DERNEKLER

Tüm Dernekler

Parkinson Hastalığı Derneği
  Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Elibol
25 Mart 2013, Pazartesi

 

Yönetim Kurulu Fotoğrafı:

 

 

Soldan Sağa:Prof. Dr. Raif Çakmur, Prof. Dr. Murat Emre, Prof. Dr. Ayşe Bora Tokçaer Prof. Dr. Bülent Elibol, Prof. Dr. Okan Doğu

 

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

 

Parkinson Hastalığı Derneği (PHD), 30 Nisan 1993 tarihinde İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı bünyesinde, Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş’ın teşvikiyle Prof. Dr. Feridun Denktaş, Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş, Doç. Dr. Sibel Özekmekçi, Uzm. Dr. Güneş Kızıltan, Uzm. Dr. Hülya Apaydın, Prof. Dr. Ayşın Dervent, Doç. Dr. Baki Göksan, Uzm. Dr. Sabahattin Saip, Doç. Dr. Hakan Kaynak ve Ecz. Mehmet Avcıgil’in kurucu üyelikleriyle kurulmuştur. Bu şekilde lokal bir inisiyatif olarak başlayan bu değerli çalışmalar, zaman içinde tüm ülke çapındaki üniversitelerde ve eğitim-araştırma hastanelerinde görev yapan Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluklarında deneyimli nöroloji uzmanlarının katılımı ile genişlemiş ve Derneğimiz bugüne ulaşmıştır. Ayrıca, Derneğimizin İktisadi İşletmesi de Şubat 2013 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

 

Derneğimizin temel faaliyet alanları hekimlere, hasta ve hasta yakınlarına ve genel olarak topluma yönelik bilgilendirme çalışmaları olarak tanımlanabilir. PHD, toplumda Parkinson hastalığına karşı farkındalığı artırmak amacıyla zaman zaman yerel toplantılar düzenlemekte,  son yıllarda daha düzenli olmak üzere her Nisan ayında özellikle “11 Nisan Parkinson Hastalığı Günü” haftasında yazılı-görsel medya üzerinden tanıtıcı çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, yaklaşık 20 yıldır Parkinson hastalığı ve hareket bozukluklarında nöroloji uzmanlarına yönelik olarak her iki yılda bir “Ulusal PH ve Hareket Bozuklukları Kongresi” düzenlemektedir. Onuncu kongremiz bu yıl Mayıs ayı başında Antalya’da gerçekleştirilecektir. Yine, ilgili hekimlere yönelik olarak “Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları dergisi” yayımlanmaktadır.

 

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?

 

Hayır. Ancak Türk Nöroloji Derneği Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu üyeleri aynı zamanda Derneğimiz üyesi ve bir kısmı yöneticisidir. Bu nedenle oradaki faaliyetler Derneğimiz ile paralel yürütülmektedir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

 

Derneğe nöroloji uzmanları, tüm diğer hekimler, hastalar ve yakınları üye olabilmektedir. Üyelik konusunda halen bir sınırlama söz konusu değildir ve toplam 207 üyemiz vardır.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

 

Çalışma grubunun tümü ve konuyla ilgili nöroloji uzmanlarının yaklaşık yüzde 10 kadarı üyemizdir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

 

Genel kurul toplantılarımız iki yılda bir nisan ya da mayıs ayında yapılmaktadır. Son seçimlerimiz Mayıs 2012 tarihinde yapılmıştır.

 

Derneğiniz tarafından yayımlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

 

Periyodik olarak yılda iki sayı olmak üzere bir bilimsel dergimiz mevcuttur. Hakemli bir dergidir ve hareket bozuklukları ile ilgili özgün araştırma, olgu sunumu ve gözden geçirmelere yer verilmektedir.

 

Derneğinizin yeterlik kurulu var mı? Varsa yeterlik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?

 

Hareket bozuklukları bir üst uzmanlık alanıdır. Yeterlik kurulu nöroloji uzmanlık alanı için mevcut olup, Türk Nöroloji Derneği tarafından yürütülmektedir. Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu üyelerinden de bu kurulda görev alanlar bulunmaktadır. Yeterlik kurulu ve Derneğimiz bir alt uzmanlık derneği olduğu için böyle bir misyonu şu an için söz konusu değildir.  Türk Nöroloji Derneğinin nöroloji uzmanlığı için düzenlediği yeterlik kursunda yarım gün alanımızla ilgili sunumlar yapmakta ve sınava soru vermekteyiz.

-

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

 

Dernek olarak iki yılda bir “Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi” düzenlenmektedir. Geçtiğimiz yıla kadar ayrıca, dönüşümlü olarak iki yılda bir de özel konulara yönelik sempozyum düzenlemekte idik, ancak yaşanan ekonomik sıkıntılar ve toplantı katılımında kısıtlama nedeni ile artık düzenlenmeyecektir (Bu nedenle sempozyumların internet üzerinden üyelerimize ulaştırılmasını planlıyoruz). Kongrelerimize yaklaşık 300-350 uzman ve araştırma görevlisi katılmakta ve kapsamlı bir şekilde alanında önemli yabancı araştırmacıların da katılımıyla tatmin edici bir içerik sunulmaktadır. Ayrıca, düzenli olmasa da yurt dışındaki bilimsel eğitim kurslarına genç meslektaşlarımızın katılımını sağlamaktayız.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

 

Derneğin bilimsel çalışma grubu Türk Nöroloji Derneği bünyesinde Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu olarak faaliyet göstermektedir.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

 

PHD, Avrupa Parkinson Dernekleri Federasyonu olan ve kısaca EPDA olarak bilinen kuruluşun resmi üyesidir.

 

Dernek gelirleri nelerdir?

 

Dernek gelirleri ağırlıklı olarak düzenlenen bilimsel etkinliklerden oluşmaktadır.

 

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

 

Aidat geliri dernek gelirinin çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır, ancak ne yazık ki düzenli olarak alınamamaktadır.

 

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/fazla buluyor musunuz?

 

Nöroloji bünyesinde faaliyet gösteren hareket bozuklukları halen ülkemizde bir üst uzmanlık dalı değildir, ancak konuyla ilgili uzmanların ve öğretim elemanlarının özel gayretleri ile araştırma görevlilerine eğitim hizmeti verilmektedir. Ayrıca, son yıllarda birkaç üniversitemizde enstitüler bünyesinde iki yıllık tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bu eğitimin giderek yaygınlaştırılmasını ümit ediyoruz. 

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

 

Ülkemizin artan nüfusu, giderek yaşlanan demografik yapısı dikkate alındığında mevcut üst- uzmanların sayısı yeterli değildir. Halen hemen her bölgede belli merkezlerde hizmet veren uzmanlaşmış poliklinikler genel bir ulaşım ağı oluşturmaktadır, amacımız bu merkezlerin ve uzmanlaşmış nörologların sayısını artırmaktır.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

 

Derneğimiz faaliyet alanında hasta ve yakınlarının eğitimine daha fazla yer vermeyi planlamaktadır. Ayrıca, yakın zaman için toplumda hastalığın bilinirliğinin artırılması amacıyla özellikle medya ve internet üzerinden eğitsel, bilgilendirici çalışmalar planlanmıştır. Eksiğimiz olan hasta okulları için alternatif projeler üzerinde çalışmaktayız.

 

Dernek internet sitesi aracılığıyla doğrudan hasta ve yakınlarından soru almakta ve sorunlarının çözümünde yanlarında olabilmekteyiz.

 

Teşekkürler.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi: 1993

 

Üye Sayısı: 200

 

Kamu Yararı Statüsü: Yok

 

Yayınlar: Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi (Bilimsel yayın)

El kitapları ve broşürler:

1- “Parkinson Hastalığı: Hasta ve Yakınları İçin El Kitabı”,

2- “Sorularla Parkinson Hastalığı; Hasta ve Yakınları İçin Bir Rehber; Parkinson                              Hastaları İçin Egzersizler”

Derneğin Şubeleri: Ankara Şubesi (47 üyeli)

Web Adresi:www.parkinsondernegi.org

.

Derneğin Yönetim Kurulu                                      

 

Başkan:                     Prof. Dr. Bülent Elibol

Başkan Yardımcısı:  Prof. Dr. Murat Emre

Genel Sekreter:        Prof. Dr. Okan Doğu

Sayman:                     Prof. Dr.Ayşe Bora Tokçaer

 

Yönetim Kurulu Üyeleri:      Prof. Dr. Raif Çakmur

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:     

Prof. Dr .Haşmet Hanağası

Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Doç. Dr. Sevda Erer Özbek

Doç. Dr. Sibel Altınayar

Prof. Dr. Sibel Ertan

 

Denetleme Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Önder Akyürekli

Prof. Dr. Jale Yazıcı

Prof. Dr. Güneş Kızıltan

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Sibel Özekmekçi

Prof. Dr. Feriha Özer

Prof. Dr. Sibel Özkaynak

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
3
1) Zübeyde Keskin (Ev hanımı )
27.12.2018 18:39:30
Bu derneğe nasıl üye olunuyor
People
8
2) cemil kınalı (emekli)
17.12.2013 21:44:55
ben 1992 beri parkinson hastasıyım.ali zırh sağ tarafımdan mikro elektrot lezyon yapıldı 2001de şimdi beyin pili takayım diyor. fakat ameliyat ücreti çok yüksek ne yapacağımı şaşırdım.bu ameliyatı yapan devlet hastaneleri yokmu dernek olarak neyi tavsiye ediyorsunuz.bu ameliyat için cerrah yetişmiyormu.doğru düzgün yürüyemiyorum.insanlar acayip acayip bakıyorlar.psikolojim bozuluyor dışarı çıkmak istemiyorum.her şehirde bir dernek kurulsa iyi olmazmı.teşekkürler.tlf.05342321651
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer