DERNEKLER

Tüm Dernekler

Fileboloji Derneği
  Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Fileboloji Derneği Başkanı  Prof. Dr. Dündar Özalp Karabay
25 Şubat 2013, Pazartesi

 

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

 

Fleboloji Derneği 1998 yılında; fleboloji (toplardamar bilimi) konusunda, kendi konusunu ilgilendiren ve diğer konularda uzmanlaşmış ve uzmanlaşma sürecinde olan hekimlerin bilgi, beceri, teori ve pratiklerini, teşhis, tedavi yöntem ve buluşlarını paylaşmak, bu konuda yapılmış çalışmaları derlemek, toplamak, ortak çalışmalar yapmak; bilimsel toplantılar yapmak ve toplantılara katılmak; sonuçları bilimsel eser halinde yayımlamak; kamuoyuna sunmak; dernek üyeleri ve diğer bilim adamları ile ulusal ve uluslararası dayanışma ve paylaştırmayı gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Venöz, lenfatik sistemin daha iyi anlaşılması ve hastalıklarında izlenecek yolları, tedavi seçeneklerini bilimsel gelişmeler ışığında tıp dünyası ile paralel olarak takip etmek ve bu amaca paralel olarak gerek ulusal gerekse uluslararası mesleki bilim ve tekniğin gelişmesine saygın, ilkeli ve etik değerler çerçevesinde katkıda bulunmak, uygulanabilmesi için destekte bulunmak ve bu amaçla mesleki yayımlar yapmak en temel hedefimizdir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

 

Genel faaliyet alanımız; venöz ve lenfatik anatominin daha iyi anlaşılması, koruyucu önlemlerin alınması, gelişen teknolojiyle paralel olarak, bu alandaki son tedavi seçeneklerinin tüm tıp camiası ile bilimsel ortamda paylaşılmasıdır. Bu doğrultuda; venöz trombozlar, venöz travmalar, tümörler, arteriyovenöz malformasyonlar, venöz ülser, venöz yetmezlikte cerrahi-lazer-radyofrekans-köpük tedavisi, pulmoner emboli ve tedavisi, vena kava filtreleri başta olmak üzere tüm venöz, lenfatik sistem ve bunlara ait patolojilerin tedavisi faaliyet alanımız içerisindedir.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

 

Venöz hastalıklar konusunda spesifik olarak hizmet veren tek dernek Fleboloji Derneğidir. Ancak, ulusal ölçekli Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği ve Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği içinde de venöz hastalıklar hakkında kongrelerde oturumlar yapılmakta, eğitim toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda her üç dernek birlikte hareket ederek, toplantı kalitesi en yüksek düzeyde tutulmakta ve en geniş hekim katılımı elde edilmektedir. Yine her üç derneğin çalışmaları ile ulusal düzeyde meslektaşlarımıza katkıda bulunması, rehber niteliği taşıması amacıyla vasküler kılavuzlar oluşturulmaktadır.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

 

Derneğimiz, venöz hastalıklara ilgi duyan ve bu konuda çalışmalarını yoğunlaştıran tüm doktor meslektaşlarımıza üyelik açısından açıktır. Venöz alandaki gelişmeler, hem üyeler hem de diğer meslektaşlarımızla lokal toplantılar vasıtasıyla sürekli paylaşılmaktadır. Üyelerimiz arasında kalp-damar cerrahi uzmanlarının yanı sıra genel cerrahi, radyoloji, dermatoloji, anestezi, plastik cerrahi, aile hekimi uzmanları da bulunmakta ve halen Derneğimizin aktif olarak çalışan 650 kayıtlı üyesi mevcuttur.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

 

Derneğimizde kalp-damar cerrahi uzmanları dışında, diğer branşlardan kayıtlı üyemiz toplam üye sayımızın yaklaşık yüzde 10’u civarındadır. Ülkemizde kalp-damar cerrahi uzmanı olan meslektaşlarımızın yaklaşık dörtte biri Fleboloji Derneğine üyedir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

 

Derneğimizin kuruluş tüzüğüne göre iki yılda bir genel kurul toplantısı yapılmakta ve yedi kişiden oluşan yönetim kurulu seçim ile oluşturulmaktadır. Son üç dönemdir alınan yönetim kurulu tavsiye kararı ile yönetim kurulu başkanlığı iki yıllığına bir dönem olarak, yönetim kurulu üyeliği ise üç dönem olarak yapılmaktadır. Böylece daha aktif, değişimci, yenilikçi ve katılımcı yönetim kurulu oluşturulmaktadır. Derneğimizin son yönetim kurulu seçimi Şubat 2012 tarihinde yapılmış olup, yeni yönetim kurulu seçimi Şubat 2014 tarihinde yapılacaktır.

 

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Derneğimiz periyodik olarak yılda üç kez Fleboloji dergisi ve Venöz Tromboz özel sayısı yayımlamıştır. Ayrıca, ülkemizde ilk kez yapılan ve yaklaşık 20 kalp-damar cerrahi kliniğinin katılımıyla gerçekleşen önemli bir sağlık problemi oluşturan “Derin Ven Trombozu Tarama Çalışması” bin olgu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuç ve önerileri bilimsel makale olarak ulusal ölçekli dergimizde yayımlanmıştır.

 

Derneğinizin Yeterlik Kurulu var mı? Varsa yeterlik sınavı yapılıyor mu?

 

Fleboloji Derneğinin lokal toplantıları ve iki yılda bir ulusal-uluslararası katılımcılar ile yapılan kongreler vasıtasıyla yeni bilgiler paylaşılmaktadır. Derneğimizde yeterlik kurulu oluşturulmamıştır.  Kalp-damar cerrahi alanında ana derneğimiz olan Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği çatısında yeterlik kurulumuz bulunmakta ve belirli sürelerde eğitimle paralel olarak yeterlik sınavları yapılmaktadır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

 

Fleboloji Derneğimiz venöz hastalıklar konusunda iki yılda yapılan kongreler haricinde, üniversiteler ile iş birliği yaparak bu alanda son gelişmeleri içeren canlı vaka takdiminin de bulunduğu konferans ve toplantıları sık aralıklarla   yapmaktadır. Bu toplantılarda venöz yetmezlik; venöz yetmezlik tedavisinde cerrahi, lazer, radyofrekans, foam tedavisi seçenekleri; derin ven trombozu ve bu alanda son tedavi seçenekleri; venöz ülserler; lenfatik hastalıklar; vena kava filtreleri gibi bu alandaki tüm konular ayrıntılarıyla tartışılmaktadır.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

 

Derneğimizin bilimsel çalışma grubu bulunmaktadır ve yapılan çalışmalar bu bilimsel kurulun çalışmaları ile düzenlenmektedir. En son aldığımız yönetim kurulu kararı ile Atatürk Üniversitesinde Derneğimizin düzenlediği ve diğer iki ulusal derneğimizin katılımının da sağlandığı, çalışma grubumuzun hocası Prof. Dr. Münacettin Ceviz sekreteryasında 7-9 Mart 2013 tarihleri arasında bu alanda söz akademisyenlerin katılımıyla toplantı yapılacaktır.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

 

Derneğimizin üye kayıtları ve kongrelerle elde edilen geliri vardır. Ancak bilimsel çalışmalar, toplantılar ve kongrelerin ön planda tutulması ana amaç olduğu için gelirimiz tamamen bu yönde harcanmaktadır.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

 

Derneğimiz kısa dönemde ulusal düzeyde daha yoğun bölgesel toplantılar yapmayı, venöz kılavuz güncellemelerini düzenlemeyi, venöz alanda yeterlik sertifikaları düzenlemeyi planlamaktadır.

Derneğimizin, Ekim 2013 tarihinde Ulusal Vasküler Endovasküler Cerrahi Derneği önderliğinde yapılacak Asya ülkeleri, Akdeniz ülkelerini kapsayan vasküler konulu uluslararası kongreye katılımı olacaktır.

Uzun vadede ise en büyük isteğimiz, dünyada dört yılda bir yapılan en büyük fleboloji organizasyonu olan UIP XVIII. Dünya Kongresi’ni ülkemizde yapmaktır. Dernek olarak, bununla ilgili yoğun bir hazırlık dönemi sonrası müracaatımızı yaptık.

Bu konuda Prof. Dr. Hasan Tüzün Hocamızın başkanlığında bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Yönetim kurulu olarak, UIP XVIII. Dünya Kongresi’ni ülkemize getirmek için gerekli hazırlıklarımızı aralıksız olarak devam ettirmekteyiz.

 

Teşekkürler.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:1998

 

Üye Sayısı:650

 

Yayınlar:Üç ayda bir yayımlanan periyodik Fleboloji dergisi

 

Derneğin Şubeleri:İstanbul

 

 

İrtibat Telefon:0 532 257 03 11

 

 

Web Adresi:www.flebolojidernegi.com

 

 

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

 

Başkan:Prof. Dr. Dündar Özalp Karabay

 

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Melih Hulusi Us

 

Genel Sekreter: Doç. Dr. Erol Kurç

 

 

Ulusal Çalışma Grubu

 

Prof. Dr. Münacettin Ceviz

Prof. Dr. Öcal Berkan

 

Uluslararası Çalışma Grubu

 

Prof. Dr. Hasan Tüzün

Prof. Dr. Fatih İslamoğlu

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer