DERNEKLER

Tüm Dernekler

Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Orhan Aral
23 Kasım 2008, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Orhan Aral


Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1993 yılında İstanbul’da 12 kurucu üye tarafından kuruldu. Bu kurucu üyelerin 4’ü İstanbul Tıp Fakültesi, 4’ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2’si Ege Tıp Fakültesi, biri Hacettepe Tıp Fakültesi ve biri de Çukurova Tıp Fakültesi mensubu idi. Bu kurucu üyelerin hepsi İç hastalıkları uzmanı ve romatoloji yan dal uzmanı idiler.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğin kuruluş gayesi temelini iç hastalıkları eğitiminden almış romatoloji bilimsel araştırma ve hekim eğitimini yaymak, nicelik ve niteliğini ülkenin çeşitli yörelerinde istenilen üst düzeye getirmek, hekimler tarafından bu yönde yapılacak her türlü girişimi özendirmek ve desteklemektir. Dernek bu amaçla ülkemizin çeşitli tıp fakültelerinde bulunan İç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarının yukarıda sıraladığımız amaçlar doğrultusunda iş birliği yapmasına olanak sağlar. Ülkemizde bulunan çok çeşitli romatolojik hastalıkların nicelik, yöresel dağılımını incelemek ve her türlü romatolojik hastalık hakkında ortak bilimsel çalışmaları özendirmek, planlamak ve desteklemek yolunda faaliyette bulunur.
Romatoloji biliminin ülkemiz hekimleri tarafından daha iyi anlaşılması ve izlenmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenler, uygulama seminerleri yapar, romatoloji ile ilgili bilimsel ve/veya eğitsel süreli veya süresiz kitap, dergi, kaset, video kaseti gibi eğitim araçlarının hazırlanıp dağıtılmasını sağlar. Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği (RAED), üyelerinin her türlü yer, araç, gereç, eleman gereksinimlerinin karşılanmasında yardımcı olmaya çalışır. Gerekli gördüğünde bu elemanların yurt içi ve yurt dışında romatolojinin bilimsel uygulamasını yapan çeşitli merkezlere bilgi ve görgü arttırmak amacıyla gitmesini destekler.
Aynı şekilde yurt dışında romatoloji bilim dalında bilime önemli katkılarda bulunmuş bilim adamlarının ülkemizde konferans ve seminerler vermesine destek olur.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Romatizma alanında fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarının kurduğu dernekler olmakla birlikte iç hastalıkları kökenli romatologlardan oluşan başka bir dernek yoktur.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Derneğimize, iç hastalıkları uzmanı olduktan sonra romatolojide yan dal uzmanlığına başlayan ve bitirenler üye olabilirler. Şu anki üye sayımız 150’dir.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
İç hastalıkları uzmanı ve romatoloji uzmanı olanların tümü Derneğimize üyedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Derneğin olağan genel kurulları ve Yönetim Kurulu seçimleri her iki yılda bir mart ayında yapılır. Son Yönetim Kurulu 28 Mart 2008’de yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Henüz Derneğin periyodik ve bilimsel yayını yok ama büyük ihtimalle 2009 yılında olacak.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Derneğimizin Yeterlilik Kurulu var. Henüz sınav yapılmadı, ilk sınavı 2009 yılında yapacak.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimiz kurulduktan bir yıl sonra, 1994’te İstanbul’da EULAR (European League Against Rheumatism), Vaskülit Sempozyumu’nu düzenledi. 1995 yılında Sivas Tıp Fakültesinde Romatoloji Eğitim Kursu yaptı. 1996 yılında Ulusal Romatoloji kongreleri düzenlemeye başladı. Bu ulusal kongreler 2004 yılına kadar her iki yılda bir, 2004’ten itibaren de her yıl yapılmaya başlandı. Bu yıl 9. ulusal romatoloji kongresi yapıldı (11-15 Ekim). Romatoloji eğitim kursları her yıl bazen Ulusal Kongre ile birlikte, bazen de ondan bağımsız olarak değişik illerde yapıldı. Derneğin diğer önemli faaliyetleri arasında 2000 yılında Antalya’da II. Uluslararası Ailevi Akdeniz Ateşi Konferansı, 2003 yılında Marmaris’te Türk-Yunan Romatoloji Günleri, 2004 yılında Antalya’da 11. Uluslararası Behçet Hastalığı Konferansı, 2006’da Antalya’da 2. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu, 2007’de Kuşadası’nda 3. Türk-Yunan Romatoloji Günleri, 2008’de Antalya’da 3. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu ve İleri Ultrasonografi kursu sayılabilir. Bunun dışında RAED üyeleri tarafından romatoloji alanında düzenlenen birçok kurs, sempozyum ve toplantıya da destek vermektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimizin çeşitli çalışma gurupları mevcut. Bunlar, Sklorederma Çalışma Grubu, Takayasu Arteriti Ulusal Çalışma Grubu ile TTB-UDEK Çalışma Grubu içerisinde yer alan Etik Çalışma Grubu, Bilimsel Araştırma Grubu, Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Grubu, İnsan Gücü Planlaması Çalışma Grubu, Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu ve Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubudur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz hiçbir uluslararası örgüte üye değildir.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir? Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerinin çok büyük bir kısmını kongre gelirleri oluşturur. Üye aidatları ve bağışlar çok küçük bir yer tutar. Derneğimizin yıllık aidatı 25 YTL’dir Her üye aidatını öder, ödemeyen uyarılır.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
5 yıl iç hastalıkları ihtisasından sonra yapılan 3 yıl romatoloji yan dal uzmanlık eğitimi yeterli bir süredir.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
İç hastalıkları kökenli romatolog sayısı 150 civarındadır. Bu sayı 70 mil-yonluk bir ülke için çok azdır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin ilk hedefi bilimsel periyodik bir dergi çıkartmaktır. Önümüzdeki yıl ilk yeterlilik sınavı da yapılacaktır. Belki daha sonra yazarlığını Dernek üyelerinin yapacağı kapsamlı bir romatoloji kitabı da gündeme gelecektir.
Teşekkürler.
24/11/2008

Derneğin kuruluş tarihi
1993

Üye sayısı
150

Yayınlar
Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi 2007
Romatolojide Klinik Araştırmalar ve
Nesnel Tıp 2007
Romatolojide Klinik Araştırmalar ve
Nesnel Tıp II 2008

Telefon 0312 425 75 58
E-posta sekreterya@romatoloji.org
Web adresi www.romatoloji.org

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. M. Orhan Aral

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Lale Öcal

Genel Sekreter
Prof. Dr. Ayhan Dinç

Sayman
Prof. Dr. Murat İnanç

Üye
Prof. Dr. Ahmet Gül

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Yaşar Karaaslan
Doç. Dr. Sevil Kamalı
Prof. Dr. Şule Yavuz
Doç. Dr. Pamir Atagündüz
Uzm. Dr. Melike Tanverdi

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Vedat Hamuryudan
Prof. Dr. R. Haner Direskeneli
Prof. Dr. Sebahattin Yurdakul

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Huri Özdoğan
Prof. Dr. Salih Pay
Prof. Dr. İzzet Fresko

Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Hasan Yazıcı (Başkan)
Prof. Dr. Salih Pay
Doç. Dr. Cengiz Korkmaz
Doç. Dr. Hamide Kart Köseoğlu

Bilimsel Kurul
Prof. Dr. Haner Direskeneli
Prof. Dr. Ahmet Gül
Prof. Dr. Murat İnanç
Prof. Dr. Gökhan Keser
Prof. Dr. Sedat Kiraz
Prof. Dr. Salih Pay
Prof. Dr. Sebahattin Yurdakul
Prof. Dr. A. Eftal Yücel

Sklorederma Çalışma Grubu
Dr. Murat İnanç (Koordinatör)
Dr. Haner Direskeneli
Dr. İzzet Fresko
Dr. Sedat Kiraz
Dr. Fahrettin Oksel

Takayasu Arteriti Ulusal Çalışma Grubu
Dr. R. Haner Direskeneli
Dr. Güler Saruhan Direskeneli
Dr. Müge Bıçakcıgil
Dr. Servet Akar
Dr. Sevil Kamalı
Dr. Emire Seyahi
Dr. Kenan Aksu
Dr. Nurullah Akkoç
Dr. Fatoş Önen
Dr. Salih Pay
Dr. Murat İnanç

TTB-UDEK Çalışma Grubu
Dr Hamide Kart Köseoğlu
(Etik Çalışma Grubu)
Dr. Mehmet Akif Öztürk
(Bilimsel Araştırma Grubu)
Dr. Zeynep Özbalkan
(Toplum Sağlığının Geliştirilmesi Grubu)
Dr. Nurun Türkçapar
(İnsan Gücü Planlaması Çalışma Grubu)
Dr. Hakan Erdem
(Sürekli Tıp Eğitimi Çalışma Grubu)
Dr. Aşkın Ateş
(Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Çalışma Grubu)
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Nabi Yarımca (Emekli)
23.11.2013 17:53:56
Betül hocam, doktor'ların meleği iyiki varsınız. Nabi Yarımca
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA