YAZARLAR

Tüm Yazarlar

Hasta Hakları Gibi İnşaat Alanın da HaklarıProf. Dr. Gazi ÖZDEMİR

Türk Beyin Damar Hastaliklari Dernegi Kurucu Baskanı

Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR

05.12.2011, Pazartesi

Tüm Yazıları

Nisan 2005 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde iki gün süren “Yeni TCK’nın Sağlık Çalışanlarına Getirdikleri” konulu toplantıda, “Hasta Hakları” yanında “Hekim Hakları”nı da gündeme getirmiş olmam bir öğretim üyesi tarafından şiddetle kınanmış ve “Sadece hasta hakları olur, hekim hakları diye bir şey olamaz” diye karşı çıkılmıştı.

 

Bunun üzerine, hekim hakları konusunu ilk defa 2 Mayıs 2005 tarihli ve “Sağlık Çalışanının Taksirli Suçları Ve Cezaları Farklı Olmalı” başlıklı köşe yazımda gündeme getirmiştim. Bu yazıda “Hekim-hasta ilişkisi Borçlar Kanunu’na göre akde dayanan bir vekâlet ilişkisidir. Bu ilişkide hekim teşhis ve tedavi işlemleri için yeterli çabayı göstereceğine dair bir akit yapmış olmaktadır. Sözel veya yazılı olmak üzere iki çeşidi olan akdin sözel olanı, hastanın hekime başvurusu ile başlar. Kansız teşhis ve tedavi işlemlerinde geçerli olan bu akitte, hasta bilgilendirme isteme hakkına sahiptir. Yine bilgilendirmeye dayanan yazılı akit ise kan alma dışındaki kanlı işlemler için (ameliyat, anjiyografi vs.) ve ciddi yan etkili bazı grup ilaçları kullanırken de şarttır (acil durumlar hariç). Akdin tarafları olan hekim ve hasta arasında karşılıklı hak ve sorumluluklar söz konusu olmalıdır.” demiştim. Daha sonra aynı konuyu 21 Kasım 2005 tarihli köşe yazımda ve daha ayrıntılı olarak gündeme getirmiştim. Çünkü Sağlık Bakanlığı tarafından “Hekim Hakları” konusunun tek harfi bile zikredilmeden, sadece “Hasta Hakları” konusu işlenmeye başlanmıştı. Bu yazılarımdaki temel yaklaşımım, hekim-hasta beraberliğinde temel öge insandır ve her iki taraftaki insanı eşit şekilde göz önünde bulundurmak ve kollamaktır.

 

Yine önce “Hasta Hakları Derneği” kurulurken, “Hekim Hakları Derneği” ise çok daha sonraları kuruldu. Ancak, bugüne kadar hastanelerde hem hekim hem de hasta hak ve sorumluluklarına ilişkin yazıları yan yana görme sevincini yaşayamadım.

 

Ülkemizde tüketici haklarına yönelik Tüketici Hakları Derneği, Tüketiciyi Koruma Derneği, Tüketiciyi Koruma Merkezi, Tüketici Birliği, Tüketiciyi Koruma ve Dayanışma Birliği gibi yapılanmalar var. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (4077/1995) ile tüketici, aldığı mal yönünden korunmakta ve bu kanunda “Tüketici, malın tesliminden itibaren on beş gün içinde, aldığı malı kontrol etmelidir ve ayıp varsa satıcıya bildirmelidir. Eğer ayıp gizli ise ve birkaç ay sonra ortaya çıkmışsa, en geç 2 yıl içinde aynı hakları kullanabilir. Bu isteklerinin yerine getirilmesi için “Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri”ne gidebilir. Bu heyetler, her valilik ve kaymakamlık bünyesinde kuruludur. Yalnızca bir dilekçe ve aldığı malın faturası ya da fişi ile başvurabilir. Hiçbir masraf alınmaz. Bu heyetin verdiği karar bağlayıcı değildir. Tüketici verilen karardan memnun olmazsa mahkemeye başvurabilir. Garantili satış halinde, satıcı garanti belgesini doldurarak tüketiciye vermek zorundadır. Garanti belgesi, malda çıkan herhangi bir arızanın, servisine ya da satıcısına bildirilmesi durumunda hiçbir ücret ödemeden arızanın tamirini, bu mümkün değilse malın değiştirilmesini sağlar. Garanti süresi 1 yıldan az olamaz, ancak daha uzun bir süre olabilir. Malda ayıp çıkması halinde tüketici, isterse ayıplı mallara ilişkin haklarını, dilerse garanti belgesinden doğan haklarını kullanabilir.” denmektedir. Görüldüğü gibi burada mal satanı bağlayan kesin özellikli bir karar söz konusu değil. Dolayısıyla iş yıllar sürecek ve masraf gerektiren mahkemeye kalıyor. Halbuki böyle konular, meslek odalarınca çözümlenmeli.

 

İnşaat dediğimiz gayrimenkul alımında ben şimdiye kadar “Garanti süreli” bir satışa muhatap olmadım ve böyle bir uygulama duymadım. Aldığımız bir dairenin anahtarını teslim alıp taşındıktan sonra, kullandıkça far kedilen eksikliklerin müteahhit tarafından onarılması çok nadir olmakta ve genellikle daire sahibi tarafından tamiri cihetine gidilmektedir. Kamu binalarında teslimden sonra böyle bir uygulama nedense teknik şartnamelerde yer almamakta, yine şehirler arası yolların çoğunda bir yıl içinde ya asfaltlar delik deşik olmakta veya menfezler, su veya toprak kaymaları önce tam hesaplanamadığı için  veya yolda yanlış meyiller verilmiş olduğu için olsa gerek sürekli yol kapatmalar, tali yol açmalar ve asfalt yamamaları ile karşılaşmaktayız.

 

Son yıllarda inşaatları denetlemek amacıyla, Yapı Denetleme Kanunu, özel yapı denetleme büroları devreye girdi. Her önemli depremde kanun değişiklikleri ve ihale kanunlarında birçok değişiklik yapılıp durdu ve halen yapılmaya devam edilmektedir.

 

Tüm bu hazırlıklara en kısa zamanda, ister kamu binası ister özel yap-sat inşaatlarda daire alanlara “Binayı yapan tarafından kullanım aksamaları için (kapı, pencere, elektrik tesisatı ve su sistemleri gibi) en az bir yıl, binanın temeli ve kolonlarına yönelik olmak üzere de en az 10 yıl garanti verilmesi” kanunla sağlanmalıdır. Bu arada olur da bir depremde olacak bir hasar garantiye dâhil edilmeli ve yaralanma veya ölümlerde, yakınlara tazminat cihetine ve cezai kovuşturmalara da gidilmelidir. Bu yaptırımlar, belirlenecek oranlarla müteahhit yanında belediye ve denetleme sorumlularına da yansıtılmalıdır. Tabii meslek odalarının yaptırımı da daha güçlü hale getirilmeli ve yasalar düzenlenmelidir.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) postenflamatuar (uzm dr)
12.12.2011 00:27:50
Gazi hocama teşekkür ederim. Çok mühim bir konuya dikkat çekmiş. Van depremini yaşamış olanlar ve bu vesileyle başta Gölcük olmak üzere Kendi şehirlerinde yıkıcı depremlere kendileri veya yakın tanıdıkları deprem mağuru olanlar Gazi Hocama çok hak verecektir. Toplumun biz hekimler üzerinde oluşturulan tek taraflı baskıyı anlamalarını bekleyemeyiz, Ateş düştüğü yeri yakar misali. Şimdi Van da olduğu gibi Hayatını kaybedenler ve ağır ve hafif kalıcı ve geçici sakatlıklara maruz kalan insanların maddi ve manevi tazminatını kim karşılayacak? Doktorlardan her türlü operasyon ve tedavi komplikasyonu için dava açma hakkı ve tazminat elde imkanı varken inşaat sektöründe böyle bir durum yoktur. Depremde ölmeyen ve yaralanmayan ancak bir anda 70 bin veya 200 bin liraya yani ömrü boyunca kazandığı paralar ile yaptığı yatırımı kaybedenler sorumlulardan hesap soramıyor. Dile kolay sen gel bir gecede emek hırsızları ve paragöz mütteahitler ve onlara bu suç ortağı olan belediye çalışanları ile devletin denetim kurumu çalışanları en fazla az bir hapis cezasıyla yırtacaklardır. Hiç birisinden sebep oldukları milyon veya milyar dolarlık zararları tazmin etme yolu maalesef mevcut yasalarda yoktur.

Meslek örgütlerimiz kendilerine yasal yollardan açılabilen devasa tazminat devalarını ve hapis cezalarını bu saatten sonra geri döndüremeyeceklerinin artık anlasınlar. Yakınmalar da artık peş para etmez. Bu nedenle Tüm Doktorlar meslek örgütlerimiz yolu ile inşaat sektörü gibi mesleklerin hatalarına ve kusurlarına kısacası malpraktisleri ve bilinçli taksirleri sonucu oluşan tazmini ve ilgili kişilerin hapis yolu ile de cezalandırılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için aktif bir çalışma yürütmelidir. Bunu toplumda eşitliği sağlamak için yapmalıyız. Nasıl ki depremde tabutlara dönüşen binaları inşa eden mütteahitler, şehirlerdeki şuçları kabul edilebilir seviyeye indirimeyen emniyet teşkilatı (sektörü!) çalışanları, suçu sabit katil ve tecavüzcüleri bile 1-3 yıl içinde aramıza geri salan adalet sektörü çalışanları dahil olmak üzere önüne gelen herkes sağlığın hata kabul etmediğini, bu nedenle hekimlere şu anda kesilen tazminat cezalarını ve hapis cezalarını gözü kapalı onaylıyorsa aynı şekilde biz bu sektörlerdeki malpraktislerin en şiddetli şekilde cezalandırılmasını sağlamak için seferberlik başlatlıyız. Depremde çökmeyecek bir eve sahip olmak, Kaldığım otelin depremde yıkılmamasını istemek vazgeçilemez bir hakkıımdır bu hakkımı çiğneyenler en şiddetli şekilde cezalandırılmalı ve maddi hasarımı kat be kat karşılamalıdır. Arabamı evimin önünde gece rahatlıkla bırakabilmeliyim, gecenin üçünde veya gece 2000 de bir park içinde gezerken ne gasp edilme korkusu yaşamalıyım ve ne de bir bayan cinsel saldırı korkusu yaşamamalıdır. Bunu sağlayamayan emniyet teşkilatının o bölgedeki amiri başta olmak üzere tüm sorumlulara negatif performans ve görevden azledilme dahil,( tazminat hakkı ayrıca olacak) her türlü şey yapılmalıdır. Mahkeme hakimin delilleri ve bulguları yanlış değerlendirerek mapdur ettikleri kişiler için tazminat hakkı ve hakime görevden azledilme dahil çeşitli yaptırımlar uygulanmalı. İşgüzar savcıların yetersiz deliller ile bir atandaşı mağdur ettiği anlaşıldığında veya deliller olduğu halde birilerini korumak için harekete geçnmediği anlaşıldığında aynı yaptırım ve cezalara maruz kalabilmelidir.

Kışın yağmurdan dolayı çöken altyapıdan belediye başkanı ve çalışanları görevden alınma dahil yaptırımlara ve bel büken tazminat cezalarına maruz kalabilmelidir.

Kısacası Çağdaş medeniyet seviyesine sağlık sektörü dışında kalan sektörlerde de ulaşmak için birilerinin elini taşın altına sokması lazım. Bu birileri şu anda tek mağdur olan sağlık sektörü çalışanlarıdır. Tüm iş sektörlerine hedefe koyaak biz bunu başaramayız. Öncelikle bence en uygun sektör olan inşaat sektöründen başlanmalıdır. İlk iş kamuoyunu hazırlamak ondan sonra halktan alınacak destekle inşaat sektöründe malpraktis yasasını oluşturmaktır.
Bu işe başlamak zorundayız çünkü Türkiyenin heryerinde deprem her an yaşanabilir. Kendimiz ve sevdiklerimizin hayatını kurtarmak, olası maddi hasarları en aza indirmek için bile olsa bu işe soyunmalıyız. Kısacası Ülkemizi yaşanabilir hale getirmek için bunu yapabilmeliyiz
People
0
2) dr cem (dr)
09.12.2011 14:54:01
Bütün bu garantiyi vermesi gereken cebinde milyon dolarlarla gezen mütahhitler olmasaydı daha iyi olurdu. Paralı adamlara bunu yaptırmayı hükümet başaramaz. Oyu vatandaş veriyor ama seçim kampanyası parayla oluyor, oda mütahhitte var.
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer