KLİNİKLER
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 4. Kardiyoloji Kliniği
KARDİYOLOJİ
18 Nisan 2021, Pazar
Kliniklerimizi tanıttığımız sayfamızın bu haftaki konuğu Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 4. Kardiyoloji Klinik Şefi Doç. Dr. Şule Korkmaz

Kliniğinizin tarihçesini anlatır mısınız?
1964 yılında hastaların ileri tetkik ve tedavileri için yurt dışına gönderilmelerini önlemek amacıyla kurulmuş olan Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde ilk Kardiyoloji Kliniği Bölüm Başkanlığına Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında yapılan protokolle Prof. Dr. Sabih Oktay atanmıştır. 1969 yılında Kateter Laboratuvarı, 1972’de Sineanjiyografi kurulmuş ve 1974 yılında Türkiye’de ilk koroner anjiyografi Prof. Dr. Mehmet Özdemir tarafından Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde yapılmıştır. Bunu Opr. Dr. Kemal Beyazıt’ın koroner baypass ameliyatları izlemiştir. 1978 yılında Sağlık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi arasındaki protokol iptal edilerek Kardiyoloji Kliniği Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet Özdemir atanmıştır. Sonraki yıllarda koroner anjiyoplasti, koroner stent, rotablatör ve 1986 yılında da mitral balon valvüloplasti işlemleri Kardiyoloji Kliniğinde seri hâlinde uygulanmaya başlamıştır. İki boyutlu ekokardiyografi laboratuvarı 1981 yılında kurulmuştur. Renkli Doppler ekokardiyografi 1985’de Kardiyoloji Kliniği Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Siber Göksel tarafından Türkiye’de ilk defa 1986 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde uygulanmaya başlamıştır. Yine Türkiye’de ilk koroner lazer anjiyoplasti 1992 yılında tarafımdan Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılmış; 1993 yılında ise elektrofizyolojik çalışmalar ve ablasyon işlemlerine başlanmıştır.

Biriminizde kaç yıldır asistan eğitimi veriliyor?
Hastanemizde Kardiyoloji Kliniği kurulduğu tarihten itibaren kardiyoloji uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Akademik kadronuz kaç kişiden oluşuyor?
Kardiyoloji Kliniği içerisinde 4 ayrı kardiyoloji klinik şefliğini barındıran bir yapıda olup 4 şefliğin klinik direktörlüğü tarafımdan yürütülmektedir. 4. Kardiyoloji Klinik Şefliği bünyesinde ise 1 şef, 2 şef muavini, 3 başasistan olarak çalışan toplam 6 adet kardiyoloji doçentimiz ve 2 adet kardiyoloji uzmanımız akademik kadromuzu oluşturmaktadır.

Yardımcı personel durumunuz nedir?
Kardiyoloji Kliniğimizde koroner yoğun bakımda 29 adet hemşire, 4 adet sağlık memuru, 10 adet yardımcı personel, servislerimizde ise 24 adet hemşire, 3 adet sağlık memuru ve 16 adet yardımcı personel, kateter laboratuvarımızda 21 adet hemşire, 17 adet radyoloji teknisyeni, 4 adet yardımcı personel ve 3’ü kateter, 1’i koroner yoğun bakım, 2’si kardiyoloji yatış sekreterliğinde olmak üzere kliniğimizde toplam 13 sekreter ile birlikte 4 kardiyoloji şefliği ortak olarak gece ve gündüz hizmet vermekteyiz.

Eğitim programınız nedir?
Kliniğimizde eğitim programı teorik ve pratik eğitim olarak verilmektedir. Teorik ders olarak haftanın üç günü, bir günü Kalp-Damar Cerrahisi ile ortak olarak düzenlenmiş şekilde, diğeri kardiyoloji seminer saati ve haftanın bir günü ise literatür saati olarak belirlenmiştir. Seminerler şef, şef muavinleri, başasistanlar ve uzmanlarla asistanlar arasında birer hafta dönüşümlü olacak şekilde anlatılmaktadır. Literatür saatinde ise daha önceden belirlenen konu başlıkları ile ilgili olarak yayınlanmış en son makaleler asistanlarımız tarafından sunulmaktadır. Pratik eğitim ise poliklinik hasta muayenesi, servis vizitleri ile ekokardiyografi, holter gibi non-invaziv laboratuvarlarımızda ve kateter laboratuvarımızda sorumlu şef, şef muavini, başasistanlar ve uzmanlar gözetiminde asistanlarımıza verilmektedir.

Kaç yatağınız var ve doluluk oranınız nedir?
Üç adet ünite hâlinde organize olmuş toplam 25 yoğun bakım yatak kapasitemiz vardır. Kardiyoloji kliniği servis ünitesinde 1 adet suit, 7 adet özel oda ve 20 adet ayaktan koroner anjiyografi için olmak üzere servis yatağı olarak toplam 100 adet yatağımız mevcuttur. Yataklarımız 4 kardiyoloji kliniği tarafından ortaklaşa kullanılmaktadır. Ankara’da 24 saat süreyle kateter laboratuvarı açık olup primer perkütan girişim yapılabilen bir merkez olmamız sebebiyle yatak doluluk oranımız sıklıkla yüzde 100’ü bulmaktadır.

Yıllık poliklinik sayınız ortalama nedir?
Toplam 29 poliklinikte 4 kardiyoloji kliniği ile hizmet vermekteyiz. Nisan 2007 - nisan 2008 tarihleri arasında 61 bin 548 hasta polikliniklerimizde değerlendirilmiş bulunmaktadır.

Nöbet düzenlemelerinizi nasıl yapıyorsunuz? İlk yıl bir asistan ortalama kaç nöbet tutuyor?
Kliniğimize ait nöbetler koroner yoğun bakımda sürekli bulunacak bir kardiyoloji asistanı, acilde sürekli bulunacak bir kardiyoloji asistanı ve servisler ile koroner yoğun bakımla ilgilenen 3 kardiyoloji asistanı olacak şekilde toplam 5 kardiyoloji asistanı ile 1 kardiyoloji uzmanı tarafından tutulmaktadır. İlk yıl bir asistan ortalama ayda 5 gün nöbet tutmakta ayrıca 1 aylık 12 saatlik vardiyalar şeklinde acil serviste çalışmaktadır.

Asistan eğitiminde kullanılan çekirdek eğitim müfredatınız var mı?
Asistan eğitimimizde son çıkan Amerikan ve Avrupa kılavuzları, yurt dışı kongrelerde düzenlenen panel ve konferans konuları esas alınarak seminerler belirlenmekte, literatür saatlerinde ise en son yayınlanmış büyük çaplı karşılaştırmalı çalışmalar anlatılmaktadır. Bunun dışında özellikle ilk sene asistanları için temel kardiyoloji konuları (propedötik bilgileri, fizik muayene ve elektrokardiyografi gibi) gözden geçirilmektedir. Ayrıca seminer konuları ile ilgili uzman doktorlarımızca hazırlanan sınavlarla asistanlarımızın bilgi düzeyini haftalık olarak değerlendirmekteyiz.

Rotasyon uygulamalarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Genel olarak asistanlarımız birinci yılında koroner yoğun bakım, acil ve klinik servislerde görevlendirilirler. İkinci yılda 1 yıl süreli Dahiliye rotasyonu çerçevesinde Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Romatoloji ve Genel Dahiliye Kliniklerinde görev yaparlar. Üçüncü yılda ise poliklinik ile ekokardiyografi ve holter gibi noninvaziv laboratuvarlarda çalışırlar. Dördüncü yıldan itibaren ise klinik içerisindeki bu görevlerine ek olarak kateter laboratuvarında girişimsel işlemlerde (kateter, koroner anjiyografi gibi) görev alırlar. Ayrıca son 6 aydır asistanlar kendi Kardiyoloji Kliniğimize ait farklı şefliklerde rotasyon yaparak çalışmaktadırlar.

Son bir yıldaki yurt içi ve yurt dışı yayın sayılarınız nedir?
Kliniğimizden 2007 yılında yurt içi 4, yurt dışı dergilerde 13 adet yayınlanmış yayın bulunmaktadır.

Kongrelere katılabiliyor musunuz?
Klinik çalışmalarımızı aksatmayacak şekilde olabildiğince mümkün olan en çok sayıda doktorumuzla yurt içi kongrelerine katılmaya özen gösteriyoruz. Yurt dışı kongrelere ise bildirisi olan arkadaşlarımızla katılıyoruz.

Aranıza yeni katılacak asistanlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Asistanlık süreci yoğun ve yorucu olmakla birlikte kardiyoloji alanında uzmanlaşmak isteyenler için kliniğimiz hasta sayısı ve vaka çeşitliliği ile her türlü kardiyak girişimin yapıldığı asistanlık eğitimi için ideal bir kardiyoloji kliniğidir. Asistanlık eğitimi süresince gözetimimiz altında her türlü girişimi öğretmeye ve uygulatmaya özen göstermenin yanı sıra teorik bilgilerini geliştirmek için de tüm akademik kadromuzla birlikte büyük çaba harcamaktayız.

Teşekkürler.
23/06/2008

4. Kardiyoloji Kliniğinde görev yapan eğitimci, uzman ve asistanlar:
Klinik Şefi
Doç. Dr. Şule Korkmaz

Şef Yardımcısı
Doç. Dr. Hatice Şaşmaz

Şef Yardımcısı
Doç. Dr. Halil Lütfü Kısacık

Başasistanlar
Doç. Dr. Dursun Aras Doç. Dr. Ümit Güray Doç. Dr. Serkan Topaloğlu

Uzmanlar:
Dr. Yeşim Güray Dr. Burcu Mecit Demirkan

Asistanlar
Dr. Zafer Büyükterzi Dr. Mine Durukan Dr. Adnan Karan Dr. Erkan Kahraman Dr. Kazım Başer Dr. Esra Gücük Dr. Cihan Demir Dr. Pınar Türker Dr. Ömer Faruk Aslantürk Dr. Gizem Çelik Dr. Ahmet İşleyen Dr. Fatih Şen Dr. Habibe Alioğlu
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

People
14
1) busra baysaaal (ogrenci)
07.10.2014 11:16:48
en iyi dotor
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer