Acil Servis Personel Standartları, Nöbetler, Hasta Kabulü ve Sevk Esasları
Bir okuyucumuzun isteği üzerine:
Acil Servis Personel Standartları, Nöbetler, Hasta Kabulü ve Sevk Esasları
25 Nisan 2012 15:15 -

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ, 16 Ekim 2009 CUMA, RESMİ GAZETE.

 

             Acil servis sorumlusu ve personel standartları

             MADDE 11 – (1) Acil servislerde var ise acil tıp uzmanı, bulunmaması hâlinde baştabibin görevlendireceği bir baştabip yardımcısı veya bir uzman tabip ya da bir tabip acil servis sorumlu tabibi olarak görev yapar. Yeterli sayıda acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde acil servise başvuran vakaların, bu uzmanların denetim ve sorumluluğunda değerlendirilmesi gerekir. Sağlık tesisinde tek acil tıp uzmanının bulunması hâlinde bu değerlendirme mesai saatleri ile sınırlıdır. Acil serviste Ek-1’de gösterilen uzman tabip, tabip ve hemşire asgari standardına ilave olarak hizmetin yoğunluğu ve vakaların niteliğine göre acil servisin bu Tebliğ uyarınca belirlenen seviyesinin gerektirdiği, acil sağlık hizmetleri ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte sağlık ve diğer personel planlaması yapılır.

             Acil servis nöbetleri

             MADDE 12 – (1) Acil servis hizmetlerinin, yeterli sayıda uzman tabip bulunması hâlinde uzman düzeyinde, sayının yetersiz olması durumunda bir uzman tabibin denetim ve sorumluluğunda tabip tarafından verilmesi esastır.

             (2) Kadrosunda beş ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil servis sorumlu tabip nöbeti tutulur.

             (3) Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak her bir uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti düzenlenir.

             (4) Müstakil acil branş nöbetleri, öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi ile ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve reanimasyon branşlarında düzenlenir. Bu branşlarla birlikte, ilave olarak, hasta yoğunluğuna göre uzman tabip sayısı yeterli olan klinisyen branşlarda müstakil acil branş nöbeti düzenlenebilir. Acil uzman tabip nöbeti gerektirmeyen fizik tedavi ve rehabilitasyon, cildiye gibi klinik branşlar ile biyokimya ve patoloji gibi diğer branşlardaki klinisyen olmayan uzman tabipler idari uzman tabip nöbetine dahil edilir.

             (5) Branş nöbetlerinin acil servis bünyesinde tutulması esastır. Bu amaçla acil servis bünyesinde branş nöbeti ile yükümlendirilen her bir uzman tabip için ilgili branşın gerektirdiği şartları haiz uygun bir acil muayene odası ayrılır.

             (6) Dal hastanesi bulunan yerlerde ilgili uzmanlık dalındaki acil branş nöbeti hizmetleri bu hastanelerde planlanır ve genel hastaneler bu branşlar için kapsam dışı tutulur.

             (7) Uzman tabip sayısının yetersiz olması ve her bir branş için müstakil acil branş nöbeti düzenlenememesi hâlinde, sağlık tesisi bünyesindeki mevcut klinisyen uzman tabipler arasında dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenir. Dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenebilmesi için; tüm dahili ve cerrahi klinisyen  branşların her ikisinde de toplam 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabip bulunması gerekir.

             (8) Yan dal uzmanlıklarında görevli uzman tabip sayısının birden fazla olması durumunda bunlar ilgili ana dalda müstakil acil branş nöbetine veya ilgisine göre dahili veya cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilebilir.

             (9) Ana dal ve yan dal branşlarından uzman tabip mevcudu 1 (bir) olan branşlar acil branş nöbetlerine dahil edilmez. Bunlar için ihtiyaç hâlinde çağrı yöntemi ile sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur. İcap nöbetçisi uzman tabibin sağlık tesisine davet edilip edilmeyeceğine, gerekli tıbbi değerlendirmeler yapıldıktan sonra, acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince karar verilir. Sağlık tesisine davetin bizzat bu tabiplerden birisi tarafından yapılması esastır.

             (10) Müstakil acil branş nöbeti ile yükümlendirilen uzman tabipler ayrıca icap nöbetine dahil edilmez. Dahili ve cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilen uzman tabiplere, ayrıca icap nöbeti tutturulur. Hangi branşlarda icap nöbeti düzenleneceğine, hizmetin gereği ve personel mevcudu çerçevesinde baştabip karar verir.

             (11) Dal hastaneleri için;  hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği bir veya birden fazla branşta bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil branş nöbeti düzenlenir. Uzman tabip sayısının branş nöbeti için yeterli olmaması hâlinde personel durumuna ve iş yoğunluğuna göre acil servis nöbetlerinin ne şekilde yürütüleceğine yine bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak baştabip karar verir. Acil branş havuz nöbeti tutan uzman tabiplerden biri aynı zamanda idari uzman tabip nöbetçisi olarak baştabipçe görevlendirilebilir.

             (12) Müstakil acil branş nöbeti veya acil branş havuz nöbeti tutulan sağlık tesislerinde; branş nöbeti ile yükümlü olan uzman tabiplerden biri, gerektiğinde branş nöbetine ilave olarak mesai saatleri dışındaki yoğun bakım ünitesi hizmetlerini de yürütmek üzere baştabip tarafından görevlendirilebilir.

             (13) Acil tıp uzmanlık eğitimi veren üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde acil servis nöbetleri, acil tıp uzmanlık asistanları ve bu birime rotasyona gelen asistan tabipler tarafından,  acil tıp uzmanlık dalı öğretim üyeleri veya acil tıp klinik şefleri gözetiminde bir bütün olarak planlanır ve yürütülür.

             (14) Özel sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak verilmesi esastır. Özel sağlık tesisleri bünyesindeki I. Seviye acil servislerde acil sağlık hizmetleri tabipler veya var ise aile hekimi uzmanı veya acil tıp uzmanı tarafından yürütülür ve ihtiyaç halinde ilgili dal uzmanı kuruma davet edilir. II. Seviye acil servislerde biri dahili ve diğeri cerrahi branşta olmak üzere en az 2 (iki) uzman tabibin günün her saatinde sağlık tesisinde bulunması zorunlu olup acil servis hizmetleri bu uzman tabiplerin denetim ve sorumluluğunda tabipler tarafından verilir. III. Seviye acil servislerde ise faaliyet izin belgesinde yazılı olması kaydıyla iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarında müstakil acil branş nöbeti tutulması zorunludur. Uzman tabip sayısının yeterli olması halinde, bu branşlara ilave olarak diğer branşlarda da müstakil acil branş nöbeti tutulabilir.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
0
1) ahmet tez (dr)
05.03.2013 00:32:39
25 yıllık cildiyeci fizikçilerin acilçilesi sürüyor, acil için genç aile hekimlerinden yararlanılsa, ne zaman acil uzmanı ve pratisyen sayısı yeterli olacak
People
6
2) ayfettin demirci (sağlık emuru)
08.08.2012 07:29:05
şu acil servislerde çalışan pratisyenlerin %99 aile hekimliğine kapağı atamamış yada onca yıldan sonra yni bi sisteme geçmekten korkan doktorlar bir çogu ay başında performans peşinde harap olup ay sonu kafasını dinliyor.kardeşim acil uzmanlığı diye bir dal varsa acil serviste onlar çalışmalı... acil doktorları atmışlar görevlerini sağlık memuruve hemşirenin üstüne dikiş atmaz-damar yolu acmaz bir çogu entübasyonun ne olduğundan bi haber günde 200-300 hasta bakıyor öldüm bittim ama akşam olunca puan hesabında panterler maşallah. performans sistemi kalkmadıkca bu işler düzelmez devlet zamanında çalıştıramadığı hekimini performans sistemiyle çalıştırabildiğini sanıyor.....
People
0
3) selim yıldız (ürolog)
29.04.2012 12:35:22
Uzmanım, acilde nöbet tutmuyorum, ancak zorla tutturulan hekimleri de, bunlara düşman pratisyenleride anlamıyorum.
1-Bir kere 3 farklı hastanede 4'er yıl çalıştım. Klasik olarak Acildeki pratisyenlerin çoğu sağlık memurundan az hallice bilgiye sahipti. Kınamıyorum, eleştirmiyorum, sistem bu ve bir hizmet içi eğitim hak getire. Bunun dışında 24 saatte en az 200 hasta bakılıyor, çarp 21 le ve müdahalelerle toplam 5000 puan yapıyor. Uzmanlar hangi poliklinik ve ameliyat ile bu puanı yapabilir, keşke ben çalışsam , sorumsuzsun, zorda kalırsan hemen uzman çağırırsın, gelmezse tutanak tutarsın, nöbet sonrası 2 gün izin yaparsın, nöbet çıkışı hastanede yatan hastan yoktur, kafan rahattır. Yaani Acil Servis fiziki yorgunluk
dışında gayet avantajlı bir yer hem uzmanlara hem pratisyenlere .
Bunun dışında zorla acilde uzman çalıştırılması yanlıştır. Ben devlete uzman olarak spesifik branşta çalışmak üzere başvurmuşum, devlet kendi plansızlığıyla, acildeki düzeni bozmuş vs , bundan bana ne , herkesin hukuki hakkını sonuna kadar araması gerekir, üç beş çanak yalayıcı yönetici sınıfı doktoru takmadan. Çoğunlukla boş atıyorlar, yönetmelik belli, bazı branşlar çalışmaz denmiş , daha ne desin, arayın hakkınızı kardeşim, yoksa sarı öküz misali daha çok hakkınızı alacaklar.
People
0
4) em (uzm)
29.04.2012 00:57:08
Hep nöbet hep nöbet.Para,,,eh biraz
neden hafta sonları,bayramlar ve yılbaşlarında hep aynı nöbet ücreti alınıyor? o günler çok çok farklı günler.Herkes evinde olmak ister.Bazı işçiler bile o tür zamanlarda mesailerinin birkaç katı ücret alıyorlar.Neden biz köle gibiçalışmış oluyoruz? Yıllardır meslektaşlarımızla her aybaşı kavga etmekteyiz,hatta eminim tüm sağlık personeli kendi aralarında nöbetleri az tuttun,çok tuttum kavgası yapıyorlar.Şu nöbet ücretlerini öyle bir yapın ki tüm sağlık çalışanları nöbet almak için kavga etsinler hatta bayramı ve yılbaşlarını hastanede geçirmek için birbirlerine girsinler...ne güzel olur değil mi!
People
0
5) recai (uzm dr)
28.04.2012 23:36:51
RH acil hizmetlerin önemli mi olduğunu düşünüyorsun gerçekten. Herkes bilir ki hastanenin en önemsiz yeri acildir tıbbi olarak. Fasafisodur angaryadır %95.
People
0
6) Pratisyen (HEKİM)
28.04.2012 23:19:35
fiziyolog nickli arkadaş,Günümüz şartlarında Acil Serviste nöbet tutmak için sadece tıp fakültesinden mezun olmak yeterlidir..Netice de Acilde çalışması gerektiğini ifade ettiğiniz,''pratisyen'' dediğiniz canlı bu şekilde yetişmişdir..Sizler mezun olduğunuz fakültenin gereklerini yapmaktan acizseniz,kendinizi 2 haftalık kursla aile hekimi olmakla suçladığınız,sefil pratisyenlerden daha üstün nasıl görebilirsiniz..Üstelik 2 haftalık eğitimle aile hekimliği yapamayacağını düşündüğünüz bu sefil güruhun,çok daha donanımlı ve eğitimli olmayı gerektiren acil hekimliğini hiç eğitimsiz nasıl yapabileceğini düşünüyorsunuz?...Yoksa işinize geldiği gibi düşünmek, konuşmak,sağda solda yazmak gibi zavallı bir karakteriniz,hatta karaktersizliğiniz olduğunun farkında değilmisiniz?...Diploma cehaleti alır,eşeklik bakii kalır diyen büyüklerimiz, sanırım sizin gibileri tarif etmişler...'Acil servislerde tutulan her iki nöbet için ekstra 2000 tl ücret ödemesi yapılacak' deseler,Eminim Zat-i aliniz, Acil Uzmanı kesilir,Yıllarca acillerde çalışmış Pratisyenleri beğenmezdiniz,''Bunların eğitimi nedir,Hiç eğitim almadan gelmiş nöbet tutuyorlar' diye medimagazine köşelerinde yorumlar yazar,kapıdan sokmazdınız...'Hekimler arasında nifak tohumları ekilmesin,Hekimler birbirinin aleyhinde konuşup,bir diğerine düşmesin' diye susuyoruz ama bazen sustukça azıtan hıyarlar karşısında tuzluğu alıp koşmaktan kendimizi alamıyoruz....Ya sabır!!....
People
0
7) a.u (uz.dr)
28.04.2012 22:46:34
bazı arkadaşlarımı okuyunca gerçekten kafaları yerindemi diye soruyorum kendi kendime?şimdi ftr ve cildiyeci arkadaşlar acilde nöbet tumaktan imtina ediyorlar bu gayet mantıklı ve olmaması gerekir amenna lakin eleştiriye bak dahiliyeciler servis nöbeti tutuyor halbuki onların yeri acidir diyor kendi aklınca.. sanki dahiliye ihtisası acil nöbeti tutmak ve bu arkadaşların k.ç..nı toplamak için yapılıyor..arakadaşım acil uzmanlığı diye bir şey var sayılarını artırsınlar bu senin sorunun değil dahiliyecininde sorunu değil
People
0
8) kamil ömür (uz.dr)
28.04.2012 21:50:14
Bu konuda 3 kez yazı yazdım.Sıkın dişinizi 7500 kontenjanlı girişler 2 yıl sonra mezun oluyor.Sen yılda 5000 mezun verip iki TUS' da toplam 6000 ihtisas kadrosu açarsan tabiki pratisyen hekim eksikliği oluşur.Bizim dönemimizde 5000 mezun 2000 ihtisas kadrosu vardı.Her yıl 3000 hekim pratisyen havuzuna eklenirdi.77 tıp fakültesi açarsan eğitim hastanelerinin sayısını eskiye göre 2 katına çıkarırsan buraların döndürülebilmesi için tabiki daha çok asistana ihtiyaç duyarsın.Daha fazla kontenjan açılmasıda pratisyen hekim havuzunu azaltır.Bu nedenle biraz dişinizi sıkın.Hele birde tıp kontenjanları 12000 ' e çıkarsa o zaman siz acilde görevli hekim sayının 3-5 yılda nereye varacağını düşünün.
People
0
9) Fitizyolog (Uzman Dr)
28.04.2012 12:09:48
İlk acil nöbeti yazıldığında dilekçe verdik. Bize ya dilekçelerinizi çekin yada ilçelerden yer beğenin diye önce sözlü sonra da bir daha mesleki yetersizliğinizi beyan eden dilekçe verirseniz size gününüzü gösteririz diye yazılı cevap geldi bizzat Ankara sağlık müdürlüğünden. ATO'yu aradık avukatlarla görüştüm tutmaya devam edin biz dava açtık bekleyin dediler. Hala bekliyoruz. Uzman niye olunur. Profesyonellik onu gerektirdiği için. Branşınız ilgili her hastaya hakim olmak için yıllarca uğraşırsın sınavlardan kurslardan geçersin ama boş 2 haftalık sözde egitimlerle pratisyenler aile hekimi olur sende devletin hastanelerinde acillerde pratisyenlik yapmaya devam edersin. Burası Türkiye başın derde girince de branşın dışında hastaya bakmışsin sigortan kapsamıyor cezanı sen öde derler. Bizde Cildiye, fizik tedavi acilde hasta bakıyor dahiliyecilerde servislerinde branş nöbeti tutuyor!!!!! Bireysel dava açıp başım derde girsin istemiyorum meslek örgütlerini acilen goreve çağırıyorum boşuna kongre kurs uzmanlık egitimi falan yapmasınlar bizi bu çirkin durumdan kurtarsınlar.
People
0
10) dr murat (tabip)
26.04.2012 11:28:04
bu yönetmelil çıkalı 2.5 sene olmuş bu yönetmelikte nöbet tutulacağı yazıyor peki ben senelerdir hasta bakmıyorum diyen arkadaşlar 2.5 senedir ne yapıyordunuz?
neden itiraz etmediniz ? neden 2.5 senedir kendinizi acil konusunda geliştirmek için uğraşmadınız ? neden meslek içi eğitim düzenlemesi için yönetim ile görüşmediniz? pratisyen yanlız başına günde 300-400 hasta bakarken nerede idiniz?
işin ucu size dokununcamı aklınız başınıza geldi ?
yada yöneticiler bu 2.5 sene içerisinde hangi meslek içi eğitimi yaptınız acilde nöbet tutacak bu uzmanlara ne planladınız ?

2.5 senedir pratisyenleri başında uzman olmadan çalışamıyacağı halde neden çalıştırdınız?

herkez işin ucu bana dokunmasın derdinde
bana bişey olmasında kime ne olursa olsun ben nöbet tutmayayım kim tutarsa tutsun
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)