YAZARLAR

Tüm Yazarlar

Nöroloji Dünya'da Grand Tuvalet, Ülkemizde çırılçıplakProf. Dr. Gazi ÖZDEMİR

Türk Beyin Damar Hastaliklari Dernegi Kurucu Baskanı

Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR

29.12.2003, Pazartesi

Tüm Yazıları
19 Haziran 2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Tıp'ta Uzmanlık Tüzüğünün Ana Dallar (Esas İhtisas-Uzmanlık) ve Yan Dallar (Üst İhtisas) çizelgesinin Nöroloji Uzmanlığı kısmında hiçbir yan dal uzmanlığı bulunmamaktadır. Neyse ki Danıştay tarafından "Tıpta Uzmanlık Kurulu" özelliği nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı alındı ve uygulama da böylece güdük hale gelmiş oldu.

Tüm Dünya'da 1990-2000 yılı bilindiği gibi Beyin Yılı olarak kabul edilmiş ve bilimsel araştırmaların çoğu bu konuya yoğunlaşmıştır. Sağlık bilimleri ve özellikle tıp bilimleri içinde Genetik araştırmalarla atbaşı giden çalışmalar beynin gizemlerini çözmeye, hastalıklarını belirlemeye, teknik tanı yöntemlerine ve tedavi seçeneklerinin mükemmelleştirilmesine ilişkin olmaktadır.
Araştırma sonuçları bir çığ gibi dünya bilimsel platformuna sürekli olarak sunulmakta ve bu bilgileri değerlendirmeye yetişebilmek için de Nöroloji Anabilim Dalı kendi içinde özellikle 1990'lı yıllardan başlamak üzere Yan Dal Uzmanlıklarını akademik düzeyde ve kendi içinde oluşturmaya başlamıştır. Örneğin Akademik platformda hepimiz kimlerin Nöroradyoloji, Serebrovasküler Hastalıklar, Nöroimmünoloji, Hareket bozuklukları ve Parkinson, Bellek bozuklukları ve Demans, Klinik Nörofizyoloji-EEG, EMG, Nörosonoloji ve Çocuk Nörolojisi ağırlıklı eğitim görüp bu konulara ağırlık vererek çalışmakta olduğunu biliyoruz. Çünkü bu öğretim üyesi arkadaşların bir kısmı yıllarca kendilerini belirli bir konuda yetiştirmiş, o konuda sertifikalı eğitimler yapmış, 1990'lı yıllardan sonra ve özellikle Amerika'da kabul görmüş bulunan Nöroloji Yan Dal Uzmanlıklarından birini alıp eğitim birimlerinde çalışmaya başlamışlardır.

Bu arkadaşlar bilimsel toplantılarda söz sahibi olmuşlar, bilimsel verilerini aktarmışlar ve halen aktarmaya devam etmektedirler. Resmi gazetenin 18230 sayısında ve 21 Kasım 1983 tarihinde yayınlanan bir önceki Tababet Uzmanlık Tüzüğünde Yan Dal Uzmanlığı olarak sadece Çocuk Nörolojisi bulunduğundan diğer yan dallarda çalışmakta olan meslektaşlarımız bu yan dal uzmanlıklarını resmi olarak değil de meslek dayanışması çerçevesinde yürütmek zorundaydılar. Buna karşılık aynı tüzükte İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Genel Cerrahi Uzmanlıkları ise birçok yan dal uzmanlığına sahipti. Bu eksikliği dolduracak diye Uzmanlık tüzüğünün değişmesini yıllar içinde bekler olduk.

Çünkü Dünya'da Nöroloji hızlı bir gelişim ve değişim süreci içindeydi. Nihayet 2002 yılında Uzmanlık Tüzüğünün çıkacağını duyduk ve sabırsızlıkla beklemeye başladık ki bir de ne görelim, Nöroloji Uzmanlığı Yan Dallar yönünden Dünya ile paralellik göstermesi gerekirken çırılçıplak bırakılmış. Çünkü hepimiz yıllardır bulunduğumuz gayri resmi yan dal uzmanlığımızın yeni tüzükte yer alacağını ve konulacak kurallar ve puanlamalara uygun olanlarımızın bu hakkı resmileştireceğimiz beklentisi içindeydik. Nörolojinin Ülkemizdeki bu mağdurluğuna karşılık Amerika Nöroloji Birliği, Amerika Üniversite Profesörleri Birliği ve Amerika Nöroloji Akademisinin kabul ettikleri ortak Nöroloji Yan Dal Uzmanlığı (Fellowship) listesinde Interventional Neurology, Neuroimaging, Behavioral Neurology, Geriatric Neurolgy, Clinical Neurophysiology, Neuroimmunology, Neurogenetics, Neurooncology, Neuropathology, Child Neurolgy dahil toplam 32 yan dal uzmanlığı bulunmaktadır. Bu liste yeni branşlara açık dinamik ve sürekli yenilenen bir özellik göstermektedir.
Bu yan dal uzmanlıkları içinde İnterventional-Girişimsel Nöroloji'ye ilişkin uygulamalar Nöroloji Uzmanları yanında şu anda tüm Dünya'da ayrıca Radyoloji, Kardiyoloji, Nöroşirürji veya Vasküler Cerrahlar içinden kendini yetkin ve deneyimli bulanlar tarafından da yapılmaktadır. Erişkin ve Pediatrik Kardiyoloji uzmanları ise girişimsel uygulamalarını tamamen bağımsız olarak bizzat kendileri ve sadece bir radyoloji teknisyeni ile birlikte yapmaktadırlar. Uygulanan prensip şu olmakta; bu uygulamalara ait cihazlar Anjiyoloji Merkezinde toplanmakta ve bu cihazlardan yararlanma konumundaki ekipler bir araya gelip gün ve saatlerin organizasyonunu yapmaktadırlar.

Hiç kimse ülkenin olanakları ile sağlanan herhangi bir cihazı kişiselleştirme yanılgı ve hatasını göstermemektedir. Çünkü gelişmiş ülke insanı ülke severliğin bencil düşünceden çok uzak, önce ülke ve ülke insanının menfaatini ön planda tutma olgunluğuna erişme yanında, hakkın dağıtımında adaletin uygulanmasını ve fırsat eşitliği ilkesini kullanabilme hakkını özümseme aşamasına gelmiştir.
Tüm Nöroloji camiası olarak beklentimiz, uzmanlık tüzüğünün bilimsel gelişmelere açık dinamiklikte, belirlenecek kurallara uygunluklarda yeni uzmanlık veya yan dal uzmanlıklarının kolay eklenebileceği bir özellikte olması ve Nörolojideki bilimsel gelişmeleri karşılayacak yan dal uzmanlıklarını bulundurmasıdır. Hiç olmazsa Nöroloji'ye gelişmiş ülkelerdeki şık giyecekler olmasa bile topluma çıkacağı zaman utanmayacağı ve şu andaki atılımlarını engellemeyecek bir kıyafet giydirilmesidir.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer