DERNEKLER

Tüm Dernekler

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız köşemizin bu haftaki konuğu Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan
25 Ocak 2009, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız köşemizin bu haftaki konuğu Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 2008 Yılı Şubat ayında resmi olarak kuruldu. Dernek kurucuları hematologlar, kardiyologlar, kardiyovasküler cerrahlar, genetik uzmanları, doku mühendisleri, patologlar ve embriyologlar gibi bir gruptan oluşuyor. Derneğimiz multidisipliner bir dernek.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Bilindiği üzere 2000’li yıllardan itibaren artık hedeflenmiş tedaviye doğru gitmek gerekiyor. Bunların en önemlisi de hücresel tedavidir. Bu hücresel tedavi, başta kök hücre olmak üzere tümör aşısı, doku mühendisliği, gen tedavisi ve son olarak da plastik cerrahiye yönelik hücresel tedavi uygulamalarıdır. Burada amacımız hücresel tedavi ve rejeneratif tıp’ta standardizasyon ve son gelişmelerin Türkiye’de uygulanması ile bunun bir çatı altında olmasını sağlamak.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Kök hücrenin değişik uygulama alanları olduğu için, o alanlara ait bilim dallarında küçük dernekler oluşturulmuş olabilir. Ancak bizim amacımız, kök hücre ile ilgili bütün bilim dallarındaki doktorları bir araya getirerek yeni bir yapılandırma oluşturmak. Kendimize model olarak Uluslararası Hücresel Tedavi Derneğini aldık. Amacımız multidisipliner bir dernek oluşturmak.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize kök hücre ile ilgili her branştan doktor veya teknik eleman üye olabilmektedir. Çünkü bilindiği üzere, hücresel tedavi başta olmak üzere tümör aşısı ya da rejeneratif tıp alanı oldukça gelişmiştir. Derneğimizin kurucuları arasında çoğunluk tabi ki yıllardır kök hücre nakli yapan, kemik iliği nakli yapan uzmanlardan oluşmaktadır. Ama buna ilaveten, özellikle kök hücrenin uygulanacağı en önemli alanlardan biri olan kardiyoloji, nöroloji, beyin cerrahisi, genetik, histoloji, embriyoloji, patoloji ve doku mühendisliğinden üyelerimiz bulunmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı derneğinize üye?
Genç bir derneğiz. Kurucu üyeler dışında şu an için resmen kayıt olmuş üye almadık. Kurumsal bir dernek olma yolundayız. Amacımız “Önce derneğe hep beraber girelim, sonra ne yapacağız karar veririz.” değil. Önce ne yapacağımıza karar verelim, ne amaçlıyoruz, neler yapacağız bunlara karar verelim istiyoruz. Buna yönelik altyapıyı oluşturmak istiyoruz.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Dernek genel kurulunu tüzüğümüz gereği iki yılda bir yapacağız.

Derneğiniz tarafından yayınlanan ya da ileride yayımlanması düşünülen periyodik bilimsel yayınlar konusunda neler söyleyeceksiniz?
Özellikle uluslararası platformda iddialı olacağını düşündüğümüz bir dergi hazırlıyoruz. İlk kongremizde bu dergiyi çıkaracağız.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Bildiğiniz üzere Türkiye Avrupa Birliği(AB)’ne girmek üzere bir aday ülke ve başlıklar üzerinde çalışılıyor. Özellikle organ, hücre ve doku nakliyle ilgili bir kanun taslağının da AB müktesebatına uygun olarak hazırlanması gerektiğini öğrenince, Sağlık Bakanlığı ile beraber Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneğimiz, Ankara Kızılcahamam’da dört gün süren bir çalıştay düzenledi. Türkiye’de bu konuyla ilgili bütün bilim adamları davet edildi. Bu toplantıda öncelikle AB müktesebatı ile ilgili tüm bilgiler kendilerine sunuldu. Daha sonra konu başlıkları bölünerek üzerinde tartışıldı. Çalıştayın sonucunda 17 kadar yönetmelik ve tebliğ taslağı hazırlandı. Buradan çok memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 2008 yılında Brüksel’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu çalışması çok olumlu sonuç verdi. Hücresel Tedavi Derneğinin de içerisinde olduğu bir çalıştayın, böyle olumlu bir sonuç vermesi bizi memnun ediyor.
Ayrıca derneğimiz özellikle yeni kavramların anlaşılabilmesi için, İstanbul’da bilgilendirme amaçlı geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Bu toplantıda sağlık muhabirlerinin hücresel tedavi ile ilgili her türlü soruları cevaplandırıldı. Yine bu toplantıda hücresel tedavinin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bir de konferans verildi.
Önümüzdeki günlerde asıl hedefimiz, 1. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi. Bu kongre ilk olmakla beraber özellikle uluslararası katılımla çok başarılı olacağına inanıyorum. Kongremiz Avrupa Hematoloji Birliği tarafından, sürekli tıp eğitimi açısından akredite edilmiştir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Çeşitli bilimsel gruplar için hazırlıklarımızı yaptık. Örnek vermek gerekirse; nörolojik bilimlerde kök hücre grubu, kardiyolojik bilimlerde kök hücre grubu, gastroenteroloji ve endokrinoloji, tümör aşısı, kadın doğumda kök hücre gibi gruplar oluşturuyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Yeni bir dernek olmamıza rağmen ISCT’ye üyeyiz. Aynı zamanda da Avrupa Hematoloji Birliğine doğrudan üyeyiz. Üyelerimizin büyük çoğunluğu Avrupa Aferez Derneğine de üyedir. Derneğimiz ISTC’nin Türkiye modelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte diğer tüm gruplarla da ilişki içerisindeyiz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Buradaki amacımız, kongreler düzenleyerek derneğimize gelir sağlamak. Ama asıl hedefimiz, uygulamalı kurslar düzenleyerek bunlardan gelir elde etmek. Özellikle konuyla ilgili özel sektöre, ilaç firmalarına yönelik bilimsel toplantılar düzenleyerek gelir elde etmek, bu gelirleri yürüteceğimiz çalışmalarda değerlendirmek. Derneğimizin hedefleri doğrultusunda hücresel tedavi ile ilgili her türlü girişime de sıcak bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde iktisadi teşekkül kurmak gibi bir görüşümüz de mevcut. Bu tüzüğümüzde de yer almaktadır.

Aidat gelirleri dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uyguladığınız bir yaptırımınız var mı?
Derneğimizde amacımız gönüllülük ilkesine dayandığı için bir yaptırımımız söz konusu değildir. Tam tersine, kongre katılımıyla ilgili değişik çalışmalardan almış olduğumuz destekle mümkün olan bütün bilim dallarındaki gönüllüleri kucaklamak amacındayız. Dernek üyelerinden sembolik olarak bir aidat alacağız belki ama, asıl gelir olarak böyle bir beklentimiz yok.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Aslında tüm tıp dallarında tedavi yöntemleri belli bir seviyeye gelmesine rağmen, tamamen yeterli değildir. Hücresel tedavide özellikle “hedeflenmiş tedavi”nin çok geniş açılımlar sağlayacağına inandığım için, çok miktarda katılım ve iş birliği beklemekteyiz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Birincisi kongreler düzenlemek. Bu kongrelerde özellikle bilimsel gelişmeleri paylaşmak; ikincisi kök hücre ile ilgili, hücre tedavisi ile ilgili akreditasyon ve standardizasyonlar belirlemek ve bunları uygulamak; üçüncüsü, Sağlık Bakanlığı ile yakın iş birliği yaparak, her türlü desteği sağlamak. Bunun dışında, özellikle hücresel tedavinin üretilmesi ve uygulaması ile ilgili her türlü işbirliğini yapmak olarak söyleyebiliriz.

Teşekkürler.


Derneğin Kuruluş Tarihi
Şubat 2008

Kamu Yararı Statüsü
Yok

Yayınlar
Yok

Derneğin Şubeleri
Yok

Adres
Güniz Sokak No: 48/ 5
Kavaklıdere/Ankara

Telefon
0312. 466 08 60

Faks
0312. 466 08 62

Web adresi
hucreseltedavi.org.tr

Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Osman İlhan

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu

Genel Sekreter
Prof. Dr. Zafer Gülbaş

Araştırma Sekreteri
Prof. Dr. Duygu Uçkan

Sayman
Prof. Dr. Mustafa Çetin

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Alp Can
Prof. Dr. Mustafa Özbaran


Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Hakan Göker
Doç. Dr. Birol Güvenç
Prof. Dr. Yener Koç
Prof. Dr. Murat Elçin

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Murat Tombuloğlu
Prof. Dr. Mustafa Çetiner
Doç. Dr. Mehmet Ali Özcan

Denetleme Kurulu
Yedek Üyeleri
Prof. Dr. İsmet Aydoğdu
Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
Doç. Dr. Evren Özdemir
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)