DERNEKLER

Tüm Dernekler

Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Ulusal Endoskopik- Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cavit Avcı
07 Mart 2011, Pazartesi

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?

Derneğimiz 1992 yılında bu yeni tür cerrahinin önemini ve hızlı bir geleceğinin olduğunu gören bir grup meslektaşımızla birlikte, tarafımızdan kuruldu.

Bilindiği gibi, laparoskopik cerrahinin gerçek anlamda popüler olması, bir Fransız cerrahı olan Dr. Philippe Mouret’nin, 1987’de, ilk defa bir safra kesesini karnı açmadan, laparoskopik yöntemle ve monitör ekranına bakarak gerçekleştirmesi ile başlamıştır. Derneğimizin resmi kuruluşu, bu tarihi ilk laparoskopik kolesistektomiden 5 sene sonrasına rastlamasına rağmen, bizim laparoskopik cerrahiye ilgimiz, başlangıç tarihinden itibaren olmuştur. Zira, 1980’li yıllardan itibaren ben, Paris 6. Tıp Fakültesi tarafından, anlaşmalı (contractuel) yabancı profesör olarak kabul edilmiştim. Mensubu bulunduğum İstanbul Üniversitesinin izni ile zaman zaman ders vermek ve bilimsel çalışmalara katılmak üzere Paris Tıp Fakültesine gidiyordum. Dr. Mouret’nin gerçekleştirdiği ilk laparoskopik kolesistektomi ve onu takip eden videoskopik cerrahi çalışmalarını, bu yeni cerrahinin çıktığı Fransa’da takip etme şansına kavuştum.  1990-1991 eğitim yılında, Avrupa’da ilk defa Paris XI. Üniversitesinin açtığı bir yıllık eğitim programına katılarak, Laparoskopik cerrah diploması aldıktan sonra, bu geleceğin cerrahisi olan videoskopik cerrahinin, bir an önce ülkemizde de gereği gibi  tanıtılması ve yaygınlaştırılması için kurumsal bir çalışma yapmaya karar verdim. Benden sonra, beraber çalıştığımız Dr. Levent Avtan’ın da Fransa’da benzer çalışmaları yapıp dönmesinden sonra, bizim gibi düşünen bazı meslektaşlarımız ile birlikte, 1992 yılında, amblemini de kendi çizdiğim Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneğimizi kurduk.

İlk yıllarımızda sadece genel cerrahlara değil, kadın-doğum, üroloji, çocuk cerrahi, göğüs cerrahisi uzmanlarına da eğitim çalışmalarında bulunduk, birlikte kongreler düzenledik. Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Derneğinin kurulmasına da aktif destek verip iş birliği yaptık.

Başlangıçtan beri iyi ilişkiler içerisinde bulunduğumuz yurt dışı benzer dernek ve kuruluşlarla devamlı iş birliği yaptık, 2. uluslararası kongrenin İstanbul’da ev sahipliği ve organizasyonunu gerçekleştirdik.

1994 yılında Derneğimizin yayın organı olarak “Ulusal Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi”ni çıkarmaya başladık, ve o tarihten beri her üç ayda bir olmak üzere periyodik olarak yayınlamaktayız. Dergimizin yanı sıra, İSTEM ile iş birliği içerisinde yüzlerce video kaset, CD ve DVD içeren bir görsel eğitim arşivi oluşturduk.

Derneğimizin imkânlarından da yararlanarak, Dr. Levent Avtan ile birlikte editörlüğünü yaptığımız Videoskopik Cerrahi Temel Kitabı’nı hazırlayarak yayınladık.

Derneğimizin web sitesini kurup, üyelerimizin ve tüm meslektaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine, yönetimini sürdürdüğümüz İSTEM ile iş birliği içerisinde Telemedicine ve uzaktan eğitim çalışmalarını başlatıp, Derneğimizin eğitim faaliyetlerinde yararlanmaya başladık. İleriye dönük canlı yayınlı interaktif uzaktan eğitim müşterek proje çalışmaları da devam etmektedir.

 

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?

Derneğimizin genel faaliyet alanı endoskopik ve laparoskopik cerrahidir. Geniş anlamda, videoskopik cerrahi, minimal invaziv cerrahi olarak da bildirilebilir.

 

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?

Derneğimize, videoskopik ve minimal invaziv cerrahi ile ilgilenen ya da ilgi duyan tüm hekimler üye olabilir. Şu anki üye sayımız 1.165’tir.

 

Türkiye’de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?

Ülkemizde aktif genel cerrah sayısı 3 bin-3 bin 500 varsayılırsa, bunların yaklaşık 1/3’ünün Derneğimize üye olduğu söylenebilir.

 

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?

Derneğimizin genel kurul toplantısı her iki senede bir yapılıyor. Son genel kurul 28.04.2010 tarihinde yapıldı.

 

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?

Evet var. “Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 1994 yılından beri periyodik olarak her üç ayda bir olmak üzere Derneğimiz tarafından hazırlanıp yayınlanmaktadır.

 

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz, kuruluşundan beri her iki yılda bir “Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi düzenlemektedir. Uluslararası katılımlı bu kongrelerin yanı sıra, çok geniş katılımlı 2. Uluslararası Kongre de Derneğimiz tarafından düzenlenmiştir.

Derneğimizin düzenlediği kongrelerin dökümü şu şekildedir:

Uluslararası katılımlı 10. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi İstanbul, uluslararası katılımlı 9. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, uluslararası katılımlı 8. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya, Uluslararası katılımlı 7. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi İstanbul, “Third Mediterranean and Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress”, İstanbul (İtalya, Fransa, Belçika, İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden interaktif katılımlı canlı ameliyat yayınları), uluslararası katılımlı 6. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, uluslararası katılımlı 5. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi İstanbul (Brüksel, Tel Aviv, NewYork ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden interaktif katılımlı canlı ameliyat yayınları), uluslararası katılımlı 4. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi İstanbul (Brüksel’den, İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden interaktif katılımlı canlı ameliyat yayınları), I. Ulusal “TeleMedicine” Sempozyumu, İstanbul, (Uluslararası Realtime İnteraktif Video Konferans bağlantısı ile Strasbourg, Brüksel ve Toulouse’dan telekonferans ile katılım), uluslararası katılımlı 3. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden interaktif  katılımlı canlı ameliyat yayınları), uluslararası katılımlı 2. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi İstanbul, “Fourth European Congress of Video Surgery” İstanbul, uluslararası katılımlı 1. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul.

 

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?

Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Grubu ve Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Grubumuz var.

 

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?

Bazı Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu Dernek ve Eğitim Kuruluşları ile videoskopik cerrahi eğitim ve uygulamalarında iş birliği ve değişik ortak çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan bazı örnekler:

Fransız Endoskopik Cerrahi Derneği [Société Française de Chirurgie Endoscopique (SFCE)], Fransız Laparoskopik Cerrahi Derneği [Société Française de Chirurgie Laparoscopique (SFCL)], Institut of Laparoscopic Surgery (ILS)-Bordeaux, European School of Laparoscopic Surgery- Brussels, IRCAD/EITS-(Websurg) Laparoscopic Trainer Center-Strasbourg Mediterranean and Middle East Endoscopic Surgery Association-MMESA.

 

Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu?

Son 10 yıldan beri, uzmanlık eğitimi veren hastanelerin tamamına yakınında laparoskopik cerrahi uygulamalı eğitimi yapıldığı için, yeni nesil genel cerrahi uzmanları  bu konuda eğitimli olarak yetişiyorlar.

 

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?

Ülkemizde endoskopik laparoskopik cerrahinin tanınmasına, yaygınlaşmasına 20 yıla yakın öncülük ve sürekli hizmet vermiş olan derneğimiz, bu misyonunu bundan sonra da devam ettirmeye kararlıdır. İlk yıllarda ihtiyaçtan dolayı, her iki ayda bir yaptığı  genel kursların sayısını azaltıp, formatını değiştirerek (daha çok ileri kurslar-telemedicine destekli uzaktan eğitim) devam edecektir. Aynı şekilde, yeniliklerin tanıtılması, değişik uygulamaların geniş bir şekilde tartışılması, aynı zamanda üyeleri arasındaki bilimsel değişimin yanı sıra sosyal kaynaşmanın da devam etmesi için, her iki yılda bir kongre düzenlenmesine devam edilecektir. Her üç ayda bir periyodik yayınlanan dergisinin kalitesini daha da artırıp uluslararası standarda çıkartmaya çalışarak yayınlamaya devam edecektir. Bu arada, dernek web sitesinde ciddi bir geliştirme projesi üzerinde yoğun çalışılmaktadır. İnteraktif canlı yayınlara da ağırlık verilerek, ülkemize özgü bir web cerrahi portalını kısa zaman içinde hizmete sokma amaçlanmaktadır.

 

Derneğin Kuruluş Tarihi:

31.12.1992

 

Üye Sayısı:

1165

 

Yayınlar:

Periyodik Dergi

 

Adres:

Topkapı Mahallesi, Şehit A. Başaran Sok. Eroğlu Apt. No:9/1, Fatih-İstanbul

 

Telefon:

0 212 414 23 82

 

Faks:

0 212 534 16 05

 

E-mail:

elcd@elcd.org

 

Web Adresi:

elcd.org

 

Derneğin Yönetim Kurulu

 

Başkan:

Prof. Dr. Cavit Avcı

 

II. Başkan:

Prof. Dr. Nusret Aras

 

Genel Sekreter:

Prof. Dr. Aydın Alper

 

Sayman:

Prof. Dr. Levent Avtan

 

Üye:

Prof. Dr. Vahit Özmen

 

Üye:

Prof. Dr. Tarık Akçal

 

Üye:

Prof. Dr. Sinan Ersin

 

Üye:

Prof. Dr. M. Mahir Özmen

 

Üye:

Prof.  Dr. Rasim Gençosmanoğlu

 

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet Gürel

Prof. Dr. Dursun Buğra

Prof. Dr. Erdoğan Sözüer

Prof. Dr. Metin Ertem

Prof. Dr. Sezai Demirbaş

Prof. Dr. Ahmet Gökhan Türkçapar

Doç. Dr. Erdal Birol  Bostancı

Doç. Dr. Ökkeş Sezai Leventoğlu

Prof. Dr. Oktar Asoğlu

 

Denetleme Kurulu Asil:

Prof. Dr. Abdullah İğci

Prof. Dr. Levhi Akın

Doç. Dr. Yavuz Selim Sarı

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Prof. Yunus Yavuz

Doç. Umut Barbaros

Doç. Fatih Tunca

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer