı ve Dr. Viktor Hodara bulunmaktadır. Daha sonra adı Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği olarak değişen Derneğimiz, o günden beri kesintisiz olarak varlığını ve etkinliklerini sürdürmektedir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin temel faaliyet alanı, dermatoloji lisansüstü eğitiminin, mezuniyet sonrası eğitimlerin yeterli hale getirilmesi, bu konudaki eksikliklerin giderilmesi, yine alanımızdaki çalışmaların meslektaşlarımıza duyurulması, bilgi paylaşımının yapılmasıdır. Bunun için bir mesleki dergi çıkarılmakta (46. yılında), iki yılda bir sempozyum yapılmakta, ekim-mayıs ayları arasında aylık vaka tartışması ağırlıklı eğitim toplantıları yapılmakta, ayrıca özel konularda kurslar düzenlenmekte, teşvik ödülleri verilmektedir. Çok ağırlıklı olmamakla birlikte, halka yönelik bilgilendirme aktiviteleri de yer almaktadır.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

 Maalesef alanımızda daha sonraları kurulmuş, en eskisi 1960 (Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği), olmak üzere 16-18 (Hesabı kaçırdım!) dernek daha vardır ve yetki, etkinlik ve temsil alanlarında karışıklıklar yaşanmaktadır. Sabah erken uyanan, uçarken, kaçarken aklına gelen  “Daha iyi hizmet vermek için!” bir dernek kurmaktadır. Ne hikmetse, bu daha iyi hizmetler hep kongre, sempozyum düzenleme şeklinde olmaktadır ve hemen duyurular yapılmaktadır: “Birinci Geleneksel Tuzlama Dermatoloji Günleri (Uluslararası katılımlı!)” (Neredeyse yılda 10 civarında yurt içi kongre veya sempozyum yapılmaktadır).

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?

Derneğimize dermatoloji (deri ve zührevi hastalıklar) uzman ve asistanları üye olabilmektedir. Şu anda bin 200 kadar üyemiz bulunmaktadır. Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye? Türkiye’deki hekimlerin aşağı yukarı yüzde 60’ı derneğimizin üyesidir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Genel kurul toplantıları ve seçimler iki yılda bir, sempozyum içerisinde yapılmaktadır. Derneğimizin en son genel kurul toplantısı Nisan 2011 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

 “Türkderm”=“Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi” (eski adı) adlı yayınımız 46 yıldır aralıksız yayımlanmaktadır. 2008 itibariyle SCI-E’ye kabul edilmiştir. Yılda 4 sayı ve 2 ek sayı (supplement) olarak çıkmaktadır. Editörümüz Sayın. Doç. Dr. Nahide Onsun, dergimizin bu noktaya gelmesinde çok önemli katkıları olan bir üyemizdir ve uzun süre de genel sekreterlik görevini yürütmüştür.

 

Derneğinizin yeterlik kurulu var mı? Varsa yeterlik sınavı yapılıyor mu?

Alanımızda tüm dernekleri temsil eden bir yeterlik kurulu bulunmaktadır, bu nedenle derneğimize özel bir yeterlik kurulu oluşturulmamış, mevcut kurula destek olunmuştur. Henüz yeterlik sınavı yapılmamıştır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

İki yılda bir “Bahar Sempozyumu (o yılın adıyla)” adlı sempozyumlarımız yapılmaktadır. Şimdiye kadar biri hariç (2011), geleneksel olarak İstanbul Askeri Müze Kültür Sitesi’nde yapılmıştır. Ayrıca “International Society of Dermatology” Derneği ile bir “joint meeting” ve bir de Akdeniz Ülkeleri Dermatoloji Toplantısı (AMED) olmak üzere iki uluslararası toplantı da gerçekleştirilmiştir. Yine başta bahsettiğimiz gibi, ekim-mayıs ayları arasında ortalama 100 kişiyle gerçekleştirilen aylık vaka toplantıları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, dermatoskopi (üç tane), lazer, saç, kozmetik ve allerji kursları yapılmıştır.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Derneğimiz bünyesinde şu anda aktif olan “Psoriasis”, “Dermatoonkoloji”  ve “Psikodermatoloji” çalışma grupları vardır.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Derneğimiz “International League of Dermatological Societies (ILDS)”  üyesidir.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

 Dernek gelirlerimiz üye ödenekleri, bağışlar, sempozyum ve dergi teliflerinden oluşmaktadır. Aidat gelirleri,

 

Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Üyelik aidatları gelirlerimizin çok sembolik bir kısmını oluşturmaktadır. Özel bir yaptırım uygulamıyoruz.

 

 Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

Şu anki durumu yeterlidir.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Fazlalık henüz yok, yeterli düzeye yaklaşmakta.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Dernek ve toplantı fazlalığının getirdiği kargaşayı, başta ikinci büyük dernek olan Türk Dermatoloji Derneği olmak üzere (kuruluşu 1968) diğer derneklerle uzlaşma yolları arayarak sonlandırmak, tek bir güçlü ses haline getirerek, zaman, kaynak ve emek kaybını önlemek. (Bu gidişle zor görünüyor, her dermatolog bir derneğe sahip olunca yeniden oturup konuşmak gerekecek sanırım) Dermatoloji eğitiminde uluslararası standardı yakalama yönünde aktiviteleri arttırmak. Teşekkürler.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi: 1919 (ilk)-1930 (bugünkü) Üye Sayısı: 1200 kadar Yayınlar: Turkderm (Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi) Adres: Hobyar Mah. Kocamustafapaşa Cad. No. 106, D: 1, Cerrahpaşa, Fatih-İstanbul.  Telefon ve Faks: 0 212 589 63 36 Web Adresi: www.turkderm.org.tr Derneğin Yönetim Kurulu Asil Üyeler Başkan: Dr. Ertuğrul H. Aydemir Dr. Emine Derviş Dr. Ayşe Kavak Dr. Mehmet Salih Gürel Dr. Özlem Su Dr. Zehra Aşiran Serdar Dr. Gonca Gökdemir Yedek Üyeler: Dr. Sibel Südoğan Dr. Tuğba Ekmekçi Dr. Burhan Engin Dr. Engin Sezer Dr. Asuman Cömert Dr. İlknur Altunay Dr. Erkan Koyuncu Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Dr. Tülin Uygur Dr. Rasime Erkan Dr. Tülin Ergun Yedek Üyeler: Dr. Meltem Kutlar  Dr. Memduh Altaç  Dr. Mehmet Özeren

 

 

Tıp eğitiminde en büyük sıkıntı kadavra

 

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Akdoğan, bu yıl ilk defa “Bağışlayın, Bedeniniz Tıp Eğitiminde Yaşasın” adıyla kadavra bağışı kampanyası başlatıldığını söyledi. Akdoğan, yeni           eğitim-öğretim yılında ÖSYM’den tıp öğrencisi alan mevcut 64 fakülte arasında kadavrayı ideal sayı olarak belirlenen 10 öğrenciye 1 gören bulunmadığını belirtti

 

Tıp fakülteleri arasında 25 veya 50 öğrenciye 1 kadavra verebilenlerin çok az olduğunu belirten Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ilgaz Akdoğan, “Ayrıca, kadavra pratiği sunamayan tıp fakültesi sayısı da azımsanmayacak kadar fazladır. Ülkemizde kadavra bulunan merkez sayısı 20 civarındadır. Bu nedenle kadavra eksikliği, ülkemizdeki tıp fakültelerinin temel tıp eğitimi bakımından en büyük sıkıntılarından biridir. Öğretim yılının başlangıcında tıbba başlayan parlak beyinlerin alacağı eğitim bakımından bu rakamlar hiç de hoş görünmemektedir. Bunun yanında diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerinde de kadavra eğitimi şarttır.” dedi. Söz konusu kampanyada amaçlarının, organ bağışı gibi vatandaşların bedenlerini ölümden sonra tıp eğitiminde kullandırabilmek olduğunu vurgulayan Ilgaz Akdoğan, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığının da kendilerine destek verdiğini söyledi. Prof. Dr. Akdoğan, şunları kaydetti: “Kampanyamızdaki temel hareket noktamız, tıp eğitimimizdeki kadavra sorununu toplumla paylaşmaktır. Kendi yakınını bir cerraha teslim eden aile bireylerine o cerrahın, o hekimin yeterli anatomi eğitimi alıp alamadığını, alamadıysa bunun sonuçlarının toplumsal olarak her bireyde hissedileceğini vurgulamak olacaktır. Bilindiği gibi sadece ikinci sınıflarda değil, tüm tıp ve uzmanlık eğitimiyle daha sonraki süreçlerde kadavra eğitiminin sürekli alınması gerekir.”

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer