KLİNİKLER
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
HALK SAĞLIĞI
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimiz köşesinin bu haftaki konuğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1978 yılında “Toplum Hekimliği Bölümü” adıyla Dr. Hikmet Pekcan tarafından kuruldu. Aynı yıl Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Mualla Aykut, Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülden Pekcan, Dr. Osman Günay ve Dr. Hasan Basri Üstünbaş bölümde göreve başladı.

1981 yılında YÖK yasası gereği bölümün adı “Halk Sağlığı Anabilim Dalı” olarak değiştirildi.

1981 yılında Dr. Hikmet Pekcan anabilim dalından ayrılmış, Anabilim Dalı Başkanlığı görevini kısa süre için Doç. Dr. Alev Hasanoğlu ve 1981-1983 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Üstünbaş, 1983-1984 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Osman Ceyhan yürütmüşlerdir. 1984 yılında ben Anabilim Dalı Başkanlığına getirildim. Halk Sağlığı Anabilim Dalımızın kuruluşundan bu yana 16 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini tamamladı ve halen 8 Araştırma Görevlisi de uzmanlık eğitimlerine devam etmektedirler.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
25 yıldır asistan eğitim verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadro 8 öğretim üyesi, 8 de araştırma görevlisi olmak üzere 16 kişiden oluşmaktadır.

Eğitim programınız nedir?
Araştırma görevlilerine; Türkiye’de Sağlık Yönetimi, İleri Sağlık Yönetimi, Ana-Çocuk Sağlığı ve AP, Epidemiyolojinin Temel İlkeleri, Bulaşıcı Hast. Epidemiyolojisi, Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi, Biyoistatistik, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri, Çevre Sağlığı, İş ve İşçi Sağlığı, Genel Beslenme İlkeleri, Toplum Beslenmesi, Sağlık Eğitimi, Sağlık Ekonomisi, Okul Sağlığı, Sağlık Hizmetleri Araştırması, Kanser Epidemiyolojisi, Seçilmiş Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi, Tıpta Sosyal Bilimler dersleri verilmektedir. Ayrıca İleri Çocuk Sağlığı, Endüstri Hijyeni, Yeterli Dengeli Beslenme ve Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Sorunları, Bağışıklama, Aile Planlaması Yöntemleri, Gıda Hijyeni, İleri Toplum Beslenmesi ve Bilgisayar dersleri de seçmeli dersler olarak okutulmaktadır. Araştırma görevlilerinin en az 4 kredilik seçmeli ders alması zorunludur.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Evet var.

Biriminizde standart asistan karneleri uygulanıyor mu?
Anabilim dalımızda standart asistan karnesi uygulanmaktadır.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Asistanlarımız, anabilim dalında teorik eğitimlerini aldıktan sonra; Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 3’er ay dahiliye, pediatri, infeksiyon hastalıkları ile kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde rotasyon yapmaktadırlar.

Eğitimde kullandığınız araç-gereçlerle ilgili durumunuz nedir?
Eğitim amaçlı tüm araç-gereç mevcuttur.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Yurt içinde 15 ve yurt dışında 1 olmak üzere toplam 16 yayınımız vardır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Mümkün olduğunca katılıyoruz.

Son 5 yılda istifa eden asistan var mı?
Hayır. Son 5 yılda istifa eden olmadı.

Aranıza yeni katılan bir uzman ya da asistan döner sermayeden pay alıyor mu?
Mevcut mevzuata göre uzman ve asistanlarımız dönerden yararlanmaktadır.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Aramıza katılmak isteyen bir asistan birey, aile ve topluma saygılı olmalı, şiddete katılmamalı ve şiddetten yana olmamalıdır. Fikir ve inançlarını Atatürk ilkelerine bağlı ve demokratik bir anlayışla anlatabilmeli ve anlaşmak için herkesi dinleme sabır ve kültürüne sahip olmalıdır. Ekip çalışması anlayışı içinde dayanışma ruhunu keşfedebilen, halk sağlığı felsefesine ve bilimine uygun hareket edebilen, doğru ve sarsılmaz bir kararla halk sağlığı disiplinini tercih eden bir karakterde olmalıdır. İnisiyatifi kullanmada halk sağlığı sorunlarını ortaya koyup bu sorunlara çözüm aramak için yılmayan, usanmayan ve tedirginlik göstermeyen özelliklere sahip olmalıdır. En önemlisi birey, aile ve topluma hizmet ederken karşılık beklemeksizin uzlaşma felsefesine sadık kalarak bilgi ve becerisini ustalıkla uygulayabilmeli ve yaşamı boyunca hizmet heyecanını ve istikrarını muhafaza edebilecek üstün meziyetlere sahip olmalıdır.

Teşekkürler. 20,03,2006
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer