YAZARLAR

Tüm Yazarlar

Sağlık personeline yapılan ek ödemeler 2007 yılının sonunda kesil(m)iyor!Dr. Mehmet DEMİR
Dr. Mehmet DEMİR

09.10.2006, Pazartesi

Tüm Yazıları
Bir kelimedeki bir harfi kaldırdığınızda kelimenin anlamı 180 derece dönüp, zıt bir anlam alabiliyor. Manayı değiştirmek, tam aksini söylemek çok kolay gözüküyor değil mi?
Düşünün, bu yazının başlığını yazarken parantez içine aldığım (m) harfini unutmuş olsaydım kim bilir neler düşünülecekti? Uzun zamandır dedikodusu yapılan, Sağlık Bakanlığı’nca performansa dayalı olarak döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemelerin 2007 yılından itibaren yapılmayacağı konusundaki şüpheler artacaktı.

Ülkemizdeki uygulamalar konusunda hiçbir şeyin tabi ki garantisi yoktur. Ama başlıktaki (m) harfinin orada sağlam durduğu kanaatindeyim.

Sağlık Bakanlığı’nca uygulamaya konulan, Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi başladığı 2004 yılının başından bugüne kadar büyük ölçüde gelişerek önemli bir derinlik kazanmıştır. Bugün için 50 bini hekim olmak üzere yaklaşık 300 bin sağlık personeli için vazgeçilmez bir özlük hakkı haline gelmiştir. Bakanlığa bağlı olarak çalışan uzman hekimlerin % 56’sı sistem sayesinde sadece kamuda çalışmayı kabul etmiştir. Kamu kaynaklı gelirlerini yeterli görmüşlerdir.

Geçtiğimiz yıl 2.157.000.000 YTL gibi önemli bir miktar 300 bin sağlık personeline dağıtılmıştır. Sağlık personeline bu şekilde önemli bir özlük hakkı kamu tarafından verilirken, sağlık personeli de kamuya olan görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Geliştirilen sağlık politikaları sonucu çok önemli ölçüde artan hasta başvurusunu, sağlık kalitesini düşürmeden karşılamışlardır. Aynı zamanda sağlık sisteminin çıktı performansını da artırmışlardır. Vatandaşın sağlık hizmetlerinden memnuniyeti bir çok anket çalışmasında önemli artış göstermiştir.

Bu çerçevede özlük hakları açısından sağlık çalışanları için, sağlık hizmetlerine ulaşım ve hizmet alım noktasında vatandaşlarımız için sistemin devamı önem kazanmıştır.

Özellikle 2003 yılının sonunda çıkan bir kanun zaman zaman sağlık çalışanlarının haklı olarak gündemine girerek performans sisteminin 2007 yılında sona ereceği şüphesini uyandırmıştı. 10/12/2003 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun geçici 11. maddesinde geçen “döner sermaye işletmeleri ile fonlar, 31.12.2007 tarihine kadar tasfiye edilir.” ibaresi hep döner sermaye ödemelerinin iptal edileceği şeklinde yorumlandı. Aslında kanun, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü ile düzenlemesini amaçlamaktadır.

Bununla birlikte 22/12/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapan kanun ile “döner sermaye işletmeleri ile fonlar, 31.12.2007 tarihine kadar tasfiye edilir.” ibaresi “döner sermaye işletmeleri 31.12.2007 tarihine kadar yeniden yapılandırılır.” şeklinde değiştirilmiştir. Hastanelerin döner sermayeleri hangi ad altında veya yerde olursa olsun yeniden yapılandırılsalar dahi döner sermayeden yapılan ek ödemeler devam edecek olmasına rağmen bu şekilde yapılan kanun değişikliği bu konudaki şüpheleri ortadan kaldırmıştır.

Bunların yanında performansa dayalı ek ödeme uygulaması her yıl çıkan Bütçe Kanunları ile düzenlenmekteydi. Bu açıdan da sağlık personelince sistemin devamı konusunda tereddütler oluşmuştur. Ancak 2006 yılının başında 209 sayılı döner sermaye kanununda yapılan değişiklikle performans uygulaması düzenlenerek kalıcı hale getirilmiştir. Bu açıdan sistemin devamı kanuni güvence altına alınmıştır.

Gerek sağlık personeli tarafından gerekse sendikalar tarafından sistemin bazı unsurları için idari davalar açılmış olsa da sistemin bütünü konusunda aksi bir yargı kararı bugün için bulunmamaktadır.

Performansa dayalı ek ödeme sistemi 3. yılını bitirmek üzere. Sistemin kazandığı derinliğin etki gücünün sistemin devamı konusunda en önemli faktör olduğunu düşünüyorum. Hem bu açıdan hem de yukarıdaki kanuni gelişmeler ışığında ek ödemelerin devamından şüphe duymak yersiz olacaktır.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer