Acilde yazılan manuel reçetelerde Başhekimlik onayına gerek yok
Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan ve 15 Ekimde yürürlüğe giren düzenlemeye göre, e-reçete hazırlanamadığı için verilen ve başhekimlik onayı olmayan kağıt reçetelerin kabul edilmeyecek
Acilde yazılan manuel reçetelerde Başhekimlik onayına gerek yok
17 Ekim 2016 07:36 - MEDİMAGAZİN

Bu uygulamanın özellikle Acil Servislerde düzenlenen reçetelerde yoğunluğa neden olacağı, Medimagazin okuyucuları tarafından gündeme getirilmişti. Ancak uygulama şu an için Acil Serviste yazılan manuel reçeteleri kapsamıyor. Değişiklikler işlenmiş SUT maddesi aşağıdadır:

 

4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması

(1) E-reçete uygulamasında, e-reçetelerin Kurum tarafından belirlenen yöntem ve standartlarla (elektronik imza, şifre) imzalanması şarttır.

(2) Sağlık kurum/kuruluşları tarafından düzenlenecek reçeteler SGK Hekim Şifresi ile düzenlenecektir. Kurumca belirlenecek istisnalar haricinde manuel reçetelerin bedelleri karşılanmayacaktır. Kurum tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında ise reçeteler Kurum tarafından belirlenecek tarihten itibaren elektronik imza ile imzalanacaktır. Eczaneler tarafından manuel giriş yapılan reçetelerin bedelleri karşılanmayacaktır.

(3) Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler;

a) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler,

b) Majistral ilaç içeren reçeteler, alerji aşıları reçeteleri,

c) İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler,

ç) SUT’un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,

d) Acilde düzenlenen reçeteler,

e) Aile hekimleri tarafından “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen reçeteler (bu reçetelerin gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.),

f) Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,

g) Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci (Mülga:RG-07/10/2016-29850/13md.Yürürlük:18/10/2016) ,ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler (resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.).

(Ek:RG-25/08/2016-29812/14 md. Yürürlük:05/09/2016)

ğ) Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimlerce düzenlenen reçeteler.

(4) Sağlık Bakanlığı tarafından özel mevzuatı düzenlenmiş olan kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin elektronik reçete olarak düzenlenmesi halinde reçeteler ayrıca Kuruma ibraz edilmeyecektir.

(5) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare (Değişik:RG-07/10/2016-29850/14md.Yürürlük:15/10/2016) reçeteyi düzenleyen hekim başhekim tarafından onaylanmalıdır. (Yukarıda tanımlanmış olan istisnai hallerde düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır.)

(6) SUT’un “İlaç” bölümünün ve bu bölüm ile ilgili SUT eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e-reçete uygulamasında e-reçete içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir.

(7) Endikasyon dışı ilaç kullanım yazısının tarih ve sayısı ile geçerlilik süresi, güvenlik izlem formunun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi ve sürekli görevle yurt dışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısının e-reçetede belirtilmesi zorunludur.

(8) Yatan hastalara düzenlenen e-reçetelerde “Eczanemizde Yoktur, Yatan Hasta” ibaresi aranmaksızın sadece elektronik ortamda başhekimlik tarafından onaylanması yeterli olacaktır.

              9) (Mülga: RG-30/08/2014-29014/ 9 md. Yürürlük: 06/09/2014) Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini;

a) İlk defa reçete edilecek ilaçlar hariç olmak üzere sürekli kullanılan ilaçlarda uygulanır.

b) EK-4/D Listesinde yer alan hastalıklardan aşağıda belirtilen hastalık grupları ile bu hastalık grupları için EK-4/D Listesinde tanımlı ilaçlar uygulama kapsamındadır:

  1. (4.1.)               Kalp yetmezliği (I50)
  2. (4.2.)               Koroner arter hastalığı (I20) (I25) (Z95.1) (Z95.5-Z95.9)
  3. (4.5.)               Arteriyel hipertansiyon (I10 -I13) (I15)
  4. (4.8.)               Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi* (E78)
  5. (7.2.1.)           Diabetes mellitus (E10-E14)
  6. (10.3.1.)         Parkinson hastalığı (G20)
  7. (10.7.)            Demans (F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30)
  8. (12.1.)            Glokom (H40.1-H40.9)
  9. (12.2.)                   Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu (H20.1)  (H20.8)  (H06.2)  (H44.1)  (T86.8-T86.9)
  10. (12.3.)            Kuru göz sendromu (H04.1) 

c) Yukarıda belirtilen hastalıklarda sağlık raporuna dayanılarak düzenlenmiş reçeteye istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin edilebilir. Bu şekilde ilaç temini, düzenlenmiş reçete tarihi itibariyle 6 aylık süreyi kapsar. Süre bitiminde tekrar reçete düzenlenir.

ç) 6 ay boyunca, düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete düzenlenmeksizin bu miktarlarda ilaç temin edilebilir. Ancak SUT’ta belirtilen özel hükümler göre bir seferde üç aylık tedavi dozunun aşılmaması gözetilir.

d) Raporun geçerlilik süresinin bitmesi durumunda yeniden rapor ve reçete düzenlenmesi şartı aranır.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
1
1) harun (op.dr)
17.10.2016 14:21:03
neden manuel yazalım ....sorununuzu halledin...
People
3
2) bG (OP DR)
17.10.2016 09:48:18
Unutmak diye bir faktör var bilir misiniz? İnsan olmanın gereği...
100 doktordan 3 ü o gün e imza flash diskini unutsa; 60 hasta bakıyor olsalar 180 tane imza demek. Gereksiz bir sürü onay işlemi var zaten, bir de bunlar eklenecek. Başhekimlik ayrı bir yerde ise hasta bir de oralara gidecek.
bir de es kaza 2 gün üst üste unuttuysan artık başhekimlikten "hayırdır! N'oluyo?" telefonları almak içten bile değil.
Özelde ayrı sıkıntı zaten.

E-imza olsun! Ama mesela sadece reçete imzalama için olsun başka yerde geçerli olmasın. En azından e imza alırken böyle bir opsiyon sunulmalı. ben 100 yüz güvenli olduğunu düşünmüyorum.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)