KLİNİKLER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
MİKROBİO. VE ENFEK. HAST.
28 Ocak 2013, Pazartesi

 

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın  bu haftaki konuğu,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim      Dalı Başkanı

Doç. Dr. Esra Koçoğlu

 

Ana Bilim Dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?

 

Ana Bilim Dalımız, 1998 yılında 2457 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca YÖK Yürütme Kurulunun kararıyla Temel Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı olarak kurulmuştur. Ocak 2006’da ben kurucu Ana Bilim Dalı Başkanı olarak atandım. 2010 yılı Eylül ayında Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında göreve başlayan Prof. Dr. Erol Ayaz, fakültemiz bünyesinde kurulan Tıbbi Parazitoloji Ana Bilim Dalına Ana Bilim Dalı Başkanı olarak atanarak Ana Bilim Dalımızdan ayrılmıştır.  2011 yılı Mart ayında Dr. Tekin Taş, 2012 yılı Mayıs ayında da Dr. Fırat Zafer Mengeloğlu yardımcı doçent olarak atanarak Ana Bilim Dalımızda göreve başlamışlardır.

 

Ana Bilim Dalınız bünyesinde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

 

Ana Bilim Dalımıza ilk olarak 2009 yılında tıpta uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış ve bir asistan eğitime başlamıştır.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

 

Şu an itibariyle Ana Bilim Dalımız akademik kadrosu bir doçent, iki yardımcı doçent, bir uzman ve bir uzmanlık öğrencisinden oluşmaktadır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

 

Ana Bilim Dalımız bünyesinde rutin laboratuvar hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda altı laboratuvar teknisyeni ve bir biyolog çalışmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

 

Ana Bilim Dalımızda lisansüstü eğitim kapsamında tıpta uzmanlık eğitimi, doktora ve yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Lisans düzeyinde ise Tıp Fakültesi ikinci ve üçüncü sınıfları ile Diş Hekimliği Fakültesi ikinci sınıflarının teorik ve uygulamalı tıbbi mikrobiyoloji dersleri ile Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünün mikrobiyoloji ve parazitoloji dersleri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunun mikrobiyoloji dersleri verilmektedir. Ana Bilim Dalımızda 2012 yılı itibariyle bir uzmanlık öğrencisi ve altı yüksek lisans öğrencisi eğitim almaktadır.

Her eğitim-öğretim döneminde haftanın bir günü seminer saati, bir günü de literatür saati olarak toplantı düzenlenmektedir. Ayrıca mikrobiyoloji laboratuvarı teknik personeline düzenli bir şekilde hizmet içi eğitimi verilmektedir.

 

Laboratuvar hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

 

Ana Bilim Dalımız bünyesinde iki araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Burada bakteriyolojik, serolojik ve moleküler testlerin yapılabilmesi için gerekli teknik donanım mevcuttur. Fakültemiz bünyesinde uzmanlık eğitimi öğrencilerinin ve ana bilim dallarının lisansüstü eğitim öğrencilerinin tez çalışmaları ve öğretim üyelerinin bireysel araştırmalarını yapabilmelerine imkân sağlanmaktadır.  Hastanemiz rutin mikrobiyoloji laboratuvarının sorumluluk ve idaresi Ana Bilim Dalımız öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Rutin laboratuvarda bakteriyoloji, mikobakteriyoloji, seroloji, immünoloji, parazitoloji, mikoloji, moleküler mikrobiyoloji ve numune kabul birimleri bulunmaktadır.

 

Ana Bilim Dalınız öğretim üyelerinin eğitim faaliyetleri dışında almış olduğu görevler var mıdır? Bunlar hakkında bilgi verir misiniz?

 

Benim, Ana Bilim Dalı Başkanlığının yanı sıra Hastanemiz Merkez Laboratuvarı Koordinatörü olarak görevim var. Öğretim üyelerimiz Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji Birimi alt bölümlerinde sorumlu öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinde görev almaktadırlar.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Asistan sayımız yetersiz olduğundan Ana Bilim Dalımızda nöbet sistemi uygulanmamaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

 

Henüz yok.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

 

Tıpta Uzmanlık Kurulunun 23.06.2010 tarih ve 82 sayılı Kararı’na göre tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi alan her uzmanlık öğrencisi eğitiminin ikinci yılında çocuk sağlığı ve hastalıklarında bir ay, üçüncü yılında enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ana bilim dalında altı ay ve tıbbi biyokimya ana bilim dalında bir ay, son olarak da dördüncü yılında halk sağlığı ana bilim dalında bir ay rotasyon yapmak durumundadırlar.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

 

Son bir yılda Ana Bilim Dalımızın toplam 15 yurt dışı, altı yurt içi yayını basılmıştır. Ayrıca, multidisipliner yürütülen ve ana bilim dalı bünyesinde yürütülen birçok projemiz bulunmaktadır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

 

Uluslararası ve ulusal tıbbi mikrobiyoloji kongreleri ile infeksiyon hastalıkları kongrelerine ve alanımızla ilgili olan sempozyumlara katılmaya çalışıyoruz.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

 

Aramıza katılmak isteyen bir asistan kendine, bireye ve topluma saygılı olmalıdır. Grup çalışmasına uyumlu, sabırlı, çalışkan ve gayretli olmalıdır. Ankara ve İstanbul gibi iki büyük şehrin arasında yer alan Bolu’da kurulmuş olan Üniversitemizde eğitim almayı tercih eden bir asistan, Ana Bilim Dalımızda büyük üniversitelerden mezun olanlardan hiçbir eksiği olmayacak şekilde mikrobiyoloji ile ilgili her türlü bilgi ve görgüyü huzurlu ve dinamik bir ortamda elde edebilme olanağını bulacaktır.

 

Teşekkürler.

 

Ana Bilim Dalında görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Ana Bilim Dalı Başkanı:

 Doç. Dr. Esra Koçoğlu

 

Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Esra Koçoğlu

Yrd. Doç. Dr. Tekin Taş

Yrd. Doç. Dr. Fırat Zafer Mengeloğlu

 

 

Uzman:

Uzm. Dr. Şeyda Karabörk

 

Araştırma Görevlileri:

Arş. Gör. Dr. Özlem Bucak

Arş. Gör. Bio. Kübra Ceylan (Enstitü AD Kadrosunda)

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Nurettin Gönülateş (Mikroyoloji Uzmanı , Tıp Doktoru)
05.03.2014 13:44:11
Değerli arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Tekin Taş beye ihtisasımız boyunca bana olan yardımlarını anmakta ve onu en samimi duygularımla saygılar sunmayı bir borç bilirim.
Uzman Dokror Nurettin Gönülateş
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer