DERNEKLER

Tüm Dernekler

Türk Uyku Tıbbı Derneği
Derneklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu, Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Doç. Dr. Sadık Ardıç
02 Ocak 2009, Cuma
Derneğiniz ne zaman kuruldu, tarihçesini anlatır mısınız? Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD), 1992 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda görevli öğretim üyeleri tarafından;, Prof. Dr. İsmet Karacan’ın önerisi ve Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş’ın katkı ve teşvikleri ile kurulmuştur. Derneğin 2002 yılı sonuna kadar başkanlığını Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı, sekreterliğini de Prof. Dr. Hakan Kaynak yapmıştır. Dernek o yıllarda, ülkemiz için oldukça yeni olan uyku ve uyku bozuklukları konusunda öncelikle hekimleri bilgilendirmeyi amaçlamıştır. Uyku Araştırmaları Derneği, 1998 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Uyku Araştırmaları Derneği” adını almıştır. 2007 yılındaki genel kurulda ise derneğin adı “Türk Uyku Tıbbı Derneği” olarak değiştirilmiştir. Derneğinizin genel faaliyet alanları nelerdir? Derneğimizin genel faaliyet alanlarını; Türkiye’de uyku bozukluklarından şikâyet eden ve uyku ile ilişkili rahatsızlıkları olan hasta grubuna ait konularda tıp doktorlarını ve bilimsel araştırma yapanları aydınlatmak, konuya ilgi duyanları bünyesinde toplamak, yurdumuzda uyku ile ilgili her konuda bilgilerin artmasına ve yayılmasına çalışmak, bilimsel çalışmaları teşvik etmek, hastaların bilinçli bir tedavi imkânına sahip olmaları için uğraşmak; bunu gerçekleştirmek için üniversite kliniklerinde, diğer resmi hastanelerde uyku bozuklukları konusundaki araştırmaları desteklemek, gerekli araç, gereç, bina ve personel giderlerine katkıda bulunmak, uyku ile ilişkili rahatsızlıkları olan hasta grubunun teşhis ve tedavisi ile araştırma merkezlerinin ve polikliniklerin kurulmasına çalışmak olarak sayabiliriz. Derneğinize kimler üye olabiliyor? Şu anki üye sayınız nedir? Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan kişi arasından Türkiye’de bulunan uyku ve uyku bozuklukları ile ilgili tıp doktorları ile tıp doktoru dışı meslek dallarından olup, uyku konusunda çalışan kişiler. Özellikle Avrupa Uyku Araştırmaları Derneği Kongresi’nin İstanbul’da düzenlenmesinin ardından, ülkemizde uyku bozuklukları alanına hekimlerin ilgisi artmaya başlamış, bu ilgi, derneğin düzenlediği kongre ve kurslara olan yoğun ilgiyi katılımı daberaberinde getirmiştir. Bu ilgi TUTD’nin üye sayısının 580’e ulaşması ile de kendini belli etmiştir. Genel kurul ve üye seçimleri ne kadar sürede bir yapılıyor? Seçimler en son hangi tarihte yapıldı?
Genel kurulumuzu 2 yılda bir gerçekleştirmekteyiz. En son genel kurulumuzu 2007 yılında gerçekleştirdik. Derneğinizin düzenlediği kongre ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verir misiniz? Dernek ilk toplantılarına, sonraki yıllarda ulusal kongre olarak kabul edilen, 1992-1994 yılları arasında yurt dışından davet edilen konuşmacıların katkılarıyla, her birine yaklaşık 100 hekimin katıldığı, İstanbul'da 2 bilimsel toplantı ile başlamıştır. Üçüncü ve 4. toplantılar, 1996 ve 1998 yıllarında Ankara'da GATA Psikiyatri Anabilim Dalının organizasyonu ile gerçekleşmiştir. Derneğimiz 1992 yılından bu yana iki yılda bir kongre düzenlemekte idi. Kongrelerimizin 6’ıncı kongreden sonra iki yılda bir yerine yıllık olarak yapılmasına karar verildi. Bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdik. Bu yılki kongre yabancı konukların daha ağırlıklı olduğu ve uyku tıbbının dünya ölçeğinde tartışıldığı bir kongreydi. Yine yılda iki kez olmak üzere eğitim kursları veriliyor. Bu kurslarda yaklaşık 50 - 70 arasında hekim eğitime alınıyor. Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından 6 ay süren pratik eğitimden sonra bu kurslara katılan hekimlere sertifikaları veriliyor. 2008 yılından itibaren bu kurs “Temel Uyku Kursu” olarak adlandırılmış, yıl da bir kez de “İleri Uyku Kursu”” düzenlenmeye başlanmıştır. Üye olduğunuz uluslararası örgütler var mı? Yapılan ortak çalışmalar nelerdir? Dünya Uyku Tıbbı Birliği (Member of World Association of Sleep Medicine), Asya Uyku Araştırmaları Derneği (Member of Assian Sleep Research Society), Avrupa Ulusal Uyku Dernekleri Konseyi (Member of European National Sleep Society Assembley), Avrupa Uyku Araştırmaları Derneği (Member of Europen Sleep Research Society) üyesiyiz. Bununla birlikte, Amerikan Uyku Akademisi ile yakın temaslarımız var. Akademi ile yakın ilişkilerimiz sayesinde hem Türkiye’den giden hekimlere uygun merkezlerde çalışma imkânı sağlıyor, yol gösteriyor, yardımcı oluyorlar, hem de sürekli irtibatta olarak bizlerin oradaki yeniliklerden, gelişmelerden anında haberdar olmamızı sağlıyorlar. Dernek gelirleri nelerdir? Kongre gelirleri, üye aidatları ve bağışlardan oluşmaktadır. Aidatlar dernek gelirlerinin ne kadarını oluşturuyor? Her üye aidat ödüyor mu? Ödenmediği takdirde uygulanan yaptırımlar nelerdir? Derneğimizin aidat ücretleri oldukça cüzi bir miktar. Hatta dernek gelirlerimiz içerisinde yok denecek kadar küçük bir meblağ. Dernek gelirlerimiz daha çok kongrelerden elde edilmektedir. Türkiye’de Uyku Tıbbı ile ilgili bir uzmanlık alanı oluşturulması yönünde bir çalışma var mı? Dünyada bu konuyla ilgili bir sıkıntı var. Türkiye’de bu alanla ilgili bir uzmanlık çalışması yok. Sadece Amerika’da “board sertifikasyonu” dediğimiz bir eğitim var. İnsanlar sınava giriyor. ve bu konuda yaptıkları çalışmaları araştırmaları belgelerlerse, Amerikan Uyku Akademisinin yaptığı sınavla yeterlilik veriliyor. Biz 1996 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ile aktif olarak temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu işin uzmanlık veya üst ihtisas konusu olması doğrultusunda yoğun çabalarımız var. Bakanlığa defalarca “Bilgi birikimimizi paylaşmaya hazırız, akademik kadro olarak veya müfredat oluşturacak kadro olarak ne zaman isterseniz görev almaya hazırız” diye bildirdik. Bu konuda 4-5 genel müdür ile görüştük. Bu süre içerisinde genel müdürler değişti. Tıp Eğitimi Genel Müdürü ile görüşmemiz oldu. Onların genel görüşü, bu işin sertifikasyonla yürütülmesi. Ancak, yapının uyku hastalıkları ile ilgilenen bölüm sayısının fazla olması nedeniyle, multidisipliner olması nedeniyle üst ihtisas mı olsun, yoksa sertifikasyonla mı götürelim şeklinde öneriler var. Biz sertifikasyona sıcak bakmıyoruz. Çünkü sertifikasyon çok rahatlıkla manipülasyon edilebilecek bir eğitim süreci. Sertifikasyon ile yeterlilik verildiğinde insanların bu işin suistimalini daha kolay yapacaklarını şu anki pratiğimizle de biliyoruz. Çünkü yasada uyku tıbbı ile ilgili herhangi bir netlik olmadığı için, herkes istediği gibi, yeterli olsun olmasın veya hekim olsun olmasın bu işle uğraşıyor. Biz sağlık otoritesinin bu konuyu hızla ele alıp çözüme kavuşturması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de branşınızla ilgili hekim sayısında bir eksiklik veya fazlalık söz konusu mu? Biz 1992 yılından bu yana oldukça aktif olarak ilgileniyoruz. Bu işi bilerek yapan insanların sayısı 300-400 civarında. Bu kötü bir rakam değil. Bu insanlar belli bir program dahilinde hareket ederlerse ülkenin ihtiyacına cevap verebilirler. Bu konuda tek sıkıntımız, sağlık otoritesinin uyku tıbbını bir tıp alanı olarak belirlememiş olması. Derneğinizin kısa veya uzun vadede gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefleri nelerdir? Kısa vadede çok önemli bir ulusal çalışmayı planladık. Bu çalışmanın amacı, ülkenin uyku tıbbı ile ilgili profilini çıkarmak. Yani, “hangi hastalık ne kadar sıklıkla görülüyor, ülkede bu hastalık sıklıklarına bağlı olarak sosyoekonomik kayıp ne düzeyde, hangi durumlarda koruyucu hekimlik programına dahil edilip ne gibi önlemler alınır” gibi konuları tanımlamaya çalışıyoruz. Uzun vadede uyku tıbbının bir uzmanlık alanı olarak ülkemizde belli bir düzen ve program içerisinde yürütülmesini ve -eğitimin diğer alanlarda olduğu gibi- müfredat programlarının tamamlanarak yapılmasını hedefliyoruz. Teşekkürler. Üye Sayısı 580 Fahri Üye Sayısı 107 Kamu Yararı Statüsü Var Yayınlar Kongre kitapları ve bültenler, Uyku Bozuklukları Çalışma Kılavuzu, AASM Uyku ve İlişkili Olayların Skorlama Kitapçığı , uyku hastalıkları ile ilgili broşürler. Derneğin şubeleri: Yok Telefon 0 541 226 17 83 (Dernek Başkanı) Web adresi www.tutd.org.tr Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Doç. Dr. Sadık Ardıç Genel Sekreter Prof. Dr. Derya Karadeniz Sayman Uzm. Dr. Zeynep Zeren Uçar Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat Aksu Doç. Dr. Ahmet Uğur Demir Doç. Dr. Serhan Sevim Uzm. Dr. Hikmet Fırat Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Öztura Doç. Dr. Nalan Kayrak Doç. Dr. Hikmet Yılmaz Uzm. Dr. Gülfem Yurteri Prof. Dr. Baki Göksan Doç. Dr. Turan Atay Uzm. Dr. Özlem Uyanık Denetleme Kurulu Üyeleri
Uzm. Dr. İhsan Özcan Ertürk Uzm. Dr. Nurdoğan Yavuz Prof. Dr. Hakan Kaynak Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Prof. Dr. Hamdullah Aydın Prof. Dr. Barış Baklan Prof. Dr. Baki Göksan Onursal Üyeler Prof. Dr. İsmet Karacan Prof. Dr. Şevket Akpınar Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş Danışma Kurulu Prof. Dr. İsmet Karacan Prof. Dr. Şevket Akpınar Prof. Dr. Hayrünnisa Denktaş Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı Prof. Dr. Hakan Kaynak Doç. Dr. Sadık Ardıç Prof. Dr. Derya Karadeniz Doç. Dr. Hikmet Yılmaz Teknisyen Çalışma Grubu Yürütme Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Öztura Psk. Funda Tan (İstanbul) İlkay Alancı (İzmir) Hüseyin Yılmaz (Mersin) Ayşe Çam (Kayseri) Hakkı Aybakır (Ankara) Mümin Öztürk (İstanbul)
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA