‘Doktorlar hep emir kipiyle konuşuyor, hemşireler ne yardımcı ne de melek!’
Elliden fazla hemşire, gündemi değerlendiriyor: Doktorlarla iletişimde sıkıntıların kaynağı ne?
‘Doktorlar hep emir kipiyle konuşuyor, hemşireler ne yardımcı ne de melek!’
15 Mayıs 2017 -

MEDİMAGAZİN HABER MERKEZİ-Geçtiğimiz hafta kutlanan hemşireler günü dolayısıyla birçok etkinlik yapıldı. Biz de bu meslek grubunun beklentilerini dinledik, elliden fazla hemşirenin gündeme dair görüşlerini aldık. Bu hafta her gün bir gündeme yer vereceğiz. Sonraki günler:

  • Hemşirelikte branşlaşma olmalı mı?
  • Hemşireler de reçete yazabilmeli mi?
  • Yıpranma payı beklentisi nasıl?
  • Neden ‘sağlıkta şiddet’, nasıl çözümlenmeli?

konuları değerlendirilecek.

Bugün, doktorlarla hemşirelerin iletişimine dair görüşlere yer veriyoruz.

 

Doktorlarla hemşirelerin iletişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Hemşirelerin çoğu doktorlarla iletişimde sıkıntı yaşadıklarını ve bunun doktorların emir verici söylemlerinden, meslek tanımlarının dışında işleri yaptırmalarından kaynaklandığını söylüyor. Birkaç görüşe yer verelim:

 

Ameliyathane hemşiresi: Doktorlar kendilerini hemşirelerin amiri pozisyonunda görüyor, iletişimi yöneten doktorlar oluyor. Fakat bunun da çıkar ilişkisinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Doktorların performans almaya başlaması, diğer sağlık personellerini sadece işlerini yaptırmak istedikleri kişiler haline getirdi. Bir ekip değiliz, doktorluk mesleğini para kazanmak için garantili iş diye okuyan çocuklar meslek etiğine, iletişime önem vermiyor.     

        

Dahiliye hemşiresi: Aynı işlemleri yapmamıza rağmen birçok serviste bir ekip olayının olmadığını gözlemliyorum. Gelişen her komplikasyonda veya başka herhangi bir sorunla karşılaştıklarında üzerlerindeki sorumlulukları hemen sorumlu hemşireye atıyorlar. Bilgisayar başından kalkmayan, hastayla teması olmayan, hastaları sadece biyokimya değerleriyle iyileştirmeye çalışan hekimler yetişiyor. Hem hasta hem de diğer ekip arkadaşlarını köle olarak görüyor.

 

Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi: Doktorların gerek maaşlarının gerek performans sistemlerinin farklı olması iki meslek grubu arasında sıkıntılara sebep oluyor. Hemşirelerdeki performans ücretinin çarpanı arttırılır, ücretlerde denge oluşturulursa iletişim daha iyi hale gelebilir. Hemşirelik profesyonel sağlık bakım grubudur, doktorların sekreteri veya hizmetçisi değildir. Doktorların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Hastanelerin doktor bazlı çalışıldığının düşünülmesi sağlık çalışanlarını maddi ve manevi açıdan yıpratıyor. Doktorlarla diğer sağlık çalışanları arasındaki ayrımcılıkların yok edilmesi, görev yetki ve sorumlulukların profesyonel bir zeminde tam olarak yerine getirilmesi, mesleki araştırmaların yapılması ve maddi uçurumların kapatılması iki meslek grubu arasındaki iletişimi daha iyi bir hale getirecektir.

  

Ar-Ge hemşiresi: Çalışma hayatımda her zaman iyi bir ekiple çalıştım. Doktorluk ve hemşirelik birbirinden bağımsız birer meslek grubudur. Hiçbir zaman hemşirelik doktorun yadrımcısı olarak algılanmamalıdır. Zaten son yıllarda bu algı değişmiştir ve biz bir ekip olarak çalışmayı sürdürüyoruz. Çünkü iki meslek grubunun da görev tanımları farklılık gösteriyor. Sağlık alanında ne kadar ekip ruhunu geliştirebilirsen o kadar iyi hasta sonuçlarını elde edebilirsin. Biz bir ekibin vazgeçilmez birer parçalarıyız.


Eşi hemşire olan doktor: Bütün iyi doktorlar hemşireleri dinler


Eğitim hemşiresi: Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Ekip ne kadar kuvvetli ise hasta bakımının kalitesi bir o kadar artar. Hekim hemşire iletişimi en iyi düzeyde olmalıdır. Ancak toplumumuzda hemşirenin hekimin bir yardımcısı olarak görülmesi, daha az özlük haklarından yararlanması hemşireleri daha güçsüz kılıyor. Sağlık kurumlarında hekimler kendini daha güçlü gördükleri için iletişimde olumsuz sonuçlar doğabiliyor. Oysaki hasta ile 24 saat kesintisiz yan yana olan hemşirelerdir. Bu yüzden sağlık ekibinin en güçlüsü olan hemşireler hak ettikleri yere gelmeli ve toplum ve hekimler tarafından da yüksek saygınlık görmelidir.   

                         

Stoma ve yara bakım hemşiresi: Herkes için söylemiyorum fakat genelde ne kadar iletişim iyi gitse de sonuçta hemşire düşüncesi var. Bizim hasta üzerindeki çalışmalarımıza çok değer verilmiyor. Onların tedaviyi vermesi önemli ama tedavinin tamamlanması ve uygulanması konusunda hemşireliğin önemi yadsınamaz. Bir hastayı iyileştirmek bir kağıda ilaç yazmakla olmuyor, o hastanın başından sonuna bakım sürecinde yatak başlarında bekleyen bizleriz.

 

Acil bakım hemşiresi: Hekim arkadaşlarımızın egosu çok yüksek, bu sebeple bizlerle hep emir kipiyle konuşuyorlar, emrivaki çalışıyormuş gibi davranıyorlar ve küçük işlerini bizlere yaptırıyorlar. İletişim problemi de bundan kaynaklanıyor. Çok ilgili ve bilgi paylaşımcı doktorlarla da çalıştığımız oluyor. Ama genelde hekim her zaman haklı haksız olsa bile, bizi sömürüyor cebini dolduruyor.

 

Ameliyathane hemşiresi: Her iki meslek grubu da kendi görev bildirimleri dahilinde çalıştığı sürece bir iletişim problemi kalmaz. Ama doktorların hemşireliği profesyonel bir meslek grubu olarak kabul etmesi gerekiyor. Hemşireler melek ya da yardımcı değildir!

 

Acil bakım hemşiresi: Aklı başında her birey iş hayatında dengeyi sağlayabilir. Ancak etrafımda gördüğüm birkaç olumsuz örneği paylaşabilirim: hekimlerin döner sermayeden aldıkları pay için daha fazla hasta yatırdığını düşünen arkadaşlarım var. Eğitim araştırma hastanelerinde asistan doktorlar hemşirelerle çok iyi geçiniyor, çünkü onlardan çok şey öğreniyorlar.

 

Stoma ve yara bakım hemşiresi: Doktorlar diğer tüm insanlardan kendini üstün görüyor, bunun nedenini tıp eğitiminde öğrendiklerine bağlıyorum. Eğer eğitimciler, siz diğer insanlardan, mesleklerden tümüyle farklısınız, doktorsunuz diye bu beyinlere sokuyorsa elbette böyle bir sonuç ortaya çıkar. İyi davrandıklarında da çıkar ilişkisinden ibaret, işlerini yaptırmak için. Bir de bizleri yardımcı sağlık personeli olarak adlandırıyorlar. Her yeni tanıştığım doktora saygı duymasını sağlamak için bazen çok yorgun düşüyorum.

 

Ameliyathane hemşiresi: Bence doktorların hemşirelik mesleğine saygı duymamasında cinsiyet ayrımcılığı da yatıyor. Biz kadın doktorlarla daha iyi iletişim kurabilirken erkek doktorlarda daha fazla sıkıntı yaşıyoruz. Unutulmamalı ki erkek hemşirelerimiz de vardır ve böyle düşünceler kırılmalıdır.

 

Yenidoğan yoğun bakım hemşiresi: Bakanlığın hala “yardımcı sağlık” personeli kelimesi kullanması ve yanlış sağlık politikaları yanlış. Doktor ve hemşire iletişiminde sıkıntı olmaz aslında ama aramızda maddi manevi uçurumlar açan Bakanlık sağolsun, yanlış politikalarıyla bu iletişim sıkıntısını yaratıyor.

 

Stoma ve yara bakım hemşiresi: Doktorlar çoğunlukla bilinçsiz ve isteksizler, hemşirelerin uyarılarını dikkate almıyorlar. Örneğin hemşire tolere edemeyen hastaya dair doktoru uyarıyor ama doktor ancak 5 dakika sonra entübe edebiliyor. Doktorlarımızın ne bize ne de kendilerine güvenleri var. İletişim sıkıntısının da bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.


 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) Cerrahi Hemş (Uzm.Hem)
18.07.2019 22:47:18
Hekimler artık erkek lisansiyer hemşirelerin sahada çoğaldığının farkına varsın.Artık eski tamam doktor bey hemen doktor bey düzeni yok.Yasalar ve kanunlar sabit herkese hakettiği cevabı veriyoruz vermeye de devam edeceğiz.Dediğiniz gibi herkes HADDİNİ BİLECEK.
People
4
2) Engin bulak (Sağ mem)
28.01.2019 23:11:02
Sağlık personeli ile doktorlar arasındaki gelir dağılımı arasındaki uçurumu görmemek adil bir tutum değildir.. ortalama aynı işi yapan ve ise dahil edilen başka mesleklerde hiç bu kadar fark yok..sağlık personeline sahip çıkılmıyor..evladı olan çocuğunu sağlıkçı yapmamalı.. çünkü kölelik..maaş az kendini ifade bile edemiyorsun..
People
3
3) Engin bulak (Sağ mem)
28.01.2019 23:02:36
Sağlık memurları ile doktorlar arasında döner sermayede dünya kadar fark var..işi yapan hastayı takip eden bile çeken sağlık personeli..ama yetki ve para gücü ezici üstünlükle doktorda...üç kat fark var..dünyada hiç bir meslekte hicbir ülkede bu kadar yok..eşit olmalı demek değilde yakınlaşması sağlık personelini maaşlarda iyilestirilmelidir..
People
6
4) Nihal Yıldız (Akademisyen Hemşire)
25.07.2018 15:13:19
Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Hekimlerin görev yetki ve sorumluluklarını neredeyse bütün sağlık ekibi bilirken nedense hala hemşireliği kan alıp damar yolu açıp serum takmak zanneden hemşirelik mesleğinin özerk alanlarını bilmeyen hekim arkadaşlar görüyorum ve bu çok üzücü. Ben nasıl ilaç uygulayacağım bir hastaya order girilmediğinde ricada bulunuyorsam, müsaitseniz bi halledebilir MİYİZ? diyorsam ekip arkadaşım da tabi ki benimle öyle konuşmalıdır. Bu mesleklerimizin değil insan olmanın ve çalışma ortamının bir gerekliliğidir. Türkiye'de sağlık hizmeti hekim odaklı olduğundan ve ticarileştirildiğinden sağlıkta dönüşüm ile birlikte, bakanlık sadece hekimleri mutlu etmenin yeterli olacağı kanaatinde çünkü hasta hastaneye hekim için gider. Koruyucu sağlık hizmetleri hasta eğitimleri hasta bakımları filan hiç umurlarında değil zaten kaliteyi artırıcı uygulamalar da öyle hak getire. Hekimler de bunun bilincinde genel olarak eskiden beri lise mezunu ergen hemşireleri ezme psikolojisinde alışılagelmiş bir durum var gereğinden fazlaca ukala davranabiliyorlar. Ama devir değişiyor artık ve size dokunmayan yılan bir gün size de dokunacak taşeron hekimlik haberlerini de duymaya başladık. Ekip anlayışını gütmediğimiz sürece de bir yere varmamız imkansız. Saygılar.
People
2
5) Cemre (Hemşire)
04.05.2018 12:44:30
Ne yersiz bir tartışmadır bu.. yazık gerçekten yazık.
People
1
6) bethune (doktor)
09.06.2017 11:07:11
sayın Klinisyenvethek (Veteriner hekim ), herkesin bildiğini bizden saklamayın. Devlet hastanesinde çalışan Uzman hekimler en kötü 15.000 nasıl alıyor, hesaplamayı buraya yazar mısın?
People
3
7) Halkındru (Uz.dr)
08.06.2017 17:54:49
Fly beni yanlış veya yanlı anladın herhalde. Ben demiyorum bi hemşire benimle aynı parayı alsın dostum. Bir hastayı ameliyat etmenin bedelini kimse ödeyemez isterse ömrünü versin. Kimse de bi hekimle bir hemşireyi karşılaştıramaz bunda da hemfikiriz. Ama demek istediğim meslek itibarı bozuluyor hemşirelerin unutma o insanlarla beraber nöbet tutuyorsun. Şaka olan sensin ben değil
People
4
8) fly (dr)
08.06.2017 17:19:57
Bethune ağzına sağlık..sen benden daha akademik anlatıyorsun..dr google a uzman hekim maaşı yazıyolar sonra gelmiş burada fark açılıyo şeklinde milleti yanıltıyorlar..döner alınamayan yerlerde uzman hekimle hemşire arasında 1500 lira fark var..bunlar herkesi Christiano Ronaldo gibi kazanıyor sanıyo..uzman hekimlerin çoğu Mersin idman yurdunda oynuyo..böyle söyleyince daha iyi anlarlar :)
People
0
9) Klinisyenvethek (Veteriner hekim )
08.06.2017 16:50:28
Fly ortalığa girip milleti birbirine karıştırma! Bu memlekette herkesin derdi var sadece beşeri hekimlerin değil! Taş çatlasın en baba hekim bile hesaplarsan 15 bin TL alıyor bunu herkes biliyor! Sen ve senin gibiler oldukça memlekette kimse emeğinin karşılığını alamaz!
People
1
10) Halkındru (Uz.dr)
08.06.2017 15:58:46
Fly değerli meslektaşım biliyorum dönerle kaç para aldığımızı bu düzen değişmedikçe bu tür olaylar olacaktır..
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori