DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Arpacıoğlu
02 Aralık 2008, Salı
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Arpacıoğlu


Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Derneğimiz 1996 yılında kuruldu. Bu tarihe kadar alanımızda faaliyet gösteren derneklerimiz bilimsel dernek niteliğinde olup bir meslek kuruluşumuz mevcut değildi. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Sayın Dr. Füsun Sayek ve TTB’nin Gazi Üniversitesi Fiziksel Tıp Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı hocalarına bir uzmanlık derneği kurulmasını bizzat önermiş olmasıdır.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Derneğimiz yönetmeliğinde belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Kısaca ifade edecek olursak Dernek, FTR alanını ilgilendiren sağlık,toplumsal ve sosyal hizmetler, insan gücü eğitimi, idari ve hukuksal düzenlemelerin çağdaş düzeye getirilmesi ve geliştirilmesi, FTR uzman hekimlerinin mesleki temsili, eğitimi, özlük hakları, şeref ve haysiyetinin korunması ve geliştirilmesi konularında faaliyette bulunmaktadır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği ve Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği alanımızda faaliyet gösteren diğer derneklerdir.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir?
Uzman ve son 6 ayında asistanlar Derneğimize üye olabilmektedir. Toplam 814 onaylı Dernek üyemiz bulunmaktadır.

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Yüzde 50 kişi üyedir. Uzmanlık Derneği olduğumuz için alanımızda eğitimini devam ettirmekte olan hekimler sadece son 6 ayda üye olabilmektedir.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Dernek yönetim kurulumuz 3 yılda bir yenilenmektedir. En son genel kurul 26 Mart 2007’de yapıldı.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi (Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences) ve European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine (SCI).

Derneğinizin yeterlilik Kurulu var mı? Varsa yeterlilik sınavı yapılıyor mu?
Yeterlilik Kurulu (Board) kurulma çalışmaları 1999-2000 yıllarında alanımızı temsil eden 4 dernekle birlikte başlatıldı. 1999-2001 döneminde Yönetim Kurulu üyemiz olan Doç. Dr. Sevim Orkun ve Rezzan Yorgancıoğlu ve 2001-2003 döneminde Yönetim Kurulu Başkanımız olan Prof. Dr. Tansu Arasıl’ın da katıldığı 4 kişilik bir komisyon tarafından Board Çalışma Usul ve Esasları oluşturularak FTR Board’ı hayata geçirildi. Yeterlik Kurulu şu anda alanımızdaki bir başka derneğin kurumsal çatısı altında görevine devam etmektedir.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Derneğimiz bünyesinde bulunan çalışma grupları: Kafa Travması, İnme, Omurilik Yaralanması, Kardiyo Pulmoner Rehabilitasyon, Nöropatik Ağrı ve Elektrofizyoloji/ EMG ve Özel Hekimlik Çalışma Gruplarıdır.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Derneğimiz World Federation for Neurorehabilitation (WFNR)’da Türkiye’yi temsil etmektedir.

Aidat gelirleri, Dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu?
Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir?

Aidat ücreti çok düşük olup toplam gelir içindeki payı azdır. İki yılda bir yapılan etkinliklerde aidatlar toplandığından, ancak katılımcılardan alınabilmektedir. Dolayısıyla pek düzenli olduğu söylenemez. Gecikmeli olsa da aidatları kısmen alabilmekteyiz. Ancak herhangi bir işlem yapmayı da düşünmüyoruz.

Branşınızla ilgili uzmanlık eğitim süresini yeterli/ fazla buluyor musunuz?
Alanımızda uzmanlık eğitim süresi 5 yıldır . Bunu yeterli bulmaktayız.

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?
Avrupa Birliğine üye ülkelerde 100 bin nüfus başına düşen FTR uzman hekimi oranı ülkelere göre 0.5 ila 4.2 arasında değişmekte olup Türkiye de bu oran henüz 3’ten azdır.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Eğitim alanında; Uzmanlık Eğitimi, sürekli tıp eğitimi/mesleki gelişim programları, aylık düzenli bilimsel toplantılar, Kurslar, sempozyum, ulusal, uluslararası katılımlı kongreler düzenlemek, TTB Uzmanlık Kurultayı ve Çalıştayı katılımları ile pratisyen hekimlere yönelik toplantılar gerçekleştirmek. Sağlık hizmeti alanında; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık Genel Müdürlüğü ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü TBMM Sağlık Komisyonu ile birlikte Genel Sağlık Hizmetleri ve FTR hizmetleri standartlarının saptanması ve geliştirilmesine yönelik aktiviteler, Başbakanlık Özürlüler İdaresi (OZİDA) ile birlikte özürlülere yönelik ulusal politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik aktiviteler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile birlikte özürlülerin bakım politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik aktiviteler, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde her 5 yılda bir yapılan kalkınma planı aktivitelerine katılım, TTB ile birlikte genel sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı ve katılım, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte FTR hizmetleri ve ücretlerinin belirlenmesine katılım. Toplum Sağlığı konusunda, fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmeti sunumuyla karşılanan ve toplum sağlığını ilgilendiren her konuda kanun, tüzük ve yönetmelik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, ilgili kamu kurumları ile birlikte bu hukuksal düzenlemelerin yapılması veya çeşitli kamu kurumlarının oluşturduğu ancak toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü düzenleme için gerekli girişimlerin başlatılması, kamunun ve halkımızın özürlülüğe ve rehabilitasyona bakışını geliştirmeye yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirmek. Araştırma konusunda; kamu kurumları veya üniversiteler ile birlikte kamunun ve halkımızın özürlülüğe ve rehabilitasyona bakışı ile kamunun ve halkımızın kas–iskelet sağlığına bakışını geliştirmeye yönelik çeşitli araştırmalar yapmak. Meslek ve özlük haklarına yönelik etkinlikler olarak meslektaşlarımızın mesleki ve özlük haklarına yönelik problemlerin çözümü için çeşitli aktiviteler. Sağlık alanında devlet erkinin çeşitli uygulamalarının insan ve toplum sağlığını tehdit etmesi durumunda karşılaşılan problemlerin ve taşınması, meslektaşlarımızın mesleki ve özlük haklarına yönelik problemlerin yargı sürecine taşınması Derneğimizce genişletilerek sürdürülmesi düşünülen hedeflerdir.

Teşekkürler. Derneğin kuruluş tarihi
1996 Üye Sayısı
814 Yayınlar
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi (Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences)
European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine (SCI) Derneğin şubeleri
İzmir, Malatya,Trabzon, Erzurum Konya, Denizli ve Mersin

Adres
Koza Sok. No:125/9 GOP-Ankara
Tel: 0 312 448 04 92
Fax: 0 312 448 04 96

Web adresi
www.tsprm.org

Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Oktay Arpacıoğlu

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Vesile Sepici

Genel Sekreter
Doç. Dr. Füsun Köseoğlu

Sayman
Doç. Dr. Güneş Yavuzer

Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Metin Karataş Dr. Ferda Aydoğdu Dr. Figen Gökoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Dr. Filiz Eser Dr. Nebahat Sezer Dr. Öznur Öken Doç. Dr. Serap Sütbeyaz Dr. Lale Aktekin

Denetleme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Zafer Hascelik Prof. Dr. Bülent Seçkin Prof. Dr. Mesut Birol Atay

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Prof. Dr. Belgin Karaoğlan Prof. Dr. Mehmet Beyazova Doç. Dr. Hatice Bodur

Etik Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Beyazova Prof. Dr. Nesrin Bölükbaşı Prof. Dr. Safiye Tuncer Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci Prof. Dr. Nafiz Akman Doç. Dr. Müfit Akyüz Dr. Ferda Aydoğdu
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) satılmış pekasil (serbest)
11.06.2016 05:13:56
BEN KARABÜKTEN SATILMIŞ PEKASIL OLARAK HASAN HOCAM GERCEKTENDE MUTAVAZI YARDIMSEVER HASTALARINA KARŞI DAHA İSTEKLİ VEDE BRANŞINDADA ON NUMARA BİR HOCAMDIR BURADAN KENDİSİNE SAYGILARIMI SUNAR ELLERİNDEN ÖPERİM SAYGI DEĞER HOCAM
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA