KLİNİKLER
T.C. SB İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
ANES. VE REANİMASYON
19 Mart 2012, Pazartesi

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, T.C. SB İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şefi Ayşin Alagöl

 

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?

Bağcılar Eğitim ve  Araştırma Hastanesinin açılış töreni 07 Temmuz  2007 tarihinde yapıldığı gün buraya atanma sürecim devam ediyordu ve hastaneyi ilk kez bu tarihte görmüş oldum. Aynı yıl Ağustos ayında uzman; 14 ay sonra klinik şefi olarak atandım. Şef olarak atandığımı öğrendiğim  24 Ekim 2008 günü, Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu’ndaki dersimden çıkıp odama döndüğümde beni bekleyen bir genç hanım ‘Ben Dr. Gülay, TUS’ta Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniğini kazandım’ deyince “Biz bir eğitim kliniği olduk” diye düşündüm.

İlk başladığım gün benden başka 2 uzman, 10 anestezi teknisyeni/teknikeri, 2 odalı bir ameliyathane ve 6 yataklı hazırlanmış, ama henüz hasta kabul etmemiş bir Reanimasyon Servisi mevcuttu. Hastane genelinde fiziki şartlar çok iyiydi; beklediğimin çok üzerinde modern ve tam donanımlı bir hastane görmek, bir Sağlık Bakanlığı hastanesinde ilk kez çalıştığım için  beni şaşırttı. Şeflik öncesi dönem; reanimasyonda hasta kabulünün başlaması, ameliyathanede aktif olarak çalışılan oda sayısının artırılması, ameliyathane düzeninin fiziksel ve fonksiyonel olarak  sağlanması, Ağrı Polikliniğinin açılması ve Yoğun Bakım Hemşireliği sertifika programlarında görevlerle geçti.  İlk asistanlarımız 4 kişi olup, asistanlarımızın göreve başlamaları, biri dışında Ocak-Şubat 2009 tarihlerini buldu. Biri ise 31 Aralık 2008’de göreve başladı ve aynı gece acil nöbeti tuttu. Hastanemizde henüz birkaç asistan hekim vardı ve pratisyen hekimler  de istifa ettiği için acil servis hizmetleri çok aksıyordu. Yani her zaman olduğu gibi, ‘Bir anestezi asistanı çözümün ta kendisidir’ sözüm doğrulanmış oldu. Geçen süre içinde, toplam 15 asistana ulaştık. Bir yıl içinde ilk uzmanımızı vereceğiz, bunu büyük bir istek ve heyecanla bekliyorum. 

Klinik olduktan sonra belki de en büyük sıkıntımız uzman hekim konusunda oldu ve  2009 yazı Bakırköy, Haseki, İstanbul,  Şişli Etfal, Okmeydanı  Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden geçici görevle gelen hekim arkadaşlarımızın varlığı ve desteğiyle geçti. Ancak 2010 tarihinden  itibaren yapılan atamalarla, bugün kliniğimizde 2 eğitim görevlisi ve 14 uzman hekim çalışmaktadır.

Asistanlarımızdan önce ve uzman sayımızın yeterli olmadığı dönemde ameliyathanede hizmetin en önemli elemanları olan teknisyen/teknikerlerimiz, bugün de aynı şevk ve özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Reanimasyon hemşireleri, ilk günlerdeki  hekimsiz nöbet tutmaya varan özverilerini bugün de uzman ve asistan hekimlerimizle birlikte, hastalarımıza hizmet  için yoğun bir biçimde sürdürüyorlar. Bugün  117  kişilik   uyumlu, çalışan bir aileyiz ve bu düzeye erişmemiz 3 yılımızı aldı.

 

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

Birimimizde 3 yıldır asistan eğitimi verilmektedir.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

Kliniğimizde bir doçent,  15 uzman hekim mevcuttur; görev dağılımı yeni kararnameye göre 2 eğitim görevlisi (eski şef, şef yardımcısı), 14 uzman şeklindedir.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

Toplam 26 teknisyen/tekniker,    37 reanimasyon hemşiresi, 2 fizyoterapist, 6 veri giriş elemanı, 15 temizlik görevlisi yardımcı personel olarak  çalışmaktadır.

 

Eğitim programınız nedir?

Kliniğimizde asistan eğitimleri cuma günleri 08.00-09.30 saatleri arasında bütün  asistan ve uzmanların katıldığı toplantılarda, ders/seminer, olgu sunumu/makale şeklinde yapılmaktadır.

Çarşamba günleri 15.00-16.30 saatleri arasında Reanimasyon Servisinde görevli asistan  ve uzmanların katıldığı  ders/seminerlerde  reanimasyon konuları işlenmektedir. Anestezide öncelikle fizyoloji (solunum, dolaşım, MSS), anestezide temel  konular (monitörizasyon, preoperatif hazırlık, ilaçlar vb.), daha sonra sistemlere göre anestezi (karaciğer, solunum sistemi vb.), cerrahi branşlara göre anestezi (nöroanestezi, KBB, kadın-doğum olgularında anestezi, pediatrik anestezi  vb.) konuları hem eğiticiler tarafından  hem de seminer programı dâhilinde ve bir uzmanın denetiminde  asistanlar tarafından anlatılmaktadır.

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

2009 Aralık ayında Reanimasyon Servisinin  yatak sayısı 6’dan 14’e çıkarılmıştır. Ekim 2011 tarihinde  Postoperatif Yoğun Bakım servisimiz 4 yatakla hizmete dâhil edilmiş, toplam 18 yoğun bakım yatağımız olmuştur ve bu sayıyla,  acil servisten  ‘yerimiz olmadığı için’ hasta sevki en önemli sorunumuzdur.

 

Yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

Anestezi ve Ağrı Polikliniğimize başvuran hasta sayısı yıllık ortalama 17 bin civarındadır.

Yılda 18-20 bin ameliyatın yapıldığı hastanemizde, bütün hastaların ameliyat öncesi dönemde muayene ve değerlendirilmeleri yapılmaktadır.

Kliniğimize ait Reanimasyon Yoğun Bakım Servisinde yılda ortalama 800-900 hasta takip ve tedavi edilmektedir.

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

Kliniğimizdeki nöbet sisteminde, her gün bir uzman doktor ve iki veya üç asistan doktor, iki tekniker, üç yoğun bakım hemşiresi nöbet tutmaktadır. Nöbetçi doktorlarımız, hem anestezi hem de yoğun bakım ünitesindeki hizmetleri birarada yürütmektedir.

Kliniğimizde ilk yıl asistanları ayda ortalama 9 nöbet tutmaktadır. Asistanlarımızın kliniğimizde çalışma süreleri, bilgi ve deneyimleri arttıkça her sene nöbet sayıları azalmaktadır.

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

Asistanlarımızın teorik eğitimleri ve pratik uygulamaları Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği önerileri ve uluslararası rehberler doğrultusunda planlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, kliniğimize yeni başlayan her asistan için simülasyon ile eğitim programlanmakta, bu eğitim SİMMERK’te gerçekleştirilmektedir. Asistanlarımız asistanlık sürelerine göre görev ve sorumluluklar almakta ve pratik eğitimlerini tamamlamaktadır. Yıl içinde asistanlarımız ve uzmanlarımız, en az birer seminer, birer olgu sunumu ve birer makale değerlendirmesi yapmaktadır. Ayrıca, iki yıldır gerçekleştirmekte olduğumuz ve artık gelenekselleşen Asistan Bilgi Yarışması da eğlenceli bir öğreti şekli oluşturmaktadır. Kliniğimizde her cuma günü 08.00-10.00 saatleri arasında haftalık seminerler yapılmaktadır. Ayrıca, çarşamba günleri 15.00-16.00 saatleri arasında yoğun bakım olgu tartışması ve literatür değerlendirilmesi yapılmaktadır.

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

Kliniğimize gelen asistanlarımız Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun düzenlediği Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereğince bir ay iç hastalıkları, bir ay kardiyoloji, bir ay göğüs hastalıkları, bir  ay çocuk sağlığı ve hastalıkları rotasyonlarını yapmaktadır. Rotasyon programımızı 2 ay önce başlattık (Uzun süre iç hastalıkları, çocuk hastalıkları klinik şeflikleri yoktu). Aralık 2011 tarihinden itibaren, 2015’te başlayacak olan asistanlar dâhil rotasyon programımız hazırdır.  Göğüs hastalıkları rotasyonu için Yedikule Eğitim ve Araştırma Hastanesine asistan gönderiyoruz, bunun dışındaki  rotasyonlar  hastanemiz bünyesindeki şefliklerde yapılmaktadır.

Ayrıca, farklı cerrahi dallarının salonlarında ikişer aylık, yoğun bakımda dörder aylık ve anestezi polikliniğinde birer aylık rotasyonlar şeklinde çalışmaktadırlar.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

Kliniğimiz uzman ve asistanları 2011 yılı içinde çok sayıda yurt içi ve yurt dışı bildiri sunmuşlardır.  2011 yılı içinde kliniğimizde çalışan uzmanlarımızın “SCI” ve “SCI-Expanded” kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 4, ulusal dergilerde yayımlanmış 4 makale ve olgu sunumları bulunmaktadır.

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

Her yıl uluslararası ve ulusal kongreler ile eğitim sempozyumu ve kurslara klinik çalışma düzenimiz elverdiği oranda, uzman ve asistan düzeyinde katılmaktayız.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, başasistan, uzman ve personel isim ve unvanları

 

 

Klinik Şefi: Doç. Dr. Ayşin Alagöl

Klinik Şef Yard.: Uzm. Dr. Kerem Erkalp

Başasistan: Uzm. Dr. Sibel Fadıllıoğlu

Uzmanlar:

Uzm. Dr. Abdülkadir Yektaş

Uzm. Dr. Funda Gümüş                  

Uzm. Dr. Hacer Yeter                      

Uzm. Dr. Zehra Yangın                   

Uzm. Dr. Şirin Taşkın                      

Uzm. Dr. S. Nadir Şinikoğlu

Uzm. Dr. Şule Batçık          

Uzm. Dr. Meltem Aydoğmuş                      

Uzm. Dr. Serdar Demirgan             

Uzm. Dr. M. Salih Sevdi                      

Uzm. Dr. Evren Gezginer                 

Uzm. Dr. Melahat Erol                    

Uzm. Dr. Sibel Buluç Bulgen                   

Asistanlar:

Dr. Mehmet Hamdi Aytekin

Dr. Gülay Uçarlı                   

Dr. Nalan Şanlı                     

Dr. Nigar Bircan Ocak         

Dr. İsmail Gergin                 

Dr. R. Ahmet Altunbay        

Dr. Enver Belli                     

Dr. Maside Yıldız Korkmaz 

Dr. Güneş Özlem Ülger                   

Dr. Serap Özdemir              

Dr. Gökhan Bostan  

Dr. Mehmet Bor       

Dr. Aydın Fırıncıoğlu          

Dr. Numan Kutbay  

Dr. M. Emrah Temel

Teknisyenler:

Çiğdem Çiftçi

Emine Çağluoğlu      

Sibel Salar                

Kübra Korkmaz

Teknikerler:

Serpil Çalık

Canan Ateş   

Emin Kurt                 

Serpil Bölükbaşı      

Melek Bıyık    Abdülaziz Aykal       

Burcu Seyrangah     

Gülay Aydınlı

Selim Çelik    

Nafi Uğurlu   

Fadime Tahan          

Şeyma Durmuş        

Hülya Aldemir          

Esma Yılmaz 

Hakan Aytar 

Zehra Arslan

Ebru Çapoğlu           

Emrah Arıcıoğlu      

Mustafa Görmüş      

Selcen Şentürk         

Nursel Esin   

Hemşireler:

Rıfat Yıldız    

Arzu Şen                   

Aysun Özsoy 

Azize Kaya    

Birsen Güler 

Cemile Kuştimur      

Çiğdem Deniz           

Derya Beyhan Venedik       

Elmas Ayar               

Emine Kalay 

Emine Yılmaz

Engin Dikmen          

Erdem Demir           

Esra İbal                   

Fikriye Asılsoy         

Filiz Salman              

Gül Mehmet Bıyık    

Güler Üstükuş          

Gülümser Özdemir  

Levent Budak           

Mehmet Nimet eren

Mehmet Taşdemir   

Merve Kılıç   

Merve Yaşar 

Niyazi Kaya              

Nur Uysal                 

Nurgül Erdemir       

Nurmelek Ağırbaş   

Pakize Çelik              

Resime Köse 

Serdar Pektaş          

Sevda İlhan              

Şerife Ekici               

Tuğçe Gedikoğlu      

Yasemin Yalçınkaya 

Yeliz Afşaroğlu         

Halit Ertürk (fizyoterapist)

Beysim İmamoğlu  (fizyoterapist)

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer