KLİNİKLER
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
AİLE HEKİMLİĞİ
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nafiz Bozdemir.

Anabilim dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?
Anabilim dalımız, Çukurova Üniversitesi Senatosu’nun 28 Eylül 1993’te aldığı kararla kuruldu. 16 Kasım 1993 tarihinde ben göreve başladım ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı içinde bize bir oda verildi. Kasım 1995’te ilk öğretim görevlisi anabilim dalımızda göreve başladı. Yine aynı tarihte Çukurova Üniversitesi Medikososyal Sağlık Merkezi içinde Aile Hekimliği Polikliniği açıldı. Aralık 1995’te ilk araştırma görevlisinin göreve başlaması ile uzmanlık eğitimine başlandı. 1997 yılında ilk yardımcı doçentimizin ataması yapıldı ve 1998 yılında Tıp Fakültesi 1. sınıf dersleri başladı. 1999 yılında anabilim dalımıza ilk profesörümüz atandı, eylül 2004 tarihinde ise Tıp Fakültesi 2. sınıf dersleri başladı.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Anabilim dalımızda 1 profesör, 3 yardımcı doçent, 2 uzman hekim ve 24 araştırma görevlisi görev yapıyor. Araştırma görevlileri Çukurova Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunuyor. Bugüne kadar 50’nin üzerinde araştırma görevlisi anabilim dalımızda eğitimlerini tamamlayarak ülkemizin çeşitli yörelerinde aile hekimliği hizmeti vermektedir.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
2 sekreter, 3 hizmetli, 1 hemşire, 1 memur hizmet vermektedir.

Nöbet düzenlemesini nasıl yapıyorsunuz? Nöbetleriniz yoğun geçiyor mu?
Nöbetler ilgili anabilim dalları tarafından düzenlenmekte ve aile hekimliği asistanları rotasyonda bulundukları anabilim/bilim dalının asli asistanı gibi çalışmaktadırlar. Ayrıca anabilim dalı poliklinik hizmetlerinde nöbet uygulaması yapılmaktadır.

Anabilim dalınıza yeni giren asistanlar ve uzmanlar döner sermayeden ne kadar pay alıyor?
Yasal üst sınırdan döner sermaye dağıtımı yapılmaktadır.

Rotasyon uygulamanız nasıl yapılıyor?
Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde belirtilen süreler dikkate alınarak ve ilgili anabilim dalları ile mutabakata varılarak birinci basamak saha uygulamaları için gerekli süre ayrılarak gerçekleştirilmektedir. Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde belirtilen rotasyonların dışında KBB, dermatoloji, AÇSAP ve Aile Hekimliği Polikliniği uygulamaları yaptırılmaktadır. Dünya Aile Hekimliği Örgütü (WONCA) uzmanlık eğitiminin en az 6 ayını hastane rotasyonu ve toplam eğitim süresinin en az yarısının birinci basamakta aile hekimliği eğiticisi ile birlikte geçirmesinin gerekli olduğunu belirtmektedir. Bizde ise yaklaşık olarak 30 ay hastane ortamında, 18 ay ise birinci basamak ortamında geçmektedir.

Eğitim programınız nedir?
Araştırma görevlisi eğitimimizde, 9 ay pediatri, 1 ay kardiyoloji, 1 ay enfeksiyon hastalıkları, 1 ay göğüs hastalıkları, 6 ay iç hastalıkları, 2 ay cerrahi, 3 ay acil, 1 ay KBB, 8 ay kadın hastalıkları ve doğum (1 ay AÇSAP), 3 ay erişkin psikiyatri, 1 ay çocuk psikiyatri, 1 ay dermatoloji ve ayrıca 12 ay birinci basamak uygulaması yaptırılmaktadır. Her hafta salı günleri 1 saat ve çarşamba günleri 4 saat araştırma görevlilerine yönelik akademik eğitim programları uygulanmaktadır. Bu programın içeriğinde makale, seminer, aile olgu sunumu, birey merkezli olgu sunumu, aile hekimliği örneği, araştırma proje sunumu vb. eğitimler yapılmaktadır.
Tıp Fakültesi öğrenci eğitim programımız şöyle:
Birinci sınıfta 4 saat teorik, 48 saat aile hekimliği uygulaması (hekim ziyareti, kurum ziyareti ve klinik uygulamaya giriş ve iletişim becerileri) yaptırılmaktadır. İkinci sınıfta 4 saat teorik 56 saat aile hekimliği uygulaması (poster uygulaması, aile ziyareti, kurum ziyareti ve klinik uygulamaya giriş) yaptırılmaktadır. Altıncı sınıfta 15 günlük aile hekimliği stajı uygulaması yaptırılmaktadır. Burada intern hekimlere birinci basamakta sağlık hizmeti sunma becerisi kazandırılmaktadır. Bilgilerini sentez etme ve becerilerini geliştirme fırsatı tanınmaktadır. Sürekli Mesleki Geliştirme eğitimi olarak anabilim dalımız üniversite içi, Adana içi ve ulusal boyutta çeşitli eğitim etkinliklerini ya bizzat düzenleyerek ya da eğitici olarak katkı yapmaktadır.

Tıbbi araç-gereç durumunuz nedir?
Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda gereken tüm araç ve gereç mevcuttur. Halen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Ticaret Odası Yalım Erez Sağlık Merkezi Aile Hekimliği Polikliniği ve Çukurova Üniversitesi Medikososyal Merkezi Aile Hekimliği Polikliniği gerekli tüm donanımlara sahip olarak sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu poliklinikler aynı zamanda tıp fakültesi öğrencilerinin ve araştırma görevlilerinin eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır.

Bilimsel yayın durumunuz nedir? Kongreleri takip edebiliyor musunuz?
Gerek öğretim üyeleri gerekse araştırma görevlileri özellikle birinci basamak ile ilgili kongre, kurslara katılmakta ve sonrasında sunum yapmaktadırlar. Her araştırma görevlisi tez çalışmasından yayın hazırlamakta, öğretim üyeleri araştırma projelerinden yayın yapmaktadırlar. Kongrelere sözlü ya da poster bildirileri ile katılım sağlanmaktadır. Bugüne kadar anabilim dalımızda 27 uzmanlık tezi, aile hekimliği ders notları, eğitici eğitimi kurs notları, 83 Türkçe ve İngilizce makale, 8 kitap bölümü, 141 sözel/poster bildiri ve 5. Ulusal Aile Hekimliği Kongre kitabı ve CD’si üretilmiştir.

Anabilim dalınızı seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?
Anabilim dalımızı seçecek asistanlardan, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi, sorumluluk, saygı, çalışkanlık, güvenilirlik, hastaya doğru yaklaşım, etik ilkelere uyum, birinci basamak sağlık hizmetlerini benimseme, ilgi, ekip çalışması bekliyoruz.
Teşekkürler.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer