KLİNİKLER
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı
K.B.B.
25 Mart 2013, Pazartesi

 

 

Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf K. Kemaloğlu

 

 

Ana Bilim Dalınızın tarihçesini anlatır mısınız?

 

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Ana Bilim Dalının tarihi 1979 yılına uzanmaktadır. Ana Bilim Dalımız o tarihlerdeki Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin 1979 yılının Haziran ayında kendi bünyesinde tıp fakültesi kurmasıyla tüzel yapısına kavuşmuştur (Bu bağlamda fakültemiz, ülkemizde kurulan diğer tıp fakültelerinden çok farklı bir kuruluş yapısına sahiptir; doğrudan akademisyenler bir araya gelerek kurmuşlardır). Fakültemizin bir numaralı kurucusu olan Necmettin Akyıldız (o tarihte Doç. Dr.) Ana Bilim Dalımızın da kurucusu ve ilk başkanı olmuştur. Daha sonra, 1979 yılının Kasım ayında Dr. Suat Özbilen KBB uzmanı olarak Ana Bilim Dalımızda göreve başlamıştır. 1983 yılında da Dr. Erdoğan İnal öğretim kadrosuna katılmıştır. İlk klinik çalışmalara o zamanki adıyla Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trafik Hastanesindeki sekiz yataklı bir serviste başlanmıştır. Kısa zamanda poliklinik, klinik ve ameliyathane çalışma düzenleri kurularak hizmete sokulmuştur.

 

1982 yılında yeni YÖK Yasası’nın kabulü ile fakültemiz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır.

 

Şu günlerde Ana Bilim Dalımızın kurucu kadrolarının yaş haddinden emeklilik dönemi gelmiştir; bu ropörtajın gerçekleştiği anlarda Prof. Dr. Erdoğan İnal yaş haddi gerekçesiyle emekli olmakta ve kliniğimizin iki numaralı kurucusu Prof. Dr. Suat Özbilen ise Haziran ayında aramızdan ayrılacaktır. Bu vesileyle onlara emekleri, destekleri ve ülke bilimine olan katkıları için teşekkür ederken, hayatlarının bu yeni başlayan döneminde sağlık ve mutluluk diliyor ve yaklaşık 20 yıl önce yaş haddi nedeni ile emekli olan bir numaralı kurucumuz Prof. Dr. Necmettin Akyıldız gibi hep bizimle olmalarını umut ettiğimizi sizin vesilenizle bir kere daha duyurmak istiyoruz. Cuma seminerlerinde, konferanslarda ve acı-tatlı günlerimizde yanı başımızda olmalarını bekliyoruz; destekleri bizleri güçlendirmeye devam edecektir.

 

Ana Bilim Dalınızda kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?

 

Kliniğimiz kurulduğu günden bu yana asistan eğitimi verilmektedir. Kliniğimiz asistan eğitimi vermeden sadece KBB Kliniği olarak hiç çalışmamıştır. Burada sürekli araştırma görevlisi bulunmuştur.

 

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?

 

Cevaplaması zor bir zamanda sordunuz bu soruyu. Biliyorsunuz, bir grup hocamız geçtiğimiz dönemde, bir önceki Sağlık Bakanı dönemindeki yasal düzenlemeler nedeni ile ücretsiz izin almak durumunda kaldı. Bu şekilde üç değerli hocamız var. Onun dışında iki öğretim üyemiz de önümüzdeki günlerde yaş haddinden emekli oluyor. Bu şekilde baktığımızda 10 öğretim üyesi var diyebilirsiniz, onları görevde sayarak 10 artı 5, 15 de diyebilirsiniz. Ayrıca, kadromuzda dört de odyoloji uzmanı arkadaşımız bulunmaktadır. Toplamda 19 akademik personelimiz bulunmaktadır.

 

Yardımcı personel durumunuz nedir?

 

Altı odyometri teknisyenimiz var. Bununla birlikte,hastanemizin KBB ile ilgili bölümlerinde çalışan dört sekreterimiz ve maalesef çok az sayıda hemşire arkadaşımız var. Türkiye standartları açısından bakacak olursak hemşire sayımız ihtiyacın çok çok altında. Yardımcı sağlık personeli eksikliği bizim en büyük sorunumuz. Hemşire ya da diğer alan uzmanı olan kişilere ihtiyaç duyuyoruz, ama maalesef yok. Ancak, odyoloji yönünden çok güçlü bir kliniğiz. Türkiye’de dört odyoloji uzmanı, beş altı odyoloji teknikeri olan devlet hastanesi veya üniversite çok az sayıdadır.

 

Eğitim programınız nedir?

 

KBB Ana Bilim Dalı bildiğiniz gibi cerrahi bir dal. Bu nedenle son yıllarda hizmet yükü de giderek artmakta. Bu da şu anlama geliyor, eskiden olduğu gibi mesai saatleri içerisinde eğitim saatlerine yeteri kadar zaman ayıramıyoruz. Öyle uzun uzun, şöyle bir yarım gün “hiç ameliyata girmeyelim, hasta bakmayalım da ders anlatalım, seminer anlatalım…” şeklindeki organizasyonlar artık bitti. Her ne kadar haftada bir gün mesai saatleri içerisinde olan bir buçuk saatlik bir seminer programımız olsa da, asıl onun dışında çarşamba sabahları asistan arkadaşlara yönelik mesaiden önce başlayan bir ders programımız var. Bunun dışında bir de yine araştırma görevlisi arkadaşlarımıza yönelik cumartesi günü sabahları bir ders programımız var. Ayrıca, Odyoloji Bölümümüzde süren bir yüksek lisans programımız var. Bu çerçevede haftanın belli günlerinde yüksek lisans dersleri oluyor. Araştırma görevlisi arkadaşlarımız fırsat buldukça bu eğitim programlarına da katılıyorlar. Ayrıca, hocalarımız değişik zamanlarda değişik kıdemlerdeki asistan arkadaşlara kendi uzmanlık alanları ile ilgili dersler veriyorlar.

 

Eğitim programımızın bir bölümünü de ERASMUS oluşturuyor. Biz burada her asistanımızı ERASMUS Programı çerçevesinde üç dört tane Avrupa kliniğine düzenli olarak üç aylığına gönderiyoruz. Bugüne kadar ender de olsa, bazen vize sorunu bazen kliniğin iş yükü bazen de ailevi nedenlerle gidemeyen asistanlarımız olduysa da bu uygulama yaklaşık beş yıldır aralıksız sürüyor. 

 

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?

 

Yakın zamana kadar 26 yatağımız vardı. Hastane yönetiminin yatak doluluk oranlarıyla ilgili sürdürdüğü verimliliği artırma çalışmaları çerçevesinde bize bir başka klinikten de 11 yatak verildi. Sağlık Bakanlığının yeni hasta odaları mevzuatı çerçevesinde odaların çift kişilik odalara çevrilmesi konusu var. Bu konuda Gazi Hastanesinde odalarını ilk düzenleyen kliniğiz. O nedenle yatak sayımız 22 artı 11 oldu. Şu an 33 yatağa sahibiz.  

 

Ameliyat ve yıllık poliklinik sayınız ortalama kaçtır?

 

Ameliyat sayımızı hasta ameliyatı, yani bir hastaya yapılan müdahaleyi bir ameliyat olarak kabul edersek 2012 yılı için 3 bin 435. Ama tabii buna KBB olarak, yani bir kişiye bir geniz eti, bir bademcik ameliyatı olarak bakarsanız biz bunu iki ameliyat sayarız. Ancak verdiğim sayı hasta açısından tek olarak kabul edilerek söylediğim sayı.

 

Yatan hasta sayımıza baktığımızda sayı 3 bin civarında. Poliklinik sayımız ise 37 bin. Tabii buna Çayyolu ve Mediko’da yapılan poliklinik hizmeti de dâhil.  

 

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz?  İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?

 

Biz mümkünse ilk yıl asistanının 12 civarında nöbet tutmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani haftada üç nöbet gibi olmasını, gün aşırı nöbetlerin çok fazla olmamasını istiyoruz. Ama yasal çerçevede nöbetlerin 12 olması kabul edilmiyor, bu bir sıkıntı. Ancak bir cerrahi klinik araştırma görevlisinin ilk geldiği yıl ve ondan sonraki yıl yeter sayıda klinik eğitim alabilmesi için, sadece iş yükü değil, eğitimin gerekliliği açısından da 12 civarında nöbet tutması lazım ki bir ekibe ait olduğunu hissedebilsin. Sanırım yasal olarak aylık nöbet ücretlerinin belli bir sınırı var, o nedenle sıkıntı oluyor. İnsanlara şu kadar nöbet ücreti ödeniyor, denmesinin bir anlamı yok. İnsanlar ne kadar çalışıyorsa o kadar ücret almaları lazım. Tabii son yıl asistanlarının nöbet sayıları dörde beşe kadar düşüyor. 

 

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?

 

Tıpta Uzmanlık Kurulunun yayımladığı ve YÖK’ün de uygun gördüğü bir çekirdek eğitim programı bütün Türkiye’de var. Buna uymamak diye bir şey söz konusu değil, buna uymakla yükümlüyüz. Türkiye’de pek çok şey gibi bu da tercih ve isteğe bağlı değil. Yani bir çekirdek eğitim müfredatımız var. Bunun üzerine isterseniz ilave ediyorsunuz veya orada belirtilen derslere alt başlıklar açıyorsunuz. Biz de, hem araştırma görevlileri hem de tıp fakültesi staj öğrencileri için bunu uygulamaya çalışıyoruz. İlave derslerle de bunu mümkün olduğunca geniş tutmaya çaba gösteriyoruz. 

 

Ayrıca, odyoloji yüksek lisans eğitiminde, odyolojide yüksek lisans yapan öğrenciler ve orada çalışan personelin Türk işaret dilini öğrenmesine çalışıyoruz. Bunun için tamamen şahsi gayretlerle kliniğimizin şartlarını zorlayarak işaret dili eğitimcisi getirmeye çalışıyoruz. Günümüz şartları içerisinde ve engellilere tam erişim hakkını tanımış bir devlet yapısı içerisinde artık işitme engelli kişilerle işaret dilinde eğitim, işaret dilinde hizmet sunumu yapmak bir zorunluluk. O nedenle uzun bir süredir bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ancak henüz KBB araştırma görevlilerine tam olarak yansımadı, bu eğitimi daha çok odyolojideki arkadaşlara veriyoruz. Eğer işitme engelli, işaret dilini konuşan bir hasta gelirse bu arkadaşlarımızın tercümanlığı ile KKB hizmeti sunmaya çalışıyoruz.  

 

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?

 

Anestezi, beyin cerrahi ve acil servis gibi bölümlere rotasyonlarımız var. Bunları genellikle dört yıla kadar bitirmeye, son yıla sarkıtmamaya çalışıyoruz. Plastik cerrahi, diş hekimliği, bazen de beyin cerrahi gibi bölümlerden bize rotasyona gelenler oluyor.

 

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayınız kaçtır?

 

Şu an için kesin bir sayı söylemem zor, ama bahsettiğimiz 15 öğretim üyesinin yayın sayısı olarak en az 10 yurt dışı, tahminen 15’in üzerinde de yurt içi yayınımız var diyebilirim. 

 

Kongrelere katılabiliyor musunuz?

 

Ana Bilim Dalımız içerisinde oldukça saygın, oldukça değerli hocalarımız var. Bunlar doğal olarak alanları ile ilgili birçok bilimsel toplantıya davet ediliyor ve konuşmacı olarak katılıyorlar. Ama sanırım sorunun özü bu değil. Sorunun özü dinlemek, bir şeyler öğrenmek, katkıda bulunmak için kendi çabamızla gitmek istediğimizde kaynak bulabiliyor muyuz? Bu artık yok. Eskiden ilaç firmaları son derece ciddi anlamda yardımcı oluyorlardı. Şimdi maalesef öğretim görevlisi arkadaşlar, araştırma görevlisi arkadaşlar bir kaynağı kullanarak yurt dışında bir konferansa hiç katılamıyor, yurt içinde ise sınırlı olarak katılabiliyorlar. Onların da büyük bir kısmı ilgili dernekler, vakıflar tarafından sağlanan kontenjanlar sayesinde katılabiliyor.

 

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

 

Araştırma görevliliği bir meslek edinme eğitimi. Buna karar verirken şunun göz önünde bulundurulması lazım. Bu beş yıllık eğitim sürecinde 40 yıl boyunca ekmek yiyecekleri bir mesleği öğreniyorlar. Bunu “en iyi ve nerede, nasıl öğreniriz” diye sorarak tercih etmeleri lazım. “Nerede biraz daha az ya da çok maaş alırız, nerede kaç nöbet tutuluyordur, nerede daha az hasta vardır, nerede daha az yoruluruz” gibi şeylerden ziyade, “bu işi tam olarak nerede öğreniriz ki gelecek 40 yılda hem ailemize ekmek parası kazanalım hem bu mesleği şerefimizle yapalım hem de bu millete bir katkımız olsun” mantığıyla düşünsünler. Bu mantıkla düşünenlere Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği olarak kapımız her zaman açık.

 

Klinikte görev yapan akademisyen, hekim ve asistanların isim ve unvanları

 

Ana Bilim Dalı Başkanı:      

Prof. Dr. Yusuf Kemaloğlu

Prof. Dr. Erdoğan İnal (Emekli)

Prof. Dr. Nebil Göksu

Prof. Dr. Fikret İleri

Prof. Dr. Ahmet Köybaşıoğlu

Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu

Prof. Dr. Sabri Uslu

Prof. Dr. Kemal Uygur

Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt

Prof. Dr. Metin Yılmaz

Prof. Dr. Alper Ceylan

 

Öğretim Görevlisi:  

Dr. Yusuf Kızıl

Dr. Utku Aydil

Dr. Hakan Tutar

Dr. Ody. Bülent Gündüz

Dr. Ody. Çağıl Gökdoğan

Uzm. Ody. Şenay Altınyay

Dr. Sibel Işık Küçükünal

Uzm. Işıl Oran

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer