KLİNİKLER
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Tıbbi Patoloji Kliniği
PATOLOJİ
17 Eylül 2010, Cuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2.Tıbbi Patoloji Kliniği Şefi Prof. Dr. Fulya Çakalağaoğlu

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Kliniğimiz İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Tıbbi Patoloji  olarak 2009 Haziran ayında benim burada klinik şefi olarak  göreve başlamamla birlikte eğitim vermeye başlamıştır. Ancak hastanemiz Tıbbi Patoloji Kliniği 1986 yılından beri asistan yetiştirmektedir. Şu anda halen  hastanemizde iki ayrı  patoloji kliniği asistan eğitimi vermektedir.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Burada 24 yıldır patoloji asistan eğitimi verilmektedir. Şu anda buradan ihtisas alan arkadaşlarımızın bazıları diğer eğitim hastanelerinde klinik şefi veya  öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu da kliniğimiz için  gurur kaynağıdır.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Akademik kadromuzda benim dışımda beş patoloji uzmanı arkadaşımız bulunmaktadır. Arkadaşlarımın hepsi konularında en az on beş yıllık deneyimli uzman patologlardır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Yardımcı sağlık personeli sayımız şu anda maalesef arzu ettiğimiz sayıda değildir. Biz şu anda 1’inci ve 2’inci Tıbbi Patoloji Laboratuvarları olarak  yardımcı personelleri ortak kullanmaktayız. Biz her iki klinik olarak yıllık 35-40 bin materyali olan birimiz. Şu anda yedi teknisyen, bir sağlık memuru, bir biyolog ve üç tıbbı sekreter ile hizmet vermekteyiz. Bu teknisyenlerimizin hiçbiri patoloji teknikeri değildir. Kliniğimizin temizlik ve diğer işleri hastane tarafından ihale ile seçilen firma tarafından yapılmaktadır.  Arkadaşlarımızın hepsinin son derece özverili ve  gayretli çalışmaları sayesinde işlerimizi hep beraber yürütmekteyiz.

 

Eğitim programınız nedir?

Biz eğitimimizi Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu Eğitim Komisyonu  tarafından 2008  yılında  önerilen  program çerçevesinde yürütmeye çalışıyoruz. Bu programda zaten Amerika Birleşik Devletleri mezuniyet sonrası tıp eğitimi akreditasyon komisyonu patoloji asistanlarının eğitilmesi ve değerlendirilmesinde göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Burada her yıl asistanı için beklenen bilgi, beceri ve tutumlar ayrı ayrı ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Asistanlarımız buna göre her yıl değerlendirme sınavları ile test edilmektedir. Her asistanımızın karneleri ve danışman uzmanları bulunmaktadır. Asistan karneleri 6 aylık periyodlarla değerlendirilmektedir. Ayrıca kliniğimizin kendi haftalık eğitim programı bulunmaktadır. Bu eğitim programı da  bölüm içi olgu sunumları, makale, seminer ve tanınız nedir, gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Toplantılar tüm uzmanlar, uzmanlık öğrencileri ve varsa dış rotasyonerlerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Olgu sunumları; sorumlu uzman gözetiminde yapılmaktadır.

Uzmanlık öğrencileri, olgulara ait preparatları uzman patolog denetiminde seçip, gerekiyorsa fotoğraflayıp, patoloji raporu, klinik bilgi ve literatür taraması sonucu uygun makaleler ile birlikte sunuma hazır hale getirmektedir.  

Günlük asistan eğitimi kliniğimiz uzmanları eşliğinde makroskopi sırasında ve mikroskopi başında uygulamalı olarak  yapılmaktadır.

Ayrıca asistanlarımızı  Ege Patoloji Derneğinin aylık toplantıları  ve kurslarına katılmaları konusunda  teşvik ediyoruz. İzmir’deki tüm patoloji eğitimi veren kurumların eğitim programları kliniğimiz asistan odasında asılıdır. Asistanların istekleri doğrultusunda klinik işlerini aksatmayacak şekilde bu toplantılara  katılmalarına izin veriyoruz.

Ayrıca asistanlarımız multidisipliner  onkoloji konseylerine ve klinikopatolojik toplantılara sorumlu uzmanlarla beraber katılabilmektedir.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Tabii bizim yataklı hastamız yok. Bizim yataklarımız hastalardan alınan ameliyat materyalleri, biyopsi, sitolojik örnekler, frozen  ve otopsiler şeklinde olup, 1. ve 2. Tıbbı Patoloji Klinikleri tarafından değerlendirilen toplam materyal sayısı geçen yıl için 39 bin idi. Bunların yaklaşık yüzde 40’ını biyopsi , yüzde 20’sini ameliyat materyali, geri kalanını sitolojik örnekler oluşturmaktadır. Otopsi sayıları tüm dünyada ve Türkiye’de gittikçe azalmaktadır. Kliniğimizde de geçen sene otopsi sayımız 9’dur. Bunların hepsi perinatal otopsilerdir.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Biz haftada iki gün radyoloji kliniğinde radyologlar ile birlikte ince iğne aspirasyon biyopsi yapmaktayız. Bu işlemde radyologların rehberliğinde kliniğimiz doktorları  tarafından 10-20 hasta/gün ince iğne aspirasyon biyopsisi  yapılmaktadır.   Ayrıca yine haftada iki gün yüzeyel ele gelen kitlelere (2-5 hasta/gün) hastanemiz küçük müdahale odasında bizzat uzmanlarımız tarafından ince iğne aspirasyonu uygulanmaktadır.

Onun dışında kliniğimize hastanemiz klinikleri ve dışarıdan konsültasyon amacıyla gelen her türlü hasta materyali kayıt yapıldıktan sonra değerlendirilmektedir. Günlük materyal kayıt sayımız 200-300 arasında değişmektedir.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Bizim kliniğimizde mesai saatleri dışında nöbet sistemi bulunmuyor. Yani nöbetimiz yok. Bu da bazı doktor arkadaşlar için patolojiyi seçmelerinin bir nedeni olabiliyor. Sadece asistanlarımız ihtisas sürelerinin ilk yıllarında 1 ay hastanemiz acil servisinde görevlendirilmekte ve nöbet tutmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Patoloji Dernekleri Federasyonu Eğitim Komisyonu tarafından önerilen çekirdek eğitim müfredatı kliniğimizde uygulanmaktadır. Bu konuda Federasyonumuzun Türkiye de patoloji asistan eğitiminin standardizasyonu çalışmaları devam etmektedir.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Şu andaki uzmanlık tüzüğüne göre tıbbi patolojinin dış rotasyonu yoktur. İç rotasyonlar hastanemiz patoloji klinikleri arasında 6’şar aylık periyodlarla yapılmaktadır. Şu anda tıbbi patoloji ihtisas süresi 4 yıldır. Yeni başlayan bir asistan bu süreyi 6’şar aylık periyodlar halinde hastanemiz her iki patoloji kliniğinde tamamlamaktadır. Hangi kliniğin asistanı ise o klinik ile tezini yapmaktadır. Asistanlar 2. Tıbbı Patoloji Kliniğinde aylık biyopsi ve sitoloji sorumlulukları şeklinde farklı sistemlerde konularında uzman patologlar ile rutin  görevlerini  yapmaktadırlar.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Kliniğimizden geçen yıl 8 adet yurt dışı, 7 adet yurt içi  yayın hazırlanmıştır. Ayrıca 20 adet  yazılı ve sözlü bildiri farklı  yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunulmuştur. Şu anda da kliniğimizde prospektif ve retrospektif, bir kısmı deneysel çalışmalar sürmektedir. Yayın sayımızı artırmak en büyük hedeflerimizden biridir.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Kongrelere katılım konusunda idari anlamda bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Fakat mali açıdan patolojide sponsor olmadığı için kongre katılımları biraz bizi zorlamaktadır. Gene de geçen yıl uzmanlarımızın çoğunluğu kendi imkânları ile en az bir yurt içi veya yurt dışı kongreye katılmıştır. Asistanlarımızı da kongre katılımı için teşvik etmekteyiz. Zaten eğitim programımızda da her asistanın ihtisas süresi boyunca en az bir kongreye poster veya bildiri ile katılımı zorunlu tutulmaktadır.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Patoloji temel klinik bilimleri ile cerrahi tıp bilimleri arasında  köprü görevi yapan önemli bir bilim dalıdır. Bu neden ile patologlar  tıbbi bilgili, kanıta dayalı öğrenebilen, bunu hastalara pratik uygulayabilen, açık ve anlaşılır rapor  yazabilen, iyi iletişim kurabilen, bilgiye ulaşabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, dikkatli ve sabırlı kişilerdir. Böyle tıp doktoru arkadaşlara kesinlikle patolojiyi öneriyorum ve birlikte çalışmak, üretmek için kliniğimize bekliyoruz.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve

asistanların isim ve unvanları

 

Klinik Şefi:

Prof. Dr. Fulya Çakalağaoğlu

 

Klinik Şef Yardımcısı:

Uzm. Dr. Neşe Ekinci

 

Başasistan:

Uzm. Dr. Seyran Yiğit

 

Uzmanlar:

Uzm. Dr. Murat Ermete

Uzm. Dr. Sadi Bener

Uzm. Dr. Arzu Avcı

 

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri:

Dr. Fatmagül Kuşku Çabuk

Dr. Ayşe Garip

Dr. İrfan Öcal

 

14/09/2010

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer