Aşılanma öncesi PCR pozitiflik oranı yüzde 17'den aşı sonrasında yüzde 3'e düştü!
Türk Toraks Derneği tarafından yapılan araştırmada, aşılanma öncesi PCR pozitiflik oranı yüzde 17,65 iken aşı sonrası PCR pozitiflik oranı yüzde 2,96 ide ve istatistiksel anlamlı olarak düşük bulundu.
Aşılanma öncesi PCR pozitiflik oranı yüzde 17'den aşı sonrasında yüzde 3'e düştü!
19 Kasım 2021 15:02 -

Türk Toraks Derneği üyeleri Dr. Nurdan Köktürk, Dr. Oya Baydar Toprak, Dr. Şennur Özen, Dr. Berker Öztürk, Dr. Ebru Öztürk, Dr. Burcu Öztürk Şahin ve Dr. Mehmet Tevfik Kitapçı, Türkiye'de uygulanan farklı aşı rejimlerinin etkilerine dair geniş katılımlı bir anket çalışmasına imza attı.  

10 bin 354 kişinin verdiği yanıtlara göre Biontech aşısının güvenilir olduğu ve görülen yan etkilerin sıklıkla hafif olduğu görüldü. Aşı öncesi PCR pozitifliği ile karşılaştırıldığında aşı sonrası PCR pozitifliğin anlamlı ölçüde düşük olduğu görüldü.

BİONTECH YAN ETKİLERİ

TTD II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk araştırmadan elde edilen verileri paylaştı:  

  • Yaklaşık yarısı sağlık çalışanı olan 10 bin 354 katılımcının ilk doz sonrası yüzde 42,1’inde ve ikinci doz sonrası yüzde 42,5’unda yan etki görüldüğünü belirtti.
  • 6 bin 822’si (yüzde 62,66) kadın olan katılımcıların ortalama yaşı 45,7 idi.
  • En sık görülen yan etkiler omuz/kol ağrısı, halsizlik/yorgunluk, kas/eklem ağrısı ve baş ağrısı, ateş, baş dönmesi idi.
  • Vücudun herhangi bir bölgesine pıhtı atması, ani bayılma, kalp kası ya da kalp zarı iltihabı, kalp krizi ve inme gibi hayatı tehdit eden yan etkilerin görülme sıklığı çok düşüktü.
  • Aşı yan etkileri en çok uygulamadan sonraki 24 saatte görülmüştür.

Biontech dozları sonrası ve farklı aşı kombinasyonlarında görülen yan etkiler ise aşağıdaki grafiklerde görülebilir.

FARKLI AŞI PROTOKOLLERİ SONRASI PCR POZİTİFLİK ORANLARI

Katılımcıların aşılanma protokolleri;

Tek doz Biontech: 235

İki doz Biontech: 3909

İki doz CoronaVac + tek Doz Biontech: 2661

İki doz CoronaVac + İki doz Biontech: 3024

Üç doz CoronaVac: 525 kişi şeklinde idi.

Aşılanma öncesi PCR pozitiflik oranı yüzde 17,65 iken aşı sonrası PCR pozitiflik oranı yüzde 2,96 ide ve istatistiksel anlamlı olarak düşük bulundu. Ayrıca aşı sonrası görülen PCR pozitifliklerinin yaklaşık yüzde yirmisi aşı sonrası korumanın tam olmadığı ilk iki haftada gerçekleşmiştir.

Hem aşı öncesi hem de aşı sonrası PCR pozitifliği sadece 40 katılımcıda görüldü.

Örneklenen grubun hepsine PCR testi yapılmamıştır. PCR verisi araştırmaya katılan kişilerin kişisel beyanına bırakılmıştır. Araştırma grubunda, PCR pozitiflik oranı tek doz Biontech olan grupta yüzde 18.77, iki doz Biontech olan grupta yüzde 3.51, iki doz CoronaVac + tek doz Biontech olan grupta yüzde 3.12, iki doz CoronaVac + iki doz Biontech olan grupta yüzde 0.47 ve 3 doz CoronaVac olan grupta yüzde 4.57 idi. Her ne kadar, bu araştırmada iki doz CoronaVac + iki doz Biontech olan grupta en düşük PCR pozitiflik oranı saptanmış olsa da, PCR kişisel beyana dayalı alındığı ve tüm araştırma grubunun PCR sonucu bilinmediği için, herkese 4. doz aşının gerekli olduğu sonucuna işaret etmemektedir. Bu nedenle aşılı ve aşısız herkesin kişisel önlemleri azami düzeyde uyum göstermesini öneriyoruz.

 

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Bu konuya yorum yazılmamıştır.
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)