DERNEKLER

Tüm Dernekler

Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık
20 Haziran 2010, Pazar
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık

Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız?
Viral Hepatitle Savaşım Derneği ilk kez 1989 yılında Ankara'da bir grup gönüllü hekim tarafından kurulmuş olup, merkezi Ankara'dadır. Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Viral hepatitlerin toplumdaki yaygınlık ve önemini belirleyecek olan tanı, savaşım ve korunma yöntemleri ile bu alandaki çeşitli inceleme ve araştırmaları yapmak, desteklemek, teşvik etmek ve elde edilen bilgilerden ilgili sağlık kuruluşlarını yararlandırmak ve gerektiğinde onlarla iş birliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Günümüzde hekimlerin yanı sıra hekim dışı sağlık çalışanları ve halktan kişilerin de üye olabildiği ve üye sayısı bin 500'e yaklaşan bir dernek konumundadır. Derneğimizin ülkemizin birçok ilinde bölge temsilcilikleri mevcut olup, buralarda çalışan gönüllü meslektaşlarımız o bölgedeki VHSD bölge temsilcileri olarak aktivitelerimizi yaygın şekilde sürdürmektedir.

Derneğinizin genel faaliyet alanları nedir?
Viral Hepatitle Savaşım Derneği olarak viral hepatitleri halka tanıtmak, önemini vurgulamak, önleme ve korunma bakımından neler yapılabileceği hususunda halkın bilinçlenmesini sağlamak, viral hepatitlerle ilgili bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak veya bu çalışmaları desteklemek, tanı yöntemlerinin standardizasyonuna çalışmak, istatistiksel veriler hazırlamak, toplamak ve bunları yaymak, ilgili sağlık kuruluşları ile bu konuda iş birliği yapmak, gerektiğinde onları uyarmak, bilgileri bütünlemek üzere konu ile ilgili tüm disiplinleri zaman zaman biraraya getirmek, viral hepatitle ilgili kurslar açmak, konu ile ilgili yayın yapmak ve bu alandaki yayınları iletişim araçları ile yaymak, ilgili arşiv ve periyodik bibliyografya hazırlamak, toplantı, seminer, sempozyum ve kongreler düzenleyerek bu konuda viral hepatitle ilgili çalışmalara yön vermek, uluslararası veya ulusal diğer dernek ve kuruluşlarla iş birliği yapmak genel faaliyetlerimiz içerisinde yer almaktadır.

Bu anlamda iki yılda bir ulusal kongremiz yapılmakta, yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların katkısıyla viral hepatitler konusundaki gelişmeler ve yenilikler bilim camiası ile paylaşılmaktadır. İki yılda bir yapılan kongremizde ayrıca son beş yılda ülkemizde yapılmış olan en başarılı üç çalışmaya Viral Hepatit Araştırma Teşvik Ödülü verilmektedir. Bunun yanı sıra her yıl yılda iki kez olarak tekrarladığımız kronik hepatit kurslarımızda asistan veya yeni uzman meslektaşlarımıza tüm masrafları derneğimiz tarafından karşılanmak üzere bir veya iki günlük kurslar verilmektedir.
Ayrıca, pratisyen hekimlere ve aile hekimlerine yönelik kurslar da derneğimiz tarafından düzenlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının izni ve teşviki ile son üç yıldır tüm ülke genelinde "viral hepatitler konusunda toplumu bilinçlendirme ve hepatit epidemiyolojisinde değişimi tespit faaliyetleri" kapsamında değişik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ülkemizin tüm bölgelerinde 40'tan fazla ile gidilerek halka ve hekimlere yönelik eğitim ve bilinçlendirme toplantıları yapılmıştır. Yine bu kapsamda ülkemizin tüm coğrafi bölgelerinde sürdürülen sağlık ocakları ve/veya aile hekimlerinin katkılarıyla sürdürdüğümüz hepatit tarama ve anket testimiz sürmektedir.

Bunların dışında 2009 yılı Mart ayından itibaren otobüs projemiz uygulamaya konmuştur. Bu uygulamada ülkemizin hepatit olguları fazla olan bölgeleri olan Doğu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri öncelikli olmak üzere tüm ülke genelinde illere ve ilçelere gidilmekte, halka hepatitler hakkında broşürler ve CD sunumları ile eğitimler verilmekte, ayrıca, isteyen kişilerden kan alınarak hepatit B, C ve D testleri yapılmaktadır. Testler sonucunda hepatit B açısından negatif olduğu saptanan kişilerin ilk doz hepatit B aşıları da arzu ettikleri takdirde otobüste uygulanmakta ve daha sonra bulundukları yerde aşılarına devam etmeleri için aşı kartı verilerek gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Otobüsümüzde uygulanan hepatit B aşıları Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Burada önemli hedeflerimizden biri de erişkin aşılamasına katkıda bulunmaktır.

Alanınızda başka dernekler de hizmet veriyor mu?
Ülkemizde viral hepatitlerin bulaşma ve korunma yollarını anlatan, bu konuda hem halka hem de hekimlere yönelik yaygın bir eğitim/bilgilendirme programı sürdüren; aynı zamanda viral hepatitlerin tedavisi ile ilgili olarak da konsensüs toplantıları ve kurslar düzenleyen başka bir dernek bulunmamaktadır.

Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız kaçtır?
Derneğimize halktan kişiler de dâhil olmak üzere herkes üye olabilir. Üyelik aidatı sembolik olarak alınan bir ücret olup gönüllü herkese derneğimizin kapısı açıktır.
Şu anda derneğimize kayıtlı üye sayısı 2005'tir.

Türkiye'de alanınızla ilgili hekimlerin yüzde kaçı Derneğinize üye?
Viral hepatit hastalığı birden fazla uzmanlık alanını (infeksiyon, çocuk, gastroenteroloji, halk sağlığı, aile hekimliği, iç hastalıkları) ve hatta en önemlisi birinci basamak hekimlerini ilgilendirir. Derneğimizin üyelerinin çoğunluğunu enfeksiyon hastalıkları uzmanları oluşturmaktadır.

Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurul iki yılda bir yapılmaktadır. Üyelik her zaman mümkündür, web sayfamızdan da üyelik başvurusu yapılabilir. En son genel kurulumuz 21 Ocak 2009 tarihinde Ankara'da yapılmıştır.

Derneğiniz tarafından yayınlanan periyodik bir bilimsel yayınınız var mı?
Yılda üç sayı olarak yayınlanan "Viral Hepatit Dergisi" bulunmaktadır.

Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz?
Bu yıl düzenlediğimiz X. Ulusal Viral Hepatit Kongresi'nde Kongre Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Kongre Sekreteri Prof. Dr. Fehmi Tabak, Kongre Saymanı Uzm. Dr Yunus Gürbüz, Düzenleme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Necati Örmeci, Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Doç. Dr. Selma Tosun, Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak'tır.
Bilimsel danışma kurulumuzda çok sayıda saygın ve konusunda yetkin hocamız bulunmaktadır. Kongremiz esnasında çok sayıda panel, konferans, sempozyumların yanı sıra sözlü bildiriler, güncel literatür tartışmaları ve olgu sunumları yapılmıştır. Kongre'deki konularımız, karaciğerin anatomik, fizyolojik, patolojik yapısından akut hepatite, tanı yöntemlerinden tedavi seçeneklerine ve tedavi sonrası yanıtlara, viral hepatitlerden korunma yollarından siroza ve karaciğer nakline kadar çok geniş bir yelpazede viral hepatitlerle yakından ilgili çok sayıda konuyu içermektedir.
Bu yıl farklı olarak ülke genelinde üç yıldır yürütmekte olduğumuz viral hepatitlerin epidemiyolojisinde değişim araştırmalarının şu ana kadarki sonuçlarını ilk kez bilim camiasıyla ve toplumla (basınla) paylaşmış bulunuyoruz.

Ayrıca kronik hepatitli olguların toplumda yaşadıkları sıkıntıları ve sosyal sorunları ayrıntılı olarak tartışmayı da planladık ve bu konuyla ilgili bir oturumumuz olmuş ve çok ilgi görmüştür.

Derneğin bilimsel çalışma grupları var mı?
Kronik hepatit kurslarını yılda iki kez düzenleyen, ayrıca, aile hekimlerine yönelik kurslar da düzenleyen bilimsel kurullarımız ile tüm ülkedeki hepatitli olguların verilerinin ortaklaşa bir web tabanında toplandığı bir çalışmayı sürdüren çeşitli bilimsel çalışma gruplarımız bulunmaktadır. Ayrıca, tüm ülke çapındaki hepatit tarama çalışmaları ile yakından ilgilenen ve analizlerini sürdüren başka bir çalışma grubumuz da mevcuttur. Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği projelerine ilişkin çalışmalar yapmayı planlamaktayız ve bunun için de bir çalışma grubu oluşturulmuştur.

Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir?
Ortaklaşa kongreler düzenlemekteyiz. 2009 Mayıs'ında APASL single topik konferansını HEBIPA ile ortaklaşa İstanbul'da düzenledik. Ayrıca özellikle Türk Cumhuriyetlerinde gastroenteroloji ve infeksiyon dernekleriyle ortaklaşa bilimsel organizasyonlar da düzenlemekteyiz.

Dernek gelirleri nelerdir?
Dernek gelirlerimiz üye aidatları, bağışlar, kongre gelirleri şeklindedir.

Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir?
Viral hepatitlerin halk tarafından bilinirliğinin çok üst düzeye ulaşması, aşısı olan hepatitlerin (özellikle hepatit B) aşılarının yaygın şekilde yapılır hale gelmesi, tüm ülkemizdeki hepatit epidemiyolojisinin güncel durumunun yürütmekte olduğumuz çalışmalarla ortaya konması, bir veya mümkün olursa birkaç Avrupa Birliği projesi ile diğer ülkelerle de ortaklaşa çalışmalar yaparak bilgi paylaşımının sağlanması, yaptığımız toplum eğitim çalışmaları ve tarama çalışmalarını Derneğimiz otobüsü ile Türklerin yaşadığı Avrupa şehirleri, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlarda da sürdürmeyi hedefliyoruz.

Teşekkürler

Derneğin Kuruluş Tarihi:
1989

Üye Sayısı:
2005

Kamu Yararı Statüsü:
Derneğimiz tümüyle kamu yararına yönelik çalışmalar yapan bir dernektir

Yayınlar:
Viral Hepatit Dergisi

VHSD Bölge Temsilcilikleri:
(İllere göre ve alfabetik sırayla)
Adana, Adapazarı, Afyonkarahisar, Ankara, Antakya, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak

Adres:
Sağlık Mahallesi, Süleyman Sırrı Caddesi, No: 2/15 Sıhhiye/Ankara

Telefon:
0 312 433 74 26

Faks:
0 312 433 06 54

Web Adresi:
www.vhsd.org.tr

Mail:
vhsd.mail@gmail.com

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu

Başkan:
Prof. Dr. İsmail Balık

2. Başkan:
Prof. Dr. Fehmi Tabak

Genel Sekreter:
Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak

Muhasip:
Uzm. Dr. Yunus Gürbüz

Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Necati Örmeci
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu
Doç. Dr. Selma Tosun

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Dr. Salih Cesur
Uzm. Dr. Emin Ediz Tütüncü
Doç. Dr. Rahmet Çaylan
Uzm. Dr. Davut Özdemir
Uzm. Dr. Vedat Sargın
Doç. Dr. Meral Akdoğan
Prof. Dr. Reşit Mıstık

Denetleme Kurulu Üyeleri:
Yrd. Doç. Dr. Serhat Birengel
Uzm. Dr. Osman Memikoğlu
Mustafa Öz
21/06/2010
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
4
1) Ahmet AZİZOĞLU (Öğretmen)
23.10.2019 22:00:31
İsmet Hocam ,mütevazi hekimliğinin yanında insani ilşkilerde buluştuğumuz güzel insan.Yüzüne baktığınızda anadolunun bütün hikayesini okursunuz.Yörüklerin çadırı,dadaşların barı,egenin zeybeği... Yaptığı akademik çalışmaların bir kısmına şahit oldum.Ömürlü olsun,milletimize nice hizmetler etsin.Saygılar.
People
5
2) ATİYE OKAY (EMEKLİ EDEBİYAT ÖĞRETMENİ)
17.11.2018 12:27:01
TEŞEKKÜRLER
Pazartesi günü kardeşimin eşi oldukça ciddi bir ameliyat geçirdi.Ameliyatını Gaziantep Üniversitesi Kadın Doğum Hastalıkları Bölümü'nden Sayın Doçent Doktor Mete Gürol Uygur Bey ve ekibi gerçekleştirdi.Hekimlerde,personelde aradığımız sorumluluk,duyarlılık bilincini ziyadesiyle gördük ve yaşadık.Bu nedenle hastamıza emeği geçen başta değerli doktorumuza ve arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyoruz.Bir kez daha anladık ki sağlık ve sağlıkçılarımız önemli.İkisinin de kıymetini bilmeliyiz.
People
4
3) Elif bozkurt (Ev hanımı )
04.10.2018 20:28:45
Iyi aksamlar kadın doğuma nasıl randevu alabilirim?
People
13
4) Ayşin Aksu (Öğretmen )
23.06.2018 02:09:04
Bu kadar fedakar ve mesleğini seven bir doktorun hastası olmaktan dolayı çok mutluyum(keşke başka türlü tanıma ve tanışma fırsatım olsaydı da tecrübelerinden istifade etseydim). Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin
People
14
5) Huriye colak (Ev hanimi)
07.02.2018 21:28:00
Hayırlı aksamlar ismet aydigduyla nasıl görüşebilirim
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer