Kamu Hastane Birlikleri (KHB)
02 Eylül 2012 22:37 -

Soru: KHB’ler ne zaman kurulacak? Pilot uygulama yapılacak mı?

Cevap: 663 sayılı KHK, KHB’lerin bir yıl içerisinde kurulmasını öngörmektedir. Buna göre 2 Kasım 2012 tarihine kadar bu yapının oluşturulması gerekmektedir. Ancak bu tarih beklenmeden tedrici olarak bütün illerde Birlikler kurulacaktır. Ayrıca pilot uygulama yapılmayacaktır.

 

Soru: KHB’leri kim yönetecek, nitelikleri ne olacak, bu yöneticiler ne zaman belirlenecek?

Cevap:

• KHB’lerdeki en üst yönetici genel sekreterdir. Genel sekreter olabilmek için, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve kamu veya özel sektörde sekiz yıl iş tecrübesine sahip olma şartı aranacaktır. Ayrıca sektör tecrübeleri, geçmiş yönetim deneyimleri, başarılar vb. özellikler de dikkate alınacaktır. Genel sekreterler KHB’lerin kurulmasını müteakip belirlenecek ve sözleşmeleri yapılacaktır.

• Başkanlar ve hastane yöneticileri genel sekretere bağlıdır. İdarî hizmetler ve malî hizmetler başkanı, hastane yöneticisi ve müdür olabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve kamu veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olma şartı aranacaktır.

• Tıbbî hizmetler başkanı olabilmek için tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip, uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip olma şartı aranacaktır.

• Eğitim ve araştırma hastanelerinde başhekim olabilmek için eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabip olma şartı aranacaktır.

• Diğer hastanelerde başhekim olabilmek için uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme, sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip olma şartı aranacaktır.

• Yüz yatağın altındaki hastanelerde başhekim olabilmek için tabip olma şartı aranacaktır.

• Ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastanelerde başhekimin diş hekimi olması; başhekim yardımcılarının ise tıp, diş hekimliği veya eczacılık öğrenimi almış olması veya lisansüstü eğitim yapmış olmaları kaydıyla sağlık bilimleri lisansiyeri olma şartı aranacaktır.

 

Soru: KHB’lerde kimler sözleşmeli çalışacak? Bütün personel sözleşmeye mi geçecek?

Cevap: KHB’lerde genel sekreterler, başkanlar, uzmanlar, büro görevlileri; hastanelerde ise hastane yöneticileri, başhekim ve başhekim yardımcıları ile müdürler ve müdür yardımcıları sözleşmeli statüde çalışacaktır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı, genel sekreterle doğrudan; başkanlar, hastane yöneticileri, başhekim ve müdürlerle genel sekreterin teklifi üzerine sözleşme yapacaktır. Başhekim yardımcılarıyla başhekimin, müdür yardımcılarıyla ilgili müdürün teklifi üzerine hastane yöneticisi tarafından sözleşme yapılacaktır.

şu an hastanelerde hizmet veren diğer personel mevcut statüsünde çalışmaya devam edecektir. Mevcut kadrolu çalışanların sözleşmeye geçirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak mevcut personel, yukarıda sayılan pozisyonlara kurumlarından aylıksız izinli sayılmak suretiyle sözleşmeli statüde görevlendirilebilecektir. Sözleşmesi sona erenler eski kadrosuna dönebilecektir.

 

Soru: KHB’lerde sözleşmeli personelin maaş durumu ne olacak?

Cevap: Sözleşmeli personel ayrı bir ücretlendirme modeline tabi tutulacaktır. Bunlara, sözleşme ücretlerine ilaveten performansa dayalı ek ödeme verilecektir. Ek ödemeye ilişkin yönetmelik taslağı hazırlanmış olup Maliye Bakanlığı ve Sayıştay görüşlerinin alınmasını müteakiben yayımlanacaktır.

Soru: Mevcut kadrosunu bırakıp KHB’lerde sözleşmeli olarak çalışanlar, sözleşme bitince eski kadrolarına dönebilirler mi?

Cevap: Evet, dönebileceklerdir. Mevcut kadrosunu bırakıp KHB’lerde sözleşmeli statüye geçen çalışanlar aylıksız izinli sayılacaklardır. Sözleşmeleri sona erdiğinde bir ay içerisinde müracaatları halinde eski kadrolarına atamaları yapılacaktır.

 

Soru: KHB’ler kurulduktan sonra asistanların kadroları ne olacak? Mevcut asistanlar yerinde mi kalacak?

Cevap: KHB’ler kurulduktan sonra mevcut asistanların durumunda bir değişiklik öngörülmemektedir.

 

Soru: KHB’ler kurulduktan sonra hastane bütçelerinin yönetimi nasıl olacak?

Cevap: KHB’nin bütçesinin genel sekreter tarafından yönetilmesi planlanmaktadır.

 

Soru: KHB’ler kurulduktan sonra ek ödemeler her hastanenin kendi bütçesinden mi yapılacak?

Cevap: KHB’lerin kurulmasıyla birlikte ek ödemelerde Birlik tahakkukunun da etkili olabileceği bir sisteme geçilecektir.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
2
1) kadir ekmekçi (hekim)
03.09.2012 14:45:16
bu işi sulandırmanın gereği yok.bir an önce yapılsın.kimler idareci olacaksa olsun.devlet hastanesi müdürü 1050 tl alırken ilçe hastanesinin müdürü 1800 tl alıyor.devlet hastanesinin başhekimi 2400 alırken yanında daha önce çalışan aile hekimi 7000 tl alıyor.acilde çalışan bir sağlık personeli 900 tl ek ödeme alırken hastane müdür yardımcısı 560 tl ek ödeme alıyor.bitirin bu adaletsizliği.biz ne müdür ,ne yardımcı, ne de başhekim ve yardımcısı bulamıyoruz.bir anönce ne olacaksa olsun artık.
People
0
2) adalet insaf (uzdr)
03.09.2012 14:04:44
il içi tainlerinde adalet, taşraya rotasyonla gidilsin, 15- 20 yıldır merkeze gelemeyenler var
People
0
3) k.a (hekim)
03.09.2012 11:06:36
sayın kurum başkanı çağıl,eğer şu andaki idari görevde bulunan başhekim,sağlık müdürlerinden atama yapacaksanız hiç bu kurumu kurmayın.yeni etkili ve daha az siyasi kadroları seçmek ülkemiz için hayırlı olcaktır
People
0
4) dr.pract (dr)
03.09.2012 00:40:43
9 aydır 80 tane genel sekreter atayamadı bakanlık.hastanelerde belirsizlik ve başıboşluk var.çoğu hastanede vekil başhekimler var.atayın artık şu genel sekreterleri
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)