KLİNİKLER
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
ORTOPEDİ VE TRAV
25 Mart 2012, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Alparslan

 

 

Ana Bilim Dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalının tarihi gelişim süreci 1992 yılından başlamaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi 1992 yılında 22 üniversite ile birlikte kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş aşamasında yer alan beş fakülteden biri de Tıp Fakültesidir. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalının ilk öğretim üyesi, kısa bir süre görev yapan Doç. Dr. Abdülkadir Akbaş’tır. 

1997 yılından itibaren Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini ben yürütmekteyim. Ana Bilim Dalımızın kuruluşundan itibaren öğretim üyesi kadrosunda bulunan Dr. İlhan Özkan, Dr. Emre Çullu ve Dr. Ş. Öner Şavk akademik aşamalardan başarıyla geçerek 2006 yılında profesör olmuşlardır. Profesör olarak görev yapan bu arkadaşlarımıza, 2012 yılından itibaren Yrd. Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu da öğretim üyesi olarak katılmıştır

 

Ana Bilim Dalınız bünyesinde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Ana Bilim Dalımızda 1997 yılından beri asistan eğitimi verilmektedir. 2002 yılında uzman olan Dr. Halil İ. Çetinkaya ve Dr. Bülent Günel kliniğimizden yetişen ilk ortopedi uzmanlarıdır. Bugüne kadar Ana Bilim Dalımızda toplam 11 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayarak ülkemiz ortopedi ailesine katılmıştır.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Ana Bilim Dalımızda halen 4 profesör ve bir yardımcı doçent olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca, uzmanlık eğitimine devam eden 8 araştırma görevlisi hekim arkadaşımız da akademik kadromuz içinde yer almaktadır.

26 Ağustos 2011 tarihli, 28037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kanun Hükmünde Kararname”  sonrasında Ana Bilim Dalımız öğretim üyelerinden Prof. Dr. Emre Çullu iki yıllık ücretsiz izin almıştır. Prof. Dr. İlhan Özkan da, muayenehanesinde çalışacağını bildirdiğinden gelir getirici hizmetlerde bulunamamaktadır. İki öğretim üyesinin klinik hizmetlerinden zorunlu olarak ayrılmaları hem eğitimin aksamasına hem de sağlık hizmetleri yelpazesinin daralmasına yol açmıştır. 

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Ana Bilim Dalımızda biri klinik sorumlusu olmak üzere 8 servis ve 2 ameliyathane hemşiresi vardır. Üç hasta bakıcı ve 3 temizlik personeli yanında bir servis ve bir de poliklinik sekreteri kadromuz içinde görev yapmaktadır. Klinikte yatan hasta sayımız, poliklinik ve ameliyat sayılarımız göz önüne alındığında doktor, hemşire ve yardımcı personel sayılarının optimal olmadığı görülmektedir. Sayısal azlık arkadaşlarımızın gayretleri ve üstün performansları ile kapatılmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

Eğitim çalışmalarımız mezuniyet öncesi tıp eğitimi ve mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi olmak üzere iki ayrı program doğrultusunda yürütülmektedir.

Fakültemizde mezuniyet öncesi tıp eğitimi interaktif yöntemlerin de uygulandığı entegre bir eğitim programı doğrultusunda verilmektedir. Bu program içerisinde Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı olarak Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), Kas İskelet Sistemi Staj Kurulu ve Hareket Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda yer alarak birinci, üçüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine ders vermekteyiz. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında tıp öğrencilerine bu program doğrultusunda 142 saat kuramsal ders ve 362 saat uygulama olmak üzere toplam 504 saat eğitim verilmiştir.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizde 28 adet yatak bulunmaktadır. Acil ameliyatlar dışında haftada 2  gün çift ameliyathane odası çalışmak üzere 4  gün elektif ameliyat yapılmaktadır. Yıllık ameliyat sayımız bin 319’dur. Ana Bilim Dalımızda pediatrik olgulardan geriatrik olgulara kadar çok geniş bir yaş dağılımına ortopedi ve travmatoloji alanında sağlık hizmeti sunulmaktadır. Spor yaralanmaları, artroskopi, travma, artroplasti, el, ayak, omurga ve pediatrik cerrahi konularında geniş deneyimi olan öğretim üyelerimiz hasta taleplerine yetişmekte çoğu zaman güçlük yaşamaktadır.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

2011 yılında polikilinik sayımız 10 bin 486, yatan hasta sayımız ise 942’dir.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Her gece biri kıdemli olmak üzere en az 2 veya 3 asistanımız servis ve acil nöbetine kalmaktadır. İlk yıl asistanımız ise ayda ortalama 10 nöbet tutmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Ana Bilim Dalımızda mezuniyet sonrası uzmanlık öğrencisi eğitim programı, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinin eğitim ile ilgili bölümü olan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) tarafından hazırlanan Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı’na göre yürütülmektedir.  Asistanlık döneminde genç meslektaşlarımıza çağdaş, ulusal ve standart bir eğitim verilmesi amacıyla TOTEK tarafından oluşturulan bu program için Avrupa Tıp Uzmanları Birliği [Union Européen des Médecins Spécialites (UEMS)]’nin  Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Programı’ndan da yararlanılmıştır. Yıllık 254 saat kuramsal ders ve öğretim üyesi başına 200 saat uygulama şeklindeki 2011-2012 uzmanlık öğrenci eğitim programı tıp fakültesi dekanlığının da onayı ile poliklinik, ameliyathane ve serviste kesintisiz olarak uygulanmaktadır.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Ana Bilim Dalımız araştırma görevlileri, bağlı bulundukları tüzük ve yönetmelik gereği iki ayrı kategoride rotasyon yapmaktadır. Göreve başlama tarihleri 2007-2009 yılları arasında olan asistanlarımız 19.06.2002 tarihli, 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre 2 ay anesteziyoloji ve reanimasyon, 3 ay fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve 10 ay genel cerrahi rotasyonu yapmak zorundadır.

Göreve başlama tarihi 2010 ve sonrasında olan asistanlarımız ise 18.07.2012 tarihli, 27292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Yönetmeliği’ne göre, 2 ay acil tıp, 2 ay  anesteziyoloji ve reanimasyon, bir  ay fiziksel tıp ve rehabilitasyon, bir  ay genel cerrahi, bir  ay kalp ve damar cerrahisi ile 2 ay plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi rotasyonlarını yapacaklardır.

Asistanlarımız normal süreleri içinde ilgili ana bilim dallarına rotasyona gittiklerinde doğal olarak klinik rutin hizmetlerinde aksamalar ve yüklenmeler olmaktadır.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Makale, kitap bölüm yazarlığı, sözel bildiri ve poster olmak üzere yurt dışı ve yurt içi  yayın sayısı ortalaması kliniğimizde öğretim üyesi başına 1,4’tür. Halen Ana Bilim Dalımızda yürütülen 3 de araştırma projesi bulunmaktadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Yurt dışı bilimsel toplantılara ancak öğretim üyelerimiz katılabilmektedir. Ancak yurt içinde düzenlenen ulusal kongrelere, bilimsel toplantılara ve kurslara olanaklarımız ölçüsünde öğretim üyelerinin yanında asistanlarımızın da katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ana Bilim Dalımız öğretim üyelerinin ilgilendikleri konularda deneyimlerinin artmasına paralel olarak yurt dışı veya yurt içinde düzenlenen bilimsel toplantılara davet edilme sayıları da artmaktadır.  Geçen yıl düzenlenen bilimsel toplantılarda toplam 23 oturumda konuşmacı veya yönetici olarak görev üstlenilmiştir.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, asistanlık ve uzmanlık döneminde fedakârlık ve özverili çalışma gerektiren ağır bir branştır. Hekim arkadaşlarımız branş seçimi yaparken yüklenmek zorunda oldukları tıbbi riskleri de göz önünde bulundurmalıdır. 

Çalışacakları klinikleri seçerken görecekleri olgu çeşidi zenginliği yanında o kliniğin çalışma huzurunu, ast üst ilişkilerinin ne kadar sevgi ve saygı sınırları içerisinde yürütüldüğünü de dikkate almalarını öneririm.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, başasistan, uzman ve personel isim ve unvanları

 

Ana Bilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Bülent Alparslan

 

Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. İlhan Özkan

Prof. Dr. Emre Çullu

Prof. Dr. Ş. Öner Şavk

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu

 

Araştırma Görevlileri:                               
Dr. Özgür Özbey

Dr. Özhan Şaki

Dr. Mustafa Karagülle

Dr. Volkan Korkmaz

Dr. Murat Ekici

Dr. Mustafa Kemal Peker

Dr. Süleyman Kör

Dr. Ünal Sülük

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer