KLİNİKLER
Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
RADYOLOJİ
19 Nisan 2021, Pazartesi
Kliniklerimiz köşemizin bu haftaki konuğu Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Şefi Doç. Dr. Baki Hekimoğlu.


Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Ankara Dışkapı Hastanesi’nin 1964 yılında kuruluşundan hemen sonra 1965 yılında da Radyoloji Kliniği hizmete girmiştir. Klinik Şefi Dr. Bülent Önderol’un yönetiminde hastalara konvansiyonel röntgen alanında hizmet verilirken, Radyoloji Uzmanlık Eğitimine de başlanmıştır. 1976 yılında Dr. Bülent Önderol’un ayrılması ile bir süre ara verilen Radyoloji Uzmanlık Eğitimi 1988 yılında Prof. Dr. Sedat Işık’ın, şef olarak göreve başlaması ile yeniden başlamıştır. Prof. Dr. Sedat Işık’ın 1989 yılında klinik şefliğinden ayrılmasıyla tekrar ara verilen uzmanlık eğitimine, 1991 yılında benim klinik şefi olarak göreve gelmemin ardından eğitime tekrar başlanıldı. Bugüne kadar aralıksız olarak sürdürmekteyiz.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Kliniğimizde akademik kadro olarak 1 şef, 1 şef muavini, 3’ü doçent olmak üzere 4 başasistan, 14 uzman ve 11 asistan görev yapmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Kliniğimiz yardımcı personeli 55 radyoloji teknisyeni, 2 memur, 6 film banyocusu, 6 hemşire 9 hizmetli personel ve 3 işçiden oluşmaktadır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?

Kliniğimizde asistan nöbetlerini aylık çizelgeler halinde hazırlıyoruz. Tüm arkadaşlarımız çizelgeyi titizlikle takip ederek bir aksaklığa meydan vermeden nöbetlerini tutarlar. Sırası gelen asistan, nöbetini acil servis bünyesi içerisinde tutmaktadır. Radyoloji teknisyenleri acil serviste tomografi ve direkt grafi çekimleri için vardiya sistemine göre görev ve nöbet tutarlar.

Aranıza yeni katılan bir asistan döner sermayeden ne kadar pay alıyor?

Kliniğimize yeni katılan bir asistan döner sermayeden yaklaşık olarak 600 milyon lira civarında bir pay almaktadır.

Rotasyon uygulamanızı nasıl yapıyorsunuz?

Kliniğimizde iki tür rotasyon uygulanmaktadır. Bu iç rotasyon ve dış rotasyon olarak iki ayrı rotasyondur. Klinik dışı rotasyonlar nükleer tıp, radyasyon onkolojisi rotasyonlarıdır. Hastanemizde bu bölümlerin olmaması nedeniyle, arkadaşlarımız Gazi Üniversitesi, Onkoloji ve Numune Hastaneleri’nde bu rotasyonları görüyorlar. Dahiliye rotasyonunu ise hastanemiz dahiliye kliniğinde yaptırılıyor. Klinik içi radyoloji üniteleri ile ilgili rotasyonları ise kliniğimiz bünyesinde yapıyorlar.

Eğitim programınız nedir?

Kliniğimizde asistanlara yönelik eğitim programları yıllık olarak hazırlıyoruz. Aksatılmadan sürdürülen bu eğitim programı dahilinde her hafta makale, 15 günde bir seminer programları uyguluyoruz. Ayrıca asistan eğitimi için her hafta film okuma ve değerlendirme toplantılarımız, klinikler arası toplantılar yapıyoruz. Bununla birlikte kliniğimiz ünitelerinde asistanlar makine başında uzmanlar tarafından eğitime tabi tutuluyor.

Tıbbi araç gereç durumunuz nedir?

Kliniğimizde 11 adet direkt röntgen cihazı bulunmaktadır. 7 adet yeni cihazın da bunlara ilave olarak kurulması çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kliniğimizde 1 adet TV’li floroskopi, 1 adet DSA’lı anjigrafi, 1 adet 1.5 tesla MR, 1 adet bilgisayarlı tomografi, 1 adet çok kesitli bilgisayarlı tomografi, 1 adet kemik mineral dansitometre, 1 adet mamografi, 2 adet dopplerli USG, 1 adet portabl doppler USG, 8 adet siyah beyaz USG cihazları bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet lazer kamera, 8 adet otomatik banyo cihazlarına sahibiz.

Bilimsel yayın durumunuz nedir?

Kliniğimizde bugün radyoloji alanında gelişmiş ülkelerde yapılmakta olan tüm radyolojik tetkikleri yapabiliyoruz. Özellikle güncel olan vasküler ve nonvasküler girişimsel tetkiklerin hepsi, MR ve BT ile ilgili yeni uygulamalar kliniğimizde yapılmakta olduğundan dolayı kliniğimizde yurtiçi ve dışı dergilerde radyolojinin tüm alanları ile ilgili yayınlar da yapıyoruz. Örneğin 2004 yılında 8 yurtdışı dergilerde yayınlanmış makale, 15 yurtiçi dergilerde yayınlanmış makale, çeşitli kongrelerde 5 sözlü sunum ve 30 poster sunumumuz bulunmaktadır. Ayrıca 2 bilimsel toplantıya da kliniğimizin 2 uzmanı konuşmacı olarak davetli olarak katıldılar.
Kliniğimizdeki bu yoğun bilimsel çalışma ortamı ve yayınlar sayesinde bugüne kadar 5 adet uzman, başarı göstererek doçentliklerini aldılar.

Kongreleri takip edebiliyor musunuz?

Kongrelere mevcut uzman ve asistan sayımızın en az 1/3’ü her yıl katılmaktadır. Bu kongrelerde konuşmacı olarak uzmanlar görev aldığı gibi sözlü bildiri ve poster olarak da kongrelere katkıda bulunmaktayız. Ayrıca Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi’nin düzenlediği aylık eğitim toplantılarına izleyici ve konuşmacı olarak katılıyoruz.

Kliniğinizi seçecek asistanlardan beklentileriniz nelerdir?

Kliniğimizi seçecek asistanların; öncelikle radyolojiyi sevmesi gerekir. Yabancı dil sorunu olmayan yabancı tıp literatürünü rahatlıkla takip edebilen, kliniğimizdeki bilimsel düşünce ve teknolojik gelişmeye uyum sağlayabilen, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, tıbbi deontolojiye önem verebilen, hasta haklarına saygılı kişiler olmalıdır.

Teşekkürler.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer