DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu,Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Faruk Zorlu
28 Haziran 2009, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu,Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Faruk Zorlu


Mete Generaloğlu/Ankara
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1993 yılında Cerrahpaşa ve Çapa ağırlıklı olmak üzere öğretim üyelerinin çabaları ile kuruldu. Bunun İstanbul olmasının en büyük sebebi, Türkiye'de radyasyon onkolojisinin ilk temellerinin İstanbul'da atılmış olmasıdır. Derneğimiz şu anda da mesleğimizin duayenleri olan Prof. Dr. Nijat Bilge ve Prof. Dr. Reha Uzel beylerin öncülüğünde kuruldu. Daha önce radyasyon onkolojisi, radyolojinin tanısı altındaydı. Tanısal diyagnostik radyoloji, tedavi edici radyasyon olarak ayrılmamıştı. Akademik faaliyetler radyoloji bünyesinde yürütülüyordu. Derneğimizin çabalarıyla ayrı bir disiplin olarak tanımlandı. 2004 yılında da dernek ismimizin başına, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk sıfatının eklenmesi onuru verildi. Dolayısıyla bunun sorumluluğunu da taşımaktayız.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Biz öncelikle kendimizi eğitim ağırlıklı olarak nitelendiriyoruz. Eğitimin yerleşmesi, yaygınlaşması, standardizasyonu, merkezler açısından uluslararası arenadaki olması gereken standartların, Türkiye'de eşit bir şekilde yakalanmasını hedefliyoruz. Bunun için de, ağırlıklı olarak mezuniyet sonrası eğitimler başta olmak üzere, eğitimler düzenliyoruz. Uzman veya uzmanlığa yaklaşmış arkadaşlar için oldukça kapsamlı yurt dışı burslarımız var. Bu arkadaşlarımızı burslardan faydalandırıyoruz. Bu arada derneğimizin yürüttüğü kurslar var ki, bu kurslar aksamadan yapılmasına özen gösterdiğimiz aktivitelerimiz. Avrupa Radyasyon Onkolojisi Derneğinin düzenlediği eğitim kurslarının bir kısmını Türkiye'ye almaya çalışıyoruz ve bunda da başarılı oluyoruz. Hem böylece Türkiye'deki meslektaşlarımızın daha uygun şartlarda bu kurslara erişmesini sağlıyoruz hem de yabancı meslektaşlarımızın da bizlerle kaynaşmasına vesile oluyoruz.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Alanımızda bizim derneğimizden başka faaliyet gösteren bir dernek bulunmuyor. Tek dernek olmamız nedeniyle tüm meslektaşlarımızı hiçbir şekilde üniversite veya devlet hastanesi ayrımı yapmadan kucaklamaktayız.

Derneğinize kimler üye olabiliyor?
Derneğimiz öncelikle Türkiye'deki tüm radyasyon onkologlarına açık. Bununla birlikte radyasyon onkolojisinde çalışan ekibin çok kıymetli elemanları olan radyasyon fizikçilerinin de derneğimize üye olabilmeleri için tüzüğümüz uygun. Onların da derneğimize üye olmalarını istiyoruz.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Türkiye'de alanımızla ilgili meslektaşlarımızın %90'ı derneğimize üyedir. Geri kalan %10'u da ya yeni asistanlardır ya yeni uzmanlık öğrencileridir ya da yurt dışında bulunan arkadaşlardır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
En son seçimimizi Aralık 2008 tarihinde yaptık. İki senede bir genel kurul yapıyoruz. Tüzüğümüz gereği merkezimiz İstanbul'da. Genel kurulun da İstanbul'da yapılmasının getirdiği birtakım katılım zorlukları oluyor, bunun farkındayız. Temsilin daha tabana yayılması için genel kurul adı altında olmasa bile, iki senede bir yapılan dernek ulusal kongresinde önemli bir zamanı derneğimize ayırıyoruz.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Derneğin yayın organı olarak bire bir değil ama, İstanbul Üniversitesinin çıkardığı bir onkoloji dergisi var. Bu dergi derneğimizin katkılarıyla yürütülüyor. Ayrıca, derneğimizin çıkardığı bir bültenimiz var.

Derneğinizin Yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu? Yapılıyorsa sınavlar hakkında bilgi verir misiniz?
Derneğimizin bir yeterlilik kurulu var ve yeterlilik sınavlarını yapıyoruz. Yeterlilik sınavımızın bu sene ikincisini yaptık. Bu test şeklinde ÖSYM'nin düzenlediği bir sınav. ÖSYM'ye de buradan o kadar iş yükünün arasında, bizim derneğimizi de kabul edip iş takvimlerine aldıkları için teşekkür etmek istiyorum. Tüm Türkiye'deki merkezlerden öğretim üyelerinden sorular hazırlamalarını istiyoruz. bu sorular, ÖSYM'de hazırlanıyor. Daha sonra soru tekniğine uygunluğu açısından yeterlilik kurulumuz tarafından görevlendirilen iki kişi tarafından denetleniyor. Bu yıl OSKİ standartlarında pratik sınavımıza da başlayacağız. Onu da Kasım ayına yetiştiririz diye düşünüyorum. Bunlar tamamen özendirici, teşvik etmeye yönelik sınavlar. Sınavlarda başarılı olan arkadaşlarımıza sertifika veriyoruz. Genç meslektaşlarımızın bu sınavlara katılmalarının kendileri için ileride mesleki yaşamları için yararlı olacağını düşündüğümüzü söylüyoruz. Gerekli mesaj alınıyor.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'ni ve Ulusal Kanser Kongresi'ni düzenliyoruz. Bu iki kongre birisi bir sene, diğeri öbür sene şeklinde dönüşümlü olarak gerçekleştiriliyor. Ulusal Kanser Kongresi'nde ilgili disiplinlerin içerisindeyiz. Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Pediatrik Onkoloji dernekleri ortak olarak düzenliyoruz.
Kendi disiplinimiz için olan Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nin ilki 1994 yılında İzmir'de yapıldı. Önümüzdeki sene Hacettepe Üniversitesinin önderliğinde 9'uncusunu Kıbrıs'ta yapacağız. Bunun dışında eğitim kurslarımız oluyor. Ayrıca, farklı tümörlerle ilgili eğitim toplantıları gerçekleştiriyoruz.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimizin kuruluşundan bu yana uluslararası mesleki kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmaya özellikle önem gösteriyoruz. Avrupa Radyasyon Onkolojisi Derneğinin aktif üyesiyiz. Bunun kendi alt toplantılarına, yönetim kurulu toplantılarına katılmaktayız. Eğitim toplantılarına katılmaktayız. Bunlar gerçekten değişen teknolojinin tabana yayılması için önemli kurslardır. Bunlarla ilgili olarak gerekli iş birliği içerisindeyiz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirleri olarak tek kalem olarak kongre gelirlerini söyleyebilirim. Kurslardan bir gelirimiz olmuyor. Bu kurslar gelir amaçlı yapılmıyor, üstelik derneğimizin maddi desteği ile yapılan kurslar olarak gerçekleşiyor. Kongrelerden elde ettiğimiz gelirleri tamamıyla şeffaf olarak yine eğitim için kullanıyoruz. İnternet sayfamızda o yıl için verilecek olan yurt dışı bursların miktarı bellidir. Katılım koşulları önceden belirlenmiştir. Katılım şartlarını gerçekleştiren arkadaşlarımız bu burslara ulaşabilmektedir. Yurt dışı bağlantısı olmayan, yer bulmakta zorlanan, bu talebi bize ileten arkadaşlarımıza biz kişisel ilişkilerimizi kullanarak yer bulabilmekteyiz. Bizim yaklaşık iki senelik bir uzun süreli eğitim bursu programımız var. Bir de kısa dönemli bir eğitim bursu programımız var. Uzun süreli burs asistanlık eğitiminin bir kısmını veya asistanlık sonrası bir araştırmayı orada tamamlayabilecek bir dönemdir.

Aidat gelirleri, dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?
Üye aidatları, açıkçası dernek gelirleri içerisinde bir kalem oluşturmayacak düzeyde, son derece sembolik bir miktardadır. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Aidatını ödemeyen arkadaşlar için bir yaptırım düşünmüyoruz. Üyelerimizin aidatlarını ödemeleri gerektiğini bir sosyal sorumluluk olarak düşünmelerini istiyoruz. Yatırmayanların da isteyerek değil, iş yüklerinden dolayı fırsat bulamadıklarından kaynaklandığını düşünüyoruz. İnternette bilimsel dergilerin erişimi için, üyelik aidatlarının ödenmesi koşulunu getirdik. Bu da arkadaşlara üyelik aidatlarının ödenmesi gerektiğini kibarca hatırlatır diye düşünüyoruz.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Derneğimizin kısa vadede düşündüğü şeyin temeli atıldı. Bir dernek merkezimiz yoktu. Başkan kim olursa, onun çalıştığı kurum merkez olarak kullanılıyordu. Bu durumun bazı sakıncaları olmaya başladı. Bir dernek merkezi oluşturuldu ve şu an onarımı yapılıyor. Bu merkezin aktif kullanımını sağlayacağız. Kurumlaşmak için bir yere ihtiyacımız vardı ve buna kavuştuk. Web ortamında farklılaşma yoluna gidiyoruz. Meslektaşlarımızın bu sayede katkılarının artacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte yurt dışı derneklerle ilişkilerimizin daha aktif olarak sürdürülmesini hedefliyoruz. Derneğimiz Türkiye'deki radyasyon onkologlarının derneğidir. Meslektaşlarımızın meslekle ilgili sorunları var. Bu sorunları elimizden geldiğince merkezi otoriteyle uyum içerisinde çözmeye çalışıyoruz.

Teşekkürler.
29/06/2009

Derneğin Kuruluş Tarihi
1993

Üye Sayısı
422

Adres (Geçici olarak)
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyasyon
Onkolojisi AD

Web adresi
www.radonk.org.tr


Derneğin Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. A. Faruk Zorlu

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Emin Darendeliler

Genel Sekreter ve Sayman
Doç. Dr. Ufuk Abacıoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Sedat Koca
Uzm. Dr. Alpaslan Mayadağlı
Prof. Dr. Serdar Özkök
Prof. Dr. Sedat Turkan

Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Ömer Uzel
Doç. Dr. Fulya Ağaoğlu
Doç. Dr. Meriç Şengöz
Doç. Dr. Esra Sağlam
Doç. Dr. Fadime Akman

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Nuran Beşe
Prof. Dr. İsmet Şahinler
Uzm. Dr. Süleyman Altın

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Doç. Dr. Mustafa Ünsal
Prof. Dr. Enis Özyar
Uzm. Dr. Hale Başak Çağlar

Yeterlilik Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Emin Darendeliler

Yeterlilik KuruluÜyeleri
Prof. Dr.Gülyüz Atkovar
Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu
Prof. Dr. Ahmet Karadeniz
Prof. Dr. Münir Kınay
Prof. Dr. Sait Okkan
Doç. Dr. Mustafa Ünsal
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
4
1) Sabahattin Tartarik (Şiro Çayı balıkçısı)
18.04.2019 12:05:32
Hangi mesleği ?
People
3
2) Eray Karalar (öğrenci)
17.04.2019 21:37:17
Bu mesleği yapabilmem için üniversitede hangi bölümü okumuş olmam gerekiyor?
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA