KLİNİKLER
GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
ORTOPEDİ VE TRAV
20 Mayıs 2019, Pazartesi

 

Kliniklerimizi tanıttığımız köşemizin bu haftaki konuğu, S.B.Ü GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doç. Dr. Hakan Başar

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Sıraselviler-Defterdar Yokuşu bölgesindeki ilk yardım amaçlı ilk hastane olan Altıncı Daire-i Belediye Mecruhin (Yaralılar) Hastanesi 1875 yılında kurulmuştur. 1904 yılında hastanemizin Taksim yerleşkesindeki şimdiki arazisinin bitişiğinde, 35 yatak kapasiteli ve ameliyathaneli yeni bir bina inşa edilmiştir. 1950 yılına kadar hastane önce Çapa’ya sonra da Şişli’ye taşınmıştır. 1950 yılında şimdiki yerinde, 75 yatak kapasiteli ilk yardım servisi açılmıştır. Hastane, 1965 yılında, son sistemler ve modern ekipmanla donatılarak 360 yatak kapasitesine çıkarılmış, hastanenin ismi 1976 yılında Taksim (İlkyardım) Hastanesi, 1986 yılında ise eğitim veren kliniklerin sayısı artırılarak Taksim (İlkyardım) Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmiştir. Hastanemiz, Taksim’deki binamızın yenilenmesi süreci için 13 Eylül 2013 tarihinde Gaziosmanpaşa’daki binaya, GOP Taksim (İlkyardım) Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı altında taşınmıştır. 5 Nisan 2018 tarihinde, karayolları ana binasında meydana gelen yangın felaketi sonrasında hastanemiz kullanılamaz hâle gelmiştir. 6 Nisan 2018 tarihi itibarıyla, sağlık hizmeti, 2015 yılında hastanemiz yönetimi tarafından kurularak 10 Nisan 2017 tarihinde hasta kabulüne başlayan GOP Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilmeye başlanmıştır. Sıraselviler caddesinde bulunan hastane binasının yenilenme sürecinin tamamlanması ile 20 Nisan 2018 tarihinde geçici hasta kabulüne ve 21 Mayıs 2018 tarihinde poliklinik hizmetlerine, 04 Haziran 2018 tarihi itibarıyla ise tam kapasite hizmet vermeye başlamıştır. 05 Nisan 2018 tarihinde yaşanan yangın felaketinden sonra, Karayolları mahallesinde bulunan ana hastane binasında tadilat tamamlanarak sağlık hizmetinin verilmeye başlanmasının ardından, Mevlana mahallesindeki Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık hizmetleri yeniden düzenlenmiştir. 2019 itibarıyla Çocuk Acil Servis, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Palyatif Bakım Ünitesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği, 3. Düzey Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye devam etmektedir. Karayolları mahallesinde bulunan ana hastane binası, 24 Aralık 2018 tarihi itibarıyla poliklinik hizmeti vermeye başlamış, kademeli olarak Erişkin Acil Servis, Dâhiliye Kliniği, Genel Cerrahi Kliniği, Ortopedi Kliniği, Beyin Cerrahisi Kliniği, Nöroloji Kliniği, Üroloji Kliniği, Endoskopi Ünitesi, Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi, Ameliyathane, Görüntüleme Hizmetleri hizmete başlamıştır. Hâlen hastanemiz üç ayrı binada, şu an için 730 yatak kapasitesi ile eğitim hizmetine devam etmektedir. Kliniğimizin karayollarındaki ana binamızda -1 ve zemin katında 56 yatak ile yataklı servis hizmeti, aynı binanın -1. katında acil tıp kliniğinin yanında ayrı bir ünite olarak acil ortopedi polikliniği, 2. katta iki odasını aktif olarak kullandığımız dokuz odalı ameliyathanemiz bulunmaktadır. Bunun yanında, Sıraselviler caddesinde bulunan hastane binamızın zemin katında 36 yatak ile yataklı servis hizmeti, aynı binanın -3. katında bir odasını aktif olarak kullandığımız yedi odalı ameliyathanemiz bulunmaktadır.

 

Kliniğinizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 1974 yılında Op. Dr. Nüzhet Yazıcı tarafından kurulmuştur. İlk asistan 1978 yılında eğitime başlamıştır. Kırk bir yıldır aralıksız asistan eğitimi verilmektedir. Kliniğimizin kuruluşundan bu yana 62 asistanın uzmanlık eğitimi tamamlanarak, ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde ortopedi ve travmatoloji alanında hizmet vermesi sağlanmıştır.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Akademik kadromuz; bir eğitim ve idari sorumlu, üç eğitim görevlisi ve 12 uzman olmak üzere 16 kişiden oluşmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Kliniğimizin Karayollarında bulunan ana binasında; 16 hemşire, üç ortopedi teknikeri, dört veri giriş elemanı, 10 temizlik personeli, Sıraselviler caddesinde bulunan binamızda 10 hemşire, bir ortopedi teknikeri, bir veri giriş elemanı, altı temizlik personeli çalışmaktadır.

Eğitim programınızı nasıl yürütüyorsunuz?

Salı günleri sabah saatlerinde makale tartışması, çarşamba günleri öğleye kadar ders, seminer ve konferans, perşembe günü sabahları ise olgu sunumları yapılmaktadır. Ayrıca, her sabah yaptığımız konseylerde preoperatif ve postoperatif hastalarımızın değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca, asistanların pratik eğitimi için servis hastalarının takibi, poliklinik hastalarının klinik değerlendirmesi ve klinikte uygulanan cerrahi tedaviler eğitim görevlileriyle bire bir iletişim hâlinde yürütülmektedir. Kliniğimizde TOTBİD, TOTDER, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve ilgili dal derneklerinin il içinde ve dışında yapılan tüm eğitim programlarına asistanların katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca, her yıl bir asistanın ilgi duyduğu konu doğrultusunda yurt dışında kongre veya kursa katılımı sağlanmaktadır.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimizde, Karayollarındaki ana binamızda 56, Sıraselviler caddesinde bulunan binamızda 36 yatağımız bulunmaktadır. Yatak doluluk oranlarımız Karayollarındaki ana binamızda %90-95 arasındadır, Sıraselviler caddesinde bulunan binamızda ise hastanemizin yeni açılması nedeni ile bu oran %60’lar civarındadır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?

2017 yılında 74.927 hastaya, 2018 yılında 77,399 hastaya, 2019 yılında ise ilk dört aylık sürede 46.303 hastaya polikliniğimizde hizmet verilmiştir.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Kliniğimize yeni başlayan asistanlar üç günde bir nöbet tutmaktadır. Asistanların nöbet sayıları periyodik olarak azaltılmaktadır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Kliniğimizin asistan eğitiminde, TUKMOS tarafından önerilen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından da kabul edilen eğitim müfredatı uygulanmaktadır.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Tıpta Uzmanlık Kurulu eğitim müfredatında, asistanların rotasyonları eğitim yılına göre belirlenmiştir. Klinik olarak asistanlarımızın rotasyonlarını bu müfredata uygun olarak düzenlemekteyiz.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?

Kliniğimizde son bir yılda; SCI ve SCI-Exp kapsamı dergilerde üç, SCI-Exp kapsamı dışı dergilerde sekiz, Index Medicus ve altı çalışma Türk Tıp Dizini/ULAKBİM kategorisinde indekslenen dergilerde beş makale yayımlanmıştır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Asistanların eğitimde önemli bir yere sahip olan kongre ve kurslara katılımı sağlanmaktadır. Asistanların eğitim yıllarına göre kurs ve kongre programları belirlenmektedir. Her yıl bir kıdemli asistanın ilgi duyduğu konu ile ilgili yurt dışı kursa veya kongreye gitmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, her asistanın asistanlık eğitimi süresince en az bir yurt içi ve bir yurt dışı sözlü sunum veya poster sunması amaçlanmaktadır.

Kliniğinizde tıbbi cihaz açısından durum nedir?

Servisimizde 14 traksiyon aparatı, dört hasta başı monitör, dört defibrilatör, dört alçı kesme motoru, bir ultrasonografi cihazı mevcuttur. Kliniğimizin kullandığı ameliyathane odalarında ise iki skopi cihazı, bir traksiyon masası, iki tam artroskopi seti, bir mikroskop, bir loop, mikrocerrahi için el aletleri ve tüm ortopedi ve travmatoloji ameliyatlarını yapabilecek cerrahi ekipmana sahibiz.

Ayrıca sizin özellikle eklemek istediğiniz, kliniğinize ait paylaşmak istediğiniz detay bir bilgi var mı?

Kliniğimiz 41 yıldır asistan eğitimi veren köklü bir klinik olup, asistan eğitiminde gelenekselleşmiş bir düzeni mevcuttur. Nispeten genç ve aktif bir ekipten oluşan kliniğimizde, hem ortopedi ve travmatoloji alanındaki tüm alt birimlere ait ameliyatlar başarıyla yapılmakta hem de önemli klinik, biyomekanik ve deneysel çalışmalar da yapılmaktadır. Hastanemiz bünyesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi sayesinde de hastalarımızın cerrahi sonrası rehabilitasyonlarını yakından takip edebilmekteyiz. Klinik olarak hem asistan eğitimini en iyi şekilde sağlamaya hem de hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışmaktayız.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 45 yıllık geçmişi olan köklü bir kliniktir. Kliniğimizde uzman olan, akademik hayatına devam eden, hem kliniğimizde hem de başka kliniklerde profesör ve doçent unvanlarını alan hekimlerimiz olmuştur. Kliniğimize yeni katılacak asistan arkadaşların eğitim süreleri boyunca hem akademik kariyerlerinin temelleri oluşturulacak hem de ortopedi ve travmatoloji alanındaki hastalıkların en güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin eğitimi verilecektir.

Teşekkürler.

Klinik Künyesi

Kuruluş Tarihi: 1974

Klinikte görev yapan hekimler: 

Doç. Dr. Hakan Başar (Eğitim ve İdari Sorumlu)

Doç. Dr. Akif Albayrak (Eğitim Görevlisi)

Doç. Dr. Baran Kömür (Eğitim Görevlisi)

Doç. Dr. Mehmet Fırat Yağmurlu (Eğitim Görevlisi)

Op. Dr. Abdulhamit Mısır (Uzman)

Op. Dr. Abdulkadir Polat (Uzman)

Op. Dr. Ahmet Aybar (Uzman)

Op. Dr. Atilla Yalçın (Uzman)

Op. Dr. Emir Harbiyeli (Uzman)

Op. Dr. Engin Çetin (Uzman)

Op. Dr. Erdem Özden (Uzman)

Op. Dr. Gökhan Özkazanlı (Uzman)

Op. Dr. Hayrettin Yaldız (Uzman)

Op. Dr. Hüseyin Çümen (Uzman)

Op. Dr. Kadir Abul (Uzman)

Op. Dr. Melih Civan (Uzman)

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer