YAZARLAR

Tüm Yazarlar

AFORİZMALARIM İsmail Hakkı AYDIN
 İsmail Hakkı AYDIN

16.07.2018, Pazartesi

Tüm Yazıları

Sevgili okuyucularım,

Bildiğiniz gibi, yllardan beri bu Nöroflozofi Köşemde sizlerle görüş ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Gerek makalelerimde, konferanslarımda, derslerimde, TV programlarımda ve gerekse yayınladığım kitaplarımda, zaman zaman bazı aforizma tarzındaki kullanımlarımı, genel ısrarlı arzu üzerine bir araya toplama fikri hasıl oldu.  Bir kitap halinde, derli toplu olarak bu aforizmaları yayınlama hazırlıkları içerisinde olduğum bu dönemde, bu sözlerimden gelişigüzel seçtiğim bazılarını sizlerle bu köşemde paylaşmak istedim.

Aforizma, Özdeyiş, vecize, özlü söz, aforizm,  düşünceleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözlerdir. Kimi zaman maksim, motto, kelam-ı kibar, mücevher söz ve ülger olarak da anılırlar. Özdeyişler söyleyenleri genellikle bellidir. Anonim nitelik kazanmış sözler de vardır. Bir cümlenin özdeyiş sayılması için anlamı yoğun ve fikrin özünü ifade eder nitelikte olması gerekir. Sözün dikkate değer konuları öne çıkarması ve farklı bakış açısı yansıtması önemli bir özelliktir. 

Bir başka ifade ile aforizma, benim de yazmaktan büyük haz duyduğum rubâî formundaki manzum düşüncenin, düz yazı olarak ifadesidir.

Şimdi sizleri muhayyileniz ışığında, bu makalede, gerek kendimce kullanılan ve gerekse de, öğrencilerim, okuyucularım, dostlarım ve arkadaşlarım tarafından yazılarımdan ve sözlerimden seçilen bazı bilimsel aforizmalarım ile baş başa bırakmak istiyorum.

 

 • Bilgi işleyen her şey, zamanla otopoezis sonucu, paradigma, zekâ ve bilgi üretir! Bütün bunlar, bilimde yeni buluşlarla yeni kapılar açar. Toplumda da, sosyolojik, ekonomik, kültürel, hukûkî ve ahlâkî değerleri belirler!

 

 • Kâinâtın merkezi; “Evrenin Enformatik Matematiksel Bütünlüğü”dür!

 

 • Yaratıcı ve üretken olmayan beyin, hayatın sırtında yüktür!

 

 • Bir beyin, Kâinattaki tüm bilgileri içine alabilecek kapasitededir!

 

 • Beyindeki nöronların bağlantılarına müdahale ederek, canlıları istenilen şekilde yönlendirmek mümkündür!

 

 • Beynimizin “Bilgi Üretebilme Katsayısı”, Kâinattaki  mevcut olan bütün atomların sayısından kat kat daha fazladır!

 

 • Bir Toplumun Sosyolojik, Ekonomik, Hukûkî ve Ahlâkî değerlerini, o toplumun  “Matematiksel Kollektif Enformasyon”u belirler!

 

 • Herkesin estetik anlayışı farklı olabilir. Ancak Bilim İnsanına, “Matematiksel Estetik” yakışır!

 

 • Felsefe, Bilimin Efendisi, Perspektif Meşâlesi, Paradigma ise, Kölesidir!

 

 • Hekimlik bir hayır kurumu değil, bir meslek kuruluşudur

 

 • Başkalarını mutlu edelim derken, kendimizi mutsuz etmemeliyiz.
 • Sadeliğin verdiği estetik güzelliği hiç bir aksesuar veremez.

 

 • Mutluluk, ancak bir çiğ tanesinin titreşen bir yaprak üzerinde kalabileceği süredir.

 

 • Alçak gönüllülük, kimi zaman riyanın kaypak bir görünümüdür.

 

 • Fizik bir ibadet şeklidir.

 

 • Modern ilim, dünyaya İslam medeniyetinin bir armağanıdır.

 

 • İslam tarihinde Galileo olayına benzer bir olay rastlanmamıştır.

 

 • Kur'an’da 750 ayet (ayetlerin 1/8'i) inananları tabiatı incelemeye, akıllarını kullanmaya, bilgi elde etmeye, ilmi düşünceyi hayatın bir parçası yapmaya teşvik etmektedir.

 

 • İslam aleminin geri kalmasına, Moğol istilasının ilmi olan her şeyi yerle bir            etmesinin    yanında, Müslümanların yeniliklere karşı cesaretlerinin kırılmasına    yol açan taklitçilik sebep olmuştur.

 

 • Entellektüel ölüm, bilimin ölümüdür.

 

 • İlmi rönesansta kestirme yol yoktur. Bu kestirme yollar, çöküşe ve      kokuşmaya gider.

 

 • İlim, insanlığın ortak mirasıdır.

 

 • Fizik, mükemmel bir refah sağlama ilmidir.

 

 • Kuzey-Güney arasındaki uçurum, aslında bir bilim uçurumudur.

 

 • İlimle desteklenemeyen teknoloji, batmaya ve yıkılmaya mahkümdur

 

 • Bir ülkenin kalkınmasında "Bilim Kurulu"nun önemi çok büyüktür. Bu kurul   olmadan ilerleme olmaz. Planlama Teşkilatında, son sözü bilim kurulu   söylemelidir. Bu kurullar kalkınmaya yönelik olmalıdırlar.

 

 • Ciddi ilim politikası;

            -Uzun vadeli kararlılık

            -Yeterli himaye

            -İlmi muhtariyet

           -Uluslararası serbest ve kolay temas şartları ile yürütülebilir.

 

 • İnsanlar hayatta kaldıkları müddetçe, İlim adamları ise; Dünya yaşadıkça yaşarlar. 

 

 • Çekirdek olabilmek esastır. Zira, bir çekirdek olabilirsen, gelişmeni büyümeni, dal budak vermeni ve serpilip yayılmanı kolay kolay kimse engelleyemez.

 

 • Kimini bir “Lailahe  İllellah” kurtarır, kimini de ömür boyu yatıp kalkmak kurtaramaz.

 

 • Düşünen bir beyin, her zaman, daima ibadet eden,  ancak, neden ibadet ettiğinin bilincinde olmayandan   çok daha mukaddestir.

 

 • Bin fatiha, milyarlarca mevlid yerine, bir tek haksızlığa mani olmak faziletini gösterebilirsek, ruhumuzdaki  hicran ve ezikliği bir nebze dindirebiliriz.

 

 • Bazı insanların ölümleri dirilere hayat teşkil eder. Dirilere hayat veremeyecek ölüm, şerefli bir ölüm olarak addedilemez.

 

 • Yenilen her herze, işlenen her neyse... İlân edilmesi mi gerekiyor!

 

 • Beyin, yaratıcıdır.

Yaratıcı olmayan beyin, tekrara düşer.

Tekrara düşen beyin, üretemez, yaşlanır, küflenir, tükenir!

 

 • Bilim İnsanı, zamanın ihtiyaçlarına çözüm bulmanın yanında, asırlar sonrasının problemlerine de çare ve ışık olmakla yükümlüdür!

 

 • Vücüdumuzda 80-100 trilyon hücre var!

Her bir hücrede, 3 milyarı anneden 3 milyarı babadan olmak üzere, 6 milyar bazdan oluşan DNA var. Baz DNA’nın yapı taşıdır. Her hücredeki DNA yı bir ipe dizersek iki metre olur. Bu ip altı mikron kalınlığındadır.

Vücudumuzdaki bu 80-100 trilyon hücredeki DNA ları yanyana dizersek uzunluğu, Dünya-Güneş arasındaki mesafenin 100 katına ulaşır.

Fatır Süresinin 13. Ayetini tefsir ettiklerini zannedenlere ithaf olunur!

 

 • Âcilen, “1933 Üniversite Reformu”na benzer bir reforma ihtiyaç vardır. “Mebzül Sahte Kreş”ler ilgâ edilip, “Sahte Hoca”lar, mecbûrî istirâhate sevk edilmeli ve “Üniversite” gibi  15-20 “Üniversite” kurulmalı, ve “Hoca” gibi “Hoca”lar istihdâm edilmelidir!

 

 • Hoca sıkıntısı çekilse de, bütün eğitim kurumlarında,

“İnsanlık Dersi” okutulmalı ve herkesin rûhu       yıkanmalıdır!

 

 • Katliamlara duyarsız bir Güruh!

Müslüman ve hatta İnsan olduğunu zanneden güruh, "İSLAM ALEMİ" olmaktan çıkmış, Dünyaya Alem(!) olmuş!

 

 • Genellikle ekranlar, cahil ve zavallılarca çocuksu ve gülünç programlarla işgal ediliyor!

 

 • “Varlık”, “Yokluk”da gizlidir.

 

 • Sözüm Cerrahlara!

Vücud ile uyum sağlamış ve semptom vermeyen patolojileri ameliyat etmeyiniz!

 

 • Hadi geçmiş olsun!

Hafızamı resetledim.

 

 • “MÜSLÜMAN” olduklarını iddia edenlerin “MÜTEVEKKİL”,

“GAVUR”(!) diye itham edilenlerin “MÜTEFEKKİR” olduğu bir Dünyada,  İslam Âleminin ayağa kalkması mümkün değildir!

 

 • Allah, Kuralları Koyar!

Oyuna Müdâhale Etmez!

 

 • Fransızlar, Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemiş!

Müslümanlar hayatlarından Kur’an’ı tamamen çıkartmışlar! Haberleri yok...

 

 • Ağrı, organ demokrasisinin bozulması ve ihtilâlin istihbari ayak sesleridir. Kaynağından hemen bastırılmalıdır!

 

 • Beyin unutur, kâğıt unutmaz!

 

 • Kağıdın hafızası, beynin hafızasından daha güçlüdür!

 

 • Yakın bir gelecekte, Kâinattaki bütün beyinler, beynimizdeki nöronların bütünsellik bağlantıları gibi, diğer beyinlerle iletişim içerisinde bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunacaklar, ve “Kâinat Beyni” ortaya çıkacaktır!

 

 • Akademisyenlerin sırtından reklam yapılarak, toplumun sömürüldüğü kapitalist bir çağda yaşıyoruz!

 

 • Sırf doğmuş ve doğurmuş olmak için değil, Âleme ve Hayata bir ışık yakmak için doğmak ve doğurmak gerek!

 

 • Yokluğunuzda size ihtiyaç hissedilmiyorsa, varlığınız bu Âleme yüktür!

 

 • Herşey Beyinde...

Kalp Beyne Mahkum!

 

 • "UYGUNSUZ ESNEME SENDROMU" diye bir Sendrom(!) duyunca, cehaletimden ve ünvanımdan utandım!

Tıp çok ilerledi, yetişemiyoruz!

 • San’atla ilgilenmeyen, Felsefe ve Matematik bilmeyen, bilim insanı olamaz!

 

 • HAYATIN TEMEL AMACI, ÖĞRENİLENLERİ AKTARMAKTIR!

 

 • Bilimsel îcadlar ve keşifler, şüphe, merak, hayal, ısrar ve inatla ter dökmekle ile mümkündür!

 

 • Demek neymiş Efendim!

Adalet ve Liyâkat çok önemliymiş!

Keşke, vaktinde farkına varabilseymişiz!

 

 • Sanat; hayatı yaşanılabilir kılan ve insanileştiren, âdemi Adam ve İnsan-ı Kâmil yapabilen bir haslettir.

 

 • Mütebasbıs, mürtekip, muhteris ve hasud zavallılar ise, her zaman...

 

 • Mütevekkil kisveli Müteekkiller, her yerde...

 

 • Hiç bir düşünce, Felsefe Laboratuarından geçmeden, matematize olmadan,  bilim haline gelemez!

 

 • Okudukça ve öğrendikçe, okumaya ve öğrenmeye susuzluk ve açlık, daha da artar!

 

 • Merak olmazsa, ne felsefe olur, ne ilim, ne de bilim…

 

 • Başardığında, düşmanına da teşekkür gerek!

 

 • Ölümsüz olmanın tek yolu, hayata katkı sağlayan birşeyler yapabilmek ve yazabilmektir!

 

 • Adım atmak, başarmanın ilk merhalesidir!

 

 • Değiş ki, değiştirebilesin!

 

 • Öğretemiyorsan, öğrenememişsin!

Öğretmiyorsan, öğrenmemişsin!

 

 • Beynimizdeki her bir hücrede, geçmiş ve gelecek saklıdır!

 

 • Hayatta hayal edemiyorsan, hayatın sırtında yüksün!

 

 • Felsefe Tefekkür,

Fizik Teabbüd,

Biyoloji, Teheccüd,

Matematik Tezekkür,

Kimya  ise Teakkuldür!

 

 • Gücümü düşmandan alırım!

 

 • BEYİN; uzaydan daha geniş ve daha kapasiteli bir EVREN!

 

 • Beyinle geçen bir değil, bin ömür bile, beyni anlamaya kafi değil!

 

 • Beyin, dipsiz kuyu…

 

 • Riyakâr iftarların dalkavuk misafirleri!

 

 

 • Bu insanlara, İslam’ın “Ahiret Dini”olmaktan ziyade, bu “Dünya’nın Dini” ve Allah’ın emrinin “İslam Devleti” değil, “İnsan Devleti”  olduğunu söyleyecek bir ilâhiyatçı yok mu!

 

 • Ne kadar çok arkadaşın var, o kadar çok derdin var!

Dost kazanmaya bak!

 

 

 • Onbinlerce beyne dokundum!

Her biri, hücrelerine kadar farklı, bir diğerine yabancı…

Gel de çık işin içinden!

 

 • Beyin mi dedin…

      Yazılanlar da yalan!

      Yazdıklarım da…

 

 • Hakk için halka hizmet değil, halk için Hakk’a hizmet gerek!

 

 • Su uyur, Düşman uyur, Nöron uyumaz!

 

 • Allah kulunu cezalandırmak içi fırsat kollamaz.

Aksine, affetmek için bahane arar!

 

 • İçimizdeki İsrail, İsrail’den daha büyük!

 

 • “MÜSLÜMAN” olduklarını iddia edenlerin “MÜTEVEKKİL”, “GAVUR”(!) diye itham edilenlerin “MÜTEFEKKİR” olduğu bir Dünyada, İslam Âleminin ayağa kalkması mümkün değildir!

 

 • Fiili Dua olmadan, Kavli Dua neye yarar!

 

 • Müslüman olduklarını iddia eden 1.8 Milyar insan, duâ ediyor...

Sonuç yok! Çünkü; İhlâs yok, Çalışmak yok, İcraat yok, Gayret yok. Horlamaya devam...

Allah Âdildir, Âdil...

 

 • Tedbirsiz Tevekkülden, İcraatsız Duâdan ve Suflî İnzivâdan Allah’a Sığınırım.

 

 • Allah... Allah!!!

Bu ekranlarda ne kadar da çok İslâm Câhili, Müteşeyyih, Soytarı Hoca(!) var!

Yazık. Çok Yazık...

İslam’a ve İnsan zekâsına bunca saygısızlık...

Aklı olmayana mes’ûliyet yoktur!

Menkıbelerle ninniler...

 

 • RAMAZANA GELDİ!

Ekran soytarılarına gün doğdu!

Ömür boyu çal, çırp, yalan, dolan, haram, rüşvet, riya, kibir, sahtekarlık, batakçılık, hak yemek, her türlü dalavera...

Sonra, Ramazan geldi, oruç, teravih, mukabele, üç kuruş iâne, kendileri gibi rüşvetçi, kaçakçı, uyuşturucu tacirleri ve hırsızların ağırlandığı ve muhtaçların yaklaştırılmadığı İftar (!) Sofraları...

Geğir, geğirebildiğin kadar...

Sonra da Bayram...

Pîr'u Pak... Ooooh, na âlâ.

Yok yaaaa!

Allah kanar mı bunlara?

 

 • Allah, Kuralları Koyar!

Oyuna Müdâhale Etmez!

 

 • Kredisini tüketenin sifonu çekilir!

 

 • Meczub; Adam, aklı terkedince meczub olur.

Deli; Akıl, Adamı terk ederse deli olur.

 

 • Konuşursan gafile, cahile,

Sözlerin, gayretlerin nafiledir, nafile…

 

 • Fransızlar, Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemiş!

Müslümanlar hayatlarından Kur’an’ı tamamen çıkartmışlar! Haberleri yok...

 

 • Ya yanarak var olmak, ya da yanmayıp yok olmak...
 •  
 • Beyne fikir ekmek...

Beyninize saçma ve tehlikeli düşünce tohumlarını ekmeyiniz!

 

 • Kağıdın hafızası, beynin hafızasından daha güçlüdür!

 

 • Beyin unutur, kâğıt unutmaz!

 

 • Yakın bir gelecekte,  Kâinattaki bütün beyinler, beynimizdeki nöronların bütünsellik bağlantıları gibi,  diğer beyinlerle iletişim içerisinde bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunacaklar, ve “Kâinat Beyni” ortaya çıkacaktır!

 

 • Akademisyenlerin sırtından reklam yapılarak, toplumun sömürüldüğü kapitalist bir çağda yaşıyoruz!

 

 • Sırf doğmuş ve doğurmuş olmak için değil, Âleme ve Hayata bir ışık yakmak için doğmak ve doğurmak gerek!

 

 • Yokluğunuzda size ihtiyaç hissedilmiyorsa, varlığınız bu Âleme yüktür!

 

 • Herşey Beyinde...

Kalp Beyne Mahkum!

 

 • “Hiç Bir ''Aşk'' Bittiği Gün Bitmez Aslında!

Giden İçin Çok Olmuştur Biteli...

Kalan İçin Belli Değildir, Ne Zaman Biteceği...!!!”

 

 • YALAN SÖYLEMEK İÇİN;

"Birine yalan söyleyecekseniz, önce ondan daha zeki olduğunuzdan emin olmalısınız!"

 

 • Ey Yâr!

Ben, İlim Adamı Kimliğimle, aşk ummanına dolu dizgin yelken açmaktan ve pervane gibi aşkınla yanıp kül olmaktan korktuğum için, bu işin kolayını rubâîler yazmakta bulup, bülbül gibi gevezeliği seçmişim meğer!

 

 • Nice cahiller vardır, edeb ve haya âbidesi...

Nice âlimler(!) vardır, câhil ve insan müsveddesi!

 

 • Modern Tıp, kutsal(!) metinleri ile hayatımızın her safhasına burnunu sokuyor, insanları yönlendiriyor, kurallar koyuyor, etkiliyor, hasta sınıfına sokuyor, tedavi bahanesi ile sömürüyor!

 

 • Türkler ayağa kalkmadığı müddetçe, İslam Dünyası ayağa kalkamaz!

 

 • San’atla ilgilenmeyen, Felsefe ve Matematik  bilmeyen, bilim insanı olamaz!

 

 • HAYAL...

Hayal edebiliyorsak, başarabiliriz.

Hayal edebildiğimiz müddetçe, beynimizin gücü sonsuzdur.

Hayal, beynin kabiliyetini gösterir.

Hayal gücü sonsuz olanın, beyin gücü de sonsuzdur.

Beynimizin gücü, hayallerimizle sınırlıdır.

 

 • Dün, İbni Sîna telefon etti.

Bana, “Hala hastalık uydurmaya devam mı ediyorsunuz?” dedi.

Utandım, cevap veremedim.

 

 • Ey Yar!

Sana zafer için değil, mağlübiyet için geldim!

 

 • Öyle bir Sevda ki bu…

 

Ne terk etmeye mecâlim, ne savaşmaya tâkâtim var!

 

 • Evet, İşkence...

Amma velâkin, Seni sevmek ve özlemek Dünya'nın en güzel işkencesi...

 

 • Hamlara, tam cevap olmaz!

 

 • “Aklı kısa olan kişiye

 uzun cevap verilmez.”

Konfüçyüs

 

 • Ya Rabb!

Aramızdaki akıllıları al, keyfimiz bozulmasın!

 

 • “Kim vurursa eşşeği sırtına altın semer,

Fırsatını bulunca eşşek ilk önce onu teper...”

 

 • Kâinat, matematik kâideleri çerçevesinde yaratılmıştır.

Ölçülemeyen hiç bir şey bilimin konusu olamaz.

Her şey ölçülebilirdir. Akıl, Zekâ, Zihin ve Şuur bile...

 

 • Sen Keyfine Bak!

“Emeline karşı ecelin gülüyor, tedbîrine karşı takdîrin gülüyor”.

 

 • Ben konuşmaktan değil, dinlemekten yorulurum.

Ne söyleyeceksen söyle.

Yoruldum seni dinlemekten.

 

 • Dünyanın en ahlâksız, en kirli ve en hâin sektörü, Silâh ve bazı İlâç Sanayileridir.
 •  
 • Bugün, Modern(!) Tıbbın Hastalıkları Önleme Gibi Bir  Gayesi, Derdi ve Kaygısı Yoktur!

 

 • Dua!

1.Mürüvvet, meserret, meveddet, muhabbet, müebbed uhuvvet, Sihhat ve dua ile.

2.Sihhat'ü senevât, tûl'ül ömr'ü saadât, hayr'u berekât, efâl'ü muvaffâkiyyât, ahbâr'ü mübeşşirât, nâsır-ı beşeriyyât, râhat'ül muganniyât, âsan'ül müşkilât, hâmî'ül hamiyyat, âhiruhâ şehâdat, ve bi hüsn'i niyât...

 

 • Hayır, Hayır...

O Nidâ idi, Nihân idi, Nihâl idi, Nigâh idi, Nâgehân idi, Nevâ idi, Nâz idi, Niyâz idi... Velhasıl Sûret ve Mânâ idi O.

Evet... Kalbe dönen ve döndüren müstakim bir yol idi O. Aşk ve gözyaşı ile çekilen bir "ÂH"la, Nûr'a döndü.

Vesselâm...

 

 

 • Kurân-ı Kerim’in  özeti, "EDEB ve ADAB"tır

 

 • Ne kadar bilim, o kadar insanlık!

 

 • Kâinatın  Âhenk ve Huzuru, Matematiğin Estetik  Armonisi ile mümkün ve kâim olur!

 

 • Hayat, İnsan İçin Değil, İnsan, Hayat İçindir!

 

 • HAYATIN TEMEL AMACI, ÖĞRENİLENLERİ AKTARMAKTIR!

 

 • YEGÂNE HAKÎKÎ ÖLÇÜ BİRİMİ, ZAMANDIR!

ZAMAN OLMADAN, VAR OLAMAYIZ!

 

 • BEYİN, GEÇMİŞ-GELECEK HERŞEYİ KAYDEDER.

ŞAYET, ÇEKİRDEKÇİĞİ AÇIP  İÇİNE GİREBİLİRSEK, HER ŞEYİ YENİ BAŞTAN YAŞAYABİLİR VE ZAMAN İÇİNDE SEYEHAT MÜMKÜN OLABİLİR!

 

 • Bilimsel îcadlar ve keşifler, şüphe, merak, hayal, ısrar ve inatla ter dökmek ile mümkündür!

 

 • “İŞÇİSİN SEN, İŞÇİ KAL!”

Bütün hesap bu...

 

 • Çok güçlü bir hâfızâ, bazen çok büyük bir cezâ!

 

 • Bütün gayemiz, yüzlerine tükürmeye bile değmeyenlerin kirlettiği bu Dünya’da, namuslu ve erdemli bir insan olarak kalabilmektir!

 

 • Hekimin ve Cerrahın esas gayesi, sadece en modern tedaviyi uygulamak veya en iyi ameliyatı yapmak değil, hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir.

 

 • Doğuştan var olan genetik kodlardaki sanat şifreleri mi hekimleri musikîye, sanata yönlendiriyor, yoksa hayatı ve sağlığı armoni, estetik ve balans olarak gören tababet mi doktorları musikî ve sanata yönlendiriyor? Bu bir muamma... Nitekim, hangisi hangisini tetiklemiş, bilmiyoruz.

 

 • Sanat; hayatı yaşanılabilir kılan ve insanileştiren, âdemi Adam ve İnsan-ı Kâmil yapabilen bir haslettir.

 

 • En büyük problem, Yoksulluk değil, YOLSUZLUKTUR!

 

 • Stres;

Kitap okuyan kalmamış bu Âlemde!

Kelime hazineleri bomboş!

Derdimi, Efkârımı, Elemimi, Tasamı, Melâlimi, Ye’simi, Hüznümü, Kahrımı, Gamımı, Kederimi, Izdırâbımı, İntizârımı, İnzimâmımı, Gussamı, Kasvetimi, İnkisârımı, Ağrımı, Acımı, Sancımı, Yürek Yangınımı ve Âsâb Bozukluğumu, her ne varsa, Stres şemsiyesi altına toparlayarak beni strese sokanlara lânet okuyup, Terk-i Diyâr etmek istiyorum!

 

 • Müteekkil ile Mütevekkil karıştırılmamalıdır!

 

 • BİLİM İNSANLARI DA AŞIK OLUR!

ZİRA AŞK, MUHAYYİLEYİ VE ÜRETKENLİĞİ ARTTIRIR.

 

 • BÜTÜN YETKİLİLERİ UYARIYORUM!

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIMIZ NE DURUMDA?

Konvansiyonel savaş bir yana, en korkunç olanı, Laboratuarlarda üretilen insansı varlıklar ve görünmez hologram askerlerle savaş kapıda!

 

 • Bu Fânî Âlemde hiç bir kimse, hiç kimsesiz, hiç bir pâye, hiç bir mevki ve hiç bir güç sâhibi olamaz!

 

 • İçimizdeki besleme güç, en güçlüden daha güçlü ve çok daha bize yakın!

 

 • Lafla değil, icraatla tam inanmış olunur!

 

 • Biz, şirk batağında sakallarımızı sıvazlayarak ahlaksızlıkları ile şöhret bulmuşları, sahtekârları, hırsızları parlatmakla, beleşçi akademisyenle, uyduruk mekteplerle ve her türlü dalavera ile koltuk dağıtmakla meşgul olalım, elin oğlu, Teknoloji, DNA, Embriyo, Aşı, İlaç, Klonlama, Yapay Zekâ, Görünmez Robot Varlıklar ve Yapay İnsan(!) üretsin.

Ondan sonra da onlar GAVUR, biz MÜSLÜMAN!

Hadi ordan...

ALLAH, ÂDİLDİR. ÂDİL...

 

 

 • kadar yalnızım ki bu Âlemde, sığındığım yalnızlığım bile yapayalnız!

(I am so alone in this universe that even my loneliness in which I find peace is all alone!)

 

 • Hangi meslek var ki, hem bu kadar sevilsin, hem de bu kadar nefret ve düşmanlık edilsin!

 

 • Tedbir Takdire mahküm, Ecel Emele hüküm!

 

 • ...En hâin, en nankör ve en nâmertleri, en çok elinden tuttuklarım ve en çok beslediklerimdir!

 

 • Zamanımızın hakîkati, işte bu!

"Körler ile sağırlar, birbirini ağırlar"

Dişine göre lokma,

Keyfine göre fetva,

İşine göre sevda...

 

 • SAHTE...

Hesap sahte!

Ünvan sahte!

Makam sahte!

Adam sahte!

Kardeş sahte!

Dost sahte!

Sevgili sahte!

İnsan sahte!

Hayat sahte!

Dünya sahte!

SAHTE...

 

 • Hokkabazlıkla psödo-pro-kro-murofesör olanların, "Hoca"lık taslarken de  yüzleri hiç kızarmıyor!

 

 • Ortaçağ Kilisesinin misyonunu, günümüzde  Kur'an Câhili İslâm Ulemâ(!)sı üstlenmiş!

 

 • İnsanlığın sonunu getirebilecek bilimsel araştırmalar son sürat...

İslam Âlimleri(!) gaflet uykusunda, kîl'u kâl'e devam ededursun!

Bu tür çalışmaların yasaklanması ve insanlığın kurtuluşu için, Papa'nın fetvasına ümit bağlar olduk!

 

 • İnsanlığı Papa'nın fetvasına muhtaç eden, Kur'an Câhili İslâm Âlimleri(!)dir!

 

 • Beyin; Ahlak, Erdem, Haysiyet, Onur,  Karakter ve Şahsiyeti  belirleyen bir Donanım,

Zeka; işletim sistemi, işlemci,

Akıl ise; Yazılımdır!

 

 • YÖK Profesörleri takibe almış! (Basından).

Kafa aynı kafa...

Devlet Memuru düşüncesini bir kenara bırakın!

Profesörlerin ilmi faaliyetlerini,  en az dört-beş yılda bir, liyakat ve erdem sahibi, "adam gibi bilim adamları"nın oluşturduğu bir BİLİM KURULU incelemeli, ilmi potansiyel ve faaliyeti olmayanları emekliye sevk etmelidirler.

Ama bu BİLİM KURULU, sahtekar, dalkavuk, partizan, militan, soytarı, hırsız, yalancı, intihalci, geri kafalı, kara cahil ve uyduruk profesörlerden oluşmamalı!

Haaaaaa bak bir de, muro-krofesörlere değil, PROFESÖRLERE  adam gibi maaş ödenmeli,  deve  kervanının önünde eşşek yürütülmemeli...

 

 • Haram yiyenlerin, Hırsızların ve Makamlarına liyakat yerine torpille atananların  yüzleri kızarsaydı, kaç namuslu kişi sokağa çıkabilirdi!

 

 • Keşke sosyal medyada, şu ahkam kesenler, bir de CV lerini de koysalar da, hangi fakültelerden eğitim aldıklarını, kimlerin rahle-i tedrisinden geçtiklerini, hangi kitapları okuduklarını, kaç lisan bildiklerini, kaç buluşu, kaç patenti olduklarını, ne kadar  neşriyat yaptıklarını ve kaç kitap yazdıklarını biz de bilsek...!!!

...VE KENDİLERİNİ CİDDİYE ALARAK, SÖZLERİNE İNANSAK!

 

 • YETKİLİLERE UYARI!

Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi  ve Müftü atanacak kişilerde, mutlaka Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji ve Genetik bilmesi şartı da aranmalıdır.

Aksi takdirde, İslâmı bihakkın temsil etmek mümkün olmamakla birlikte, bu zelil durumdan ve hurafelerden burnumuzu kurtaramayacağız!

 

 • Kur'an, Hadis, Fen Bilimleri ve Felsefe bilmeyenlerin Diyanet İşleri Başkanı olduğu yerde, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji ve Genetikten bîhaber zevâtın, Bilim ve Teknoloji Üniversitelerine Rektör Atanması normal!

 

 • Bunlar, Canavarlaşmış PostModern Fravunların, doymak bilmeyen, satılmış, zavallı, hain uşakları...

 

 • Biz, Matematik, Fizik, Kimya, Genetik, Biyoloji  ve Felsefe Bilmeyenleri Üniversitelere Rektör, Bilim ve Teknoloji Kurumlarına İdareci, Tıp Fakültesinin yanından geçemeyenleri Sağlık Danışmanı olarak atayaduralım! Ekranlarda, bilimsellik adına, seviyesiz dalaşmalara devam edelim...

Şu GAVURLARA bak!

Bazı hastalıkları kökünden çözmek için, hastalığa sebeb olan embriyodaki defektif genleri, tamir ediyorlar...!!!

 

 • TAMAM.  BOYKOTA EYVALLAH DA...

DİNDEKİ İSRAİLİYYATI NE ZAMAN TERK EDECEĞİZ!

FARZ OLDUĞU HALDE, YAPMADIĞIMIZ İCAD VE KEŞİFLERİ BAŞARAN BUNCA YAHUDİ(!) ALİMLERE NE DİYECEĞİZ!

 

 • TAM İNANMIŞ OLSAYDIK, ALEM REFAH İÇİNDE OLURDU.

KORKARIM Kİ ALLAH, DÜNYADAKİ TÜM MASUM VE MAZLUMLARIN GÜNAHINI BİZDEN SORACAK!

 

 • Yapay Zekâ,

Yapay Sinir Ağları,

Yapay İnsan,

Yapay Deprem,

Yapay Fırtına,

Yapay...

Gaflet Uykusuna Devam!

 

 • This Regional Thunder Shower, may be an Artificial HailStorm!

Be Carefull...

Profesör ve Hoca oldukları varsıyılan bazı kişiler de, nelerle meşgul...

Yazıklar olsun!

 

 • Tedbirsiz tevekkülden, icraatsız duadan, suflî inzivadan Allah'a sığınırım!

 

 • Şer güçlerin karşısında, İnsanlığın refâhı  için, Yapay Zekâ, Yapay Sinir Ağları, Konnektom ve Beyin Projelerinden bahisle, gayret gösterip kafa patlatmak ve Allah'ın rızasını da kazanmak varken, kîl'u kâl ve hurâfelerle zamanı israf niye...

 

 • Devlet'de, Tarikat ve Mezhep taassubu olmamalı!

Her türlü Mezhep ve Tarikat Menzilinden uzak durmalı!

 

 • BİR FIKRANIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Oruç tutmadığı halde,  sahurları hiç kaçırmayan Bektaşîye, bunun hikmeti sorulduğunda, "Farzı yerine getiremiyoruz.  Sünneti de terk edip, hepten Gavur mu olalım!" diye cevap vermiş!

FETÖ ile, PKK ile, Yolsuzlukla, Sahtekârlıkla, Dolandırıcılıkla, Hırsızlıkla ve Namussuzlukla Mücadelemizi düşünüyorum da...

 

 • BENİM TARÎKATIM!

Benim Tarîkatımı merak ediyordunuz ya...

Evet... Ben bir Tarîkat Müntesibiyim!

Tek bir Tarîkata Aşkla Mensûbiyetim, Mecbûriyetim ve Mahkûmiyetim vardır.

O da, hem Mürîdi hem de Mürşîdi olduğum, "Çile"si ömür boyu süren, İlim, Bilim ve Nöroşirürji Tarîkatıdır.

 

 • Çal, çırp, yalan, dolan, haram, rüşvet, riya, kibir, sahtekarlık, batakçılık, hak yemek, her türlü dalavera...

Sonra, Ramazan geldi, oruç, teravih, mukabele, üç kuruş iâne, kendileri gibi rüşvetçi, kaçakçı, uyuşturucu tacirleri ve hırsızların ağırlandığı İftar (!) Sofraları... Geğir, geğirebildiğin kadar...

Sonra da Bayram...

Pîr'u Pak... Ooooh, na âlâ.

Yok yaaaa!

Allah kanar mı bunlara?

 

 • Francisco Goya, "Aklın uyuması, canavarlar yaratır!" demiş.

Hazretin(!) Müteşeyyihlerden haberi yok, zâhir!

 

 • El-etek öpmekten kurtulmanın tek yolu, "Tam İnanmak"tır.

O zaman, kula kul olmaktan kurtulursun!

Boş ver, "Mütekebbir" desinler.

 

 • Teferruatla uğraşmaktan, iman etmeye vakit bulamıyoruz!

 

 • Bazı program ve organizasyonlara bakıyorum da, söylemeden kendimi alamıyorum.

"Şirk"inize, bari  şu "Mûsıkî"mizi âlet etmeyin!

 

 • Oruç, tokların açlarla, "Zühd ve Takva"nın îmanla imtihanıdır!

 

 • Bu insanlar, îman  etmeden neden "Oruç" tutarlar, aç kalırlar, şaşarım!

 

 • Sadece, o kızlar-kadınlar mı suçlu?

Daracık pantolonlu, tahrikkâr vücudunun en ince detayını cömertçe teşhir eden kıyafet ve çiçekli türbanı ile sokaklarda erkeklerle öpüşen mütesettireleri(!) de unutmayalım!

 

 • ...Cahillerin sanatçı, soytarıların sporcu, sapıkların entel, hainlerin aydın, ahlaksızların star olduğu bir toplum!

 

 • İngilizler, Dünya'daki  hükümranlıklarını sürdürebilmek için,  eskiden gemilerini farelerden korumakta uyguladıkları yöntemi, halen de kullanıyorlar!

 

 • Bazı toplumların Beyin Cerrahına ihtiyacı olmaz!
 • "Kur'ânî ve Muhammedî Prensipler"e ters düşen her yol, Tehlikeli ve Sapkındır!

 

 • BEYİN CERRAHİSİ, ÇİLESİ HİÇ BİTMEYEN BİR TARİKATTIR!

 

 • Allah, insanoğlunu dünyaya, medeniyet ve refah için gerekli araştırma ve buluşları gerçekleştirmek için de göndermiştir!

 

 • İnsan için hayat değil, Hayat için insan!

 

 • Cephelerde değişen bir şey yok.

Ahbap Çavuş ve Harem Ağası havaları devam ediyor.

Kara gözükmüyor!

 

 • Müsvedde

Müsvedde profesörler,

Müsvedde insanlar,

Müsvedde idâreciler,

Müsvedde hocalar,

Müsvedde zenginler,

Müsvedde aşıklar,

Bir de kendini adam sanan zavallılar...

Bıktık Yâ Rabbî!

 

 • Rektörlere bakınca, üniversitelerin durumunu daha iyi anlıyorum!

 

 • Bu kadar "MAL"ı bir araya toplayabilmek, özel ihtisas ve gayret gerektirir!

 

 • Kara cahil profesörler kol geziyor!

 

 • "Ekranlarda o kadar soytarı var ki, şakşakçıları bile şaşkın!"

 

 • Bu müslümanlar, 1400 yıldır hâla abdesti, namazı ve orucu bozan şeyleri konuşuyorsa, Kur'an-ı Kerim'i  anlamalarını ve tam inanmış olmalarını bekleyemeyiz!

 

 • Genellikle ekranlar, cahil ve zavallılarca çocuksu ve gülünç programlarla işgal ediliyor!

 

 • Bazı Tarikatlar, Akla Barikattır!

 

 • Kur'an-ı Kerim okuma yarışması mı?

...Eğlencesi mi?

Ya anlama?

İcraat?

Hadi hep birlikte, "KUR'AN'I ANLAMA VE YAŞAMA" Yarışmasına!

 

 • Evvelinde, medet umdukları Adımın himmetine muhtaç olanların, âhirinde, İsmime bile tahammülsüzlüklerine, bîpervâ ve bîedep ihânetlerine de şahit oldum!

 

 • Adımla Adam(!) olanlar, artık her adımında, Adımdan rahatsız!

 

 • Hocalar hala, "Orucu, hurma ile mi, yoksa zeytin ile mi açalım?" diye tartışıyor.

Ben de, Üniversiteleri, Bilimi!

Gülüyorum halimize...

 

 • Din, insanın ve insanlığın refahı içindir.

Allah için değil!

 

 • Ekranlarda o kadar çok soytarı var ki, şakşakçıları bile şaşkın!

 

 • İmza;

İlim, İrfan, Tecrûbe,

Şeref, Onur, Haysiyyet,

Burhân, Kemâl, Şahsiyyet...

 

 • Kalemin, yazı secdesi, kağıt seccadesi, mürekkep gözyaşıdır!

 

 • Evvelinde, İsmimin  himmetine bile muhtaç olanların, âhirinde  bîpervâ ve bîedep ihânetlerine de şâhit oldum!

 

 • Bu Âlemde, ne çok ayıların dolaşıyor  Yâ Rabb!

 

 • Günümüzde Müslümanlar için dört tehlikeli zaaf;

Şöhret!

Şehvet!

Servet!

Devlet!

(Eflatun'un kulakları çınlasın...)

 

 • Tedbirsiz Tevekkülden, İcraatsız Duâdan, Suflî İnzivâdan, Allah'a Sığınırım!

 

 • İlim Adamlarının ve Diplomatların silahı Dolmakalemdir.

Ve asla silahsız gezmemelidirler!

 

 • Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji bilmeyen Din Adamları, ekrana ve kürsüye çıkmamalı, ve fetva vermemelidir!

 

 • Müslüman olmak, sadece domuz eti yememek değil,  başkasının hakkını domuz gibi yememektir de...!!!

 

 

 • Taşıyıcı Annelik hususunda, cahil hocalara soru sormayın lütfen. Aklı, ilmi, irfanı, iz'ânı, ilhâmı ve burhânı olan Âlimlerden sorulmalıdır.

 

 • Miracı anlamak için, bin yıldan beri, İsra 1, Hac 47, Secde 5 ve Mearic 4. Ayetlerinden bîhaber İslam Aleminin,  bir tek bilimsel araştırma yapmadan, böyle mukaddes bir geceyi idraki mümkün değildir!

 

 • İnsan olmayı beceremiyenlerin, ne bayram kutlamaya, ne de mukaddes bir geceyi idrak etmeye hakkı vardır!

 

 • Batı'da "Socially Disable" (Sosyal Engelli) olarak kabul edilen "Unmarried Mothers" (Evlenmemiş Anneler) problemine, âcilen çâre gerek!

 

 • Her hâlükârda hastalığa sığınmayı (ilticâ) bir çıkar yol görmek, acziyetin ve haksızlığın karînesidir!

 

 • İNSAF, İZ'AN, İLTİZAM, İFTİHAR, İŞTİYAK, İLTİFAT, İNŞİRAH, İTTİHAT, İTTİFAK, İNKIYAM, İHTİRAM, İSTİKLÂL VE İSTİKBÂL İÇİN...!!!

 

 • Bilim insanlığın ortak mirası,

San'at ve Mûsıkî ise, ortak lisanıdır.

 

 • Her hadsize hadd bildirmek, haddi aşmaktır!

 

 • Objektif olmak, tarafsız olmaya engel değildir.

Hem objektif, hem de taraf olmak mümkündür.

Herkes taraf olmayabilir, ama herkes objektif olmalıdır!

 

 • Bu Gavurların bizim "EVET" ya da "HAYIR"ımızla ne işleri var!

Anlamış değilim.

Bir de "Bilim Adamı" olacağım!

 

 • Bildiklerimizin bilmediklerimize nisbetini bilseydik, "Biliyorum" diye bir kelime bilmezdik.

 

 • Fatih Sultan Mehmed Han, Fatih Medresesini (Üniversite) ve Kütüphanesini kurup inşa ettirdikten sonra,  başına atadığı Medrese Emininden (Rektör), kendisi için bir oda tahsis etmesi talebi üzerine, "Hünkârım, Medresede size oda verebilmem için, Sizin burada ya Müderris (Profesör) ya da Molla (Öğrenci) olmanız gerekir. Bağışlayın..." diye cevap vermişti (1453).

YÖK Üyelik Kriterleri mi...

 

 • Hayret...

Biz farkında değiliz ama, bütün DÜNYA bizim DOSTUMUZ!

İçimizdeki hâinler, geri zekalı olmalı...

Bu kadar HÂİNİ olan bir millet, acaba TARİHTE var mı?

 

 • Müstehrek Âlemde, Müstehcenlik bir mâsumiyettir!

 

 • "Libido" ve "Destrudo" ile geçen bir ömre, "Hayat" demişler!

 

 • "Gurbet Hayatı" Doğumla başlar, Ölümle sona erer.

 

 • İlmî müktesebâtımızın şuuruna vâkıf olmak, "Ego Hipertrofisi" ile, sırrına  vâkıf olmak ise, "Tevâzû" ile neticelenir.

 

 • Beynin idrâki için, daha muhteşem bir "BEYİN" gerek!

 

 • Ameliyathaneler, hastaların şifa ararken cerrahları da eğittiği mukaddes mekânlardır.

 

 • Yüreğinde müebbed mahkûmiyet, hürriyetlere   bedel...

 

 • TÜRKLER AYAĞA KALKMADIĞI MÜDDETÇE, İSLAM ÂLEMİNİN AYAĞA KALKMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 

 • İnananları ve mü'minleri, inanmayanlara ve kafirlere şikayet eden, onlardan yardım isteyen, alnı secdeden kalkmasa da, kafirdir!!!

 

 • Matematiğe inananların, inanmadıklarına inanmıyorum!

 

 • "VAR"LIK, "YOK"LUKTA GİZLİDİR.

 

 • İnanmayan matematikçinin, matematiğine inanmıyorum!

 

 • Teşhir değil...

Paylaşmak en güzel.

Yediğinizi, içtiğinizi paylaşın!

 

 • Anatomi laboratuarları, ölülerin dirileri eğittiği yerdir.

 

 • Îmandan sonra, insanı günahtan uzak tutan en büyük güç, sıklıkla ölümü düşünmektir.

 

 • Her ölümde, hayat için  bir ışık vardır. Keşke fark edebilsek!

 

 • Türk Mûsıkîsi dinleyicisi olabilmek için de, bir eğitimden geçmek gerektir!

 

 • Ömründe Tıp Fakültesi önünden  hiç geçmeyenin  Doktorculuk(!) yaptığı, hiç beyin görmeyenin  "Beyin" hakkında kitap(!) yazdığı bir Dünya bu!

 

 • Beyin, evdeki gelinlik genç kıza benzer.

Boş bırakmaya gelmez!

 

 • Benim açımdan Nöroşirurji (Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi) tanımı:

Nöroşirurji; yaratılan evrende, ahenk, armoni, estetik, balans ve san'atın en muhteşem örneğini temsil eden, sonsuz kapasite, cevher ve kaabiliyete sahip olan, şahsiyetimizi oluşturan ve geliştiren konnektomumuzu barındıran, bir mücevher kutusunu andıran kafatası içerisinde muhafaza edilmiş beyin denen meçhule ve onun uzantılarına dokunabilme, o esrarengiz yapıya müdahale edebilme ve üzerinde değişiklikler yapabilme kabiliyetine ve yetkisine haiz olan, tıbbın sıradışı bir branşıdır. 

(Prof. Dr. İsmail HakkıAYDIN)

 

 • Tarîkâta intisâb, işin kolayına kaçmaktır!

Zor olan, Allah'ın rızasını Laboratuarlarda aramaktır!

Kolayda suflilik, zorda ulvîlik vardır.

 

 • MARİFET İÇİN!

Marifet ve serveti terk gerek Devlet için!

Devleti, marifeti terk gerek servet için!

Makamlardan münezzeh, mücehhez ilim ile,

Servet ve Devleti terk gerek, marifet için!

(Îzâh-ı rubâî:

"Devlete talipseniz, servete de marifete de talip olmamalısınız!

Servete talip olacaksanız, ne devlete ne de marifete talip olmamalısınız!

Şayet Marifete talipseniz, o zaman devlete de servete de talip olmamalısınız!"

 

 • Dolmakalem;

Tevâzû, Nezâket, Zerâfet, Asâlet, Letâfet, Alâmet, Nefâset, Sadâkat, Liyâkat, Şeceât, Kemâlât...

Dolma kalemin ucu böyle,

Ya kendisi?...

 

 • Bunca yıllık tecrubeden sonra...

Ameliyat kolay.

Zor olan, Ameliyat için karar vermek!

 

 • Gözler, rûhun ve beynin  penceresidir.

 

 • Istırap, acı ve pişmanlıklar, hafızanın gücü ile doğru orantılıdır!

 

 • Ekl'ü Şürbun fâşı, nefsin ifşası, insafın iflası ve vicdanın hicrandır.

 

 • Ne mecbursan mes'ulsün, ne mes'ülsen mecbursun!

 

 • Hayatında canlı beyin görmeyenin, beyin hakkında ahkâm kesmesi, genellikle âfâkîdir!

 

 • İnsanlar, Dini öğrenmezse "Devrim Yobazı",

Modern Bilimleri öğrenmezse de "Din Yobazı" olabilirler!

 

 • Çocuklarımıza Dini öğretmezsek "Devrim Yobazı", Modern Bilimleri öğretmezsek "Din Yobazı" olmalarına şaşmamalıyız!

 

 • Objektiflik başka, tarafsızlık başkadır. Biz objektifliği başaramıyoruz.

 

 • HER TUTKULU, BÎÇARE VE DERUNİ AŞKIN ARKASINDA, KUTSAL BİR EFSUN YATAR!

 

 • Tercüme kitaplar, kitabın aslını değil, müterciminin ondan ne anladığını yansıtır.

 

 • Beyindeki her hücrenin de bir ruhu, bir haysiyeti, bir Şerefi ve bir onuru vardır.

 

 • Allah, çalışan, Bilim ve Teknoloji üreten, ve insan olmayı başaran toplumlara yardım eder!

 

 • Diyanet ne zaman, İslâm Âlemini bu zelil durumdan kurtaracak, "ULUSLARARASI İSLÂM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ"ni kurmak için adım atacak!

 

 • Ne helal yiyeni aç,

Ne haram yiyeni tok gördüm.

    

 • İslam Dünyasından bin yıldan beri, Bilim ve Teknolojide devrim niteliğinde bir buluş yapan kaç bilim insanı çıkmış! Ya "Gavur" dediklerimiz?

 

 • Allah, çalışan, Bilim ve Teknoloji üreten, ve insan olmayı başaran toplumlara yardım eder!

 

 • Allah'ın rızası, tespih tanelerinden ziyade, Bilim ve Teknoloji Laboratuarlarında gizlidir!

 

 • Evet. Evet... yanlış duymadınız.

Bilim ve Teknolojide, araştırma yapmak, her bilim insanına FARZdır.

 

 • Bilim İnsanlarının, kendi sahalarında araştırma yapmaları ve bir numara olmak için gayret etmeleri FARZdır.

 

 • Ömür, ya aldığın nefesi verebilmek, ya da verdiğin nefesi alabilmektir!

 

 • Beyin Cerrahisi, bir Tarikattır.

Beyin Cerrahisi Tarikatının "ÇİLE" Süresi, Mecbûrî Asistanlık Dönemi ile Bitmez, Ömür Boyu Devam  Eder.

 

 • The First One, is The Last One!

The first One, is The Best One!

The First Decision, is The Last Decision!

 

 • Bir defa hastayı görmek, hemşire ve asistanından bin defa bilgi almaktan daha iyidir.

 

 • "UYGUNSUZ ESNEME SENDROMU" diye bir Sendrom(!) duyunca, cehaletimden ve ünvanımdan utandım!

Tıp çok ilerledi, yetişemiyoruz!

 

 • Mecburiyette mesuliyet, mesuliyette mecburiyet yoktur!

 

 • Bazıları ile olan mecbûrî münasebetleri,  maslahatgüzarlık seviyesine indirmek en doğrusu!

 

 • Ne kadar uzak, o kadar içimde...

Ne kadar yakın, o kadar içinde...

 

 • Tedbirime takdir güler!

Takdirime tedbir güler!

 

 • Belli ki, Cennet'ten çok Cehennem'e ihtiyaç var!

 

 • İnsanı farklı yapan, ne geni, ne  kromozomu,  ne de aklıdır. Beynidir Beyni!

 

 • İyi cerrah, hangi hastayı ameliyat edeceğini bilen değil, hangi hastayı ameliyat etmiyeceğini bilen cerrahtır!

 

 • Kur'an-ı Kerim, Öteki Dünya'dan çok, Bu Dünya'nın Kitabıdır.

 

 • Ya Rabbi!

Aramıza akıllıları gönderip de, keyfimizi ve huzurumuzu bozma!

 

 • Twitter'de de nice sahtekar, dalkavuk, yalancı, madrabaz, soytarı, mütetabbib ve müteşeyyih varmış ya hu!

 

 • Müteşeyyihler müsteşrikler ile ittifak edip, İslam'ın genetiği ile oynama peşinde...

 

 • Batı, kendi hainlerini imha, bizimkileri ihya eder!
 • Cezası asla affedilmeyen suç, iyilik yapmaktır!

 

 • Doktor hastaya, hasta Tıbba, Tıp Endüstriye, Endüstri Teknolojiye, Teknoloji Kapitalizme, Kapitalizm ölüme mahküm!

...ve hepsi insana...

 

 • Tıp, Modern Tıbba, Modern Tıp, Endüstri ve Teknolojiye teslim olmuştur!

 

 • Allah'ın istediği, "İslam Devleti"  değil, "İNSAN DEVLETİ"dir!

 

 • Ey Sen!

Senin eşin ve benzerin hiç olmadı.

Kıyamete kadar da hiç olmayacak!

“Beyin” işte böyle bir şey!

 

 • E         mperyal Mihrakların, mazlumlar üzerindeki sömürüsünün müstekreh  kokusuna, hiç bir deodorant uzun süre mâni olamaz!

 

 • Her türlü savaşta "Mütekabiliyet" ilkesince, aynı silahları kullanmak gerek!

 

 • Ya okunabilecek bir şey yaz, ya da yazılabilecek bir şey yap ki, ölümsüz olasın!

 

 • Bir kafa, hayatımızdan Dini, bir diğeri de, Dinimizden hayatı çıkarma peşinde...

 

 • Türk Milletinin kahramanlığı CİBİLLİDİR!

 

 • Yağmurdan kaçarken, doluya yakalanılmamalı!

Hiç bir akım ve cemaatin Devlet'de yuvalanmasına müsaade edilmemeli!

 

 • TV ekranında ahkam kesen ve "Profesör" olduğu yazan birisi, "Tıp Fakültesini kazanmışmış da, tercih etmemişmiş de, işletmeyi tercih etmişmiş"...!!!

Kendisinin de "Hoca" olduğunu söyleyen bir başka "Teyze", de Tıp Fakültesini kazanamamış ki, doktorun maaşını, cerrahın kazancını sorguluyor...

Ne kadar da aşağılık kompleksinden kurtulamamışımız var!

 

 • Dikkat!

Yeni bir HAÇLI SEFERİ hazırlıkları başlamış...

 

 • Yılanlara hakaret olmasın ama, koynumuzda yılan beslemişiz!

 

 • Hayat işte böyle bir şey!

Kimi şehadet şerbeti içer.

Kimisi de imansız kâfir gider.

 

 • Vatanımızın işgal teşebbüsünde Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal'in "Gençliğe Hitabe"si çerçevesinde hareket etmiştir.

Gereğini yapmıştır.

Hepsi bu...

 

 • Beynimizin cansuyu, bu inanılmaz güzellikteki damar ağı tarafından taşınıyor.

Bu muhteşem büyüleyici güzellik 100 milyar  nöronu ve trilyonlarca lojistik hücreyi besliyor!

İşte beyindeki kara sevda...

 

 • Evet. Evet...

Bilim Adamı kimliğimle, sınırları zorladım.

Başka bir izah bulamadım.

Bu kadar Vatan Haini, ancak düşman tohumu ve gübresi ile yetişir!

 

 • BBC Provokasyon yapıyormuş!

Bundan doğal olan ne var!

Düşman üzerine düşeni yapıyor!

Biz de bize düşeni yapalım!

 

 • Bu kadar gaflet,  ancak siyaset ile mümkündür!
 • Şu Müseyleme'tül Kezzap, Secah, Şeddad ve Abdullah ibni Sebe'lerden kurtaramadık gitti...

 

 • Hasan Sabbah'a rahmet okutan Münâfık Kukla'nın önünde diz çöken,  o meşhur(!) John O. Brennan,  şimdi CIA’in başında değil mi!

Şimdi, Graham Füller, George Fidas, John Brennan, bu kadar sadık birisini satarlar mı?

Avni, Yusuf ve Süleyman, Hasan'ı satmamışlardı ki...!!!

 

 • Turpun büyüğü arkada (torbada) olsa da;

“Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir!" (3/139) düstürunu unutmayınız!

 

 • En büyük risk, risk almamaktır!

Risk almamak, en büyük risktir!

 

 • Din düşmanları, münâfıklar, müteşeyyihler, satılmışlar, salaklar, mürâiler, menfaatperestler, yalakalar, dalkavuklar, madrabazlar, geri zekalılar, sahte Atatürkçüler, sahte laikler, sahte enteller ve sahte "ADAM" ve "KAHRAMAN" lar olduğu müddetçe, bu Dinin de, bu Vatanın da "HAİN"i bitmez, bu milletin burnu da çamurdan(!) çıkmaz!

 

 • İşlenmemiş bilgi, ilişkilendirilmemiş istihbarat ve dikkate alınmamış ihtimaller, aczin ifadesidir..!

 

 • DOĞRU OLANI SEÇİNİZ!

A. Bütün insanlar Müslüman olacak ama, şu müslümanlar olmasa...!!!

B. Şu müslümanlar(!) olmasa, bütün Dünyanın Müslüman olması  işten bile değil...!!!

C. Bütün Dünya Müslüman olacak. Ama şu müslümanlar(!) bırakmıyorlar ki...

D. Bütün insanların Müslüman olmalarına en büyük engel, müslümanlardır!

E. Şu müslümanlar(!) bırakmıyorlar ki, bütün insanlar Müslüman olsun!

 

 • Bayramlar, Seyranlar. Kandiller, İlahiler, Mevlidler, Zikirler, Semalar, Âyinler, Devranlar, Menkıbeler, Türbeler, Hikayeler, Sohbetler...

Müslümanlara Ninniler!

 

 • "Doktorlardan memnun değiller"miş... (Haberlerden!).

Doktorlar sizden memnun mu?

Habire hekimleri şikayet edin, potansiyel suçlu ilan edin, tazminatlara mahkum edin, ailesinden-eşinden-çocuğundan uzaklara, fizana sürün, öküz altında buzağı arayın, cezalandırın, çalışma zevk ve heyecanlarını yok edin, nerede ise asgari ücrete mahkum kılın, emekliliklerinde açlığa itin, hakaret edin, dövün, öldürün..!!!.

Sonra da feryad edin!

Bu kafada gidilirse, bu günleri de çok arayacaksınız!

Hala hastanızı tedavi ettirecek doktor, ameliyat ettirecek cerrah bulabiliyorsanız, yatın kalkın Allah'a şükr edin!

Tabi, bu doktorlar, bunca ihanet, düşmanlık ve canavarlıklara rağmen, nasıl hala canlarını dişlerine takıp çalışıyorlar, anlamış değilim...

 

 • Bu Aziz ve Asil Millet, Mustafa Kemal'in hep yanında olmuştur.

Bu Necib ve Cesur Millet, Gazi Mustafa Kemal'i hep hatırlayacaktır.

İman, İz'an ve İrfan sahibi bu Millet, Atatürk'ü yaptıkları ile, asla unutmamalıdır!

 

 • TV'de Ramazan boyunca "Esbab'un Nüzûl" anlatılacakmış...

Anlaşılan, hedef tüm toplumu FÂKİH(!) ve MÜFESSİR(!) yapmak!

Şahsî Mezhep, Şahsî Fetva!

"Kendin pişir, kendin ye!"...

 

 • Gördüğüm lüzum üzere...

Ermeni nüfusumuzun hiç bu kadar olduğunu tahmin edemiyordum!

Hayret!

Ne çok Ermenimiz(!) varmış...

 

 • Vücudunu daha da cazip ve tahrikkâr hâle getirebilmek için telebbüs (!), tesettür değil, tefessühdür...

 

 • Müslümanlar, hep Ahıret ağırlıklı uhrevi ibadetler  ile meşgul olup, dünyevi-ilmi, TOPLUMSAL ibadet ve farzları ihmal etmeleri sonucu, bilim ve teknolojide maalesef başkalarına mahkum oldular...

Sadece Hz. Peygamberin Hendek Savaşındaki sünnetini yerine getirebilselerdi, bugün Dünyanın süper gücü Müslümanlar olurdu!

 

 • Dünyada ne kadar müslüman olduğunu söyleyen insan varsa, maalesef o kadar da farklı mezhep(!) var...!!!

 

 • Yahudi Bilim adamları olmasaydı, hala deve ile seyahat ediyor ve kandil ile aydınlanıyor olacaktık!

 

 

 • Bilim, Teknoloji, ve Teolojide, salaklığa ve nal toplamaya devam...

 

 • Bilim ve Teknolojide, oyalanmamız için "BATI"nın etrafa saçtığı kırıntılarını toplamakla meşgulüz!

Özellikle, Teknolojide "ELLİ YIL" gerideyiz!

 

 • Bir şeye şaşıyorum!

Herhangi bir siyasi partinin taraftarı, sempatizanı, hatta milltanı olabilir, rakiplerinizi eleştirebilirsiniz. Ancak, düşman olarak telakki ettiğiniz bir iktidardan ya da idareden, bacağı kırık bir sandalye koparabilmek ve orada oturmaya devam edebilmek için yapılan dalkavukluk, soytarılık, temenna ve ihtiramı, herhangi bir sebeple, altından  sandalyesi çekildiğinde, tam tersi nefret ve küfre dönüştüren namussuz, haysiyyetsiz ve onursuz bilim adamı müsveddelerine...

 

 • Şu dini olduğunu iddia eden TV kanallarını tarıyorum da, hiç birisi toplumsal veya dünyevi farzlardan hiç bahs etmiyor. Varsa da, yoksa da, uhrevi farzlar...

Mübarek İslam Dini sadece bu mu!

 

 • VAKİT, SECDE DEĞİL, KIYAM VAKTİDİR!

 

 • YAZDIKLARIMA DEĞİL, YAZMADIKLARIMA, SÖZLERİME DEĞİL, SUSTUKLARIMA KULAK VER!

 

 • BOŞ VER YAZDIKLARINI... BEN SENİ, YAZMADIKLARINDAN VE SÖYLEMEDİKLERİNDEN TANIRIM.

 

 • SUSKUNLUĞUMU DİNLE, ANLARSIN!

 

 • TO STRIVE, TO SEEK, TO FIND, AND NOT TO YIELD...

 

 • "DÜŞÜNCE SÖZ, SÖZ HARAKET, HARAKET DAVRANIŞ, DAVRANIŞ KARAKTER, ve KARAKTER DE KADER TAYİN EDER UNUTMA!

 SANA DİYORUM SANA!"

            "MARTI MAR, MAR TIMAR OLMAZ..."

 

 • Bir kafa, hayatımızdan dini, bir diğeri dinimizden hayatı çıkartma peşinde.

Biri Devrim Yobazı, diğeri Din Yobazı.

 

 • Evet. Evet...

Korkarım ki; o gün en zor imtihan, Erbâb-ı Tarîkâtın ve Ashâb-ı Mesâcidin imtihanı olacaktır.

Nitekim, bu insanlar İslamı sadece; Namaz, Oruç ve Hac, Zekât olarak zannediyorlarsa, bunun en büyük vebali, Dinin dünyevi emirlerini  ve yasaklarını  öğrenmeyen, öğretmeyen, anlatmayan ya da bilmeyen, Erbâb-ı Tarîkâtın ve Ashâb-ı Mesâcidin omuzlarındadır.

 

 • Herkesin, din ve inanç tasavvuru farklıdır!

Şükrü de farklı olduğu gibi...

...VE OLMALIDIR DA!

 

 • BEYİNDEKİ  HER HÜCRENİN DE BİR RUHU, BİR ONURU VE BİR HAYSİYETİ  VARDIR.

 

 • Sokma akıl yedi adımlık,

Zorla sevgi tek tadımlık!

 

 • Lancet editörü, makalelerin yüzde ellisinin yalan-dolan olduğunu açıklamış!

Günaydın yani Dear Editor!

Makaleler sahte imiş...!!!

O da ne ki!

Efendim bizde  dergilerin bile sahtesi var!

Yıllardır bu kokuşmuşluktan ve sahtekarlıktan, yazılarımızda, kitaplarımızda, Televizyon Programlarımızda ve konferanslarımızda şikayet etmiyormuyuz!

Sağır sultan duydu da, duyması gerekenler bir türlü duymuyor!

 

 • Hakikati hâla fark edemiyenler için bir kez daha söylüyorum!

Düşmanımın düşmanı dostum, dostu düşmanımdır!

Kimi pompalayıp parlatıyor ve öne sürüyorsa, ondan uzak durmak gerek!

Ve dahi, ondan medet umandan...

Vesselam...

 

 • İlim, bilmek veya bilgiyi muhafaza etmenin ötesinde, hayatın içine dahil edilip kullanılabilmesi ile ilim olur.

 

 • MODERN VE KONVANSİYONEL TIBBIN EN BÜYÜK EKSİĞİ, SİSTEMİNİ NEWTONIAN KANUNLAR ÜZERİNE KURMASI VE KUANTUM FİZİĞİ HAKİKATLERİNİ GÖZARDI ETMESİDİR!

 

 • Son zamanlarda ceryan eden hadiselere istinaden!

Aşağılık duygusu had safhada...

Nedense, bazen toplum hekime, hekim cerraha, cerrah da beyin cerrahına düşman!

 

 • SAHTEKÂR, SOYTARI, ŞAKLABAN, ŞARLATAN, MÜRÂÎ MÜTEŞEYYİHLER ve MÜTEŞEYYİHELER KOL GEZİYOR!

 

 • Şu huriler de olmasa, kimsenin namaz kılacağı yok herhalde!

 

 • NEREDE İSE İŞİ BURAYA KADAR GÖTÜRDÜK!!!

(Alzheimer Hastalığına yakalanmamak için, hangi yaşta olursan ol, "Alzheimer" aklına geldiğinde hemen ilaca başlaman gerek!)

 

 • Beynimizi ne kadar zorlarsak, o kadar iyi olur... Alzheimer denen uyduruk hastalıktan kurtulmanın yolu, çok okumak, çok düşünmek, çok ezberlemek, çok hayal etmek, çok rubai çözmek,  çok aktif  olmak, az uyumak, az laklak etmek, az yemek, az TV seyretmek, az dinlenmek...

 

 • MESLEĞİNİZDE DÜNYADA BİR NUMARA OLMAK İÇİN GAYRET ETMEDİĞİNİZ MÜDDETÇE, TAM MÜSLÜMAN OLAMAZSINIZ!

 

 • Bir de şu şarlatan mütetabbib ve soytarı müteşeyyih programlarını kaldırsalar, hem sağlığımızı muhafaza edeceğiz, hem de dinimizi ve imanımızı...

 

 • ÂŞIK; Mim kadar mütevekkil, Nûn kadar, Vâv kadar edepli Sâd kadar sabırlı ve Elif kadar dik olmalıdır!

 

 • 'Her havlayan köpeğe taş atarsam hedefime ulaşamam.

 

 • Gerçekler acıdır, ama çözüm yollarını bulduğumuz takdirde o zaman tatlı olmak durumundadır.''

 

 • Hayâli büyük olan,büyük insan olur.'

 

 • '' Ya beyin...

Beyni anlamak belki insanı anlamayı gerektirir. Hayatın sırlarının gizli olduğu bir organdır beyin.'

 

 • ...bildiğimiz bir şey var ki, beyin uçsuz bucaksız bir umman. Bütün hareketlerimiz, bütün sevdâlarımız orada harmanlanıyor. Annenin doğum sancılarını unutması da, insanın hayat boyu yediği kazıkları unutmaması da orada başlıyor..''

 

 • Tanrı, “Vicdan” diye içimizde…

 

 • Beynin gücü, hayali ile doğru orantılıdır!

 

 • Her ayrılıkta bir vuslat vardır. Ayrılık olmadan vuslat olmaz. Cef'âyı çekmeyen âşık, sefânın kadrini bilemez. Hicran vuslatın işâretidir. Kavuşmanın işâretidir.

 

 • Dâima dün,bugünden geri; yarın da bugünden ileri olmak durumundadır.

 

 • Dünyadaki makyaj malzemesine harcanan paralar, sadece gece kulüplerinde yanıp sönen lambalara harcanan elektrik paralarıyla beraber milyonlarca insan açlıktan kurtulabilir.

 

 

 • Neredeyse evin içerisinde tuvalete bile araba ile gideceğiz!

 

 • Alfa dalgaları beynin kapı dalgalarıdır.

 

 • Uyuyan nöron yok bir kere… Uyuyan sensin.Sen!

 

 • Biz kendi aşımızı yapamıyoruz. Gâvur dediğimiz millet bize ilâç aşı vermezse hastalıktan geberip gideriz.

  

 • Molekülü, ücreti, reçetesi ve yan etkisi olmayan tek ilaç, “DUA”dır.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer