YAZARLAR

Tüm Yazarlar

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur VENÜS'ten SSK'lılar MARS'tan mı?Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR

Türk Beyin Damar Hastaliklari Dernegi Kurucu Baskanı

Prof. Dr. Gazi ÖZDEMİR

24.05.2004, Pazartesi

Tüm Yazıları
Sosyal Sigortalar kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı 10 Aralık 2003 tarih ve 25312 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Bu talimatnamenin %99 aynısı olmak üzere 11 Şubat 2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede Maliye Bakanlığının 657, 2914 ve 5434 sayılı yasalara tabi olanlara yönelik Bütçe Uygulama Talimatı (Tedavi Yardımı) yayınlanınca Derneğimiz dahil hepimizden hemen bu talimatnamenin sakıncalarını göz önünde bulundurup eleştirilerimizi iletmiştik. Bunun üzerine Maliye ve Sağlık Bakanlıklarınca ortak hazırlana talimatnamenin birçok sakıncası 2 Nisan 2004 tarihinde düzeltildi. Ancak SSK'lıların tabi olduğu talimatname olduğu gibi ve sakıncaları ile devam ediyor. Bu sakıncaların ceremesini ve zorluklarını hem SSK'lılar, hem de SSK kurum doktorları çekmeye devam etmekteler. Bu yazıda hem Maliye Bakanlığının talimatnamesinde devam eden sakıncalar, hem de SSK talimatnamesi eleştirilecektir.

Ayaktan izlenen Memur-Bağ Kur'lu hastalara 10 günlük, SSK'lılara ise 5 günlük dozda ilaç verilmesi farklılık yaratmaktadır. Başka hastanelerde yatmakta olan SSK'lı hastalara 5 günlük ilaç verilme kuralı, varsa hasta sahiplerinin iki hastane arasında koşuşturma ve masraf yapmalarına neden olmaktadır.
EK-2/B'nin 6 ncı maddesine t-PA'leri ile GpIIb/IIIa reseptör antagonistleri de eklenmelidir. Gerek kardiyoloji, gerekse nöroloji acilinde önemli olan trombolitik kullanımında bu 2 trombolitik önemli olduğundan listede Streptokinaz-Ürokinaz'ın yanında yer almalıdırlar.
Tüberküloz'lu SSK'lıya ilaç dozu 1 ay iken, memura bu süre verilmemiş.
Yurt dışından ilaç dozu memur için 6, SSK'lı için ise 12 ay sürelidir.
Amfoterisin-B ve Kaspofungin verilme ilkeleri memurda kaldırıldığı halde, SSK'da durmaktadır.
Antidepressan-Antipsikotik yazma hakkı memur için nöroloji uzmanına da verildiği halde, SSK'lıda verilmemiş durmda ve nörologlar bir taraftan psikiyatri uzmanı meslektaşlarına bağımlı kılınmakta, diğer taraftan da yan etkileri çok olan Trisikliklere mahkum edilmektedirler.

Botulismus Toksini kullanımı ile ilgili paragraftaki "organik nedenleri ekarte edilmiş" ibaresi kaldırılmalıdır. Çünkü tüm Dünya'da botulismus toksini "poststrok spastik hemipleji"de de yaygın kullanılmakta ve yararlarına değinilmektedir. İlaç uygulanımı tüm eğitim hastanelerinde Memur-BağKur ve SSK'lı hastalara yapılabilmelidir. SSK talimatnamesinde ise sadece Kurum Hastaneleri adı geçmektedir.
Düşük molekül ağırlıklı heparin memur için Sağlık Kurulu raporundan sonra tüm hekimler, SSK'lı için ise rapora rağmen sadece uzman tarafından reçete edilmektedir.
Enteral beslenme raporu memur için 2 yıl, SSK'lı için ise 6 ay ile sınırlıdır.
Çölyak hastalığında özel formüllü unlar memura katkı paysız verilirken, SSK'lıya katkı paylı verilmektedir.
Osteoporoz ilaçları SSK'lıya katkı payından muaf olarak verilirken, memura katkı paylı verilmektedir.
Solunum sistemi ilaçları ilkeleri memura herhangi bir kural olmadan verilirken, SSK'lıya kurallı verilmektedir.

Antibiyotik kullanımı memur talimatnamesinde daha dinamik hale getirilmiştir.
Klopidogrel kullanımı kalp hastası memur için 12 ay, SSK'lı için 3 ay, gastrointestinal intolerans nedeniyle ASA alamayanlarda sağlık raporu ile süre sınırlaması olmaksızın kullanılabilirken SSK'lıda 6 aylık bir süre sınırlaması bulunmaktadır. Ateroskleroz süreli bir hastalık hali değil ki süreli bir tedavisi olsun.
İnterferonların ve Kopolimer'in ilk yazılması eğitim hastanelerince verilecek sağlık kurulu raporuna bağlanmaktadır. Eşitlik ilkesi gereği hukuken ve istismarların önlenmesi yönünden aynı kuralın tüm kurum hastanelerinde değil sadece SSK eğitim hastaneleri sağlık kurullarında uygulanması şarttır.
EK-8'deki G. Renkli Doppler İncelemelerinin 3666 sıradaki "Transkranial Renkli Doppler-TCD"e "Ön sistem akım hızları, arka sistem akım hızları, emboli incelemsi, ortostatik hipotansiyon araştırması, reaktivite testleri, bubbles testi" gibi her bir test ayrı ayrı ücretlendirilmeli, ayrıca ayrı bir sıra numarası halinde "Transkranial Dupplex Doppler-TCDD" eklenmelidir.
EK-8'deki 3551 sıra no ile başlayan "Vasküler girişimsel radyolojik işlemler"e "Karotis-vertebrobazilar damarlara anjiyoplasti-stent gibi girişimler" maddesinin eklenmesi gereklidir.
Memurların en çok mağdur edildiği konulardan biri vitamin-mineral ilaçların hiç verilmemesi. Halbuki SSK'lıya bu ilaçlar, bir hastalığın tedavisine yönelik olmak koşulu yanında gebelerde ve 2 yaşına kadar çocuklarda kullanılabilmektedirler.

Eğitim hastaneleri sağlık kurul raporu ve bilimsel verilerle belgelendirilmek koşulu ile EK-2 listesinde olmayan yeni ve farklı ilaç kullanım endikasyonları işlerlik kazanabilmeli ve bu yönü ile talimatname dinamik bir özellikte olmalıdır.
Bu farklılıklara baktığımızda memur ve Bağ-Kur'lu ile SSK'lı hastalar tedavi imkanları yönünden, doktorlar da mesleklerini uygulama bakımından farklılıklar, dolayısıyla eşitsizlikler içinde kıvranmaktadırlar.

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
Yazarlar
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer