KLİNİKLER
T. C. SB Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyük Çocuk Kliniği
ÇOCUK SAĞ. VE HAST.
01 Ocak 2012, Pazar

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, T. C. SB Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyük Çocuk Kliniği Şefi Uzm. Dr. Aysel Aydoğan Öztürk

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin temeli, kurucusu olan Dr.  Behçet Uz tarafından 23 Nisan 1938 tarihinde atılmıştır. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle hastane ancak 1947 yılında hizmete açılabilmiştir.  Hizmete 150 yatakla başlayan hastane halen 355 yatakla hizmet vermeye devam etmektedir.

Yarım asırı aşkın bir süredir Ege Bölgesi ve ülkemizin dört bir yanından gelen hastalara çocuk sağlığı hizmetlerini her branşta sunan hastanemiz aynı zamanda, kuruluşundan bu yana çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisası vererek yüzlerce uzman doktor yetiştirmiş bir eğitim hastanesidir.

Büyük Çocuk Kliniği, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, 4-18 yaş arası çocukların gerektiğinde yatarak tetkik ve tedavisi için hizmet veren bir dâhili branş servisidir.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Hastanemizin çalışma düzeni, kurulduğu ilk yıllarda dört dâhiliye kliniği olarak düzenlenmiş, 80’li yıların sonlarında, yaş gruplarına uygun yataklı klinikler olarak şekillendirilmiştir. Hastanemizde kuruluşun ilk yıllarından itibaren, Büyük Çocuk Kliniğinde ise hastanemiz bünyesinde 25 yıldır eğitim verilmektedir.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Kliniğimiz bir klinik şefi, bir başasistan, üç uzman hekim, beş asistan hekim  olmak üzere toplam 10 hekim ile hizmet vermektedir.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Kliniğimizde toplam 12 hemşire nöbet sistemi ile beş personel vardiya sistemi ile görev yapmaktadır.

Ayrıca kliniğimiz içinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na ait bir ilköğretim okulu mevcuttur. Bu okul sayesinde hem kliniğimizde ve diğer kliniklerde uzun süre yatan hastaların öğrenimleri sürmekte hem de akut hastalıklarla yatan hastalarda moral ve motivasyonları desteklenerek hastalıkla ilgili olumsuz duygulanım azalmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

Hastanemize yeni başlayan bir pediatri asistanı, gerekli oryantasyon eğitiminden geçtikten sonra, klinik içi çalışmalara başlamaktadır. İlk yılda, anamnez alma ve epikriz yazmanın incelikleri, hastaya yaklaşım ve birincil değerlendirme, girişimsel işlem becerilerinin kazandırılması; ikinci yılda ayırıcı tanıya gitme, spesifik hastalıkların tanımlanması, son iki yıl içinde de çocuk hastaya bütüncül yaklaşım, ayırıcı tanı ve tedavinin yönetilmesi, yan dal polikiniklerinde kronik hasta izlemi, bilimsel çalışma teknikleri ve tez çalışmasının yürütülmesi, hastane dışı rotasyonların tamamlanması hedeflenmektedir. Bu hedefin başarılabilmesi için, ekim-haziran ayları arasında hastane geneli içinde ilgili konunun uzmanları tarafından verilen haftada iki kez düzenlenen seminer, olgu sunumu, literatür saati gibi etkinlikler dışında, haftada bir iki kez asistan hekimler tarafından klinik içi seminerlerin düzenlenmesi sağlanmaktadır. Yine haftada en az iki kez klinik şefi ya da başasistan tarafından hasta başında, asistan eğitimi ön planda tutulan uzun süreli eğitim vizitleri, ayda iki kez de klinik şefi tarafından yönetilen ayırıcı tanıya yönelik asistan eğitimi hedefli dosya tartışması yürütülmektedir.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

Kliniğimiz toplam 28 yatak ile hizmet vermektedir. Genel doluluk oranımız yüzde 81.1’dir.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Kliniğimize bağlı olarak hizmet vermekte olan bir genel pediatri polikliniği asistan eğitim polikliniği olarak, bir genel pediatri polikliniği uzman polikliniği olarak hizmet vermektedir. Kliniğimize bağlı olarak çalışmakta olan yan dal polikliniklerinden gastroenteroloji ve nöroloji polikliniklerinde de asistan eğitimi verilmektedir. Genel pediatri polikliniklerinde 20 bin, yan dal polikliniklerinde 8 bin olmak üzere yılda yaklaşık 30 bin  hastaya hizmet verilmektedir. Bunun dışında hastanemiz geneli olarak her branşta toplam 30 bin hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Kliniğimizde her gece bir nöbetçi asistan hekim, iki hemşire nöbetçi olarak kalmaktadır. Ayrıca, hastane genelinde nöbetçi olarak kalan bir uzman hekim hastalarımızdan sorumludur. İlk yıl asistanı ortalama 12 nöbet tutmaktadır. Nöbet sayısı asistan hekim kıdemlendikçe tedrici olarak azalmaktadır. Sadece kliniğimizde değil, hastanemize ait hizmet veren acil servis, yoğun bakım, yenidoğan ve diğer pediatri kliniklerinde de asistan hekimler dönüşümlü olarak nöbet tutmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Evet. Asistan eğitiminde standardizasyonun sağlanabilmesi amacıyla, hastane genelinde öğrenim hedeflerine yönelik Milli Pediatri Cemiyetinin Avrupa Eğitim Programı’na uygun olarak önerdiği programa paralel bir eğitim müfredatı işlemektedir.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Her sınav döneminde pediatri uzmanlık eğitimi için başlayan asistanlar öncelikli olarak, Çocukluk Çağı Hastalıklarına Bütüncül Yaklaşım (IMCI) kursu oryantasyon eğitimine  alınmakta, daha sonra Büyük Çocuk Kliniği, Süt ve Oyun Çocuğu Kliniği, Yenidoğan Kliniği gibi pediatri kliniklerinde görevlendirilmektedir. Gerekli rotasyon süresini tamamlayan asistan hekim, koordinatör şef denetiminde tüm kliniklerde ve polikliniklerde önceden belirlenmiş sürelerde çalışmaktadır. Bunun dışında, Bakanlık tarafından belirlenmiş branş dışı rotasyonlar için de diğer hastane ve kliniklerde görevlendirilmektedir. Bunlar, çocuk cerrahisi, kadın-doğum, dermatoloji ve çocuk ruh sağlığı rotasyonlarıdır.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Bir yurt dışı, üç yurt içi yayınımız mevcut; halen de kabul aşamasında bir yurt dışı olgu sunumu, bir yurt dışı klinik araştırma yayımlanmayı beklemektedir. Ancak, son zamanlarda ilaç uygulamaları ve klinik araştırmalarda hem çalışmanın etik onayı hem de finansman anlamında yaşanan sıkıntıların artması nedeniyle bilimsel araştırmalarımız güçlükle yürütülmektedir.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Yılda en az bir genel pediatri kongresine bildiri ile ya da bildiri olmaksızın katılmaya çalışmaktayız. İl içinde olan seminer, toplantı ya da kongrelere başhekimlik desteği ve finansmanı ile asistan hekimlerin katılımı sağlanabilmekte, ancak bu sayı maddi zorluklar nedeniyle sınırlıdır.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Pediatri eğitimi uzun ve zorlu bir süreçtir. Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sadece çocuk hasta yaş grubuna hizmet veren, Türkiye’deki tek hastane olma özelliği taşımaktadır. Yoğun olarak Ege Bölgesi’nden olmakla birlikte, ülke genelinde üçüncü basamak sağlık hizmeti alması gereken 0-18 yaş arası hastaların yoğun olarak gönderildiği bir branş hastanesidir. Klinik ve pratik uygulamalarda zengin bir hasta popülasyonuna sahip olması nedeniyle ülkemizin başarılı uzman hekim yetiştiren eğitim-araştırma hastanelerinden biridir. Uzmanlık eğitiminin verildiği her branşta olduğu gibi, iş yoğunluğu, hasta yükü ve nöbet yoğunluğu kaçınılması zor bir durumdur. Ancak kliniğimizde işleyiş ve eğitim-öğretim anlayış, huzur ve kardeşlik ilişkisi çerçevesinde sürdürülmekte ve ayırıcı tanı, klinik yaklaşım ve empati duygusu usta-çırak ilişkisi ile kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

Teşekkürler.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Klinik Şefi:

Uz. Dr. Aysel Aydoğan Öztürk,

 

Başasistan:

Uz. Dr. Özlem Bağ

 

Uzmanlar:

Uz. Dr. Çiğdem Ecevit,

Uz. Dr. Kamil Ömür

Uz. Dr. Emre Tanyeri

Asistanlar:

As. Dr. Esin Kantekin

As. Dr. Fatma Tat

As. Dr. Kübra Çeleğen

As. Dr. Mehmet Emin Oğuz

As. Dr. Ayşe Pakel

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer