On Birinci Kalkınma Planı: Döner sermayeye ilişkin kriterler yeniden düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde, Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla zaman ayıran tıp doktorlarına döner sermayeden ek ödeme yapılmasına ilişkin kriterler yeniden düzenlenecek
On Birinci Kalkınma Planı: Döner sermayeye ilişkin kriterler yeniden düzenlenecek
09 Temmuz 2019 13:46 - AA Yeşim Sert Karaaslan

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çerçevesinde, tıp doktorlarının Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak şekilde döner sermayeden aldıkları ek ödemeye ilişkin kriterlerde düzenleme yapılacak.

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu.


11. Kalkınma Planı kapsamında hekim ve hemşire sayısı artırılacak...İşte diğer ayrıntılar! 


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olacak.

15 yıllık bir perspektifin ilk 5 senelik dilimi olarak tasarlanan Kalkınma Planı ile her alanda topyekun bir değişim ve atılım başlatılarak, bunun uzun vadeli perspektifte kesintisiz şekilde kararlılıkla uygulanması öngörülüyor.

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücününün artırılması ve değer zincirinde Türkiye'nin daha üst konuma taşınması amaçlanan plan kapsamında, ilaç ve tıbbi cihaz sanayisinde önemli çalışmalar hayata geçirilecek.

"Sağlık Vadisi hayata geçirilecek"

Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) yetkinlikleri artırılarak Ar-Ge, üretim ve eğitim faaliyetleri yanında Start-Up'lar fonlanacak, simülasyon merkezleri oluşturulacak, gerektiğinde şirket yapısıyla diğer şirketlerle ortaklıklara girilecek, sağlık vadisi ve sağlık teknolojileri geliştirme bölgesi oluşturmada liderlik yapılacak, ihracat odaklı daha yüksek katma değerli ürünler geliştirilmesi sağlanacak.

İlaç ve tıbbi teknolojiler alanında, Türkiye'nin Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler gibi sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı entegre bir sağlık ekosistemi olarak "Sağlık Vadisi" hayata geçirilecek.

İlaç ve tıbbi cihaz üretim alanlarının yer alacağı, ortak kullanıma hizmet edecek şekilde teknolojik imkanların bulunduğu, kümelenmeye yönelik desteklerin sağlanacağı sağlık teknoloji geliştirme bölgeleri oluşturulacak.

Sağlık Endüstrileri Dönüşüm ve Araştırma Platformu aracılığıyla ilaç ve tıbbi cihaz alanında yeni nesil sağlık girişimcileri havuzu oluşturulacak ve çeşitli etkinliklerle girişimci, sanayici ve yatırımcılar bir araya getirilecek.

Tıbbi cihazların Ar-Ge'sine, pre-klinik çalışmalarına, prototip geliştirilmesine, üretimine ve üretim sonrası süreçlerine yönelik analiz, doğrulama, test ve ölçüm faaliyetlerini içeren akredite mükemmeliyet merkezi kurulacak. Başta üniversitelerdeki araştırmacılara yönelik olmak üzere ilgililere ticarileşme sürecinin hızlandırılması için teşvik ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda bilgilendirme programları düzenlenecek.

"Ek ödemeye ilişkin kriterler yeniden düzenlenecek"
İlaç ve tıbbi cihaz sektörüne yönelik test, sertifikasyon ve ruhsatlandırma alanında uluslararası tanınırlığa sahip test ve analiz altyapısı geliştirilecek.

Biyoteknolojik ilaçlar gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlar başta olmak üzere Ar-Ge, üretim, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat konularında ülkede gerekli ekosistem oluşturulacak.

2020 yılında uygulanmaya başlanacak yeni AB tıbbi cihaz direktiflerine uyumlu laboratuvar test ve analiz süreçleri ile ürün belgelendirme süreçlerinde görev alabilecek nitelikte personel eğitilecek.

Tıp doktorlarının Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak şekilde döner sermayeden aldıkları ek ödemeye ilişkin kriterler yeniden düzenlenecek.

Kimyasal, bitkisel, biyolojik ve radyofarmasötik (nükleer) ham maddelerin üretimine yönelik altyapı geliştirilecek.

Biyoteknolojik ilaçlara yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması amacıyla, altyapı ve yetkinliklerin geliştirilmesi sağlanacak.

İlaç ve tıbbi cihaz üretiminin desteklenmesi için sağlanan destek ve teşviklere ilişkin çıktılar yakından takip edilecek.

"Yerli üretime yönelik destek programı oluşturulacak"

İlaç ve tıbbi cihazların yerli üretimine yönelik Sanayileşme İcra Kurulu tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda destek programı oluşturulacak.

Kamu destek programlarının ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerine ilişkin sonuçlarının takip edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için bir sistem hazırlanacak.

Klinik araştırmalarda Türkiye'nin bölgede lider ülke konumuna gelmesi sağlanacak.

Ruhsat öncesinde yapılan klinik araştırmaların koşul aranmaksızın Ar-Ge faaliyeti kapsamına alınması sağlanacak. Klinik araştırmaların Ar-Ge destekleri farklılaştırılacak.

Klinik araştırma öncesi ilaç ve tıbbi cihaz Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için uluslararası tanınır İyi Laboratuvar Uygulamaları Sertifikası'na sahip pre-klinik araştırma merkezleri kurulacak.

Klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalık düzeyi artırılacak.

Performans, akademik atama ve yükselme kriterleri arasına "klinik araştırmada yer alınması" eklenecek.

Klinik araştırmalarda uluslararası desteklerden alınan payın fazlalaştırılması için uluslararası düzeyde Türkiye'nin görünürlüğünü artıracak ağlara üyelikler sağlanacak.

Sağlık endüstrileri alanında yatırım, üretim, ihracatın artırılması, teknolojinin geliştirilmesi için yetkilendirilen Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi etkin çalışacak.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
7
1) Okan demokan (Dr)
16.07.2019 15:43:51
CCC sağlık personeli kardeşim yardımcı sağlık personelinin hak ettiğinin çok altında döner sermaye aldığı biz hekimlerin de her platformda dile getirdiği bir problem fakat onlardan kısılıp hekimlere döner sermaye verildiğini soylemissiniz . Döner sermaye dağıtım sistemi öyle değil incelemenizi öneririm. Devlet yüksek derece devlet memurlarına (hakim, genel müdür gibi) yüksek miktarda maaş verip daha fazla eğitim alan hekimlere daha düşük olarak verdiği maaş sistemini döner sermaye odemesi ile kompanse etmeye çalışıyor. 6 bölge D grubu 2 farklı ilde uzman hekim olarak çalışmama rağmen doğru düzgün döner sermaye alamadım birçok arkadaş da benim durumumda. Hekim arkadaşlar yardımcı sağlık personellerinin ödemelerinin artırılması için herzaman yönetimlerle ters düşmeyi bile göze alırken sizin böyle bir kanıda olmanız üzücü.
People
26
2) dönerci (Dönercilik )
12.07.2019 00:26:20
Bir gün bir adam tek oğluna 4 kişilik yaş pasta alıp evin yolunu tutmuş.aynı baba ertesi yıl dünyaya gelen kızının doğumunu kutlamak için aynı pastayı almış. Sonraki yıl 3. Çocuğu olmuş aynı pastayı almış.....derken beşinci çocuğu olmuş vs.
Buradaki pasta dağıtılan döner sermayedir sut fiyatı güncellenmediğinden artmamıştır.
Buradaki baba başhekimdir maaşını devletten alır dönerden etkilenmez, itiraz etmez.
Anne ve ilk çocuk muayenehanecilik zamanını görüp biraz para biriktirenlerdir bu hikayede.
2. Doğan erkek çocuk döner sermayenin iyi dağıtıldığını gören hekimlerdir.
3 ve sonraki çocuklar ise her yıl reel olarak daha az kazanan hekimlerdir.

3 ve daha sonraki çocukların payının azalmasının tek nedeni sut değildir. Bu hekimlerin payı ile 4b li yardımcı sağlık personeli ve güya kadro verilen taşeron çalıştırılır ki bu para döner sermayeden ödenir. Bu kadar yardımcı sağlık personeline çoğu hastanede ihtiyaçta yoktur aslında ama işsizlik azalsın diye işe alınırlar sonra basarlar yaygarayı döner isteriz diye. Halbuki maaşları ve alıyorlarsa sabitleri döner sermayeden ödenir.
Sağlık bir ekip işidir doğrudur ama bana bu yazıyı yazdıranlara tek sözüm EDep yaHu...
People
5
3) gokay (Sağlıkçı)
11.07.2019 20:22:37
İnşaAllah Ali Babacan ve ekibi sağlıkçı dostu olur..
People
7
4) Bruce Leeyakat (Kafes doktoru)
11.07.2019 11:04:19
Hiçbir tanımlayıcı ve hedef veri olmayan, SMART akronimine uygun hiçbir amacı olmayan, bir temenni ve niyet manzumesi, bol bol ...cek ...cak ...cuk redifli. Durum ne, hedef ne, ne kadar artacak, nasıl artacak, nasıl ve kim tarfından denetlenecek, bütçe nasıl oluşturulacak ve kullanılacak vs. vs. Ben bu programı yüksek lisans hocama versem beni bırakırdı sağlık yönetimi dersinden :)
People
2
5) Bruce Leeyakat (Kafes doktoru)
11.07.2019 11:02:35
Hiçbir tanımlayıcı ve hedef veri olmayan, SMART akronimine uygun hiçbir amacı olmayan, bir temenni ve niyet manzumesi, bol bol ...cek ...cak ...cuk redifli. Durum ne, hedef ne, ne kadar artacak, nasıl artacak, nasıl ve kim tarfından denetlenecek, bütçe nasıl oluşturulacak ve kullanılacak vs. vs. Ben bu programı yüksek lisans hocama versem beni bırakırdı sağlık yönetimi dersinden :)
People
55
6) ats2 (dr)
10.07.2019 12:18:08
döner sermayeyi artıramazsınız..hekimler de yemiyo zaten..performans sistemi iyi ve kaliteli iş yapma gerekliliğini yok etti..olay puan olduğu için riskli işlerle kimse uğraşmaz..döner sermaye sistemini oluşturan temel lokomotif hekimdir..hekimin o ay çalıştığının karşılığı ne kazanacağını bilmemesi trajikomiktir..dağıtılan dönerin hiç bir lokasyonda standardı yoktur..oluşan döner bütün hastane giderleri ve bilimum diğer personel gideri dağıtıldıktan sonra hekime pay edilir..bundan dolayı bir çok yerde hekime bişi kalmaz..topladığın puan hikayedir..mesela bir katarakt ameliyatında hekimin cebine giren net tutar puan bazında yaklaşık 10-15 lira civarındadır, inanmayan gitsin baksın..kimse bu tarz ödeme sisteminde devlette kalmak istemez, özellikle kalifiye adam...o yüzden boşuna tırmalamayın..he deyip geçiyo herkes :) duran da zaruretten duruyo..dua edin ki Türk hekimleri duygusal, elini taşın altına koyuyo, sineye çekiyo..böyle bir sistemi gelişmiş ülkelerde yürütemezsin, hekimler restini çeker..size hayatta başarılar :)
People
28
7) Caner ( Dt )
10.07.2019 11:10:01
İlçelerde Diş hekimleri beden eğitimi öğretmeninden daha az maaş alıyor farkında mısınız?
People
29
8) Ahmet (Diş hekimi)
10.07.2019 10:40:07
Hangi döner sermaye? 4 senedir ilçede çalışıyorum 4 defa döner almışımdır... Merkezde çalışan lise mezunu att benden fazla alıyor..
People
10
9) CCC (Sağlık Personeli)
10.07.2019 09:28:52
Her zaman olduğu gibi "diğer" sağlık personelinden nasıl kesinti yapıpta doktorlara nasıl daha para verebiliriz diye yapılmış standart düzenlemeler.
People
22
10) Caner (Dişhekimi )
10.07.2019 09:04:44
11 yıldır hekimlere zam yapılmadı.. Zam, hekimlerin çalışma miktarına yapıldı... Aynı sut fiyatı 11 yıldır yürürlükte.. 2008 de 1-3 derecede olan dişhekimi, 28000 puan ile tavandan döner alırken.. Şu anda 60 bin puan civarı yapması gerekiyor... Siyasi irade hekimleri köleleştirdi... Oy uğruna sağlık sistemini balon gibi şişirdi.. Sistem patlayınca da, daha önceden pazarcıların terörist ilan edilmesi gibi, hekimlerin terörist ilan edilmesi yakındır...
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)