KLİNİKLER
Etlik İhtisas Hastanesi Nefroloji Kliniği
NEFROLOJİ
14 Nisan 2021, Çarşamba
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Etlik İhtisas Hastanesi Nefroloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Mehmet Deniz Aylı

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
Kliniğimiz Nefroloji Kliniği olarak hastanemizin 2009 Şubat ayında eğitim hastanesi olmasıyla birlikte eğitim vermeye başladı. Ancak eski Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde 1998 yılında kurulmuş olan Nefroloji Kliniğiyle birlikte güçlü bir hasta potansiyeli vardı. Biz bu potansiyelden faydalanarak, klinik ve laboratuvar destekleriyle burasının kapasitesini daha da artırdık. Son 14 aydır eğitim kliniği olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Ben aynı zamanda Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesinin de Nefroloji Klinik Şefiyim. Orada üç yıldan bu yana klinik nefroloji yan dal eğitimi verilmekte. Burada da son 11.5 yıldır klinik nefroloji klinik yan dal eğitimi vermekteyiz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Akademik kadromuzda benim dışımda bir doçent arkadaşımız daha var. Bunun dışında beş nefroloji uzmanı arkadaşımız bulunmakta.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Yardımcı personel sayımız şu an için maalesef çok yeterli düzeyde değil. Biz 34 yatakla hizmet veren iki kliniğiz. Transplantasyon kliniği de bana bağlı olarak çalışmakta. Gündüz her klinikte birer yardımcı personel, geceleri de iki kliniğe bakacak şekilde bir yardımcı personel aktif olarak çalışmakta. Bunların vardiyalarıyla birlikte altı civarında yardımcı personelimiz bulunuyor.

Eğitim programınız nedir?
Biz eğitimi programımızı Virginia Üniversitesinin yayınladığı program çerçevesinde yürütmeye çalışıyoruz. Ben burada aynı zamanda Dâhiliye Kliniğinin şefliğine de vekâalet ediyorum. Dâhiliye asistanlarının eğitimini de birlikte sürdürüyoruz. Haftanın bir günü literatür saatimiz var. Bunu yan dal asistan arkadaşlarımıza Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ortak olarak veriyoruz.

Yine haftada bir gün dâhiliye asistanlarımıza dâhili konularda eğitim veriyoruz. Bununla birlikte yine haftada bir gün Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Etlik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortaklaşa olarak nefroloji eğitimini öğretim üyeleri bazında bizler veriyoruz.

Bunun dışında patoloji eğitimlerimiz oluyor. Bunları da yine arkadaşlarımıza Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Nefroloji Kliniğiyle birlikte ortak olarak sürdürüyoruz.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Şu anda aktif olarak 34 yatağımız var. Otuz dört yatağın dördünü kadavradan böbrek nakli çıkabilir düşüncesiyle boş tutuyoruz. Onun dışındaki yataklarımıza hasta yatışını da randevu usulüyle çalışarak yapıyoruz. Bu açıdan baktığımızda şu an yüzde 100 dolulukla çalışıyoruz. Dışarıda da randevusunun gelmesini bekleyen yedi sekiz hastamız oluyor.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?
Bizim şu anda nefroloji kliniğimize bağlı olarak dört polikliniğimiz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi transplantasyon kliniği, bir tanesi kronik böbrek yetmezlikli ve periton diyalizli hastalarımızın takip edildiği poliklinik, bir tanesi hipertansiyon kliniği ve bir tanesi de nefroloji polikliniği. Bunların aylık toplam sayıları dört yüz civarında. Buna göre yıllık poliklinik sayımızı beş bin civarında diyebilirim.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Dâhiliye asistanları da burada nöbete katılıyorlar. Çünkü onların da şefliklerine ben vekâlet ediyorum. Ancak onların kliniği 17 yataklı bir servis olarak ayrı bir servis. Dâhiliye asistanları ayda ortalama sekizer nöbet tutuyorlar. Nefroloji kliniği yan dal asistanları da ayda ortalama dört ya da beş nöbet tutuyorlar.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Evet. Biz Virginia Üniversitesinin Nefroloji Kliniğinin “fellowship”ler için hazırladığı kılavuzu kendimize örnek olarak aldık. Literatür kulübümüz var. Düzenli olarak haftada bir gün asistan arkadaşlarımızla birlikte son altı ayda yayınlanmış güncel literatürleri tartışıyoruz.

Bunun yanı sıra Doç. Dr. Başol Canbakan ve ben asistanlık için gerekli olan temel eğitimleri ilk üç aylık dönemde, düzenli olarak 12 ders halinde asistan arkadaşlarımıza veriyoruz. Bunun dördü klinik nefroloji, dördü transplantasyon ve diğer dördü de periton diyaliz ve hemodiyalız dersleri. Ondan sonraki derslerimiz düzenli olarak ilgili kılavuzda giden yöntemlerle sürüyor.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Bize düzenli olarak rotasyona gelen asistan arkadaşlar iki branştan geliyor. Bu branşlar üroloji ve genel dâhiliye. Ancak diğer hastanelerde kardiyoloji, aile hekimliği ve anesteziyoloji asistanları da bu rotasyonlara dâhiliye rotasyonları içerisinde katılıyorlar. Bunlar bize iki ila altı aylık sürelerle rotasyona geliyorlar.

Bizim nefroloji yan dal asistanlarımız için oluşturulmuş bir rotasyon protokolü henüz oluşturulmamış olmakla birlikte, Sağlık Bakanlığının bu konuda çalışmaları var. Bu çalışmalar içerisinde nefropatoloji ve radyoloji ile ilgili üçer aylık rotasyonlar planlanıyor.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?
Bizim son yılda Science Index’te yayınlanan iki yurt dışı yayınımız oldu. Bunun yanı sıra ulusal dergilerde yayınlanmış 2 de yurt içi yayınımız oldu.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Bizim kliniğimiz nefroloji uzmanı açısından oldukça kalabalık. Şu an da biri askerde olmak üzere sekiz nefroloji uzmanımız var. Bunları belirli programlar çerçevesinde güncel bilimsel yayınları, gelişmeleri takip etmek üzere kongrelere göndermeye çalışıyoruz. Bu kongrelerde ben zaman zaman konuşmacı olarak katkı sağlıyorum. Biz klinik olarak tüm uzmanlarımızın yılda en az bir yurt dışı ve bir yurt içi kongreye gitmeleri için çaba gösteriyoruz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Nefroloji diğer yan dallara nazaran biraz daha zor bir branş. Çünkü hastalarımızın çok büyük bir çoğunluğu kronik hastalar. Bu hastalarla yıllarca birlikte yaşıyoruz. Bu hastalarımız her türlü sorunlarında bize gelmekteler. O nedenle branşımız oldukça zor, ama zor olduğu kadar da zevkli bir branş.

Özellikle böbrek nakli sonrası bu hastalarımızın mutluluğunu içimizde hissetmek bize huzur veren bir duygu. Nefroloji, dâhiliyenin en önemli branşlarından biri.

Çünkü iyi bir nefrolog aynı zamanda iyi bir kardiyolog, iyi bir endokrinolog ve iyi bir genel pratisyen gibi tüm konulara yatkın hekim olmak zorunda. Çünkü bizim hastalarımızda her türlü problemi ve komplikasyonları görüyor ve yaşıyoruz. O nedenle bilgi birikimi iyi olan arkadaşlarımıza, yılmayacak, çabuk bıkmayacak arkadaşlarımıza nefrolojiyi severek öneriyorum.


Nefroloji Kliniğinde görev yapanların isim ve ünvanları

Klinik Şefi:
Doç. Dr. Mehmet Deniz Aylı

Klinik Şef Yardımcısı:
Doç. Dr. Başol Canbakan

Uzmanlar:
Uzm. Dr. Gönül Altun
Uzm. Dr. Ayşegül Öztemel
Uzm. Dr. Murat Üre
Uzm. Dr. Cihat Burak Sayın
Uzm. Dr. Ayşe Bilgiç

Transplantasyon Ünitesi Sorumlusu:
Uzm. Dr. Necmettin Güvence

Yan Dal Asistanları:
Uzm. Dr. Bülent Erdoğan
Uzm. Dr. Alaattin Kol

Sorumlu Hemşire:
Nesrin Yılmaz

03/05/2010
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer